TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
10. évfolyam 3. szám - az Úr 2009. évének március havában.

Keresztút

Jézus útját Pilátus ítélőszékétől a Golgotáig, imádságos lélekkel szoktuk végigkísérni hétről-hétre, a nagyböjt péntekjein. Az egyház ehhez a népi imádsághoz is teljes búcsút kínál. Jó alkalom ez arra, hogy a hívő lélek, mintegy szemlélje, valós jelenlévőként végigkísérje Jézust ezen az útszakaszon. Ne feledjük azonban, hogy minden imádság arra irányul, hogy az embert az Isten közelébe emelje. Így van ez a keresztútjárással is. Nem az önvádra kell tehát a hangsúlyt helyezni, hanem a szenvedő Jézussal való együttérzésre, hogy valóban együtt tudjunk Vele járni, a szeretetből vállalt szenvedés és halál dicsőségbe vezető útján.Fodor András

Események templomunkban

Ebben a hónapban egy gyermek, Dénes részesült a keresztség szentségében templomunkban, volt két temetés is plébániánk területéről: Ratku Róza és Lakatos Ibolya testvéreinket temettük.

Idei lelkigyakorlatunkat dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek atya vezeti. Április 3.-án és 4.-én az esti szentmisében, 5.-én pedig a virágvasárnapi 9 órai szentmisében lesznek a lelkigyakorlatos beszédek. Bíztassuk ismerőseinket is, hogy minél többen, valódi belső megújulással készüljünk a húsvét ünnepére.

Idén április 5-én lesz Virágvasárnap, a szentmisét szokás szerint a régi kápolna előtt kezdjük barkaszenteléssel, és onnan ünnepélyesen vonulunk át a templomba. A passióéneklésbe örülnénk, ha minél többen bekapcsolódnának, próbákat a vasárnapi szentmisék után tartunk az emeleti hittanteremben. Április 9-én, Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor az olajszentelési misén vehetünk részt a Szent Anna Székesegyházban. Este 6 órától az utolsó vacsora emlékét ünnepeljük az esti szentmisében, majd együtt virraszthatunk Jézussal. Nagypénteken nincsen szentmise,  fél 6-kor keresztúttal kezdődik a szertartás, majd a passióban meghallgathatjuk Jézus szenvedéstörténetét, kereszthódolaton vehetünk részt. A nagyszombati Húsvéti Vigília szertartása este  fél 8-kor kezdődik a templom előtt tűzszenteléssel. 

Húsvétvasárnap az ünnepi szentmise után az ifjúsági ének- és zenekar Király Péter: Kezetekbe tüzet kaptatok c. oratóriumát adja elő. 

Húsvét másnapján este 6 órakor kezdődik a szentmise.

Szentföldi zarándoklat:2009. június 17 – július 1 között egy 15 napos szentföldi zarándoklat lelki vezetését vállaltam. A forint gyengesége miatt az út nagyon drágának tűnhet, de biztosíthatok mindenkit, hogy felejthetetlen lelki élményben lesz része. Az út részletes (általam összeállított) programja megtekinthető a hirdetőtáblán, vagy az utazási iroda honlapján: www.iseum.com oldalon. A jelentkezés is az Interneten bonyolítható. Akik Debrecenből jelentkeznek, jelezzék részvételi szándékukat a plébánián is.Fodor András

Messziről jött üzenet

Ülünk Bélával az egri Szent János ház szép, ívelt falú ebédlőjében "Házas Hétvégén". Szomszédaink ezúttal épp a team egyik vezető házaspárja, Gyöngyi és Balázs. Hamarosan Debrecenre terelődik a szó; ők ott ismerkedtek meg az akkori ifjúsági közösségben, mi pedig jó 40-45 évet húztunk le a cívisvárosban. 

-Hol laktatok? – kérdi Balázs.

-A Tócóskertben.

-Van ott egy templom, szépen meghúzódik a magas házak tövében…

-A Szent Család, a "mi templomunk"!

-Ki is ott a plébános...  Fodor András?

-Igen, püspöki helynök.

-És van annak a templomnak egy újságja is, minden száma felkerül az Internetre. Érdekes...  Mindegyikben bemutatnak egy-egy családot, oda járó hívek is beszélnek magukról. És a végén van valami tréfás dolog, vicc. 

