TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
10. évfolyam 8. szám - az Úr 2009. évének augusztus havában.

Sziklára alapozz!

Ha rossz az alap, összedől a ház, ha rossz az alapprogram (operációs rendszer), összeomlik a számítógép, ha rossz az erkölcsi alap, összeomlik az emberi élet. Szent István király a keresztény életeszményre alapozta népe életét, ma is ez lehet biztos alapja népünk megújulásának.

Események templomunkban

Az elmúlt hónapban öt gyermek, Péter, Marcell, Lili, László és Illés részesült a keresztség szentségében templomunkban, volt két temetés is plébániánk területéről, Fülöp Józsefné (szül. Tóth Anna) és Fükő Istvánné (szül. Számadó Mária) testvéreinket temettük. Most bővelkedtünk esküvőkben is, júl.25-én Petrik Anita és Liszkóczi Krisztián, aug. 1-én Báránkó Nikolett és Tornai Gábor nászmiséjén vehettünk részt, a hajdúsámsoni fílián Szarka Beáta és Komlósi Bálint, Bocskaikertben pedig Szabó Márta és Németh Imre esküdtek örök hűséget egymásnak. Sok boldogságot kívánunk nekik és az Úr áldását közös életükre! 

Augusztus utolsó vasárnapján ifjúsági Veni Sancte szentmisében kérjük a Szentlélek segítségét az új tanévre.

Beszéljük meg!

Hogyan imádkozunk otthon?

Egy hajdúsámsoni kedves olvasónk osztotta meg velünk gondolatait a témáról.

"A reggeli ébredéskor elmondok egy reggeli imát, amelyben megköszönöm Istennek, hogy megoltalmazott az éjszaka. Kérem védőangyalom oltalmazását és a Szentlélekét. Esti imádkozásnál a Miatyánkkal és az üdvözléggyel kezdem. Van egy jegyzetfüzetem, amibe kedvenc bibliai idézetek, imádságok és olvasott könyvekből kiírt részletek vannak, ezekből olvasok fel, utána az "Oltalmad alá futunk...", és a "Most segíts meg Mária..." imákat mondom el. Azután saját szavaimmal imádkozom. Kérem Isten áldását a kisfiamra, édesanyámra, testvéreimre, azok gyermekeire és minden emberre. Egységet és összetartást az egyházi közösségekben (itt különösen kiemelem a mi kis sámsoni közösségünket), családomban, munkahelyemen. Ébredésért, az emberek megtéréséért, "hogy minden ember vallja, Jézus Krisztus az Úr!". Hitben való megerősödésért és hogy a Szentírás olvasása által egyre jobban megismerhessem az Atyát. Befejezésként a Bibliából olvasok 1-2 verset. Ha van időm, elmondok egy egész rózsafűzért, vagy egy tizedet. 

A családdal (kisfiam, édesanyám) leginkább akkor imádkozunk együtt, amikor a "Vándor Evangélium" hozzánk érkezik. A gyerekkel szoktunk együtt is imádkozni, szeret a Bibliából felolvasni. Próbálkozom vele a versek kikeresésében, ami még most neki bonyolultnak tűnik, de fogékony rá. A közös imánk gyertyagyújtással kezdődik. Van egy kis ún. szentélyünk és ott imádkozunk. Lefekvés előtt magától elmondja az esti imát és még saját szavaival is kér, és megköszöni Isten jóságát. 

Sok éven át imádkoztam, hogy adjon Isten erőt ahhoz, hogy lemondjak a cigiről. A munkatársaim mindig mondogatták, hogy csak akaraterő kell hozzá, mire én azt válaszoltam, hogy ez az ami nincs és soha nem fogok tudni leszokni róla. 1,5 éve beteg lettem a tüdőmön, jó indulatú nyirokcsomókat találtak, ami fulladást, hányingert, lábfájást, bokadagadást okozott. Hála Istennek szteroidos gyógyszer beállításával ezek lehúzódtak a tüdőről és meggyógyultam. Gyógyulásom után olyan hányingerem lett a cigarettától, hogy abbahagytam a cigit és Istennek hála, azóta sem szívom. 

Így tett velem „csodát” Isten, ilyen nagy ereje van az imának. Régóta imádkozom egy keresztény társért és tudom, hogy ha javamra válik, és Isten jónak látja, akkor elvezeti hozzám." Sólyom Ildikó

A rovat következő témája változatlanul: hogyan imádkozunk otthon? 

Továbbra is várjuk olvasóink személyes tapasztalatait a családi és egyéni imával kapcsolatban, akár elekronikus formában is, az almasine.kata@gmail.com e-mail címen! 

Szentjobbon jártunk

Július 20. és 24. között az ifjúsági csoporttal az erdélyi Szentjobbra látogattunk, ahol gyönyörű 4 napot tölthettünk el. Már az érkezésünk napján felejthetetlen élményekben volt részünk, csoportunk néhány tagjának ugyanis lehetősége volt gyalog átkelni a határon, amíg a szentjobbi plébános, Szabó Ervin atya néhányunkat már elszállított autóval, és közben Laci atya is megérkezett, hogy besegítsen saját autójával. 

erdély 195.jpgE négy nap alatt bazároztunk Körösfőn, megnéztük a várost és a székesegyházat Nagyváradon, útközben és ahol csak tudtunk, gyönyörködtünk a természet szépségeiben (a napkelte és napnyugta különleges élmény a hegyek között), sokat játszottunk, beszélgettünk, nevettünk és állandó jelleggel tapasztaltuk a gondviselés erejét.

