TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
10. évfolyam 1. szám - az Úr 2009. évének január havában.

Ökumenikus imahét

Január 18-25. között az egységért imádkozunk. Az idei imahét mottója, Ezekiel könyvéből való: „… legyenek eggyé kezedben!” (Ez 37,17). Különös dologra kap felszólítást a próféta: végy két fadarabot… illeszd össze, és legyenek eggyé kezedben. Ha pedig kérdezik, hogy mit jelent ez? ezt feleld: Így szól az Úr  Isten: Íme én fogom… és együvé teszem őket.. – s eggyé lesznek az Ő kezében.

Imádkozzunk hát, közösen és egyénileg – helyezzük magunkat az Ő kezébe, hogy ott eggyé legyünk!                                                                          Fodor András

Események templomunkban

Ebben a hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt egy temetés viszont plébániánk területéről: Mezősi János testvérünket temettük.

Itt a farsang, áll a bál! Idén hagyományos farsangi bálunk febr. 7-én este 7 órakor veszi kezdetét a Kazinczy iskola ebédlőjében. Akik voltak már, azoknak nem kell bemutatni, milyen vidám program ez, úgyhogy inkább azokat biztatjuk, akik még nem vettek részt ezen a programon: jöjjenek, csodálják meg a szebbnél szebb jelmezeket, derüljenek a műsorokon, táncoljanak egy jót – vagy csak beszélgessenek egyet barátaikkal, ismerőseikkel. Jegyeket elővételben és a helyszínen is lehet vásárolni, bármilyen segítséget – tombolatárgyat vagy szervezést – köszönettel fogadunk.

Rendszeres programjaink

Így év elején talán hasznos, ha áttekintjük, milyen programokra kerül sor rendszeresen templomunkban: minden hónap első vasárnapja keresztelési szentmise, a harmadik vasárnapra szokott megjelenni a Tócói Harangszó, a hónap utolsó vasárnapján az ifjúsági ének- és zenekar zenél. Minden hónap 3. szombatján du. ? 5-től közös bibliaolvasáson vehetünk részt. A kedd esti szentmise után egyik héten filmklub (most épp a Szent Pál életét bemutató filmet nézzük), másik héten bibliaóra várja az érdeklődőket. Minden csütörtökön a szentmise után completoriumot (a zsolozsma befejező imaóráját) imádkozzuk.

Ez a 100. szám!

10. évfolyamába lépett a Harangszó és pontosan a 100. számot tarják kezükben kedves olvasóink. Minden kerek évforduló gondolkodásra késztet: Kell-e ez az újság templomunk közösségének, várják-e még (mint az első számok után), olvassák-e, ilyesmire kíváncsiak-e vagy másra, nem vált e idővel sablonossá, érdektelenné?

E röpke számvetés kapcsán a s szerkesztők megköszönik mindenkinek aktív közreműködését, akik segítettek eddig életben tartani újságunkat, akár azzal, hogy írtak bele, bemutatásra vállalkoztak, vagy egyszerűen csak egy-egy mosollyal nyugtázták, hogy kezébe nyomtuk az aktuális számot.

Szeretnénk némiképp megújulva fennmaradni: mi is gyűjtöttünk, kérünk is várunk is ötleteket. Célunk, hogy minél többen érezzék magukénak (a plébánián és a fíliákon) a Tócói Harangszót. Rólunk szóljon, mégis Isten eszköze legyen, hogy általa is közelebb jussunk Hozzá. E szándékkal kérjük, fogadjanak el és támogassanak, vigyék el hírünket, hogy megélhessünk még sok hasonló évfordulót, jó híreket harangozva minél több embernek.a szerkesztők

Bészéljük meg!

Új rovatunkat azzal a szándékkal indítottuk, hogy a katolikus élet gyakorlati oldalát érintő kérdésekről "beszélgessünk", tanuljunk egymástól, lássuk, hogy ki-ki hogyan éli meg a saját életében Krisztus követését. Úgy gondoltuk, hogy egy-egy kérdéskörrel 2-3 számon át foglalkoznánk, hogy legyen lehetőség reagálni a leírtakra, kiegészíteni azokat. Aki úgy érzi, hogy szívesen bekapcsolódna ebbe a beszélgetésbe és megosztaná velünk gondolatait, kérjük, juttassa el azokat egy borítékban – akár név nélkül is – a sekrestyébe vagy a plébánia postaládájába, vagy keresse személyesen a szerkesztőket (a rovat szerkesztésében segítségünkre van Takács József is, őhozzá is fordulhatnak bizalommal).

Első kérdésünk: Jézus több alkalommal, példabeszédekben is tanított arra, hogy segítsünk felebarátainkon. Hogyan, milyen formában éljük meg ezt a tevékeny, szolgáló szeretetet? Kötelességünk-e minden egyes kéregetőnek adni az utcán? 

Telnek az évek... - Mi újság a Vállaji és a Kürti családban?

Sok minden változott életünkben az elmúlt években, egy dolog változatlan: a szeretet és az egymáshoz ragaszkodás, ami részben mamának, Kákos Elekné Magdi néninek köszönhető, akinek a napokban ünnepeltük 75. születésnapját. Családunk a Nyírbátor melletti dolgos és vallásos sváb falu-párból, Mérk-Vállajról költözött Debrecenbe.

