TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
10. évfolyam 5. szám - az Úr 2009. évének május havában.

Jöjj szentlélek úristen!

Pünkösd közeledtével, népünk és plébániánk lelki életének megújítására, gyakran híjuk ezzel a fohásszal az Éltető Lelket!                                                                                                              

Események templomunkban

Május első vasárnapján egy gyermek, Levente részesült a keresztség szentségében, volt egy esküvő is: Bessenyei Ágota és Bíró Zoltán szolgáltatták ki egymásnak a házasság szentségét. Az elmúlt hónap folyamán két testvérünket, Dr. Csató Margitot és Csontos Lászlót temettük.

Májusban, Mária hónapjában az esti szentmisék előtt ? 6-tól, a vasárnapi szentmise előtt ? 9-től a Lorettói litániát imádkozzuk.

Családinap

Idei családi napunkat jún. 13-án, szombaton rendezzük meg.A részletes program a hirdető táblán olvasható. Délelőtt 10-kor kezdünk és az esti, egyben évzáró ifjúsági misével zárul a program.

Jöjjünk minél többen, hívjuk ismerőseinket is! (Nem csak kisgyerekeseket, az egyedülállókat és az idősebbeket is szeretettel várjuk.)

Beszéljük meg!

         Önt zavarja-e a kisgyermekek jelenléte, hangoskodása, mozgolódása a szentmisék alatt?

Zavarja-e az erdő nyugalmát a madárcsicsergés?

Mivel első – ambivalens - benyomásom a Szent Család Templommal kapcsolatban ehhez kötődik, azonnal tollat ragadtam, hogy megírjam gondolataimat. Első alkalommal vettem részt szentmisén a templomban. Újdonság volt a számomra, mennyi gyermek van jelen. Melegség, remény töltött el. Arra gondoltam, mégsem olyan romlott a világ. Ahol kisgyermekként megtapasztalja az ember a Jézus által ránk hagyott békességet, szeretetet, ott nem lehet nagy baj. Azután, hazafelé sétálva, idősebbek után baktattam. Én a prédikáció szavait értelmeztem, Ők arról beszéltek felháborodva, hogy egyes szülők megnevelhetnék gyermekeiket, mert a hangzavarban alig lehetett érteni a pap szavait. Békés ember vagyok, nem szóltam közbe, csak gondoltam, hogy van, aki a legnagyobb csendben sem hallotta volna Isten igéit. Mert Isten házában, az Ő napján a gyermekek jelenléte egy boldogabb, nyugodt élet biztosítéka. Ha lelki békét keresünk, gyakran teszünk egy kellemes erdei sétát. Engem legalábbis megnyugtat. Az erdőben a madárcsicsergés a csendhez, nyugalomhoz hozzátartozik. Zavaró, csak a fűrészgépek zaja lenne. 

Magam is úgy vélem, beszéljünk róla! Örüljünk a gyermekeknek, akik egyre nagyobb számban jönnek el közénk, találkozni Urunkkal, Istenünkkel!                                                        Á. J.

A téma ugyanez marad a következő számban is, várjuk mások gondolatait is!

Az Európai Parlamentben jártam…

A tavasz első felében értesültem arról a lehetőségről, hogy ebben az évben, immár 31. alkalommal szervezi meg a Nemzetközi Kolping egyesület az Európai Uniós Diákkonferenciát Strasbourgban. Jelentkeztem én is az útra, a debreceni Kolping Családon keresztül, majd egy budapesti fiúval ketten vágtunk neki.

2009. április 26-án, vasárnap reggel kilenc órakor, a 13 órás vasút út után, fáradtan és kimerülten, hagytuk el a modern kori Orient Express kocsiját, majd azonnal a szállóba indultunk. A vacsora után, Anton Salesny nemzetközi Kolping elnök üdvözölte az Európa mindenféle részéről érkezett 66 résztvevőt. Másnap az Európai Emberi Jogi Bíróság épületében voltunk és sok előadást hallgattunk kialakulásával kapcsolatban, természetesen németül. Második napunkon a Robert Schumann Alapítvány jóvoltából Párizst ismerhettük meg. A francia szuper expresszel, a TGV-vel a Párizs- Strasbourg út (kb. 450 km) csupán 2 óra volt, el lehet képzelni, hogy milyen gyorsan is ment a vonat (200-300 km/h). A francia fővárosban megnéztük a volt királyi palotát, az Eiffel- tornyot, a szenátus épületét, a párizsi Panteont, a Champs Élyseést, Franciaország talán legszebb sugárútját, ahol lehet olyan áron ruhákat kapni, amiből már egy jó minőségű autót is vásárolhatnánk. Másnap az Európa Tanácsba mentünk, ahol izgalmas programok vártak ránk, még egy ülésre is bemehettünk, és használhattuk is a fordítógépet. Mikor ott voltunk, éppen a spanyol miniszterelnök szólalt fel. Egy premontrei atya pedig, nekünk tartott előadást az Európai Unió és az envagelizáció címmel. A következő nap estéjén pedig búcsút vettünk Strasbourgtól és ismét nekivágtunk a hosszú vonatútnak. 

Ez alatt a pár nap alatt nem csak, hogy belátást nyertünk az Unió életébe, hanem a francia kultúrát is megismerhettük: a zöldségek, gyümölcsök, halak, csigák, kagylók konyháját és a francia embereket, valamint számos új barátságra is szert tettünk.                    Németh Isti

 

 

Miért szeret ebbe a templomba járni?

