TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
8. évfolyam 1. szám - az Úr 2007. évének január havában.

A Tízparancsolat - 1.

Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

"Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem!" - olvashatjuk még tovább a Szentírásban (Kiv20, 2-5).
Az Izraelt körülvevő pogány népek körében elterjedt szokás volt, hogy több istent imádtak. Ezeknek különböző bálványszobrokat emeltek és mindenféle rossztól való védelmet reméltek tőlük. Manapság azonban már nem a bálványszobrok az igazi veszélyek, hanem egészen más dolgok. Már Ozeás és Izajás próféta is figyelmeztették az embereket a lélekbe befészkelő és az azt megfertőző önzés, mágia, harag, lopás és csalás, erőszak, megvesztegetés... veszélyére. (Oz4,1-3; 4,12-13; 7,6; Iz1,14-17; 1,23)
Jézus a hegyi beszédben figyelmeztet bennünket: "Boldogok a lélekben szegények!" "Nem szolgálhattok az Istennek és a Mammonnak is!" (Mt5,3; 6,24). Jézus elsősorban a pénz-, a birtoklás bálványa ellen küzd, de keményen fellép a gőg, a tisztátalanság, az erőszak ellen is. (Mt5, 38-47). Vagyis a mi bálványaink messze felülmúlják a régiek szobrait és sokkal veszedelmesebbek. Ha nem szabadulunk meg tőlük, akkor csak névleg nevezhetjük magunkat keresztényeknek, hiszen az Istenben való hit feltételezi az Ő szeretetét, imádását, ami az Ő akaratának keresését, teljesítését is jelenti. "Az első parancsolat felszólítja az embert, hogy higgyen Istenben, reméljen benne és szeresse mindenek felett." (K.E.K.2134)Anna

Események templomunkban

Ebben hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt viszont egy temetés plébániánk területéről.

Február 11-én, a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének emléknapján lesz a betegek világnapja. Ehhez kapcsolódva a vasárnapi szentmisében az előző évekhez hasonlóan sor kerül a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatására. Segítsük beteg testvéreinket, hogy eljussanak erre az alkalomra, és felkészülve fogadhassák a szentséget!

Itt a farsang, áll a bál!

Idén is megrendezzük közösségünk hagyományos farsangi bálját, február 3-án(szombaton)19 órai kezdettel a Kazinczy Ferenc Általános Iskola ebédlőjében. A programból: köszöntő, a Szent Család kórus rövid műsora, nyitótánc (ifjúságunk előadásában), helybeli fiatalok és hajdúsámsoni hittanosok tánca, jelmezesek bemutatója, tánc, tombola. Jöjjünk minél többen, hívjuk ismerőseinket, barátainkat is! Jegyek kaphatók elővételben a sekrestyében, illetve majd a helyszínen. (Tombolatárgyakat és a szervezéshez bármilyen segítséget szívesen fogadunk.)

Vanila sky - avagy a téli tábor

2006. december 27-e. Debrecen, nagyállomás. Reggel 9:25. A vonat elindult azzal a 8, tehát nyolc, elszánt hittanos gyerekkel (Panni, Dóri és Dóra, Andi, Fruzsi, valamint Lali, Andris és Dávid) és a nem kevésbé elszánt 3 kísérővel (András atyával, Annával és Andris bá'-val), arra a rég nem látott helyre, melyet Bélapátfalvának hívnak.
Debrecen - Füzesabony, személyvonat. Még csak kapcsolatfelvevő szemkontaktus van a résztvevők között. Füzesabony - Eger: másfél óra a csatlakozásig! Egri séta az állomástól a Bazilikáig. A Bazilika megtekintése kívül-belül, majd indulás vissza. Útközben Fruzsi kb. 100x cipőt kötött. Eger - Bélapátfalva: a kis piros pöfi végre elindult a cél felé. Alagút - ááááá! Felemelő hangulat. De nicsak, Dóri eltűnt! Ki látta? Élveztük az utazást! De még inkább a megérkezést. J
Délután van, még 27-e. Edző séta a bányatóhoz, sőt, egy kicsit még tovább. Óh, már meg Andris bá'-t kell keresni! Merre van? Nincs sehol. Visszafordulunk, hátha korábban tűnt el. Upsz, egy valami mozog a bokorban - vaddisznó vagy valami mást várjunk? Csak Andris bá'! Azért jól megijedtünk ám! J
2006. december 28-a, csütörtök. Mise reggel, majd irány a felhők fölé! Most biztosan viccesnek hangzik, pedig nem az. Valóban a felhők fölé kerültünk és meggyőződhettünk arról, hogy a "felhők fölött mindig kék az ég". A Bélkő gerincén vágtunk neki a mennyei útnak, majd a tövises bokrokkal "szaggatottan" szeltük át a sziklás emelkedőt. De megérte! Este van, vacsora után. Játszottunk activity-t, és még néhány ügyességi játékot, végül kellően elfáradva huppantunk az ágyainkba.

