TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
11. évfolyam 4. szám - az Úr 2010. évének április havában.

 

Sacramentum ordinis - egyházirend szentsége 4.

         Az egyházi rend szentségi jele - a kézrátétel
Biztos teológiai igazság, hogy az egyházi rend szentségi jele a püspöki kézrátétel. Mind a hét szentségnek három mozzanatát különböztethetjük meg, hiszen azok Krisztus által alapított látható jelek, amelyek láthatatlan kegyelmeket közvetítenek. Tehát igazolható közvetve vagy közvetlenül, hogy Krisztus akarta és alapította, amelynek van látható, érzékelhető jele, és közben a lélekbe öntött kegyelmi adományokat is megkülönböztethetjük.
Az egyházi rend szentségénél a Szentírás nem ismer más látható jelet (azaz a szentség anyagát), mint a püspöki kézrátevést. Minden alkalommal, amikor a közösség élére elöljárót rendeltek, kézrátétellel adták át a papi hatalmat. A 9. századig az Egyház nem ismer más szertartást, a szentatyák és zsinatok sem említenek más szentelő szertartást, mint a kézrátevést. A görög egyháznak ma sincs más szentelő szertartása.
Az egyházi szerek átadásának gyakorlata, amely a 9-10. században kezdődött el, egyes püspökök nem hivatalos befolyására és a laikus invesztitúra példájára - nem tartozik a szentség lényegi eleméhez.
A kézföltétel alkalmas módon juttatja kifejezésre a papság szentségének lényegét: a nép közüli kiválasztást, a felső küldetést, az Isten szolgálatára való teljes lefoglaltságot. Természetesen a többi szertartás is (szerek átadása, megkenés, földre-borulás) alkalmas a szentség gazdag valóságának kifejezésére, és mindegyik segíti a szentelendőt és a jelenlévő közösséget a szentségi kegyelem felismerésében és befogadásában.

 E szentség formája pedig a felszentelő imádság.

Események templomunkban

Ebben a hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt viszont egy halottunk: Karácsony Istvánné szül. Balázs Valéria testvérünket temettük.

Plébániánk pünkösdi zarándoklatot szervez Csíksomlyóra, a hajdúsámsoni fíláról, máj. 21-24-ig. A részvételi díj 12.000 Ft/fő, jelentkezéskor be kell fizetni. A helybeliek mielőbbi jelentkezését kérjük, mert nagy az érdeklődés a városból, más plébániák területéről - de nem szeretnénk, ha a helyiek kimaradnának helyhiány miatt.. A jelentkezők részletes programot kapnak.

Májusban, Mária hónapjában az esti szentmisék előtt 3/4 6-tól Lorettói litániát imádkozunk. Május első vasárnapján a szentmise után az ovis hittanosok rövid műsorral köszöntik az édesanyákat.

Idén május 8-án kerül megrendezésre az Egyházmegyei Gyereknap Harangodon, immár ötödik alkalommal, 3-8. osztályos gyermekek számára. A gyereknap célja, hogy az egyházmegye főpásztorával és az egymással való találkozás által erősödjön az egyházmegyéhez tartozás tudata; és az egyházmegye hitoktatói, hittanosai töltsenek együtt egy vidám, játékos napot, hálát adva a tanév kegyelmeiért. A részvételi díj 1000 Ft/fő, jelentkezni a hitoktatóknál vagy a plébánosnál lehet április 29-ig.

Plébániánk lassan hagyományosnak mondható Családi napja idén máj. 15-én (szombaton) lesz. Délelőtt 10 órától bábelőadásokkal, bőrdíszműves bemutatóval, kézműves és zenefoglalkozással, közös ebéddel, vetélkedővel várjuk az érdeklődő kicsiket és nagyokat, a programot az este 6 órai ifjúsági szentmisével zárjuk. A részletes program hamarosan felkerül a hirdetőtáblára, jöjjünk minél többen, hívjuk ismerőseinket is!

