EPIPHÁNIA - AZ ÚR MEGJELENÉSE

A magyar vízkereszt elnevezés nem tükrözi az ünnep három tartalmát: Jézus emberi alakja mögött megmutatkozik az Isten - a napkeleti bölcseknek, a vízzel keresztelő Jánosnak és tanítványainak, valamint a kánai menyegző vendégeinek. Jézus azóta is jelen van a világban: mi, keresztények vagyunk képesek meglátni Őt embertársainkban, sőt képesek vagyunk hordozni, szeretetünkkel megmutatni Őt a világnak. Csak nagyon oda kell figyelnünk.

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Ezúttal Király Anna IV. éves ökológus hallgatót kérdeztem meg.Anna az ifjúsági csoport, az énekkar és a szkóla tagja, a karácsonyi misztériumjátékban ő játszotta az űrhajósszerepét. Tudjuk, hogy az Újkertből jár ide, ha az idő engedi, kerékpáron. Kiköti "drótszamarát" a sekrestyeajtónál, és már baktat is fel a kórusra. "Több mint négy éve a Szent Anna templomban András atya hirdette a tócóskerti Szent Család Kápolna búcsúját, azóta járok ide. Az én elvárásom egy templomi közösségtől: a lelkipásztor jó pásztora legyen nyájának, a hívek legyenek készségesek és befogadók. Ezt itt megtaláltam, a családok élő közösséget alkotnak a templom falain kívül is." 

Az előző számunkban sajnálatos elírást követtem el: Margó néni igazi neve Kiss Mihályné. Elnézést kérek.(A szerkesztő)

Szép gondolat:

Szeretném ha valakinekSzeretném, ha valakinek

én lennék az öröm s a bánat, -oly szép lennék, mint anyámnak.

(Páskándi Géza)

Csak a friss kenyér a jó. A lelki is. Ezért add meg nekünk ma a mait és ne az egy évre valót, Uram.(Wilhelm Willms)

Események templomunkban

Karácsony másnapján öt gyermek kapta meg a keresztség szentségét. Név szerint: Adrienn, Dávid, István, Roland és Szintia

Múlt hónap óta egy halottunk is volt: özv. Tóth Gáspárné

A Mikulás több mint 200 csomagot osztott szét a gyermekeknek. Karácsonykor is volt ajándékosztás, ekkor több mint 500 gyermek (köztük a Város éhező gyermekei), zsúfolásig megtöltötték templomunkat. Öröm volt látni, milyen szépen megtelt a templom a karácsonyi és év végi ünnepeken. Lassan, fokozatosan gyarapszik közösségünk.

A Mécses ifjúsági kórus (amelynek vezetői a mi kántoraink: a Németh testvérek), vízkereszt napján, nagy sikerrel mutatta be, Király Péter: Jöjj el, Betlehem! c. oratóriumát. A zenekarban és énekkarban néhányan szerepeltek a mi fiataljaink közül is - s reméljük ezután, még többen kapnak kedvet...

Január 21-28. között lesz az ökumenikus imahét. Imádkozzunk együtt minél többen és több helyen a keresztények egységéért!

A Megszentelt élet napja, a Szentatya február 2-át, Gyertyaszentelő ünnepét, a Megszentelt élet napjává nyilvánította. Az egyház figyelmét a szerzetesi élet értékeire akarja irányítani ez az ünnep. Este 6 órakor ünnepi szentmisét tartunk. 

A betegek világnapján, február 11-én, a 9 órai szentmisén felvehetik a betegek szentségét, idős és beteg testvéreink. A templomunkban működő Kamilliánus család gondoskodik azok templomba szállításáról, akik maguk, vagy családjuk segítségével nem tudnak eljönni. Jelentsük igényeinket a templomban, vagy a Berényi családnál.

Bálra készülünk!Immár hagyományos (4.), farsangi bálunkat, február 17-én rendezzük meg a szokásos módon, a Medgyessy Gimnázium aulájában. A programokról külön meghívó értesít. Jöjjünk minél többen és hívjunk másokat is!

Templomunk kórusa a szent évben 26-szor énekelt szentmisén és más ünnepi alkalmakkor. Továbbra is bátorítunk minden énekelni szerető testvérünket, (életkorra való tekintet nélkül!) jöjjön közénk. (Rendkívüli szükség lenne basszus hangúakra).

