TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
10. évfolyam 7. szám - az Úr 2009. évének július havában.
Jézus pihenni hív
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok..." (Mt 11,28-30)

A nyári szabadságok idején jó erre gondolni. Igazában Nála talál nyugalmat a zarándok, a kerékpáros, a természet szépségeit kereső és csodáló turista. A hívő ember számára a szabadság, nem a Jézussal való kapcsolat szüneteltetését, hanem éppen az elmélyítését jelenti.

Események templomunkban

Az elmúlt hónapban két gyermek, Áron és Lilla részesült a keresztség szentségében templomunkban, temetés most nem volt plébániánk területéről.

Az egyházmegyei búcsúra, amely az idén Mátraverebély Szentkúton lesz, július 25-én szombaton, plébániánkat egy kis, autós zarándokcsoport képviseli.

Az ifjúság nyári táborára (július 20-24.) Kalotaszegen, a hittanos gyermekek tábora (július 27-31.) Szentjobbon lesz.

Beszéljük meg!

Hogyan imádkozunk otthon?

Családunkban a közös ima gyakorlatát alapvetően meghatározza, hogy mióta a gyermekeink felnőttek kevesebb alkalommal van együtt a család. A reggeli és esti imát minden családtag egyénileg végzi. Közös imára reggel egyetlen nyugodt percet sem lehet találni. Az étkezések előtti és utáni imát mindig közösen és rendszerint hangosan végezzük. Ebbe be szoktuk vonni a nálunk tartózkodó vendéget / vendégeket is. Májusban, vagy októberben - néha - közös rózsafüzérre gyűlik össze a családunk. Adventben esténként gyertyagyújtás mellett van közös imádság és éneklés nálunk. Karácsonykor és az ünnep nyolcadában minden este karácsonyi (majd újévi) énekeket szoktunk énekelni. Ez utóbbin a családunk vendégei (nem katolikusok) is, részt szoktak venni. Közeli hozzátartozó súlyos betegsége, illetve halála is rövid közös imára gyűjt egybe minket. Közösen szinte kivétel nélkül kötött szövegű imákat szoktunk végezni. Az imádság idejére nem szoktunk feszületet, vagy szentképet kihelyezni (mindkettőből több is található a szobák falán és bútorain), de gyertyát (egyszerre akár többet is) szívesen gyújtunk.ÁCS

A rovat következő témája változatlanul: hogyan imádkozunk otthon? 

Várjuk minden kedves olvasónk levelét, akár névvel, akár név nélkül, ne féljünk tollat ragadni! 

A Szentföldön jártunk

Ez év június 17 - július 01. között Jézus nyomában jártunk Izraelben. Úti célunk két terület köré koncentrálódott. 

Az egyik Galilea vidéke volt, ahol a Genezáreti-tó (Galileai tenger vagy Kinneret - tó) mellett, Tibériás közelében kaptunk szállást hét éjszakára. A másik Jeruzsálem városa volt, ahol egy zarándokházban töltöttünk szintén hét éjszakát.

Ez idő alatt megkerültük a Genezáreti tavat és meglátogattuk a közvetlen mellette lévő, ill. a környékbeli szent helyeket. Például jártunk Kánában, ahol megnéztük a lakodalom (Jn2,1-9) fölé emelt templomot, majd Názáretbe indultunk, ahol Jézus nevelkedett. Itt megnéztük az Angyali üdvözlet szentélyt és a Szent József kápolnát, ahol a hagyomány szerint József meghalt. Názáretben található még a Mária kútja is, amit szintén megtekintettünk.

Tibériásban a "Te Péter vagy, azaz kőszikla és én erre a sziklára építem egyházamat" szentélyhez látogattunk, majd Magdalába, ahol Mária Magdolna háza áll. Tabgha – a kenyérszaporítás helye tárult elénk, ahol szentmisénk is volt. (Mt14,13-21). Primátus szentély - a hagyomány szerint itt választotta ki Jézus Pétert, ill. ezen a helyen tett Péter vallomást Jézusnak. (Mt16,17-20). Elmentünk Kafarnaumba is, ahol a zsinagóga fala nyújtotta árnyékban megpihentünk és közben az ide vonatkozó részeket kikerestük és felolvastuk a Bibliából. (Mt8,5-15) (Mt17,24-26) (Lk4,31-37) (Lk4,38-39) (Lk7,1-10). A helyhez közel található egy ortodox templom is, mely a "béna lebocsájtása" történetnek állít emléket. Jártunk a Nyolc boldogság hegyén, és Jézus megkeresztelkedésének helyén a Jordánban. Elmentünk Fülöp Cezarea (ma Banias) vidékére, ahol Jézus megkérdezte tanítványait (Mt 16,13), hogy kinek tartják az emberek az Emberfiát. Gyalog is volt lehetőség felmenni a Tábor hegyére.

Mindezek után Jeruzsálembe érkeztünk a Maison d’Abraham-ba, az Olajfák hegyének tövébe. A sok látnivaló közül néhány: Dominus flevit - az Úr sírt kápolna, Betesda fürdő, Lithostrotos, az a hely, ahol Jézust kigúnyolták és megkorbácsolták, Szent István megkövezésének helye, Via Dolorosa, Szent sír bazilika és a Getszemáni kert, a Mennybemenetel kápolnája, Miatyánk templom. A Sion hegyen megnéztük Szűz Mária elszenderülésének templomát, ahol egy magyar oltár is áll. A Galli cantu - a kakas szólt templom, itt van az az út, ahol Jézus és tanítványai átmentek az Olajfák hegyére. Jártunk a siratófalnál is. Elmentünk Betlehembe, Betániába és Ein Karembe, Keresztelő János születésének helyére, ahol a Magnificat és a Benedictus templomot láttuk. 

