TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
11. évfolyam 1. szám - az Úr 2010. évének január havában.

Sacramentum ordinis - egyházirend szentsége - szolgálat és hatalom 1.

A latin elnevezésben az ordo kétféleképpen értendő: egyrészt a felszentelést, ordinatiót értjük rajta, vagyis a szentség kiszolgáltatását, másrészt a felszentelés eredményét, mint karizmatikus állapotot, azaz, a püspöki, papi és diakónusi rendet, amibe az illető felvétetik, s ezáltal klerikussá lesz. 

Miben áll a papi hatalom? Ez a 'hatalom' lényegében más természetű, mint a világi hatalom birtoklása. Egyrészt azért, mert nem tekinthető a tisztségviselő saját hatalmának, hanem a közösség hatalmából neki juttatott jogkör és feladatkör, másrészt, mert bár a közösség nevében gyakorolt hatalom, mégsem közösségi megbízatás adja, hanem krisztusi kiválasztás. 

A püspököt nem a közösség egésze, vagy annak képviselője ruházza fel hatalommal, hanem Krisztus küldi. Lehet, hogy személyét egy kisebb vagy nagyobb közösség, vagy annak képviselője jelöli ki, vagy akár más püspök, vagy a pápa. Hatalmát mégsem ezektől, hanem Krisztustól kapja a felszentelésben. Szolgálatában ezért az Atyának tartozik felelősséggel, s csak ezután a közösségnek. Viszont, mindkét irányú felelősség mintája és eredete, az Atyát és Fiút szeretetben összekapcsoló, és egymás iránti szeretetüket az egyházi közösség felé is tolmácsoló és közvetítő Szentlélek. 

Ha ezt a tényt komolyan végig gondoljuk, megértjük, hogy minden funkció, amelyet akár klerikusok, akár laikusok gyakorolnak, bibliai értelemben vett diakónia, azaz-szolgálat. Nem hatalmi jellegű diakónia, de nem is humanista szolgálat, hanem Krisztus diakóniájának folytatása. Ezért a vezetők és vezetettek részéről állandó metanoia-t, megtérést kíván, a funkcióknak evilágitól teljesen eltérő természetfeletti szemléletét és gyakorlatát. Ez az átértékelés nem szünteti meg sem a hatalmat, sem a jogot, sem az engedelmességet, hanem áthatja a krisztusi szeretet és alázat szellemével.Papp László

Eseményektemplomunkban

Az elmúlt hónapban Szent Család vasárnapján egy gyermek, Alexa Zoé kapta meg a keresztség szentségét templomunkban, volt két temetés is plébániánk területéről: Kéki Józsefné Lippai Éva és Szilágyi Józsefné Fehér Ilona testvéreinket temettük. 

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL! Közösségünk idei farsangi bálját február 6-án tartjuk a Kazinczy Ferenc iskolában. Jöjjünk minél többen, hívjuk ismerőseinket, barátainkat is, hogy minél hangulatosabb és közösséget építő lehessen együttlétünk! Szponzorok kereséséhez és tombolatárgyak gyűjtéséhez kérünk segítséget. Belépőjegyek vásárolhatók a sekrestyében és a helyszínen (felnőtteknek 1000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft, gyermekeknek 8. osztályig ingyenes). Az előkészületek miatt kérjük, mielőbb jelezzék a családok és különböző csoportok asztalfoglalási szándékukat.

Ökumenikus imahét

Idén január 17. és 24. között tartjuk a nemzetközi imanyolcadot a keresztények egységéért. Ezen a héten a különféle felekezetekbe tartozó hívek felkeresik egymás templomait, imaházait, hogy jobban megismerjék egymást, és együtt dicsérjék az Urat, ahogy azt Jézus kérte tőlünk. 
A Keresztény Egység Elősegítésének Pápai Tanácsa, valamint az Egyházak Ökumenikus Tanácsának Hit és Rend Bizottsága megfogalmazta az imahét témáját: 'Misszió és egység". A dokumentum arra buzdít, hogy emelkedjünk felül az evangélium hirdetése és az ökumenikus párbeszéd között fennálló múltbeli ellentéten. Debrecenben, amit a kálvinista Rómának is neveznek, az elmúlt évtizedekben gyönyörűen nyomon követhettük a felekezetek közeledést egymáshoz. A felnövekvő generációnak már teljesen természetes, hogy a Krisztust követők testvérként tekint egymásra. Az imanyolcad hetedik alkalma, a mi templomunkban lesz ebben az évben.