2006. december 29-e. A hazaindulás napja, éééss? leesett az első hó! Gyors hóemberépítés, majd búcsú a falutól. Az úton nagyokat nevettünk, sokat kacsintottunk, majd Debrecenbe érve nagy örömmel láthatták a szülők, testvérek, hogy mindenki épségben megérkezett. Istennek legyen hála!Anna

Egy lelkigyakorlat képei 

"Boldog az az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül." (Zsolt 84, 6)
...úgy kezdődött, hogy elhagytuk a megszokott, biztonságos otthont. Magunk mögött hagytuk a rohanó világot, és zarándokoltunk egy keveset a bencés nővérek tiszaalpári kolostorához. Mivel szólt hozzánk az Isten, és mi meghallottuk a hívást... aztán, megpróbáltunk a lelkünk mélyére nézni, szembenézni a hibáinkkal, bűneinkkel... majd ezek mögött felfedeztük, hogy lelkünk mélyén, keresztségünktől fogva, található egy lakás, ami nem akárkinek vagy akárminek van fenntartva, hanem a Szentháromság Egy Istennek... És megfogalmazódott a lelkigyakorlat célja: megújulni a lelkünkben lakozó Jézussal: Pál apostol azt mondja, hogy Krisztusért lett minden megteremtve, visszautaztunk tehát a Teremtéshez, felfedezve annak szépségét, majd kimentünk a természetbe megkeresni a Követ az Úton... aztán újra ráébredtünk, hogy a Megtestesülés által az Isten azért lett emberré, hogy megmutassa, mennyire szeret minket, és erre a szeretetre mi úgy tudunk válaszolni, hogy figyelünk, hallgatunk Rá, és az életünkben követjük Jézus példáját. Jézusét, aki kereszthordozásával, és halálával, Megszentelődése által beteljesítette a Teremtést... az Ő példájára kell nekünk is Szentté válni... valahogy így volt...Anton Tamás
Telnek az évek... - Mi újság a Kind családban?

Idén a családbemutató rovatunk kissé megváltozik: egyre nehezebben találunk ugyanis olyan családokat, akik még nem voltak bemutatva és szívesen vállalnák (természetesen ha valaki szeretné, szívesen sort kerítünk rá). Felmerült viszont, hogy újra sort keríthetnénk a régebben bemutatott családokra, hiszen nem is mindenki olvasta már akkor a cikkeket (első számunk több mint hét éve jelent meg!). Azóta rengeteg minden történt a családok tagjaival: a kisiskolásokból nagydiákok lettek, a főiskolai, egyetemi hallgatók ma már dolgozó felnőttek, esetenként családapák, családanyák...Újságunk első számaiban annak idején először a képviselőtestület családjait vettük sorra, ezt a sorrendet követjük most is.

A Kind család fejét, Imrét mindenki ismeri, aki csak megfordul a templomunkban: ő a sekrestyés, gondnok. Felírja a kért szentmisét, egyezteti a beszélgetést a plébánossal, hajnalban már öntöz, füvet nyír, havat seper (ő a "hóhányó" - ahogy mondja), beszélget a játszótérre jövő anyukákkal, gyerekekkel, mindenkihez van néhány humoros jó szava. A Mária Légió alelnökeként különösen a szívén viseli a betegek sorsát, mint közösségünk egyik akolitusa, gyakran jár beteget látogatni, áldoztatni, a Szent Erzsébet otthonba is rendszeresen eljár meglátogatni a közösségünk immár ott lakó tagjait. Emellett ő a Rózsafüzér Társulat "koszorúfője".