Jártunk Qumranban, ahol a Holt-tengeri tekercseket megtalálták és egyben fürödtünk is a rendkívül sós Holt-tengerben is. Itt a Negev sivatag szélén délután 57C0 volt a hőmérséklet.

Jeruzsálemből a röptérre menet megálltunk Emmauszban (Lk 24,13-32) és Péter joppei látomásának a helyén (ApCsel 10,9-16).

Dióhéjban ennyit, hamarosan elkészül az a videó-anyag, melyet a helyszíneken készítettünk, és amelyet szeretnénk bemutatni, hogy élményeinket megoszthassuk. Anna

Két keréken az ifjúság

Nyár elején 12 merész fiatal fogadta el Laci atya meghívását egy három napos kerékpározásra.Az indulás előtti napon elég esős, hűvös volt az időjárás, az előrejelzés sem volt túl bíztató, így néhányan félve, esetleges rábeszéléssel indultunk neki a túrának. A csapat ismét vegyes volt, hisz többen elsőnek jöttek velünk, de sokat gazdagodtunk egymás által, jó volt a társaság. 

Ahogy megfogalmaztuk egymás között: "Jók voltak a programok". Egyen-pólónkban napi 40 kilométereket tekertünk Újfehértó - Polgár - Rakamaz útvonalon. Az előjelek ellenére végig remek időnk volt, páran le is égtünk. Hála érte a gondviselésnek, és azoknak akik itthon gondoskodtak az imaháttérről, imáik biztos meghallgatásra találtak, mert röviden összefoglalva: A tábor remek volt.Báránkó Andris

Bemutatunk egy családot: a Szabó család

            Ahogy hűséges olvasóink már megszokhatták, időről időre megszakítjuk a már bemutatott családokról szóló
"Mi újság a ... családban" sorozatunkat, hogy egy-egy még nem bemutatott családra is sort kerítsünk, így teszünk most is e
 kedves fiatal család esetében. 
            Szabó Péter és felesége, Szabóné Szikszai Boglárka immár két
kislányukkal rendszerint a karzaton szoktak a szentmisén részt venni. Az édesapa nagykátai,
felesége pedig Jánoshidáról származik. Mindketten Jászberényben jártak gimnáziumba, innen az
ismeretség. A Budapesti Műszaki Egyetemre már együtt mentek, Péter villamosmérnök, Boglárka
biomérnök szakon végzett. Debrecenbe Boglárka révén kerültek, ő ugyanis itt kapott állást a Biogal
 (mostmár TEVA) gyógyszergyárban, Péter pedig követte, egy ideig a gyógyszergyárhoz tartozó El-Tech ’93
Kft-nél volt alkalmazásban, jelenleg a Klinikán dolgozik üzemeltető mérnökként. 2003-ban házasodtak össze,
ekkor költöztek a Tócóskertbe, és azóta természetes, hogy a mi templomunkba jönnek vasárnaponként. Hamar
megszerették a szép modern épületet, az atyák prédikációit, a játszóteret – örülnek, hogy vannak itt más
kisgyerekesek is. Nagyobbik lányuk, a lassan két és fél éves Bogika is szívesen játszik a templomkertben,
és a templomban is otthon érzi magát. Kishúga, Lilike még csak 4 hónapos, ő többnyire átalussza a szentmisét
vagy békésen nézelődik.
            Adja Isten, hogy minél több hozzájuk hasonló fiatal család és gyermek érezze otthon magát
közösségünkben, és így gyarapodva tudjuk minél inkább Őt szolgálni!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Júl. 19. (Évközi 16. vasárnap): Almási család

Júl. 26. (Évközi 17. vasárnap): Mária légió

Aug. 2. (Évközi 18. vasárnap): Hajdu család

Aug 9. (Évközi 19. vasárnap): Betánia 

Szép gondolat 

Ebben az évben - bár a Szent Pál évet már bezártuk - minden számban egy Szent Pál idézetet olvashatunk.

"Bizakodom és reménykedem, hogy semmiben sem vallok szégyent, sőt nyíltan megmondom, hogy Krisztus, mint mindig, most is megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. "(Fil 1.20)

Gyermekeinknek- Tudtad? Gondoltad volna? 

Érdekességek a Bibliából - Emberek 2.

- a filiszteus Góliát 3,25 m magas volt (1Sám 17,4);

- Sámson bár minden évben nyírta a haját, így is 3,27 kg-ot nyomott (2Sám 14,26);

- az óriás Óg király vaságya 4 és fél m hosszú és 2 m széles volt (MTörv 3,11);

- egy óriástermetű embernek a kezén és a lábán is 6-6 ujj volt (2Sám 21,20).

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

A gyerekek arról tanulnak a hittanórán, hogyan teremtett Isten mindent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából teremtette az Úr.

Pár nappal később, egy délelőtt anyukája látja, hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen.

- Mi a baj, Jancsi?

- Hát... Fáj az oldalam... Azt hiszem, feleségem lesz...