TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
8. évfolyam 4. szám - az Úr 2007. évének április havában.

A Tízparancsolat - 4. Atyádat és anyádat tiszteld!

"Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, melyet az Úr, a te Istened ad neked." (Kiv.20,12). Mikor Mária és József visszafelé jöttek Jeruzsálemből, nem találták Jézust, ezért visszamentek a városba. Ott meg is találták Őt, aki engedelmeskedett Máriának és Józsefnek, és visszatért velük Názáretbe. (Lk.2,41-51)
A "tiszteld" szó, héberül: kabod, azt jelenti, hogy megadni valakinek azt a tekintélyt, amit megérdemel. A tiszteletteljes szeretet aktív cselekvésben jut kifejezésre. (Péld.1,8; Péld10,1)Különösen megnyilvánul ez az aktív szeretet akkor, ha gondoskodunk szüleinkről, és nem hagyjuk el őket öreg korukra. 

Jézus korában a törvénytudók azt tanították, hogy ha egy gyerek a tulajdonára, amivel segíthetné szüleit, azt mondja, áldozati ajándék, akkor nem kell segítenie az anyját és az apját. Jézus felszabadítja ezt a törvényt is. Tiszteletről tesz tanúságot, és tanítja, hogy tiszteld apádat és anyádat! (Mt15,4-7) Az Istent is úgy mutatja be, mint Atya, úgy törődik velünk, mint ahogyan egy atya törődik a gyermekével. Jézus magát Isten Fiaként mutatja be. Jelzi, hogy a család mennyire alapvető egység, amely csak akkor tud megmaradni ebben az egységben, ha kölcsönösen tisztelik a tagok egymást benne. (Lásd: II. Vat. Zsin.)Anna

Események templomunkban

Ebben hónapban nem volt sem keresztelés, sem temetés plébániánk területéről.

Március 18-án megtartotta alakuló gyűlését egyházközösségünk újonnan megválasztott képviselőtestülete. A képviselőtestületnek hivatalból tagjai a plébános és a káplán, a plébánia területén működő szerzetesrend egy képviselője (Király Anna) és a kántor (Almásiné Németh Katalin). A 14 megválasztott tag: Abuczky Lászlóné, Almási Gábor, Asztalos Attila, Báránkó András, Báránkó Andrásné, Gyarmati Barnáné, Kind Imre, Kókainé Varga Beatrix, Németh István, Némethné Székely Julianna, Pallagné Ruszkabányai Ágnes, Petrik János, Takács József és Vilicsku István. A hajdúsámsoni fíliát két fő, Vasas János és Vas János képviseli a testületben, és a Bocskaikertből is lesz két tagunk. A következő gyűlés feladata a világi elnök és a jegyző megválasztása, illetve a különböző munkacsoportok megalakítása. 

Májusban, Mária hónapjában minden este 3/4 6-tól Lorettói litániát imádkozunk.

Újra az adóbevallások ideje van, ne feledkezzünk meg a megajánlható 1%-ok rendelkező nyilatkozatainak csatolásáról adóbevallásunkhoz. Rendelkező nyilatkozatok, borítékok, és támogatható alapítvány javaslatok az újságos asztalon találhatók. A plébánia fenntartási költségeinek fedezéséhez szükséges, hogy minél többen fizessünk egyházi hozzájárulást (jövedelmünk 0,5 %-át), ez megtehető Kind Imrénél a sekrestyében, vagy az újságos asztalon található csekken. 

Engedve Isten hívásának... (Beszélgetés Kiss Miklóssal)

Egy fiatal plébánia "nagykorúságának egyik mércéje" lehet, ha papi, szerzetesi hivatást érlel, ha ministránsai közül valaki a papi pályára lép. A mi közösségünk is gyakran kap biztatást András atyától, káplánjainktól, nálunk megforduló kispapoktól: imádkozzunk hivatásokért. Bizonyára sokan tudják közülünk, hogy, egykori ministránsunk, Kiss Miklós jelenleg a váci (előkészítő) év után elsőéves szeminarista Egerben.Most, hogy a tavaszi szünetben néhány napot itthon töltött, megragadtam az alkalmat, hogy beszélgessek vele az idáig vezető, nem éppen sima útról, arról, hol is tart most. Megkisérlem szavait híven idézni: 
"2002 novemberében éreztem először a hívást, hogy papi pályára lépjek. Fodor Jánossal, az akkori káplánunkkal jó kapcsolatban voltam, ő magával vitt néhány temetésre, esküvőre, így közelebbről megismerkedhettem a papi élet számos területével. Kezdetben mindent megtettem, hogy elnyomjam magamban a hivatást, de az idő múlásával egyre erősebb lett bennem az elhatározás, hogy érettségi után szemináriumba jelentkezzem. Családom nehezen fogadta el döntésem (édesanyámnak pár hónap, édesapámnak két és fél év kellett hozzá), és a közösség tagjai közül is sokan voltak (és tudom, még vannak is), akik nem tartottak/tartanak alkalmasnak a papi pályára. András atya határozottan ellene volt választásomnak, mondván: "Ne erőszakold rá magad az Istenre". Végül - a püspök atyával történt többszöri beszélgetés után - mégis beadtamjelentkezésem, és fel is vettek a szemináriumba. Sokat köszönhetek Horváth László atyának, akivel sokat beszélgettem, hozzá mindig fordulhattam, jóbarátjaként segített és arra is felkészített, mi vár rám a szemináriumban.

