2. évfolyam 9. szám - az Úr 2001. évének szeptember havában.

 

Veni, Sancte Spiritus!

Vége a nyárnak (a napsütésnek is), kezdetét vette az iskola , a munka. „Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen mennyből fényességedet…” csendült fel az ének a Veni Sancte-n szeptember első vasárnapján. Jézus nem hagyott magunkra, Lelkét küldte drága ajándékokkal, hogy az erő, bátorság és bölcsesség töltsön be minket, egész bensőnket. Legyen erőnk és bátorságunk az előttünk álló új tanévet elkezdeni, a dolgozóknak szabadságból hazatérve, munkájukat megújulva megkezdeni. Legyünk elég bölcsek az alázatra – ahogy a prédikációban is elhangzott - és annak felismerésére, hogy szükségünk van egymásra.

 Ha belegondolunk, Istennek is szüksége van az emberre ahhoz, hogy emberi alakot ölthessen, kellett valaki, aki „fiat”-ot (legyen!) mondjon és ez a valaki, Mária volt. Az Egyház a Szeplőtelen Fogantatás (dec.8.) után kilenc hónappal ünnepli a Szűz születésnapját (szept.8). „Örömmel és ujjongással énekel bölcsőjénél, mert majd tőle születik Krisztus, az Igazság Napja, aki a bűnöket eltörli és a kegyelmeket kiárasztja.” (Éneklő Egyház). A hagyomány szerint Mária a jeruzsálemi Szent Anna templom alatti sziklába vájt barlangban született. A Szűzanya nemcsak Fiának, hanem Fia Titokzatos Testének, az Egyháznak is anyja, és mint anya védelmez és közbenjár értünk mennyei Atyánknál.

Immár egy éve, hogy „szól a Harang”. Ez úton hálát adunk a mennyeieknek és köszönetet mondunk a lap kiadójának, szerkesztőjének és azoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a „harangozáshoz”! Továbbra is kérjük Isten kegyelmét, Szent Lelkét, hogy még sok évet megéljen ez a kis újság.

          Király Anna

Szép gondolat: Rainer Maria Rilke: Őszi  Nap

Itt az idő, Uram. Nagy volt a nyár.        Kinek most sincs még háza, sose lesz,

A napórákra árnyékod bocsássad       s ki most maga van, már marad magára

s a szeleket ereszd a földre már.        éjszaka olvas, folyton levelez

Parancsold: a gyümölcsök érjenek be,  s a ligetben bolyg, valakit keres,

adja még két délies napot nekik,         mikor a lombok őszi tánca járja.

add, hogy  beteljesedjék mindenik

s a mézet gyűjtsd a dús szőlőszemekbe.                                  (ford.: Komlós Aladár)

 

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Most a közösség egyik ifjú tagjának, Kolb Istvánnak  tettem fel a kérdést, annál is inkább, mert ő nem is olyan régen jött közénk. Családjával Szatmárnémetiből érkezett Magyarországra 1998-ban. Egy darabig Mátészalkán laktak. Tavaly már együtt kezdte a hittanórákat az ifjúsági hittanosainkkal, azóta mindig együtt láthatjuk Nyakacska Vilivel, elválaszthatatlan barátok lettek. Pisti nővére, Beáta is a mi templomunkba jár, de édesanyjuk, Rákóczi Mária, a munkája miatt a Szent Annába jár. Pistit mindannyian hamar megkedveltük, hiszen csendes, mégis jó humorú srác, sokat  nevetünk poénjain, és nem nehéz őt elcsalni egy-egy focimeccsre sem. „Jó itt a közösség, különösen, hogy sok a fiatal, szívesen járok hittanórákra is, sokat lehet rajtuk tanulni és ezt fontosnak tartom. Úgy érzem, hogy a többiek is hamar befogadtak. Több kiránduláson is részt vettem a többiekkel, és a plébániai közösséggel tartottam a csíksomlyói zarándoklaton is.”                                                                     (A.G.)

 

Események templomunkban

Ebben a hónapban  öt gyermek  kapta meg a keresztség  szentségét   Név szerint: Cynthia, Dániel, Gábor, Petra, Sára

Két temetés volt: Iszák Margit (Budapestről) és Fuksziusz Magdolna.

         A múlt számunkban köszöntöttük új káplánunkat, s egy hónap elteltével másképpen döntött az Úr: a Szent Anna plébánián keletkezett űrt kell betöltenie (miközben fő feladata a Szent József Gimnázium lelki gondozása). Azért  olykor itt is találkozunk majd vele. Új feladataihoz Isten áldását kívánjuk!