Felesége, Ica 2003 óta ismét a Svetits konyhán dolgozik, az ebédlőben felszolgáló. Szereti a munkáját, nagyon jó a kapcsolata a kolleganőivel és a gyerekekkel egyaránt: az általános iskolások mind ismerik, szeretik, és sokan fordulnak hozzá a nagyobb lányok közül is ügyes-bajos dolgaikkal. Sokszor találkozik velük, hisz a bentlakó lányok reggelijét, vacsoráját is ők tálalják, a kicsiknek pedig tízóraihoz, uzsonnához is ők terítenek. Alkalmanként a nővéreknek is besegítenek, így elég gyakran hétvégén is be kell járnia (Imre viccesen meg is jegyzi, hogy legalább nincs vita belőle, hogy mért nincs otthon a másik...) A munkaidő beosztása miatt Ica hétköznap inkább a Szent Annára jár. Sokan ismerhetik Ica édesanyját, Gizi nénit, akit gyakran hoznak el az erdélyi Nagykároly melletti Kaplonyból hosszabb-rövidebb időre. Idős kora ellenére (már 87 éves!) igyekszik eljutni a hétköznapi szentmisékre, a nénik már barátnőjükként tartják számon.

Az idősebb fiú, Gellért orvostanhallgató, idén fog végezni. Még nem dőlt el, milyen irányba szakosodik, a pszichológia érdekli nagyon, lehet, hogy pszichiáter lesz, de kutatóorvosként is szívesen dolgozna, emellett szívesen lenne családterapeuta (a döntés nem csak az ő kezében van, az is meghatározó, hogy mire van leginkább szükség...). Öccse, Szilárd villamosmérnökként végzett a Kandó Kálmán Főiskolán. Egyelőre nem sikerült szakmájában elhelyezkedni, jelenleg a Máltai játszótéren dolgozik játékpedagógusként. Hamar megszerette ezt a munkát (bár azért még nem adta fel a reményt, hogy villamosmérnökként dolgozzon), és a játszótéren is elkél egy férfi: a nagyobb fiúkat viszi focizni, de benti foglalkozásokat is szívesen tart, szereti a gyerekeket. 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Jan. 21. (Évk. 3. vasárnap): Asztalos család
Jan. 28. (Évk. 4. vasárnap): Ifjúság
Febr. 4. (Évk. 5. vasárnap):Hitoktatók
Febr. 11. (Évk. 6. vasárnap): Sebők család

Egy a hónap szentjei közül: Remete Szent Antal

250 körül Egyiptomban született (Kóma nevű faluban), gazdag családban. Nem szeretett iskolába járni, bár csodálatos emlékezőtehetsége volt. A Szentírást szívesen hallgatta, lassanként teljesen megtanulta, idővel már könyv nélkül tudta. Tizennyolc évesen a család birtokainak örököse lett, mivel szülei meghaltak, de nem talált örömet a vagyonban, pénzben. Javait szétosztotta a szegények közt, elvonult a pusztába és ott bűnbánó, dolgos életet élt. Sok kísértéssel kellett megküzdenie: a vággyal az elhagyott gondtalan világ iránt, majd a bizonytalansággal, hogy van-e értelme nehéz életének. A kísértések ellen még nagyobb önmegtagadások vállalásával küzdött. Sokan keresték fel, tanácsait kérve. Sok követője akadt, az egyiptomi remeteség atyja lett, az Egyházért dolgozott.
365-ben halt meg, 105 éves korában.Petrik János

Szép gondolat

Az IDŐ - túl lassú azoknak, akik várnak, - túl gyors azoknak, akik félnek, - túl hosszú azoknak, akik gyászolnak, - túl rövid azoknak, akik örvendeznek.


Ám azoknak, akik szeretnek, az idő nem számít./Henry van Duke/

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünk megfejtése: Vízkereszt Urunk megjelenésének ünnepe. Nyertesek: Gyarmati Ádám, Gyarmati Zoltán és Fónay Tamás. Nyereményüket átvehetik a sekrestyében. Új feladványunk: Párosítsd össze a személyeket a tárgyakkal!

Dávid - Noé - József - Jákob - Mózes

rézkígyó - véres köntös - hosszú létra - bárka - parittya lapos kővel

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Egy kínai iskolában farsang van. A gyerekek készülődnek.
- Chuan lesz az indián, Lee a hóember, Cheng a telefon....