Erdélyről nem csak beszélni kell, hanem látni, és erdélyi emberekkel beszélgetni, barátkozni. Jó, hogy nekünk volt erre lehetőségünk, mert megtapasztalhattuk szeretetüket, segítségüket, jó szándékukat, amikor szükségünk volt útmutatásra vagy ételre, szállítóeszközre. A maguk egyszerűségében annyit segítettek nekünk, amennyit csak tudtak. Csodálatra méltó, ahogy adnak a sajátjukból, még ha nincs is sok belőle.

Köszönjük az élményeket, köszönjük a szervezést Laci atyának, és a sok segítséget Ervin atyának. Tényleg igaznak bizonyult a kijelentés, miszerint az erdélyiektől csak a kilométerek választanak el minket, semmi más.P. Andrea

Telnek az évek... - Mi újság a Tóth családban?

Dr. Tóth István családját 2002 decemberében mutattuk be újságunkban. Nem debreceni származásúak, István Sopronból, a felesége, Dr. Tóth Éva pedig Hevesről költözött ide 27 évvel ezelőtt. Egyetemi éveik alatt ismerkedtek össze Budapesten, mindketten jogászok és már hosszú ideje az igazságszolgáltatás területén dolgoznak.

Templomunk alapításáig a Szent Anna székesegyházba jártak szentmisére, azóta a mi közösségünk tagjai(Éva református vallásban nevelkedett, így főként István jön a gyermekekkel). Legnagyobb fiuk, Ádám negyedéves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Húga, Veronika, aki idén érettségizett, szintén oda nyert felvételt (ő, amikor ideje engedte, szívesen bekapcsolódott az ifi hittan programjaiba, remélhetőleg Pesten is talál majd magának közösséget). Andor most kezdi a középiskolát, a Bethlen Gábor Szakközépiskolában lesz 9.-es szeptembertől. És bővült is a család az előző bemutatás óta: ahogy a neve is tükrözi, "Isten ajándéka" a kis Máté Benedek, aki másfél éves lesz (szinte napra pontosan a szülei 25. házassági évfordulójára érkezett). A mozgékony kicsi gondoskodik róla, hogy a szülőket ne viselje meg a nagyok "kirepülése", és még sokáig fiatalon tartja őket. Lesz kivel újra bejárni a kedves kirándulóhelyeket – nagyon szeretik ugyanis a közös családi kirándulásokat, főleg a történelmi Magyarország területén.

A szülők mindketten evangéliumi elveket valló és megtartani igyekvő családban nőttek fel. Ezeket törekednek átadni gyermekeiknek is, mivel úgy tapasztalják, hogy az evangélium tanításai segítenek eligazodni az élet dolgaiban, s minden esetben megkönnyítik a döntéshozatalt. Emellett a vallásos hagyományok átélése csodálatos, egész életre kiható élményeket ajándékoz nekik.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Aug. 23. (Évközi 21. vasárnap): Asztalos család

Aug 30. (Évközi 22. vasárnap): Hitoktatók

Szept. 6. (Évközi 23. vasárnap): Sebők család

Szept. 13. (Évközi 24. vasárnap): Akolitusok

Egy a hónap szentjei közül: Szent Lőrinc

Szent Lőrinc vértanú diakónus a legnagyobb tisztelettel körülvett szentek közé tartozik. A szentmise római kánonjában is helyet kapott, s a régi római naptárban kiemelt ünnep volt vértanúságának napja. Életéről azonban semmi, haláláról is csak néhány megbízható történeti adat maradt ránk.

Szent Ambrus öntötte formába Szent Lőrinc történetét. Lőrinc ebben a hagyományban a rómaiak által annyira becsült férfias erények megtestesítője lett, aki erősebbnek bizonyult a halálnál. Ez mutatkozik meg Lőrinc halálában, ahogyan Ambrus elbeszéli: rostélyon égették meg, és a lángok között így szólt a hóhérhoz: ,,Ez az oldalam már megsült, fordíts meg és egyél belőlem!'' 

A források szerint Lőrinc diakónus kapcsolatban állt Sixtus pápával, és vértanúságuk közvetlen egymás után történt. Az is beleillik a történeti összefüggésbe, hogy Lőrinctől az Egyház kincseinek kiadását követelik, hiszen Valerianus és pénzügyminisztere szemet vetett az Egyház vagyonára.P. János

Szép gondolat 

Ebben az évben, minden számban egy Szent Pál idézetet olvashatunk.

"Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból! Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is.."(Fil 2,3-4)

Gyermekeinknek- Tudtad? Gondoltad volna? 

Szójáték a Bibliában

A Bibliában előfordulnak szójátékok, ezek közül talán az egyik legérdekesebb a Márk által megírt passiótörténetben szerepel. Márk evangéliuma szerint Jézust megkérdezik: "Hol akarod megenni a húsvéti bárányt?" Jézus válasza: "Menjetek el a városba, és egy ember jő előtökbe, aki egy korsó vizet visz; kövessétek őt." Ebben így semmi különös nincs, de ha lefordítjuk arámra, ahogyan elhangzott; a férfi mar a korsó pedig kosz. Együtt tehát Markosz, vagyis az evangélium szerzőjének a neve elrejtve, aki a korsós férfi volt. 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Mondja, Pista bácsi, maga mit szokott csinálni, ha este nem tud elaludni?

- Én? Elszámolok háromig. - Tényleg? Csak háromig?

- Igen, háromig, de van úgy hogy fél négyig is...