Felhívás az adóbevallások idejére

Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minél többen, érvényes módon rendelkezzenek adójuk 1%-ának felhasználásáról; juttassuk el ismerőseinknek az egyházunk által ajánlott számokat! A katolikus egyház technikai kódja: 0011. Bővebb tájékoztatást külön lapon találhatunk az újságos asztalon.

Tegyünk bátran tanúságot hitünk mellett a népszámláláson is!

Az István téri református testvéreink szeretettel várják a Keresztyén Postások Egyesületébe az érdeklődőket. Ez az ökumenikus társadalmi szervezet azokra a hívőkre számít, akik a postánál, MATÁV-nál stb. dolgoztak vagy dolgoznak, s szívesen bekapcsolódnának karitatív és szabadidős programokba. Érdeklődni Fazekas István elnöknél lehet, a 421-555-ös telefonon az esti órákban.

Köszönjük és imával kísérjük: Lengyel József diakónust

Zárkózott egyénisége egyszerre feloldódott, mikor - Szent József álma kapcsán - a maga meghívásáról beszélt. Három egymást követő álmát (kétszer reverendában, majd az Úr szolgálatában látta önmagát álmában) a kinyitott Biblia "Emmánuel " szavára hullt könnycseppje erősítette meg - Érezte, s mi is érezzük, hogy "Vele az Úr"; s most - bár rövid ideig - itt volt közöttünk diakónusként, alig pár hónappal felszentelése előtt, kíváncsian kérdezzük:

- Milyennek lát bennünket?

- Mint egy igazi nagycsaládot, ahol mindenki igyekszik odaadó gondoskodással fordulni a másik felé; szinte sugárzik az arcokról: öröm adni a másiknak.

- Hogyan ítéli meg a nálunk töltött időt későbbi munkája szempontjából?

- Sokat tanulhattam az itt eltöltött közel két hónap alatt. Egy biztos: csak az Istenre hagyatkozva, egymás előtt bizalommal megnyílva lehet "vetni", hogy idővel egy hitében erős egyházközség nője ki magát, amely vonzóvá válhat minden Istent kereső ember számára.

- Mi volt a legnehezebb itt végzett munkái közül?

- Számomra minden feladat egy újabb kihívás, egy újabb megmérettetés. Ezért soha nem vagyok magammal elégedett, úgy érzem, többre lettem volna képes. Ezért minden feladat nehéz, mert úgy fogom fel, nekem adnom kell Isten kegyelméből. 

- Többször említette homiliáiban, hogy otthon, Vásárosnaményban milyen életerős, évről évre gyarapodó ifjúsági csoportnak volt tagja. Vajon mi a titka (Isten kegyelmén kívül) egy jó közösség kialakulásának, mit tudunk érte tenni?

- Az Igazi összetartó erő, az alap az Istenbe vetett hit volt. Pillérei: a szeretet, a bizalom, a nyitottság és a remény. Nem voltak egymás előtt titkaink, a problémákat szemtől szembe beszéltük meg. 

Megköszönve a beszélgetést, hasonlóan búcsúzom, mint Németh Jánostól: szeretettel várjuk vissza, mint újmisés papot, Isten áldása kísérje útján.

Bemutatunk egy családot: A Báránkó család 

András és Ildikó a szülők, Nikolett és Andriska a gyermekek: a "fiúk" világos szeműek, "szőkék", a "nők" ragyogó fekete szeműek... Mindenütt ott vannak, ahol segíteni lehet, mert nem csak készségesek, ügyesek is: Ildikó a karitatív csoport vezetője, András pedig Kind Imre jobb keze: hordja a kenyeret a TESCO-ból, dolgozik a telken és a kertben, tudja ki beteg a közösségből, ki szorul valamilyen segítségre. Nemsokára a hitoktatásban is lehet rá számítani: ha a képzőt befejezi. "Zenész" család is a Báránkó: hárman tagjai az énekkarnak, Niki a szkólának, emellett hegedül, Andriska pedig klarinétozik. A gyerekek jó tanulók, Niki a Svetitsbe jár, Andráska csak negyedikes és már több mint két éve ministrál, mostanában nem csak a könyörgést, hanem olykor az olvasmányt is ő olvassa. 

Nekik köszönhetünk sok szép szalagkönyvjelzőt, naptárt, hiszen a szülők mindketten a Szalag és Zsinórgyárban dolgoznak, ott is ismerkedtek meg. Ebben a mintegy 90 fős kis üzemben próbálják nap mint nap megmutatni a keresztény élet példáját. András családja egyébként palócföldről származik, részben Egyeken él, Ildikóé a Bocskaikertből. Niki bérmálkozása alkalmából összegyűlt a nagy család: 22-en. Hozzák más tájak hagyományait, színesítik vele közösségünk életét. Mert az egyeki töltött káposzta egészen más, mint a debreceni, hát még a hurka! Szóval ötletgazdag, lelkes család, Isten tartsa meg őket közöttünk!