         Augusztus utolsó vasárnapján a szokásos módon hálát adtunk a termésért. Szeptember 2.-án négy gyermeket kereszteltünk, és ez  volt templomunkban a diákok tanévkezdő (Veni Sancte...) szentmiséje is. Adjon nekik erőt a Jóisten, hogy ki-ki a maga iskolájában megállja helyét, viselkedésével  vonzó példát adjon társainak: jó keresztény fiatalnak lenni...  A következő héten megkezdődtek a hittanórák  óvodásoktól az egyetemistákig minden korosztálynak.  A csoportokhoz  még lehet csatlakozni, mindenkit szeretettel várunk!

         A Napló szeptember 10-i számában szép fotót láthattunk  templomunk  vidám gyermekkel teli játszóteréről, s a cikk is követendő példaként említi a szépen gondozott, tiszta játszóhelyet...

         Az iflúsági hittancsoport (09. 14-én) pénteken este, Bodnár Csilla meghívására Hajdúsámsonba kirándult, hogy – szalonnasütés (péntek volt, de ünnep, Szent Kereszt Felmagasztalása) mellett - kellemes estét töltsön az ottani fiatalokkal.

Rómában ministráltam

         Az elmúlt évben a ministránsok közül  is többen részt vettek  a római zarándokúton, mi nem tehettük meg. Nem is gondoltam, hogy egy év múlva a Jóisten engem is meghív Szent Péter trónusához.  Nyár elején András atya és Petrik János bácsi egyszerűen feltették nekem a kérdést: van-e kedvem Rómába utazni a Ministráns Világtalálkozóra. Első reakcióm a „nem” volt, de kaptam gondolkodási időt. S döntöttem, édesanyám intelmeit megszívlelve.

         Július 29-én indultunk kilenc órakor a nyíregyházi Zarándok templom elől Rómába, a Nemzetközi Ministránstalálkozóra. Nagy izgalommal készültem erre az útra. Másnap délben érkeztünk „Isten szegénykéje” városába, Assisibe. Itt megnéztük a Santa Maria degli Angeli bazilikát, amely a ferences rend anyaegyháza és a Szent Ferenc bazilikát. Tovább indultunk és késő délután érkeztünk Rómába.

Másnap délelőtt a Szent Péter bazilikában magyar szentmise volt, amin közel kétezer magyar ministráns, és mintegy ötven magyar pap vett részt. A szentmisét püspök atyánk, Bosák Nándor cerebrálta. Homiliájában a ministráns=szolga jelentéséről beszélt, mely egy szabadon vállalt szolgálat, amely Krisztus szeretetéből fakad. Jó érzés volt ott lenni a magyar szentmisén, büszke voltam, hogy annyi ministráns között én is szolgálhattam Istent. Mise után lehetőségünk volt megismerkedni a Szent Péter bazilika  és a Vatikán kincseivel.

         Másnap 10 órakor pápai kihallgatáson vettünk részt: szívet melengető érzés volt, hogy a pápa magyarul köszöntött bennünket. A következő napokban megnéztük Róma nevezetességeit: a Szent Pál bazilikát, a Lateráni bazilikát, a Szent Lépcsőt, a Colosseumot, a Forum Romanum-ot, a legnagyobb római Mária templomot (Santa Maria Maggiore) és Michelangelo remekművét, a Mózest.

         A következő nap igazi pihenés, kikapcsolódás volt: Bibionéban a tengerparton. Fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértem haza a római útról.

Ez az utazás sok lehetőséget kínált arra, hogy kipróbáljam magam, mire vagyok képes. Ezúton is szeretném megköszönni templomunk közösségének ezt a nagyszerű lehetőséget.                                                             Papp Gábor 8.o.tanuló

 