Téli tábor Bélapátfalván 

2009. december 28-30. ezt a három napot vállalkozó szellemű hittanosainkkal Bélapátfalván töltöttük, mely a nevét az e tájon szállásbirtokos Bél nemzetségtől kapta. A szóban forgó települést 1415-től Apátfalva névalakban említik, majd 1905-ben változott Apátfalváról Bélapátfalvára, a 2004-től város neve. 
Nem túl hosszú utunk tartogatott némi meglepetést a számunkra, de segítségünkre volt Rektor Zsuzsi Hajdúsámsonból, és egy napra a Máltai Játszótér munkatársai is: Mariann, János és István.
Egy nap állt rendelkezésünkre, hogy bakancsot húzzunk a lábunkra, meleg teát töltsünk a kulacsba és felmásszunk a Bél-kőre, mely a Bükk-fennsíkot körülölelő sziklasornak, az úgynevezett "kövek vonulatának" meghatározó indító tagja a Bükk nyugati részén. A hegy fehér sziklái 100 millió évvel ezelőtt emelkedtek ki az eltűnő őstengerből. Számítások szerint ma 7 millió köbméter hiányzik a hegyből az évekig működő cementgyár miatt. A hegy 550 méter feletti "sapkáját" 2008. február 15-én védetté nyilvánították. Ezen a napon nagyon szép időt kaptunk, a hegygerincről még a Tátra havas csúcsait is láttuk. Fő étkezéseinket a közeli étteremben oldottuk meg – köszönet Hajdúsámson önkormányzatának.
 
 

A hazafelé utat még elmesélem: oda és vissza is két-két átszállásunk volt a vonaton (Füzesabony-Eger). Vissza Füzesabonyban 4 percünk volt átszállni az IC-re! Valójában esélytelen ügy, de mi nekivágtunk… és a Gondviselés most is velünk volt. A szilvásváradi vonat jegyvizsgálója megtudta, hogy mire is vállalkoztunk… telefont ragadott és hívta, akit kellett… megtudta, hogy az Egri vonat nem jut be időben Füzesabonyba. Mit tehetett, kérte, hogy az IC várjon egy kicsit… az IC!!!... nem lehet. Hát… Egerben úgy búcsúztunk el a jegyvizsgálótól, hogy az IC még Gödöllőn van, mert eltört egy sin… késett 16 percet… így mi bőven ELÉRÜK és épen, egészségesen értünk Debrecenbe, ahol sokan együtt izgultak és örültek velünk! Köszönet a szilvásváradi jegyvizsgálónak is! Deo gratias!Anna

Telnek az évek... - Mi újság a Sebők családban?

A Sebők család, mint már az előző bemutatásukkor is, régi hűséges tagja közösségünknek, a lányok itt voltak elsőáldozók (Ági még a legelső csapattal) és bérmálkozók.
Az édesapa, József református, biztonsági őrként dolgozik. Felesége, Anna rokkant nyugdíjasként otthon van, a háztartásban tevékenykedik. Ő Pócspetriből származik, gimnazistaként került Debrecenbe, a Svetits Gimnáziumba, nővérével együtt, ezt a hagyományt folytatva lettek a lányok is svetitsesek.
A nagyobbik lány, Ági 2008-ban érettségizett, jelenleg a Debreceni Egyetemen másodéves, villamosmérnök szakon. A tanulás legtöbb idejét leköti - pláne ilyenkor, vizsgaidőszakban - de az ifjúsági zenekarban mindig számíthatunk rá, gitárjátékával erősíti a csapatot.

