TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

11. évfolyam 9. szám - az Úr 2010. évének szeptember havában

 

 

 

 

 

 

Sacramentum ordinis - egyházirend szentsége 9.

Mi szükséges a kiszolgáltató részéről az egyházirend kiszolgáltatásához?

A szentelés érvényességéhez nem szükséges egyéb, mint szentelési hatalom és szentelési szándék. A szentelés megengedettségéhez a kánonjog azt írja elő, hogy a területileg illetékes püspök vagy maga szenteljen, vagy az ő engedélyével szenteljen más püspök. Ide tartozik még a szentelési előírások (rubrikák) megtartása.

Mit szóljunk a keleti ortodoxok, az anglikánok és bizonyos protestáns felekezetek szenteléseihez? Amikor a keletiek elszakadtak, érvényesen felszentelt püspökök szakadtak el, szentelési munus-uk megmaradt. A szentelési anyagot, formát és az intentio-t is megtartották. Szenteléseik tehát ma is érvényesek, és az ebből folyó potestas ordinis-szel valamennyien rendelkeznek, ők is, felszenteltjeik is, pl. érvényesen konszekrálnak, bérmálnak stb. Az anglikánok helyzete sokáig vita tárgyát képezte. XIII. Leó pápa úgy döntött, hogy szenteléseiket nem tekinthetjük érvényesnek, mert VIII. Henrik utóda, VI. Eduárd alatt Canterbury érseke protestáns hatásra úgy változtatta meg a szentelés szertartását, hogy abban semmi se legyen, ami a katolikus értelemben vett papságra utal. Ezáltal megváltozott az ,,intentio faciendi quod facit Ecclesia''. Egyes protestáns felekezetekben megtalálható a papszentelés és a katolikusokéra emlékeztető papi rend, de általános nézet, hogy a protestáns pap-fogalomból kiindulva róluk is fel kell tételeznünk a ,,debita intentio'' (szentelési szándék) hiányát, amit XIII. Leo állapított meg az anglikánokról.

(forrás: Előd István: Dogmatika)                                                                     Papp László

 

Események templomunkban

Ebben a hónapban egy gyermek, Lívia kapta meg a keresztség szentségét templomunkban, plébániánkhoz tartozó temetés most nem volt.

A hitoktatók megkezdték az iskolai hittanórák szervezését, kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket a keresztségkor tett ígéretüknek megfelelően a hittanórákra is küldjék. Ha kialakul az órarend, a templomi hirdetőtáblán is megtekinthető lesz, hogy melyik csoportnak mikor, hol lesz a hittanórája.

A templomi hitoktatást már megkezdtük. A katekumenek közösségi alkalma vasárnaponként este 6 órakor lesz. A felnőtt katekézisre és filmklubra keddenként várjuk az érdeklődőket. Az óvodásokat csütörtökön fél 5-től várjuk ovis hittanra. Azoknak a felsősöknek, (7-8. osztályos és gimnazista – 9-10.-es - korúak) akiknek nem alkalmas az iskolai-, péntekenként délután 4 órakor lesz templomi hittanóra. A felsős gimnazisták és egyetemista korúak közösségi alkalma (ifi hittan) szombatonként lesz, az esti szentmise után.

Templomunkban, bérmálás lesz november 7-én. Azok a hetedikes, vagy annál idősebb fiatalok jelentkezhetnek bérmálásra, akik az elsőáldozás után legalább két évig rendszeresen jártak hitoktatásra. Számukra is ajánljuk a péntek délutáni hittanórát, a templomi előkészítő október 9-én (szombaton) kezdődik.

Október Mária hónapja, a szentmisék előtt fél órával rózsafűzért imádkozunk.

 

Ifjúsági hittantábor Hajdúsámsonban

Múlt havi számunkban a gyerekek táboráról számoltunk be, szóljunk most néhány szót a "nagyok" táboráról is.

A sámsoni ifjúsági tábor július 21-től 24-ig tartott. A tábornak két fő témája volt: "Isten az életemben. - Egyház az életemben". Az előadásokat Simon János amerikai atya tartotta a Krisztus Légiója szerzetesrendből. A táborban 18 keresztény és nem keresztény fiatal vett részt. A program mindennap szentmisével kezdődött délelőtt előadás, beszélgetés volt, amit az atya vezetett, délután pedig volt közös játék, kirándulás, foci. A résztvevő fiatalok nagyon jól érezték magukat és lelkileg megújulva térhettek haza. Reméljük, hogy jövőre is lehetőségünk lesz megszervezni a tábort.                                                                              Vasas János

"Üdvözölt légy Kármel ékessége, szétsugárzó kegyelmek edénye"

2010. július 16., péntek felejthetetlen és rendkívüli lelki élmény marad sok ifi hittanos számára. A helyszín: Magyarszék, a pécsi kármelita nővérek kolostora, kápolnája. Reggel természetesen Laudes-el kezdik a napot. Gyönyörű tiszta, átható hangon énekelnek. A kis doxológiánál mélyen, nagyon mélyen meghajolnak... Isten tenyerét érintik homlokukkal. Minden egyszerű és mégis magasztos ebben az imádkozásban. A latinul énekelt antifónák még teljesebbé teszik ezt a szépséget.