         A hétköznapi szentmisére járók arcról legalább már biztosan jól ismerik ezt a mosolygós, fiatal lányt, Dr. F. Evelint. Tudjunk meg róla most kicsit többet!

"Debrecenben születtem, szüleim és az anyai ági nagyszüleim (akik sajnos már nem élnek) jóvoltából ismerhettem meg a katolikus vallást. Polgáron jártam óvodába, általános iskolába, majd tanulmányaimat a debreceni Tóth Árpád Gimnázium humán tagozatán folytattam (a nagytiszteletű és még nagyobb műveltségű, kedves Dr. Németh Béláné Margitka védőszárnyai alatt) Aztán a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogi doktorátust és lettem jogász végzettségű. A diplomám 2008. november 28-án szereztem meg, majd első megpályázott állásként sikerült elnyernem az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelőségénél jelenleg is betöltött jogászi állásom. Így Isten kegyelme folytán ismét visszakerülhettem Debrecenbe, és külön örömmel tölt el, hogy hivatásommal a várost szolgálhatom; segíthetem az embereket jogi ügyeikben és nem utolsó sorban 80 éves Nagymamámmal tölthetem mindennapjaimat, akinek életét igyekszem minél szebbé varázsolni és könnyebbé tenni (bevásárlás, közlekedés, stb.).

Nagymama ablakából láttam meg először a Szent Család templomot és napról napra érett bennem a gondolat, hogy "debreceni életem" során is gyakoroljam a vallásom. Eleinte voltak félelmeim, tartottam a már kialakult, egymást bizonyára jól ismerő, összeszokott közösségtől, de már amikor az első szentmisén részt vettem, nagyon-nagy szeretettel fogadtak a kedves hívek és azóta is nagy öröm számomra a félig-meddig hozzájuk való tartozás, a velük való találkozás. Azért félig-meddig, mivel hétvégente hazautazom Polgárra, ahol a Polgári Nagyboldogasszony Egyházközség lelkes híve vagyok, Dr. Linczenbold Levente plébános és Papp Péter káplán lelki táplálékaiból, prédikációiból merítem az erőt a mindennapok történéseihez, családi életemhez, munkám minél hatékonyabb végzéséhez, hogy legjobb tudásom szerint szolgálhassam Istent és embertársaimat. Ehhez segítenek itt a Szent Család Plébániában szent hivatásukat teljesítő atyák is, akik nem voltak ismeretlenek teljesen számomra, hiszen Papp László atya hivatásának egyik állomáshelye volt lakhelyem, Polgár, András atyát pedig egy bocskaikerti Mikulás ünnepségen ismerhettem meg, ahol a polgári Ökumenikus Kórus tagjaként léptünk fel. Így nagy öröm volt számomra itt viszontlátni őket. 

Szeretnék az itteni kis közösségnek (is) hasznos tagjává válni és amennyire a munkám engedi minél gyakrabban együtt imádkozni a már megismert igazán kedves hívekkel."

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

         Máj. 24. (Urunk Mennybementele): Nyugdíjasok

         Máj. 31. (Pünkösd vasárnapja): Ifjúság

         Jún. 7. (Szentháromságvasárnapja): Kókai család

         Jún. 14. (Úrnapja): Gyarmati család

Egy a hónap szentjei közül: Boldog Apor Vilmos

Segesváron született, 1892. február 29.-én.

         Neves erdélyi arisztokrata család sarja. Édesapja vármegyei főjegyző volt, majd később főispán. Feleségül vette a nála tizenkét évvel fiatalabb gróf Pálffy Fidéliát. A házasságukból született kilenc gyermek közül egy halva született, három gyermekkorban halt meg. Vilmos a harmadik gyermekként látta meg a napvilágot. A jezsuitáknál tanult Kalksburgban, majd Kalocsán. Jeles érettségivel és kitűnő erkölcsi bizonyítvánnyal jelentkezett a győri egyházmegyébe, ahol az Apor családdal rokonságban lévő gróf Széchenyi Miklós püspök örömmel fogadta, és az innsbrucki Egyetemre küldte tanulni. 1915-ben szentelték pappá. 

         1941. február 24-én, 49 éves korában Gyulán szentelték püspökké, március 2-án ünnepélyes keretek között vonult be Győrbe. 

1945. április 2-án halt vértanúhalált. A püspöksége pincéjébe menedéket kereső nőket védte a szovjet katonáktól, és az egyik ittas katona lelőtte. A1997. november 9-én II. János Pál pápa boldoggá avatta.             Petrik János

Szép gondolat 

Ebben az évben – Szent Pál-év lévén – minden számban egy Szent Pál idézetet olvashatunk.

        "Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal."  (Róm 8,26)

Gyermekeinknek- Tudtad? Gondoltad volna? 

Érdekességek a Bibliából – Emberek 1.

- a leghosszabb életkorú Matuzsálem volt: 969 évet élt (Ter 5,27)

- az Ószövetség két olyan embert említ, aki nem halt meg, hanem a mennybe ragadtatott: Énók (Ter 5,24) és Illés (2Kir 2,1)

- a legtöbb gyermeke Roboámnak volt: 28 fia és 60 lánya (2Krón 11,21)

- Dávid királynak 700 felesége és 300 ágyasa volt (1Kir 11,3)

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Mi az, ami közlekedik, és egyúttal egyházi méltóság is?

- Megyéspüspök.