TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
10. évfolyam 4. szám - az Úr 2009. évének április havában.

Alleluja

Dicsérjétek az Istent! Ezt jelenti ez a húsvétban sokat hallható zsidó szó. Vannak Alleluja zsoltárok, amelyek ezzel a szóval kezdődnek (Pl.105-107…), az ószövetségi imákból került be az újszövetségi liturgiába. Ma már nemcsak felszólítás az Isten dicséretére, hanem a dicsőítésnek egyik legkifejezőbb módja is egyben. Csendesen súgva, hangosan felkiáltva, vagy díszes dallammal énekelve, dicsőítjük az Istent: Alleluja! 
Fodor András

Események templomunkban

Ebben a hónapban egy gyermek, Jázmin Mária részesült a keresztség szentségében templomunkban, és volt egy temetés is plébániánk területéről: Lévai László testvérünket temettük.

Májusban, Mária hónapjában az esti szentmisék előtt, fél 6-tól a Lorettói litániát imádkozzuk.

Az idei, tavaszi családi napunknak még nincs meg a pontos dátuma, de tervezzük.

Kezetekbe tüzet kaptatok!

Ez a címe Király Péter oratóriumának, amivel idén húsvétra az ifjúsági ének- és zenekarral készültünk. Számomra nagyon kedves mű ez (a szerző egyébként egy szombathelyi gyermekorvos és nagycsaládos édesapa), még gimnazista koromban adtunk elő belőle részleteket az iskolai diákgálán, majd a Mécses kórussal is többször énekeltük, ifjúsági találkozók alkalmával.

Talán nem túl szerencsés időpontot választottunk, a híveknek bőséges "programot" szolgáltatott a nagyhét, és az énekesek közül is többen kivettük a részünket a virágvasárnapi és nagypénteki passióéneklésben, illetve a Szent Három Nap szertartásain is. Mégis úgy gondoltuk, mikor lenne a legalkalmasabb Krisztus feltámadásának örömhíréről énekelni, ha nem Húsvétvasárnap? 

Március elején kezdtük a próbákat, először csak a kórussal, majd a hangszeresekkel is, nem volt könnyű feladat a 16-18 ember programját úgy összeegyeztetni, hogy lehetőleg mindenki részt tudjon venni a gyakorlásban. Külső segítségünk is volt, itt szeretném megköszönni Hlács Tündiéknek, illetve Schaffné Panniéknak, hogy kiegészítették csapatunkat (és Kálmánnak a hangosításhoz nyújtott segítségét).

Nagyszombat délután - mintegy fő-főpróba szerűen - elénekeltük a fiatalkorúak Javítóintézetében a művet, ahol nagy szeretettel fogadtak minket, és bízom benne, hogy voltak többen is, akiket megérintett az előadás. Húsvétvasárnap pedig nagy örömünkre szolgált, hogy egész sokan maradtak meghallgatni minket (a görög katolikus testvérektől elnézést kérünk, hogy kicsit csúszott miattunk a liturgia). Reméljük, hogy közvetíteni tudtuk a darab lényegét, amit mi is igyekszünk megvalósítani: adjuk tovább Krisztus feltámadásának örömhírét az embereknek!

Almásiné Kati

Bészéljük meg!

Múlt havi kérdésünk még inkább a Nagyböjtben volt aktuális: hogyan éljük meg a nagyböjti készületet, az egyház előírásain túl milyen böjtöt, lemondást vállalunk?

A Tócói Harangszó legutóbbi száma arra kér, írjak arról, hogyan élem meg a nagyböjti előkészületet, milyen lemondást vállalok. Kétségbeesem. A lelki ráhangolódáson túl, már olyan kevés dologról tudok lemondani. Aztán átfutom a tippeket. Felderülök. Igen, ezt fogom tenni. "A kesergésre hajlamosak próbálják meg humorral, derűvel szemlélni a világot!" Előveszem korábbi, jókedvű verseimet és arrébb tolom a cigarettásdobozt. Nem az irodalom gyöngyszemei, de talán másoknak is tudok egy kis vidámságot kölcsönözni.

Áncsán József

(József írásait olvashatjuk a http://papijoecivisek.blogspot.com honlapon. )

Mivel a kérdésre több reakció nem érkezett (vélhetőleg a késői időzítés miatt, jövőre majd ismét elővehetjük a témát), továbblépünk.

Új kérdésünk: Önt zavarja-e a kisgyermekek jelenléte, hangoskodása, mozgolódása a szentmisék alatt? 

Telnek az évek... - Mi újság a Bárány családban?

Ezt a kedves, szerény családotaz édesapa András révén ismertem meg,aki2002-ben elfogadta meghívásunkat a kórusba, s azóta a basszus szólam lelkes tagja (a passióéneklésből most igen derekasan kivette részét, virágvasárnap őt hallhattuk Judás és a Főpap szerepét énekelni, nagypénteken pedig ő volt a főpap szolgája). A házaspár Újfehértóról került Debrecenbe, a Tócóskertbe 1996-ban. A feleség, Erzsébet görög katolikus, ezért, míg a mi templomunk fel nem épült, az Attila téri templomba járt a család. Mindkettőjük idős édesanyja otthon él Újfehértón, édesapjuk már meghalt. Az ottani kevés földet ők művelik, a zöldséget és gyümölcsöt András árulja nappalonként a Csapó utcai piacon. Éjjelente pedig gépi-takarítóként dolgozik a Kazinczy Általános Iskolában. Felesége ugyanitt, de ő nappal, két műszakban. (Szakmájuk autószerelő illetve papírfeldolgozó.)

