TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
8. évfolyam 3. szám - az Úr 2007. évének március havában.

A Tízparancsolat - 3. Az Úr napját szenteld meg!

Az Úr napja a pihenés és az öröm napja. "Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte."(Kiv20,8-11) Hogy hogyan kell igazán örömben tölteni ezt a napot? A legjobb példa erre Jézus, aki ezen a napon elmegy a menyegzőre (Jn2,1-10), sétál a vetések között, játszik a gyerekekkel.
A héber shabát = befejezte szóból származik a szombat szó, vagyis az a nap, mikor befejezzük a munkát. "Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett." (Ter2,2). A zsidó hagyományban a szombat, a pihenés napja, napnyugtától napnyugtáig tartott, amit hat hang hirdetett két szólamban. Ilyenkor a családtagok összejöttek, együtt ettek, játszottak, nevettek. Sajnos azonban a kötöttség napja lett a zsidók részéről a szabadnap, mivel nem vették figyelembe, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Még azt is meghatározták, hogy mennyit lehet lépni szombaton! 
Jézus a szombatot követő napon támadt fel, ezért a keresztény világban ezt a napot nevezzük az "Úr napjának". Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy elsősorban élni kell, utána dolgozni és szórakozni. Az életünk forrása Isten, aki megajándékozott bennünket a vasárnappal. Hogyan is szenteljünk meg ezt a napot? Mindenek előtt adjunk hálát Istennek, találkozzunk Vele a szentmisében ill. az Eucharisztiában és a családtagjainkban, barátainkban. 
Tehát Isten által parancsolt, hogy vasárnaponként vegyünk részt szentmisén. De mi a helyzet akkor, ha valaki nem tud elmenni szentmisére, mert otthon súlyos beteget ápol? Ebben az esetben akkor követne el bűnt, ha a beteget magára hagyná a szentmisére hivatkozva. Van lehetőség papot hívni, és legalább megáldozni. De ha a család távolabbi rokont szeretne meglátogatni, akkor a szombat esti misére menjenek el, mert így is érvényes lesz a vasárnapja. Tehát az Egyház is mindent megtesz, hogy a vasárnap valóban a gondtalanság és az ünneplés napja legyen!

"Az Egyház Krisztus feltámadásának napját a nyolcadik napon ünnepli, melyet joggal nevezünk az Úr napjának" (2191) " A vasárnap azért van, hogy mindenki élvezhesse a pihenést és elegendő szabadideje legyen családi és kulturális, társadalmi és vallásos élete ápolására." (2194) - tanít a Katolikus Egyház Katekizmusa.Anna

Események templomunkban

Ebben a hónapban nem volt keresztelés templomunkban, voltak viszont temetések: Kun Erzsébet, Lakatos Anna, Abri Erzsébet, Búzás Mária és Szabó Erzsébet testvéreinket temettük.

Lezajlott a képviselőtestület újraválasztása. Sajnos elég kevesen szavaztak a közösségből, összesen 83 érvényes szavazat érkezett. A 28 jelölt közül 14 fő került be a képviselőtestületbe. Az alakuló gyűlésre március 18-án, vasárnap délután kerül sor, az új testület tagjait újságunk következő számában mutatjuk be.

A nagyböjti időszakban minden pénteken  fél 6-kor kezdődik a szentmise keresztúttal. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a nagyböjti péntekeken kötelező a hústól való tartózkodás! Kerítsünk sort időben a szentgyónás elvégzésére is, hogy felkészülten, tiszta szívvel ünnepelhessük húsvét misztériumát!

Idén is igyekezzünk minél többen bekapcsolódni a húsvéti Szent Három Nap liturgikus eseményeibe: április 5-én, Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor az olajszentelési misén vehetünk részt a Szent Anna Székesegyházban az egyházmegye papságával együtt, este 6 órától az utolsó vacsora emlékét ünnepeljük az esti szentmisében, majd együtt virraszthatunk Jézussal. Nagypénteken nincsen szentmise,  fél 6-kor keresztúttal kezdődik a szertartás, majd a passióban meghallgathatjuk Jézus szenvedéstörténetét, kereszthódolaton vehetünk részt. A nagyszombati Húsvéti Vigília szertartása este fél 8-kor kezdődik a templom előtt, tűzszenteléssel.