Bemutatunk egy családot: a Szabó család

A mi Szabó családunk (amelyet most bemutatásra választottunk) három generációval képviselteti magát a vasárnapi szentmiséken: Szabó Józsefné, Erika mutatja be nekem őket. Az első generáció a nagyszülőké: Erika édesanyja Terike Szombathelyen a Szent Domonkos Rendi Női Zárdába járt iskolába, s férjével  Müllern Gyulával katonaként ismerkedett meg. Debrecenbe  került a család, gyermekeik, ifjabb Gyula és Erika már itt születtek.  A férj polgári alkalmazott volt a honvédség itteni alakulatánál, Terike pedig az élelmiszeriparban a KISKER-nél ellenőr. Ma már nyugdíjasok, s mintegy hat éve költöztek a Tócóskertbe, hogy lányuk családja közelében lehessenek, s tudjanak nekik segíteni. A magas, elegáns házaspár a bal oldali  hosszú padok belső szélén szokott ülni vasárnaponként.  Erika  feltűnően hasonlít édesanyjára, ő gyermekeivel a kórusra szokott feljárni, mivel szeret énekelni, tagja az énekkarnak is. Igen elfoglalt, hisz pénzügyi főtanácsadóként dolgozik s emellett keményen tanulnia,  rendszeresen vizsgáznia is kellett: nemrég lett okleveles könyvvizsgáló. Férje, Szabó  József a Kukorica- és Iparinövény Termesztési Vállalatnál (KITE) buszvezető, sokat utazik. (Ő református, de azért  ritkán előfordul templomunkban.) 1982-től laknak a Tócóskertben, s a két gyerek mellett jól jön a nagyszülők segítsége. Bár már nagyok az unokák: Zoltán  12.-es a Bethlen G. Közgazdasági Technikumban, Zsuzsi 10.-es a Svetitsben (a nagyböjti lelkigyakorlatot nálunk végző osztály egyik tagja volt, osztályfőnöke korábbi kántorunk, Kovács Nóra).

Az egész család legszebb élményei közé tartozik, amikor  a két gyermeket 1994-ben a kápolnában József atya megkeresztelte. Zoltán  9, Zsuzsi pedig 7 éves volt és elég jól értették már, mi történik velük, mit vállalnak. Zoli rá egy évre elsőáldozó lett, s hetedikes korában bérmálkozott, Zsuzsi pedig a katolikus iskola rendje szerint él azóta is aktív hitéletet. A nagymama szerzetes iskolai nevelése így a leányunokáéban folytatódhat.              

 

Egy a hónap szentjei közül: Szent Máté apostol

Máté apostolról, akit a hívő nép nagyon tisztel, s akinek sírját Salerno városában őrzik, nem sok olyan adat maradt ránk, amely történetileg hitelesnek tekinthető.

Lévi-Máté, a vámos Kafarnaumban dolgozott. Kafarnaum ugyanis határváros volt Heródes Antipász országa és Fülöpnek a Jordántól keletre elterülő országa között. Mint vámos, a zsidók szemében nyilvános bűnös, kitaszított, tisztátalan ember volt. Jézus azonban megszólítja: ,,Kövess engem!'', és csakhamar vendége lesz Máténak. Ez a Jézus az irgalmasság evangéliumát hirdeti és cselekszi, és Máté azzal, hogy meghívást kapott tőle, ennek lett a részesévé!

Nagyon könnyen elképzelhető, hogy Máté, aki az írás és a számolás művészetében jártas volt, a mennybemenetel után összegyűjtötte és írásba foglalta azt az anyagot, melyből később kibontakozott a teljes evangélium. Máténak köszönhetjük az Úr Krisztus szavainak és beszédeinek alapvető forrását. Az evangélium utolsó mondatai összefoglalják az Üdvözítő szándékát, aki a bűnösökért jött, hogy Isten irgalmát hirdesse és megmutassa az embereknek. Apostolait azért küldi szerte a világba, hogy minden népnek elmondják az irgalom evangéliumát: ,,Én kaptam minden hatalmat az égen és a földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig'' (Mt 28,18--19). A Jeromos-féle martirológium szeptember 21-én hozza Szent Máté ünnepét. Rómában a 11. századtól ezen a napon emlékeztek meg róla.

                     Petrik János

 

Gyermekeinknek - egy kis feladat


A múltkori rejtvény megfejtése: Nagyboldogasszony, magyarok pártfogója. Nyertesek: Báránkó András, Brugovszky Sándor és Petrik Andrea.

Most szórejtvények következnek:  jöjj + m + szamárhangos = ........................

rajz + lószerszám = ...........................     I  +  zörej ékezettel  =   ................


 

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Naszreddin Hodzsa fel akar ülni a lovára, de minduntalan visszaesik. Ekkor felfohászkodik: „Allah,  segíts!” Nagy lendületet vesz, s ezúttal a másik oldalon esik le... „Allah, segíts! De ne ilyen nagyon!”...

 

Az elveszett juh, legalább bégessen!

 

A Harangszó is elérhető honlapunkon: http://www.extra.hu/szentcsaladplebania