Törös Ádám

1985 március 2-án születtem Vásárosnaményban. Három éves koromig szüleimmel laktam a Bereg megyei Tarpán, majd 1988 nyarán költöztünk Nyírpazonyba, Nyíregyháza mellé. Általános iskolai tanulmányaimat a nyíregyházi Zelk Zoltán Általános Iskolában végeztem, majd középiskolás éveimet a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban töltöttem. 2003 tavaszán érettségiztem, és érettségi után kértem felvételemet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kispapjai közé.
Az első szemináriumi évet a váci Borromeo Szent Károly Papnevelő Intézetben töltöttem, és az előkészítő év után az Egri Érseki Papnevelő Intézetbe kerültem. 2008 augusztusától az Amerikai Egyesült Államokba, a Mount Angel szemináriumba küldtek tanulmányaim folytatására, majd onnan hazatérve Bosák Nándor Püspök atya 2010 június 26.-án pappá szentelt a Szent Anna székesegyházban.
Első helyezésemet a Szent Család plébániára kaptam, mint káplán és egyben a Szent József Gimnázium iskolalelkésze és hittanára lettem. Elsős gimnazistaként tértem meg egy lelkigyakorlaton, és ott fogalmazódott meg bennem a papi hivatás gondolata. Papként azt az örömet szeretném megosztani az emberekkel, amit én éreztem azon a lelkigyakorlaton, amikor megtértem, és rádöbbentem arra, hogy a jó Isten itt van mellettem, aki szeret, és akinek tervei vannak velem.

Papi jelmondatomat a János evangéliumából vettem: „Én vagyok az Út, az Igazság és az élet.” (Jn 14,6)