Három fiúgyermekük közül kettő már családot alapított. A legnagyobb, András és felesége volt az első pár, akik ebben a templomban kötöttek házasságot. Iker lányaik az előző bemutatás óta megnőttek, szeptembertől az újfehértói görög katolikus iskolába fognak járni.Bandi lakatos-hegesztő szakmunkás. Középső fiuk, Ferenc szintén itt esküdött, az ő kisfiuk szintén most kezdi az iskolát, Svetitses lesz. Feri munkája révén az alapozástól az utolsó simításig követhette a család a templom épülését, ő ugyanis kőművesként végig itt dolgozott. Ezért is nagyon kedves nekik a Szent Család templom.

A legkisebb fiú, Tamás (hajdan ministrált) ismerős lehet számunkra. Tavaly érettségizett a Medgyessy Ferenc Gimnázium képzőművészeti tagozatán. Jelenleg egy, két éves grafikus tanfolyamot végez, de nem tett le még arról, hogy képzőművészeti tanulmányait folytassa.

Bárányék tevékenyen részt vesznek a közösség életében, jönnek, segítenek bármiben, hogyha kell, mindig lehet rájuk számítani. Isten áldja meg őket érte!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Ápr. 19. (Húsvét 2. vasárnapja): Szt. József Gimázium diákjai

Ápr. 26. (Húsvét 3. vasárnapja): Ifjúság

Máj. 03. (Húsvét 4. vasárnapja): Takács család

Máj. 10. (Húsvét 5. vasárnapja): Kamilliánusok

Máj. 17. (Húsvét 6. vasárnapja): Szent Mónika Közösség

Egy a hónap szentjei közül: Chanel Szent Péter

A francia forradalomban, amely 1789. július 14-én a Bastille ostromával kezdődött, s hamarosan az egész országra kiterjedt, nemcsak a királyi trón dőlt össze. A szabadság bódulatában az emberi szívekben hitetlenség maradt vissza. Nagyon sokan távolodtak el Istentől, Jézus Krisztustól és az Egyháztól. Az üdvösségükért való aggodalom néhány életben maradt papot arra késztetett, hogy társakat gyűjtsenek maguk köré, és közösségben kezdjék az újratérítés fáradságos munkáját.

A vallási megújulás időszakában a missziók iránti érdeklődés is megnőtt Franciaországban. Az első missziósok között, akik Pompallier püspökkel 1836 karácsonyán indultak útnak, ott volt a harminchárom éves Chanel Péter is. 

A missziós csoport Le Havre kikötőjéből indult, és Tahititől háromezer kilométernyire nyugatra, a Wallis- és Futuna-szigeten tevékenykedett. 

A törzsfőnök Chanel Pétert és egy laikus testvérét befogadott Futuna szigetére. Péter atya számára nagyon nehéz időszak következett. Nem ismerte a nyelvet és a szokásokat. Másfél éves vesződség után sem esett kétségbe. Jámborsága, a betegek körüli fáradhatatlan szolgálata és jósága megnyerte a szigetlakók szívét. Úgy nevezték: ,"a jószívű ember'", és közeledtek hozzá. 

Amilyen mértékben hatott a hit világosságával az emberekre, olyan mértékben támadtak körülötte ellenségek. A vének tanácsa félteni kezdte tekintélyét, hogy elvonja az embereket az ősök hitétől és szokásaitól. Megharagudott a törzsfőnök is, mert egyik fiát is megtérítette. Egy alkalommal ki is mondta, hogy a misszionáriust legszívesebben halottként látná. Ez a kívánság embereinek parancs volt, s mindjárt másnap, 1841. április 28-án reggel a törzsfőnök két embere Péter kunyhójához ment, hogy agyonüsse. Ő pedig a legkisebb ellenállást sem fejtette ki, hanem csak azt sóhajtotta: ,,Ez nekem jó!''

Pompallier püspök annyit kért, hogy adják ki Futunáról Péter holttestét és használati tárgyait. S mivel megtorlást nem tett, ez a nagylelkűség megtörte a szigetlakók ellenállását a hittel szemben. Papot kértek, aki, ,"a szent vizet" rájuk önti, azaz megkereszteli őket. Néhány év múlva Futuna- és Wallis-sziget egész lakossága katolikus lett. Ma Wallis és Futuna püspökség. Chanel Péter vértanúsága ilyen termést hozott. 

Petrik János

 

Szép gondolat 

Ebben az évben - Szent Pál-év lévén - minden számban egy Szent Pál idézetet olvashatunk.

" Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve; minden föl van fedve, és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.(Zsid4, 12-13)

Gyermekeinknek- Tudtad? Gondoltad volna? 

Érdekességek a Bibilából – Állatok 3.

– Sámson, Izráel bírája, rókák farkára kötött csóvákkal gyújtotta fel a filiszteusok gabonáját, szőlőit és olajfás kertjeit (Bír 15,4);

– Sámson egy szamár álkapcsával ölt meg ezer filiszteust (Bír 15,16);

– Izráel törvénye szerint a népért egy évben összesen 1246 hibátlan állatot (114 bikát, 37 kost, 1063 bárányt, 32 kecskebakot) kellett feláldozni – emellé adódtak még a személyes áldozatok, ami évente akár több ezer állatáldozatot is kitehetett.

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Doktor úr, valami nagyon ketyeg idebent, mióta bevettem az új altatót, amit ajánlott. - És hogy vette be? - Ahogy mondta, lefekvés előtt, egy órával.