A sort anya, Vállaji Lászlóné (Magdika) kezdte, aki több mint harminc éve a Teva Gyógyszergyárban dolgozik könyvelőként. Két éve új munkakört kapott, ami rengeteg túlórával jár, de megvan az eredménye, amiért nagyon büszkék vagyunk rá. Apa, Vállaji László, a vízműnél diszpécser. Szüleink 2008-ban ünnepelték 25. házassági évfordulójukat Mérken, ahová továbbra is igyekszünk gyakran hazamenni. A középső gyerek Kákos Elek, feleségével még Vállajon él, de ők is gyakran jönnek Debrecenbe, gyerekeikhez, Eszterhez és Klárához. Esztikének és férjének már két gyereke van (Virág és Petike), Klárikának és férjének, pedig egy kislánya van, Hanna. A legkisebb gyereke mamának Gizike, aki építészmérnök, de jelenleg nem a szakmájában dolgozik.

Magdi néni nyolc unokájából, tehát kettő már családos (Esztike és Klárika), mi hatan: Kriszti, Balázs, Gergő, Gabika, Veronika és Orsi, pedig még tanulunk. Vállaji Kriszti a Debreceni Egyetem agrármérnök szakos hallgatója, emellett az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben pénztáros, diákmunkában. Már hat éve együtt van párjával, Gyuszival és 2007. októberében el is jegyezték egymást. Vállaji Balázs a Debreceni Egyetem, informatikus könyvtáros szakán tanul. Ő is az Élményfürdőben dolgozik, diákként. Neki is lassan két éve komoly barátnője van, akit Fanninak hívnak. Kürti Gergő a Szegedi Egyetemről ebben a tanévben jött át a Debreceni Egyetem gazdasági-informatikus szakára. Kürti Gábor szintén a Debreceni Egyetemre jár igazgatásszervezői szakra. A kis Kürti Veronika, már nem is olyan kicsi. Negyedik osztályos a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában. Én, Vállaji Orsolya a Nyíregyházi Tanárképző történelem-kommunikáció szakának végzős hallgatója vagyok. Mellette diákmunkában szintén pénztároskodom. Ezeken kívül pedig újságíróként dolgozom a Cívishír internetes hírportálnál, ahol remélem, megtalálom a számításaimat. Nekem is négy éve van barátom, Tomi. Mi is jegyesek vagyunk, Kriszti és Gyuszi előtt egy hónappal volt az eljegyzésünk.

Néha furcsa belegondolni, mennyire telik az idő, már mi is felnőttek vagyunk. Azonban még mindig összegyűlünk minden nevezetes eseményre, és egyre gyarapszunk, amiért hálával tartozunk Istennek. Persze a mi életünk is tele van gondokkal, de ott vagyunk egymásnak, ami mindennél fontosabb. Vállaji Orsolya

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Jan.18. (Évközi 2. vasárnap): Mária Légió

Jan. 25. (Évközi 3.vasárnap): Ifjúság

Febr. 1. (Évközi 4. vasárnap): Hajdú család

Febr. 8. (Évközi 5. vasárnap): Betánia közösség

Egy a hónap szentjei közül: Szent Timóteus és Titusz

         Timóteus, Pál munkatársa a fogságban is vele volt. Hogy mennyire megbecsülte őt Pál, kitűnik abból, hogy több levélben szerepel, mint munkatárs vagy címzett. Pál képviseletében Tesszalonikába, Korintusba  és Filippibe  utazik. A filippieknek arról is beszél Pál, hogy mennyire ragaszkodik Timóteushoz, mivel Jézus ügyével törődik.

         Efezus püspökeként nem kímélte egészségét. A legenda tudni véli, hogy Timóteus sok éven át az efezusi egyház élén állt, és egy napon a Diana-templom szolgái a baccháns fölvonulások alkalmával agyonverték.

         Titusz, a pogány származású keresztény kíséri Pált Barnabással együtt Jeruzsálembe. Pál annyira becsüli ,,testvérét'', Tituszt, hogy még utazási terveit is hozzá igazítja. Tituszt a Szentírás buzgó misszionáriusnak ábrázolja, aki nemcsak Pál kéréseit teljesíti, hanem saját kezdeményezésre is cselekszik.

         A nyugodt és megfontolt Titusz ugyancsak görög és nemes személyiség. Pál követeként békét tudott teremteni a viszálykodó korintusiak között. Azután a népek apostola tövises munkaterületet bízott rá a krétaiak között. Később állítólag Titusz alapította Dalmáciában a kereszténység első sejtjeit.

         Szent Pál két hűséges tanítványához, munkatársához és barátjához szól három levél, amelyeket a népek apostola nekik küldött. A későbbi években mindketten közösségek elöljárói, presbiter-püspökök lettek, akik nagy tanítómesterük apostoli munkáját folytatták.

         Égi születésnapjuk ismeretlen. Béda Martirologiuma (735) Szent Timóteust január 24-re teszi, és Rómában a 13. században ezen a napon kezdték ünnepelni. Szent Titusz ünnepe csak 1854-ben jelenik meg a római naptárban, február 6-án. 1969-ben őt is áthelyezték Timóteus mellé, január 26-ra.

 

Petrik János

 

Szép gondolat 

Ebben az évben – Szent Pál-év lévén – minden számban egy Szent Pál idézetet olvashatunk.

"Szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete."(Róm.5,3-5)

Gyermekeinknek- Tudtad? Gondoltad volna? 

Érdekességek a Bibilából - Állatok

– a Bibliában leggyakrabban szereplő állat a juh (bárány);

– a macskát egyáltalán nem említi a Szentírás;

– két beszélő állat is szerepel a Bibliában: az Édenkertben a kígyó, Bálám történetében pedig a szamár (Szám22,28-30)

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

Günter felhívja orosz barátját, Igort:

- Szervusz, Igor barátom, igaz, hogy nálatok -40 fok van?

- Á, dehogy, itt -20-nál nincs hidegebb.

- De hát most mondták be, hogy Oroszországban kint -40 fokot mértek...

- Jaaa! Kint? Az lehet!...