-Így ismered?! A lányom és a vőm szerkeszti. Annak idején én indítottam útjára.

(Szívmelengető, hogy messziről is érdeklődnek irántunk. Talán e sorokat is olvassák... – áldja meg az Isten őket!)Dr. Németh Béláné

Bészéljük meg!

Első kérdésünkre - Hogyan segítek felebarátaimnak? - egy nyugdíjas testvérünk gondolatait olvashatjuk:

"Az egészen apró, mindennapi kis segítségek természetes velejárói életünknek. Pl. segítség a közlekedésnél, jó szó, érdeklődés, ha problémájuk van azoknak, akikkel találkozunk. A családban, rokonságban minden területen egyértelmű a segítés. Mivel a családban sok az idős, 80 év körüli testvér, rokon, egyedülálló, ezért a segítségnyújtás nagy skáláját idézhetem: gyakori látogatás, (élelem, mosószer stb. csomaggal), gyakran előfordul, hogy sütök, főzök a betegeknek. Meszelést, nagytakarítást csinálunk, bevásárolunk. Naponta felhívjuk őket, érdeklődünk hogylétük felől. A telefonhívás azért is nagy áldozat, mert sokszor egy óráig is beszél némelyik - lényegtelen dolgokról, de mivel egyedül van, kell, hogy valaki meghallgassa. Ezekről nem szívesen beszélek. Ha segítünk, érezze azt a családtag, hogy törődünk vele, aggódunk érte, másnak nem fontos tudni róla. 

Az utcai, templom előtti kéregetőknek ritkán adok, de a Flaszter című újságot szinte mindig megveszem, ha az utamba kerülnek. Nagy ünnepek idején a Máltai szeretetszolgálatnak mindig viszünk csomagot." 

A következő téma a nagyböjti időszakhoz kapcsolóik: hogyan éljük meg a nagyböjti készületet, az egyház előírásain túl milyen böjtöt, lemondást vállalunk?

Gondolatébresztőnek álljon itt néhány ötlet – megfontolásra is alkalmas, még nem késő elkezdeni!

Néhány ötlet böjtölésre

1. Étkezésünk: a falánkok, habzsolók - egyenek kevesebbet; a kisétkűek, finnyások - egyenek többet, rendszeresebben!

2. Életrendünk: a reggelente lustálkodók - keljenek öt perccel korábban; akik mindig elkésnek - legyenek ott mindenütt pontosan; a rendszertelenül élők - tartsanak rendet az időbeosztásukban.
3. Szenvedélyeink: a dohányosok - szívjanak kevesebbet; alkoholt, édességet stb. kedvelők - mérsékeljék az italt, a nyalánkságokat; a gyorshajtók közlekedjenek szabályosan; a sokat beszélők - néha hallgassanak el, s figyeljenek oda másokra; a hallgatagok, mogorvák - kedvesen szólítsanak meg másokat.
4. Érzelmeink: a robbanékony természetűek - fékezzék haragjukat; a türelmetlenek tanuljanak várakozni; a kesergésre hajlamosak - próbálják humorral, derűvel szemlélni a világot.
5. Mások: a megszólást, pletykát kedvelők - jót vagy semmit másokról; az önzők - legalább néhányszor naponta legyenek előzékenyek másokkal; a parancsolgató természetűek - engedjék érvényesülni a többiek kéréseit is....

(forrás: heves.plebania.hu)

Telnek az évek... - Mi újság a Banga családban?

A Banga család a gyermekek óvodás kora óta közénk tartozik, legtöbbször mind a négyen együtt járnak a vasárnapi szentmisére. Az édesapa. József római katolikus, foglalkozása műszakvezető, a Medicornál dolgozik. Felesége Ildikó tanárnő, ő görög katolikus. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye két szomszédos településéről származnak: Ildikó Tornyospálcáról, József pedig Jékéről, onnan költöztek be Debrecenbe.