Bemutatkozik a "legifjabb" családos kör

Gondolkoztam, hogy hogyan is nevezzük magunkat: a "házaspár-kör" nem megfelelő, hiszen a gyerekek is részt vesznek a közös programokon, de a "családi hittan" se teljesen találó még, hiszen a gyerekek még elég kicsik. Öt családból áll a közösségünk: Németh István, Kókay Endre, Szabó Róbert, Mátyásföldi Imre és Almási Gábor családja, összesen (ha a két pocakban lévő babát is beleszámoljuk ?) 13 gyermekkel.Némethné Jutka kezdeményezte, hogy alakuljon a már két meglévő kör mellett egy harmadik, kisgyermekes családokból álló. A kismamaklubot tavaly már tulajdonképpen ezzel a céllal indítottuk el, megismerkedtünk mi, anyukák és a gyermekek; innen már csak egy lépés volt a férjeket is bevonni.
Havonta egy alkalommal találkozunk (általában az egyik családnál), együttlétünk két részből áll. A "hittanos" részt közös imával kezdjük, amin a gyerekek is részt vesznek, majd ők különvonulnak játszani (a nagytestvérek és vállalkozó szellemű nagyszülők mellett Petrik Andi szokott segíteni a gyerekvigyázásban). Témánknak most először a tízparancsolatot választottuk, minden alkalommal körüljárunk egyet-egyet (előtte a Szentírásból és a Katekizmusból felkészülünk). Lelki vezetőnk Tóth László atya, aki jelenleg a püspökségen dolgozik, és szívesen vállalta, hogy pásztorol minket. A találkozónak fontos része a kötetlen együttlét is, amikor - valami harapnivaló mellett - beszélgetünk mindenféléről, ami foglalkoztat minket, lassan igazi baráti társasággá alakulunk.

Március idusa

Már az ókori Rómában is jelentős dátum volt március 15. Julius Caesar-nak előre megjósolták, hogy ezen a napon éri veszedelem, és valóban ekkor gyilkolták meg. Nálunk 1848 tette piros betűssé ezt a napot, azóta minden évben megünnepeljük, hol méltó módon, hol méltatlanabbul. Idén sajnos esélyünk sem volt rá, hogy feltűzve a kokárdáinkat, büszke szívvel és hős elődeinkre emlékezve kimenjünk valamelyik szabadtéri rendezvényre. Mindenki aktuális problémákkal volt elfoglalva. Az "ünnepi" szónoklatok is ezt tükrözték. Az esti híreket meg már alig mertük nézni. (Némi szarkazmussal mondtam feleségemnek: Jézus azt mondta, hogy ha a fél szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt, mert jobb fél szemmel bemenni az Isten országába, mint kettővel a gyehenna tüzébe kerülni. De azt nem mondta a mi Urunk, hogy ha embertársad botránkoztat meg téged, lődd ki a fél szemét gumilövedékkel!) Pedig ez volt az első március 15-e, amit két éves lányom nyiladozó értelmével felfogott. Ő annyit értett meg belőle, hogy apa reggel kitűzte a zászlót a ház elé és ő is kapott egy kis zászlót, amit lengethetett. A maga módján tehát Veronika lányom megünnepelte március 15-ét, és e tekintetben sokan példát vehettek volna róla. Talán jövőre, vagy néhány év múlva nem arról fog szólni az ünnepi készülődés, hogy bemutatják, milyen új felszerelést vettek a rendőröknek. Talán néhány évtized alatt visszanyeri ez a nap eredeti fényét. Addig is tegyünk eleget püspökeink kérésének és imádkozzunk nemzetünk lelki megújulásáért! 

Telnek az évek... - Mi újság a Petrik családban?