A váci előkészítő év vegyes érzelmekkel telt: egyrészt bennem volt a bizonyítási vágy, nagyon igyekeztem jól tanulni (ez sikerült is, tiszta ötössel végeztem), másrészt sok kétség is volt a szívemben, hogy tényleg odavaló vagyok-e. A megkönnyebbülést és lelki megújulást egy májusi lelkigyakorlat hozta: ekkor világossá vált, hogy csak akkor tudok igazán kiengesztelődni Istennel és önmagammal, ha a plébánosommal is kiengesztelődöm. Ezután úgy éreztem, helyreállt a lelki békém és megerősödtem hivatásomban. 

2006 szeptemberében megújult lelkesedéssel kezdtem el az első évfolyamot Egerben. Itt új barátokat találtam, újabb Istenélményeket élhettem át. Persze vannak nehézségek is, tudom, hogy még rengeteget kell fejlődnöm, hogy jó pap legyek. Még mindig csak az út elején járok. Amellett, hogy szellemileg és lelkileg készülök, meg kell tanulnom csöndben maradni, úrrá lenni az indulatokon, Jézus alázatát és engedelmességét követni. De hiszem, ha Isten meghívott, erőt is ad, hogy véghezvigyem akaratát. Isten szeretetét szeretném vinni az emberek közé, és szeretnék hiteles életet élni..."

Én pedig arra kérem a közösség tagjait, hordozzuk imáinkban Miklóst, hogy valóban az Isten által számára kijelölt utat kövesse, s ha valóban az Ő akaratát követi, tegye benne teljessé a jót, amit elkezdett. Az egyházközség tagjainak őszinte imája a legnagyobb dolog, ami csodákra képes!

Telnek az évek...  Mi újság a Báránkó családban?

A Báránkó család tagjai kezdetektől fogva meghatározó résztvevői közösségünknek, a szülők tagjai a képviselőtestületnek és a fiatalabb házaspár-körnek. Az ő életükben is sok változást hozott az elmúlt hét év. Akkor még a szülők mindketten a Szalag- és Zsinórgyárban dolgoztak. Andrásnak nagy csalódást okozott, amikor 2006 novemberében 26 év munkaviszony után a biztosnak tűnő állásból - létszámcsökkentés miatt - szinte egyik napról a másikra elküldték. Hitoktatóként már 6 éve járt rendszeresen a Fiatalkorúak Javítóintézetébe foglalkozásokat tartani, így már ismerték ott, januártól gyermekfelügyelő nevelőként ott dolgozik. Testhezálló munka ez számára, hiszen mindig is szívesen foglalkozott gyerekekkel, fiatalokkal (számos hittanos tábor résztvevői tanúskodhatnak erről), ugyanakkor kihívás is ebben a környezetben a katolikus hitről tanúságot tenni. Andrásnak az új munka időbeosztása okoz gondot, hiszen a délutánjai, estéi és nem ritkán a hétvégéi is foglaltak, de azért amennyire ideje engedi, igyekszik elvégezni továbbra is eddigi vállalt feladatait: hitoktat a Lilla Téri Általános Iskolában, akolitusként jár betegeket áldoztatni a Kenézy kórházba, van, akinek az otthonába viszi el az Oltáriszentséget, tagja templomunk kórusának is.
Feleségét, Ildikót szintén sokat láthatjuk tevékenykedni közösségünkben: ő a plébániai Karitász vezetője, szervezi a havonkénti ruhaosztást. Másik fontos tevékenysége a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének irányítása, alkalmainak szervezése templomunkban (minden hónap 27-én van találkozójuk, emellett minden hónap első péntekjén Jézus Szíve litániát imádkoznak az esti szentmise előtt.) Férjével együtt nemrég bekapcsolódtak az egyházmegyei COR-hétvégék szervezésébe. Fontosak számára a HÁLÓ-szervezet alkalmai, igyekszik minél több programba bekapcsolódni, segít a szervezésben. Ildikónak három éve betegsége miatt teljesen megváltozott az élete, kezdetben nehezen fogadta el, hogy nem tud dolgozni, de a család és a barátok segítettek neki elfogadni a helyzetét, és azóta igyekszik idejét és erejét még inkább mások segítésére fordítani. 