Húga, Eszter, idén fog érettségizni a Svetitsben. Az informatika érdekli, ezen a területen szeretne továbbtanulni is, a programtervező matematikus vagy a mérnök-informatikus szakon gondolkodik. Ágit követve ő is megtanult gitározni (korábban zongorázott), az iskolában már rendszeresen játszik, reméljük hamarosan az itteni gitáros misékbe is bekapcsolódik zenészként is (a háttérmunkában már eddig is részt vett, ő kezeli ugyanis a diavetítőt).

Sok sikert kívánunk nekik az előttük álló megmérettetésekhez, Isten áldása kísérje az egész családot!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Jan. 24. (Évközi 3. v.): Asztalos családJan. 31. (Évközi 4. v.): Ifjúság
Febr. 7. (Évközi 5. v.): HitoktatókFebr. 14. (Évközi 6. v.): Sebők család

Egy a hónap szentjei közül: Bosco Szent János

Torino mellett egy tanyán született (1815), hárman voltak testvérek. Édesanyja nevelte őket, mert édesapjuk János kétéves korában meghalt.
Margit mama mélyen vallásos, dolgos, jámbor asszony és nagyszerű édesanya volt. Nevelési módszerének igen nagy szerepe volt abban, hogy János később sokak atyja lehetett. Már hatéves korában nagyon szeretett volna tanulni, de legidősebb bátyja nem engedte, haszontalan időtöltésnek nevezte a tanulást. Keményen dolgoznia kellett, s így csak esténként volt módja, hogy olvasni tanuljon.

Bátyjával való konfliktusa addig fokozódott, míg édesanyja el nem küldte egy tanyára szolgagyereknek. 10 éves korában volt elsőáldozó, majd 11 éves korában elkezdhetett iskolába járni. 16 évesen lépett be a chieti szemináriumba, majd 1841-ben pappá szentelték. Nagy tehetségnek tartották tanárai.

1841. december 8-án Don Bosco éppen misézéshez öltözött, amikor a sekrestyében föltűnt egy fiú. Kiderült, hogy nemcsak ministrálni nem tud, hanem vallásilag is teljesen tudatlan. A sekrestyés ki akarta kergetni, de Don Bosco visszahívta, s mise után megtanította a keresztvetésre és beszélt neki a Teremtőről, aki életünk végső célja is. Ezzel a fiúval kezdődött az ,,oratorium'', Don Bosco műve. A fiú ugyanis egy hét múlva öt társát hozta magával, február másodikán már húszan, március huszonötödikén már harmincan voltak, akik mise után hallgatták Don Bosco tanítását, s utána is vele maradtak. Öt évvel később négyszáz lett a fiúk száma!

1859-ben Don Bosco elérkezettnek látta az időt, hogy munkatársait társulatban fogja össze, és megalapította a Szalézi Szent Ferenc Társulatot, az egyháztörténelem egyik leghatásosabb szerzetesrendjét. Közben az oratóriumból iskola, majd iskolarendszer fejlődött ki. 1872-ben megalapította a rend női ágát, amelyet a Segítő Szűzanyáról nevezett el. Annyira elterjedt a hírük, hogy Dél-Amerikából is kaptak meghívást, így kezdődött a szaléziek missziós munkája. Tevékeny életét, 1888. január 31-én fejezte be itt a földön.Petrik János

 

Szép gondolat, Paul Müllertől:

"Isten úgy össze tud fonódni hétköznapi eseményeinkkel, hogy csodává lehetnek általa."
Gyermekeinknek- Bibliai találós kérdés 

Árka van, és mégis úszik, ajtaja bezárva,

benne ember, sok-sok állat - menekvését várja.

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Ki köszön így a vonaton: "Áldás, békesség, a menetjegyeket kérem!"?

- A református bibliaolvasó kalauz.