E havi számunkban a Petrik család kerül sorra az újrabemutatások között (bizony náluk is sok minden változott az elmúlt hét évben, a család minden tagja életében történt fontos változás). János, a családfő (akit bizonyára mindenki ismer, a vasárnapi szentmisék előtt ő kezdi a Szent József imát, perselyez, alkalmanként áldoztat is) a 2003 őszén megnyílt Szent Erzsébet Otthon intézetvezetője lett (korábban a Klinika agysebészetén dolgozott, mint főápoló és intézetvezető). A váltás miatt szükséges volt, hogy egészségügyi főiskolai végzettsége mellé másoddiplomát szerezzen, így elkezdte a Debreceni Egyetem szociálpolitikus szakát levelező tagozaton, már a finisben jár, a napokban adta be a szakdolgozatát (nem kis dolog 52 évesen, munka és család mellett diplomázni!). Szereti a munkáját, hisz itt egészségügyi és szociális szaktudását egyaránt használni tudja, és külön örül annak, hogy egyházi intézményben dolgozhat, ahol a hétköznapok része a vallási gyakorlat. (Az otthonban amellett, hogy az egyházi és nemzeti ünnepeket megtartják, szinte minden nap van szentmise, egy héten kétszer pedig János tart igeliturgiát.) Akolitusként a Kenézy kórházban is pasztorál: igeliturgiát tart és áldoztat minden vasárnap. A hitoktatásban is részt vesz, a Vörösmarty Mihály általános Iskolában tart hittanórákat.
Felesége, Anikó 2001 őszétől a plébánia házvezetőnője (azelőtt varrónőként dolgozott, de ez a munka már fizikailag nagyon megterhelő volt számára). Ő tartja rendben a templomot és a plébániát, mos, főz, takarít az atyákra, ő intézi a bevásárlást is (és ügyesen gazdálkodik a néha nem túl bőséges keretből...) Tagja a Rózsafüzér Társulatnak, a Szent Mónika Közösségnek és az énekkarnak.
A lányokat leginkább szép énekhangjukról ismerheti a közösség, oszlopos tagjai az énekkarnak, a szkólának és az ifjúsági zenekarnak (bizony megérezzük a hiányukat, ha nincsenek itt). Lehet rájuk számítani nem csak a szentmisék alatti szolgálatnál, hanem ha Mikulás vagy gyermeknapi műsorról van szó, vagy épp a fiatalkorúak javítóintézetébe vagy az idősek otthonába készülünk valami ünnepségre. 
Anita, a legidősebb lány 24 éves, a Svetitsben érettségizett, 2006-ban pedig latin tanár szakos diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen. Jelenleg még végzi a német szakot, ami mellé holland specializációt vett fel, emellett - amikorideje engedi - diákmunkát is vállal. Édesapja példáját követve ő is szívesen tanítana hittant, idén végzős az egyházmegyei hitoktatóképzőn. Szép énekhangját, gitártudását pedagógusként is biztosan hasznosítani tudja majd.

Húga, Judit 2004-ben érettségizett (szintén a Svetitsben), most a Tanítóképző Főiskolán harmadéves tanító szakos, ének specializációval (korábban csellózott, most zongorázni tanul, s a nehezebb összhangzattan-példák sem jelentenek gondot számára). Szereti a gyerekeket, szívesen tanítana (van magántanítványa is), de még nem tett le régi álmáról sem, hogy gyógy-masszőrként dolgozzon.

A legkisebb lány, Andi 10.-es a Svetitsben. Az ő életében is fontos szerepet játszik a zene: 6 éve zongorázik, Anitától gitározni is megtanult, szeret énekelni (külön hangképzésre is jár). Jelenlegi elképzelése szerint majd zenei területen szeretne továbbtanulni. Emellett szorgalmas, jó tanuló (most készül angol nyelvvizsgára), és az ifjúsági hittan lelkes tagja.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Márc. 18. (Nagyböjt 4. vasárnapja): Kamilliánus közösség
Márc. 25. (Nagyböjt 5. vasárnapja): Ifjúság
Ápr. 1. (Virágvasárnap): Szent Mónika közösség
Ápr. 8. (Húsvétvasárnap): Gyarmati család

Szép gondolat

"Aki megteremtett téged beleegyezésed nélkül, nem fog üdvözíteni közreműködésed nélkül."Szent Ágoston 
Gyermekeinknek- egy kis feladat
Múlt havi rejtvényünk megfejtése: a nagyböjt 40 napból áll, Jézus is ennyi időre vonult el a pusztába, mielőtt nyilvános működését megkezdte. Nyerteseink: Papp Balázs, Papp Gábor, Gyarmati Ádám. Új feladványunk: Hány szentírási rész hangzik el összesen a húsvét vigíliai szertartáson?

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

A fiatalasszony bekiabál a mosógép mellől a szobában kényelmesen olvasgató férjnek: "Szívecském, menj ki az udvarra, nézd meg, mit csinálnak a gyerekek, és szólj rájuk, hogy nem szabad!"