Nagylányuk, Niki 2006-ban érettségizett a Svetitsben. Jelenleg magyar szakos az egyetemen, jövőre emellé a francia szakot is szeretné felvenni. Lelkes tagja az ifjúsági hittannak, az énekkarnak és a szkólának. Már tizedik éve hegedül, az ifjúsági szentmiséken rendszeresen hallhatjuk játékát. Mostanában előfordul hogy hétvégén nincs itthon és kedvese, Gábor révén elég gyakran bekapcsolódik az Emmánuel közösség programjaiba Budapesten. Aktív tagja a Szent László plébániához tartozó Alfa-közösségnek is (ez egy ökumenikus szervezet keresőknek, hetente egy vacsorával egybekötött előadás majd csoportos beszélgetés formájában, segítve ezzel, hogy az érdeklődőknek közösségi élményben legyen részük és megismerjék a katolikus hit alapjait.)

Öccse, Andris 10.-es a Szent József Gimnáziumban (hogy telik az idő, a nemrég még kisfiú ma már kész fiatalember!). Továbbra is fontos számára a ministrálás, amikor tud, igyekszik hétköznap is eljutni szentmisére, az ifjúsági hittanon is lehet rá számítani kedvesével, Emesével együtt. (A szülők számára nagy öröm, hogy mindkét gyermekük számára fontos az Istennel való kapcsolat és a közösség.) Andris egyik hobbija a foci, lelkes Loki-szurkoló, de nem csak nézőként jár meccsekre: elvégzett egy játékvezető-tanfolyamot, így gyakran, mint bíró irányítja az eseményeket. Másrészt sok idejét leköti a számítógép, mostani tervei szerint az informatika és talán a fizika területén szeretne majd továbbtanulni.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Ápr. 15. (Húsvét 2. vasárnapja): Ifjúság
Ápr. 22. (Húsvét 3. vasárnapja): Mátyásföldi család

Ápr. 29. (Húsvét 4. vasárnapja): Pallag család

Máj 6. (Húsvét 5. vasárnapja): Kókai család

Május 13. (Húsvét 6. vasárnapja): Vilicsku család

Egy a hónap szentjei közül: Szent Bernadett

(Lourdes, 1844. február 17. +Nevers, 1879. április 16.)
Szülei molnárok voltak és a legnagyobb szegénységben éltek. Bernadett beteges gyermek volt. Bernadettnek 1858. 02. 11. és 07. 16. között a Lourdes melletti Massabielle-barlangban 18 látomása volt. Elragadtatásba esett, s egy ismeretlen ,"Hölgy" ezeket mondta a tizennégy éves kislánynak: "Imádkozz a bűnösökért! - Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat! - Mondd meg a papoknak, azt akarom, hogy itt kápolnát építsenek nekem! Körmenetben jöjjetek ide! - Menj, igyál a forrásból, és mosdj meg a vizében!" Ez utóbbi fölszólításra kaparni kezdett a barlang alján, és fölfakadt egy forrás, amely ma is működik.A jelenések és a forrásnál történt gyógyulások a hívő és a hitetlen világot egyaránt megmozgatták. Sokan vallatták a látnokot, hogy leleplezzék a hazugságot. Bernadett mindig ugyanazzal a nyílt egyszerűséggel és őszinteséggel válaszolt az őszinte érdeklődők és gonosz kíváncsiskodók kérdéseire egyaránt. 

1868-ban fölvételt nyert a nevers-i Iskola- és Szeretet-Nővérek közé. A kolostorban is sokat betegeskedett. Légszomja a halálig kísérte. Tüdővérzések és egyéb komplikációk léptek föl.

1879. április 16-án halt meg Nevers-ben. Utolsó szavai ezek voltak: "Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, imádkozz értem, szegény bűnösért!". A teste nem látott romlást, ma is épen őrzik. 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté avatták.Petrik János

  

Szép gondolat

Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hordozza, hogy Isten még nem vesztette el bizalmát az emberek iránt.(Rabindranath Tagore)

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünkre sajnos nem érkezett megfejtés, bár aki már vett részt húsvét vigíliai szertartáson, tudhatja, hogy hét ószövetségi olvasmányt, egy szentleckét és egy evangéliumot hallgathatunk meg ilyenkor. Új feladványunk: Ki mondta kinek: "Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek!" (Jn.20,29)

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Álláshirdetés:Családi és személyi szolgáltatások terén piacvezető világcég területi képviselőt keres. Jó kommunikációs készség és alapfokú latin nyelvtudás szükséges. A jelentkezésre kérjük ráírni: "plébános".