A szentmise közepén még mindig csak forgatom magamban a gondolatát annak, hogy mi lenne ha.... felvenném a Skapulárét? Méltó vagyok-e rá igazán?

Nem kapok rögtön választ, de hogyan is kaphatnék? Türelmetlen ember módjára mindig azonnali választ várunk a Jóistentől.

Ő mennyit vár ránk?

De most mégis dönteni kell, nem szabad "langyosnak" lenni. Minden egyszerű, világos. Imádod az Istent? Szereted a Szűzanyát? Igen! Akkor menj! Nincs mire várni. Nem hiába jutottál el idáig, nem hiába "böknek oldalba" a társaid, amikor megindul a sor a Skapuláré felé. Mindenki letérdel az oltár elé, egy idősebb kármelita nővér elé, aki olyan jóságosan és szelíden mosolyog szemében a színtiszta igazsággal, ahogyan embert még nem láttam. Nem is láthattam, mert most maga a Szűzanya mosolyog rám. Egy rövid ima kíséretében a nyakamba akasztja a Skapulárét, amely egy fehér szalagra rögzített Szűzanya kép.

Katartikus percek következnek ezután, melyet leírni már nem tudok....

"Óh boldogságos, szeplőtelen Szűz, Kármelhegy ékessége és fénye, különösen kegyes szemmel tekintesz arra, aki áldott ruhádat viseli. Tekints reám is kegyesen és fogadj oltalmad palástja alá. Erősíts hatalmaddal, világosítsd meg lelkem homályait bölcsességeddel s gyarapítsd bennem a hitet, reményt és szeretetet. Ékesítsd föl lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy isteni Fiadnak mindenkor kedve teljék benne. Állj mellettem életemben, vigasztalj meg halálomban édes jelenléteddel és mutass be a Szentháromságnak, mint gyermekedet és ájtatos szolgádat, hogy a mennyországban örökké dicsérhesselek és áldhassalak. Ámen."                            D. Emese

                                                                                                                                                                                                                           

Bemutatunk egy családot: A Puja család

     Ismét egy olyan családra kerítünk sort, akik bár régóta hűséges tagjai közösségünknek, eddig még nem szerepeltek kis újságunk hasábjain. A szülők mindketten debreceniek, de úgy alakult az életük, hogy egy időre messze kerültek innen, 10 évig Németországban éltek Karlsruhe Knielingen városrészében, és az ottani római katolikus közösséghez tartoztak. A családfő, Tibor, kiszállító sofőrként, emellett újságkihordással foglalkozik. Éva, a felesége 5 éve költözött haza a két kisebb gyerekkel, hogy itthon járhassanak iskolába. (Tibor évente két alkalommal tud csak hazajönni a családhoz). A legidősebb fiú, János már 28. éves, ő is kint maradt, az édesiparban dolgozik, szerte a világban ismerteti a céget, most épp Afrikában. A két kisebb gyermek, Sára és Illés a Vörösmarty Mihály Általános Iskolába jár. Sára már 6. osztályos, jó tanuló és lelkes hittanos, tavaly decemberben volt elsőáldozó templomunkban. Nagyon sportos és szeret minden olyan tevékenységet, amely mozgással kapcsolatos. Nagy örömére végre megtaláltuk azt a sportágat mely megfelelő számára: ez pedig a Sport aerobik. Az öccse, Illés másodikos, ő is hittanos elsős kora óta (Szél Barna hitoktatóhoz tartoznak mindketten). Ő is szép eredményekkel végzi az iskolát, szabad idejében pedig focizik. Mind a ketten az alapművészeti oktatáson belül Dráma tagozatosak.