 

Gondolatok jó pásztor vasárnapján

Ma Jézus úgy mutatkozna be: én vagyok a jó menedzser. Aki megbotránkozik ezen az állításon, annak két dolgot érdemes megfontolnia: a pásztor Jézus korában megvetett hivatás volt, a társadalom peremén éltek. Jézus hallatlanul felértékelte őket. Jézus nem azt mondta: Én vagyok a pásztor, hanem én vagyok a pásztor. És hasonlóan a menedzseren van a hangsúly, nem a menedzseren. Jézus öt pontban fogalmazza meg, mitől jó a menedzser. Először is munkatársai feltétlenül bíznak benne: hallgatnak szavára. Erre minden okuk megvan, hisz – és ez lenne a második pont – a „Főnök” bensőségesen ismeri őket. Ezt ma kevés menedzser mondhatja el magáról. A munkatárs sokszor csak munkaeszköz. Harmadszor olyan fizetést ad nekik, ami mindent fölülmúl: örök életet. Ebben persze nem lehet vele konkurálni! Hisz még életet se tud adni a menedzser, bármit is meséljen a reklám. Negyedszer a jó menedzser nem csak ismeri az övéit, de hűséges hozzájuk. Megvédi őket minden külső erővel szemben: senki sem ragadhatja ki őket kezéből. Mert hogy kézben tartja őket. És van itt egy ötödik pont: nem önmagában van az ereje. Kisfiúk szoktak hencegni apjuk erejével. Gyerekesnek tűnhet, amikor Jézus azt mondja: atyja nagyobb mindenkinél. Valójában azonban attól lesz Jézus jó menedzser, hogy tudását, készségét egy nála erősebbtől kapja, belőle meríti, és újra és újra feltöltődik ugyanabból a forrásból. Sőt a forrás és ő egy, és kiapadhatatlan.

Ha menedzser vagy, főnök – és hát mindnyájan „főnökösködünk” valahol, – akkor ne légy kiskirály, hanem ilyen „kisfiú”: jó menedzser. Ha pedig beosztott vagy, és a főnök nagyon mesze áll a fenti eszménytől, fontold meg, nem kéne-e Jézust megtenned főnöködnek, menedzserednek. Mint láthatod, a csere megéri.  Kiss Ulrich S  

 

"Húsvét, ahogyan mi megéltük" - ifis hittanosaink gondolatai

"Reményem forrása, hogy Krisztust követve majd a végső napon én is feltámadok testben és lélekben az örök üdvösségre."

"Egy igen jó barátom keresztelésével egybekötve ünnepeltem a húsvétot. Az ő mély készülete és nagy öröme még elevenebbé tette a húsvétot számomra."

"Lélekben megtisztulva Krisztus feltámadásán örvendezni szüntelen imádsággal és énekléssel."

"Isten segítségével a Nagyböjtben sikeresen fel tudtam készülni az ünnepre. Ez a Húsvét megadta nekem a Jézussal való találkozást. Hála érte az Úrnak!"

"A Szent Háromnap eseménye belevitt a misztérium ünneplésébe. Így hozsannától allelujáig vezettettem a Liturgia Szentlelke által. Deo Gratias!"

 

Ilyen az én papom

         Az elmúlt időkben a média nagy buzgalommal mutatja be különböző rangú egyházi személyek botrányait. Azokban az emberekben, akiknek nincs közvetlen kapcsolatuk papokkal, már az a kép kezd kialakulni, hogy az Egyházban általános jelenség az erkölcstelenség. Ennek fő oka, hogy csak a kevesek szomorú eseteiről hallanak, de eddig sehol nem találkozhattak olyan hírekkel, ahol a többségről esik szó, azokról az atyákról, akik csendben teszik a dolgukat, szolgálják Istent és embertársaikat. Ám ez mára megváltozott!

          Böjte Csaba atya húsvéti üzenetének köszönhetően, mely buzdítóan hatott néhány katolikus világi emberre, elindítottak egy honlapot, melynek címe: www.ilyenazenpapom.com Erre az internetes oldalra ellátogatva megoszthatjuk a világgal azokat a személyes pozitív tapasztalatokat, melyek papokhoz kapcsolódnak és olvashatjuk is mások hasonló írásait. Ez az oldal végre lehetőséget biztosít, hogy megköszönjük azt a sok jót, amit a papoktól kaptunk és megvédjük Egyházunkat. Aki teheti, éljen a vele!                                                                          Szél Barnabás

 

Telnek az évek... - Mi újság a Mogyoróssy családban?

         Ez a háromgenerációs család az “alapítók közé tartozik”: kápolnánk működése óta hűségesen látogatják templomunkat. A nagyszülőket, Mogyoróssy Jánost, és feleségét, Gyöngyit kérdeztem, mi minden történt velük az előző bemutatás óta.