Egy a hónap szentjei közül: Pál apostol

Megbízható forrás életéről és munkásságáról az Apostolok Cselekedetei és az általa írt levelek. Kr. u. 5 és 10 között született zsidó szülőktől, Tarsusban. Születésekor a zsidó Saulus neve mellé, mint római polgár, megkapta a római Paulus nevet is. Jeruzsálemben tanult, eszes, szorgalmas tanítványa volt Gamalielnek. Alaposan tanulmányozta a Szentírást és a zsidó hagyományokat. Arámul és görögül beszélő farizeus volt. Elsajátította a sátorkészítés mesterségét, régi, zsidó szokás szerint. Megtérése után ez biztosította megélhetését.

A fiatal, jeruzsálemi egyház halálos ellensége volt, fanatikusan üldözte a keresztényeket. Jelen volt István diakónus megkövezésénél is. Ajánlólevéllel a jeruzsálemi Szanhedrin megbízásából Damaszkuszba indult, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa Jézus követőit. Damaszkusz előtt hirtelen mennyei fény ragyogta körül, ő a földre zuhant. Jézus hangját hallotta: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?”. Kísérői döbbenten álltak mellette, a hangot hallották, de nem láttak semmit. Saul megvakult. Elvitték Damaszkuszba, ahol egy Ananiás nevű tanítvány megkeresztelte, ezáltal visszanyerte látását, és a Pál nevet vette fel.

Ezután következetesen hirdette Jézus tanítását. Nagy feltűnést keltett, hisz keresztényüldöző volt nemrég. Ezért életére törtek, de a tanítványok megmentették. Fáradtságot nem kímélve járt városról városra, térített Kis-Ázsiában, Görögországban, Macedóniában. Három jelentős térítőútjáról tudunk. Harmadik apostoli útja után bebörtönözték, majd Rómába szállították. Később Péterrel együtt halálra ítélték, de őt, mivel római polgár volt, csak a falakon kívül fejezhették le. Itt építették meg később a róla elnevezett bazilikát.

Felejthetetlen római élményem, hogy járhattunk ebben a bazilikában. Csodálatos érzés volt látni a gyönyörű, pálmafákkal övezett bazilika előtti kertet, ahol szentünk szobrát szemlélhettük. A gyönyörű quadrumot, amely megfelelő hely elcsendesedésre. A gazdagon és fényűzően bearanyozott templombelsőt, a rengeteg freskót, az öt hajót, a 80 gránitoszlopot a templom hajójában, Szent Péter és Szent Pál impozáns méretű szobrát, és a templom belsejében a keresztboltozaton és az oldalhajókon megszakítás nélkül körbefutó frízen a 263 pápa képmását, Szent Pétertől kezdve egészen II. János Pál pápáig. Még mindig a fülemben van a zarándokok éneke, latinul énekelték a Salve Reginát és mondták a rózsafűzért.

A bazilika Szent Benedek kápolnájában mondtuk el napi misénket, s imádkoztunk egyházközségünkért és a világ keresztény közösségeinek egységéért, hogy Szent Pál tanúsága mutasson mindnyájunknak utat az evangélium és a hit terjesztésében, hogy új évezredünkben, új évszázadunkban igazi testvéri közösséget építhessünk.

Petrik János

Gyermekeinknek - egy kis feladat

Értékelés: Eljutott hozzám a hír, hogy a hittanos gyerekek nagy odafigyeléssel készültek a karácsonyra: igyekeztek minél több jót tenni, s ezeket ádventi naptár kiszínezésével, papír-karácsonyfa díszítésével számon is tartották. Ebből - s még számos maguk-készítette apróságból - lett ajándék a szülőknek. Azt is szem előtt tartották, hogy a Kisjézus a mi legnagyobb ajándékunk.

Új feladat:A kánai menyegzőn Jézus anyja ezt mondta a szolgáknak: "..." Mit mondott és melyik evangéliumban található a történet? (A megfejtést február 17-ig a szokásos módon juttassátok el Imre bácsihoz a plébániára.)

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Honnan lehet megismerni a repülő nyulat?

- Sast visz a hátán. 

1000 éve velünk és értünk - a Magyar Katolikus Egyház