          A hazaköltözés után Éva az Inform Média Ktf-nél dolgozott,  mint szervező és szerződéskötő, de sajnos az átszervezések miatt nem tudta folytatni munkáját. Jelenleg állást keres, elvégzett egy Kereskedő-Válalkozói és egy ECDL számítógépes tanfolyamot is. Szakmája varrónő, de egészségügyben is dolgozott több évig, mivel közösségi ember, fontos számára, hogy emberekkel foglalkozzon. Az iskolában is vállal közösségi munkát, gyűjt, szervez, segít, amiben tud. A Biczó István kertben laknak, onnan járnak ide hozzánk. Amikor a hazaköltözésük után templomot kerestek, hogy hova járjanak, itt találták meg a nekik tetsző közösséget. Jónak találják, hogy sok olyan program van a szentmiséken kívül is, ahol a hívők együtt lehetnek, megismerkedhetnek egymással. Reméljük, hogy továbbra is itthon érzik majd magukat nálunk, és szívesen bekapcsolódnak a közösség alkalmaiba.

 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Szeptember 19. (Évk. 25. v.): Lakatos család      Szeptember 26. (Évk. 26. v.): Ifjúság

Október 3. (Évk. 27. v.): Kind család                Okt. 10. (Évk. 28. v.): Pallag család

Október 17. (Évk. 29. vasárnap): Kókai család

 

Egy a hónap szentjei közül: Szent Gellért püspök vértanú

Szentünk azoknak a sorába tartozik, akik nem hazánk földjén látták meg a napvilágot, de életük, működésük és haláluk ide kapcsolja őket. Velence (Itália - 980 körül) volt a szülőföldje, az a lagúnák szabdalta szigetföld, amelynek első lakói a helyi hagyomány szerint Attila hunjai elől menekültek ide a szárazföld városaiból és falvaiból. Öt éves volt, amikor szülei áteveztek vele a Szent Márk-székesegyházzal átellenben lévő San Giorgio-szigetre. Úgy látszott ugyanis, hogy György nevű kisfiúk (Szent György napján született, ezért kapta a keresztségben ezt a nevet) nem marad életben. Fogadalmat tettek, hogy ha a gyermek a sziget bencés szerzeteseinek imájára meggyógyul, Istennek szentelik az életét, és mindjárt a monostorban hagyják.

A gyermek fölgyógyult, majd édesapja egy szentföldi zarándoklata során egy csatában meghalt, nem sokkal később az édesanyját is elvesztette. Édesapja emlékére vette fel a Gellért nevet.

32 évesen őt választották meg szerzetestársai apátnak. 3 év múlva lemondott apáti tisztéről és a Szentföldre akart eljutni. 1015. február vége felé szállt hajóra két társával, de a kitört tengeri vihar miatt a több hétre elhúzódott kényszerpihenő közben Gellértet, Gaudentius pannonhalmi apát megnyerte, hogy Magyarországon keresztül folytassa útját. 1015. május 3-án érkeznek Pécsre, Mór püspökhöz. Vele és Asztrik pécsváradi apáttal onnan Székesfehérvárra, István királyhoz mennek. Nagyboldogasszony napján járul Gellért a király elé, és találkozásuk hatására István meghívja őt Imre fiának nevelőjéül. Nyolc éves volt ekkor Imre, és Gellért7 évig nevelte az esztergomi királyi palotában. Tanítványának életszentsége tanúsítja, hogy nevelő, oktató munkája nem veszett kárba!

Ezután következtek a bakonybéli remeteség évei. Ekkor írta szentírás-magyarázó munkáit, többek között a Zsidókhoz írt levélhez és Szent János apostol I. leveléhez, majd Szent István hívatta, hogy rábízza a Maros menti egyházmegye megszervezését.

1046. szeptember 24-én Vatha pogány lázadói kőzáporral törtek rá és társaira. Kiráncigálták Gellértet a szekeréből, hozzákötötték egy kordéhoz, és a később róla elnevezett Kelenhegy szikláiról a mélybe taszították. Holttestét ideiglenesen a pesti Boldogasszony-templomban (a mai Belvárosi Főplébánia-templomban) temették el, később átszállították Csanádra. Szentté avatása Szent László királysága idején történt.

                                                                                                                Petrik János

Szép gondolat

        Minél egyszerűbbek imáink, annál jobbak; az egyszerű és alázatos szavak a legtökéletesebben tükrözik gondolatainkat.                                    C. H. Spurgeon

 

Gyermekeinknek- Bibliai találós kérdés


A múltkori feladvány: Sámson haja

Életében nem látott kést,

de mikor levágták,

könnyűszerrel kötözték meg

elgyengült gazdáját.


Az új találós kérdés:

Dallam pendül húrjain,

pásztor ajkán ének,

hangja jót tesz a király

meggyötört szívének.


 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

Két csavargó beszélget.

- Tudod, volt idő, amikor saját kocsim volt.

- Hogyne, tudom, anyukád tologatott benne...