         A beszélgetés egyből Gáborra, az unokára terelődik, aki akkor még középiskolás volt (még a kápolnában volt elsőáldozó, itt avatták ministránssá, később már a templomban bérmálkozott). Azóta sikeresen leérettségizett a Fazekas Mihály Gimnáziumban, és idén végez a Külkereskedelmi Főiskolán. Két felsőfokú nyelvvizsgát tett le, a főiskola harmadévét Hollandiában töltötte, államvizsgázni is ott fog, jelenleg a szakmai gyakorlatot végzi. A diploma megszerzése után állást keres, nem zárkózik el a külföldi munka lehetőségétől sem. "Abba bele is betegszem" - fűzi hozzá nagymamája szomorúan, de persze az egész család nagyon büszke az egyetlen unoka szép eredményeire.

         Gábor jó nyelvérzékét édesanyjától, Ágnestől örökölte, aki szintén a Kül-Ker-en végzett, és felelős beosztásban dolgozik. Kiskunhalason van a munkahelye, de nagyon gyakran tartózkodik külföldön is - így a nagyszülők gyakran nyújtottak segítséget az unoka nevelésében. Testvére, János mai napig a szüleivel lakik, ő postásként dolgozik, a 2-es postán segédkezik a szállítmányok rakodásában, ami bizony elég megterhelő munka, és gyakran kell éjszakáznia is. János a vasárnapi szentmisék rendszeres résztvevője, a szülei inkább a szombat esti misére járnak.

         Ejtsünk végül néhány szót a nagyszülőkről, bár elmondásuk szerint velük nem sok újdonság történt: élik a nyugdíjasok csendes, tevékeny életét. Van egy kis kertjük Kondoroson, oda szoktak kijárni. '82 óta laknak a Tócóskertben, figyelemmel kísérhették a lakótelep fejlődését, majd a templomunk épülését is, itthon érzik magukat. "Jó érzés napközben be-beszaladni egy imára, ha erre hoz az utunk" - mondja Gyöngyi. János épp a beszélgetésünk napján töltötte 73. születésnapját - Isten éltesse és tartsa meg őket még sokáig miközöttünk egészségben!

 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Ápr. 25. (Húsvét 4. vas.): Ifjúság                    Máj.  9. (Húsvét 5. vas.): Gyarmati család

Máj. 2. (Húsvét 5. vas.): Nyugdíjasok              Máj. 16. (Húsvét 6. vas.): Ujlakán család

 

Egy a hónap szentjei közül: Szent I. Márton pápa

Umbriában, Todi városkában született. Jogász és diplomata, majd pap lett.

A pápa követe volt a konstantinápolyi császári udvarban. Megalkuvás nélkül küzdött a császár olyan törekvései ellen, amellyel szeretett volna beavatkozni az egyház tevékenységébe.

649-ben eredményes tevékenysége nyomán pápává választották. Nagy politikai és társadalmi tapasztalata volt. A császár előzetes engedélye nélkül szenteltette magát püspökké, és foglalta el a pápai trónt. Ezzel a császár haragját vonta magára. Már ebben az évben zsinatot tartott, ezen elítélték a monotheléta tévedést. Hitvédő volt, emiatt 653-ban II. Konstans császár (641-668) elfogatta, Konstantinápolyba hurcolták. Árulás vádjával halálra ítélték, de a haldokló konstantinápolyi pátriárka közbenjárására a pápagyilkosságtól elálltak és száműzték a Krím-félszigetre, az akkori Kerzoneszoszba (Chersonba).

656. április 13-án halt meg (más forrás szerint 655. szeptember 16-án) az embertelen körülmények következtében. Bár nem szenvedett vértanúhalált, az egyház mégis kezdettől fogva mártírként tiszteli.

Példája: Kitartás a tanulásban és az elvekben, ez vezet nagy eredményekre!    Petrik János

 

Szép gondolat

        Aki szeret, az nincs többé egyedül, mert az, akit szeret, mindig jelen van. Aki szeret, az már nem akar többé a saját élete központja lenni. Engedi, hogy életének más legyen a középpontja, és ezt nyereségnek és boldogságnak érzi. Feladja önmagát. Olyan lesz, mint egy nyitott kéz, amely kapni akar. Aki szeret, annak van bátorsága ahhoz, hogy olyan legyen, mint akinek szüksége van valamire.                 Walter Trobisch

 

 

Gyermekeinknek- Bibilai találós kérdés


Múlt havi rejtvényünk.

Széjjeltépték, bevérezték,

pedig szép volt, tarka,

apjától a viselője

ajándékba kapta.

Megoldása: József tarka kabátja


Az új találós kérdés:

Vízen ringatózott,

kisfiú sírt benne,

fáraóleánynak

fiává lett terhe.


 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

        Az idegbaj, öröklődő betegség. - Én is a gyerekektől kaptam...