A lányokat, Ivettet és Bettinát egyszer még mint a szkóla tagjait mutattuk be, szép énekhangjukkal rendszeresen bekapcsolódtak a templomi éneklésbe, mindketten zenetagozatos osztályba játak általános iskolában. Ivett, azóta már leérettségizett az Ady Endre Gimnáziumban, jelenleg a Debreceni Egyetem Informatikai Karának másodéves hallgatója, gazdaságinformatikus szakon. Szabadidejében szívesen korcsolyázik, nyaranta az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben szokott dolgozni. Betti a Medgyessy Ferenc Gimnáziumba jár, most 11.-es. Érettségi után a Turizmus és Vendéglátás területén szeretne továbbtanulni, még nem tudja pontosan, hol. Ő is szeret korcsolyázni, emellett táncolással tölti a szabadidejét, amiből versenyen szép helyezéseket ért el. 

Kísérje Isten áldása továbbra is életüket!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Márc. 15. (Nagyböjt 3. vasárnapja): Sebők család

Márc. 22. (Nagyböjt 4. vasárnapja): Akolitusok

Márc. 29. (Nagyböjt 5. vasárnapja): Ifjúság

Ápr. 5. (Virágvasárnap): Pallag család

Ápr. 12. (Húsvétvasárnap): Kókai család

Egy a hónap szentjei közül: Szent Maximilián 

Észak-Afrika a 3. század folyamán a számos kemény üldözés ellenére a kereszténység jelentős központjává fejlődött. Maximilián, egy thebesztei római veterán huszonegy éves fia már csak hallomásból ismerte a korábbi üldözéseket. Valerianus császár (253 - 260) kegyetlen keresztényüldözései óta harmincöt év telt el, s ennek az öntudatos ifjú rómainak mégis a vértanúság lett a sorsa. 

Maximilián ifjúsága gondtalanul és könnyeden telhetett el, amíg az államhatalom háborítatlanul hagyta a keresztényeket. Diocletianus azt hitte, hogy a birodalom gyökeres reformjára hivatott, és ennek során folytatta a hadseregnek Septimius Severus (193-211) óta megkezdett fejlesztését. Elsősorban a római veteránok fiait kötelezte katonáskodásra. Maximilián is megkapta a behívóparancsot. Ő azt az álláspontot képviselte, hogy neki, mint kereszténynek nem szabad a császári hadseregben szolgálnia, és nem teheti le a katonák szolgálati esküjét. 

Maximilián tehát azért is megtagadta a katonai szolgálatot, mert a megjelölést és benne az istencsászár iránt kifejezésre jutó ünnepélyes beavatást pogány vallási cselekményként elutasította. 

A kivégzésre vivő úton így szólt: ,,Kedves testvéreim, minden erőtökkel és sóvárgó vágyakozással törekedjetek arra, hogy meglássátok az Urat, és elnyerjétek tőle a koszorút!'' 

Vértanúágának időpontja: Thebeszte (= Tebessza). +295. március 12.Petrik János

 

Szép gondolat 

Ebben az évben – Szent Pál-év lévén – minden számban egy Szent Pál idézetet olvashatunk.

"Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket... Ha Isten velünk, ki ellenünk?... Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. "(Róm8, 28-39)

Gyermekeinknek- Tudtad? Gondoltad volna? 

Érdekességek a Bibliából – Állatok, különleges lények

- a Biblia fordítói gyakran unikornisnak, egyszarvúnak fordították helytelenül a bivalyt vagy antilopot, holott a mitológiai lénynek semmi köze a Szentíráshoz (Zsolt 92,11);

- a bálnák és cápák közül egyedül a nagy fehér cápa képes egy embert egészben lenyelni, így Jónást is csak ez nyelhette le;

- a holló, bár tisztátalan állat és Isten ítéletével is összefügg, az első állat, amit Noé kienged a bárkából (1Móz 8,6), Illés prófétát is hollók táplálják az éhínség idején (1Kir 17,4)

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

A férj vásárol egy jénai tálat. Hazaérve boldogan bontja ki a csomagot, s mondja a feléségének, hogy most nagyon figyeljen! Aztán a jénai tálat földhöz vágja, ami persze eltörik.

A férj rámered a jénai darabokra, s homlokát ráncolva erősen gondolkozik, majd megszólal: 

- ... vagy hőálló...?