MÁRIA, ÉDESANYÁNK …
Május, sokak szerint az év legszebb hónapja. Méltó tehát, hogy e hónapban ünnepeljük az édesanyákat. A gyerekek szép műsorral és egy-egy szál virággal kedveskedtek nekik május első vasárnapján, de e hónapban minden nap kicsit anyák napja templomunkban, hiszen különösen sokat gondolunk most mennyei édesanyánkra, Szűz Máriára. Talán neki is köszönhetjük, hogy az esti ájtatosságot már az új orgonánk hangja kíséri. Hányszor megsegített ő minket, hányszor közbenjárt értünk az Atyánál! Szent Bonaventura ezt mondja róla:
"Ó boldogságos szűz, csak az hallgasson a te nagy jóságodról, aki szükségében hozzád kiáltott, és te elutasítottad kérését!"Ki-ki, tegye fel magának a kérdést: Én vajon hallgathatok?Drága Szűz, hányszor megbántottunk téged! De most ismét útra készen állunk, hogy közelebb kerülhessünk hozzád: idén elzarándokol templomunk közössége Csíksomlyóra. Fogadd el ezt a zarándoklatot engesztelésnek és hálaadásnak, de hallgasd meg fohászainkat is! Könyörögj érettünk és mindazokért, akiket szívünkben eléd hozunk.
A gyermekeket is májusban ünnepeljük. S talán nem is csak a "kicsik" ünnepe ez, hanem mindnyájunké, hisz jó anyánk szemében mind gyermekek vagyunk. Jézus is erre buzdít minket. Legyünk hát legalább most (újra) gyermekek!

Almási Gábor

Szép gondolat 

A szerelem nem úgy a mienk, mint valami tárgy, amit zsebreteszünk. A szerelmet mindig újra meg kell nyernünk... Walter Trobisch

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Ezúttal Borza Valér Gyula önkormányzati képviselőt kérdeztem meg. Vasárnaponként a kórus jobb oldaláról magasodik göndör hajú, szakállas alakja, s hallatszik szép tenor hangja. (Nem véletlenül jegyezte meg neki Elvira, Berényi Dénes felesége: ritka élmény, hogy egy önkormányzati képviselő ilyen szépen énekel a templomban...) Valér civilben könyvvizsgáló, adószakértő. Elvált, két fia van: Gergő harmadéves egyetemista, Vajk a Szent József Gimnázium kilencedikes tanulója. "Itt állandóan érzem magam körül az ifjúság, "a tavasz" hangját és a szeretetet, s ez jólesik. Itt a többi templomhoz képest valahogy jobban érzékelem Isten közelségét, talán az előbbiek miatt..."

Veni! Sancte Spiritus!

Események templomunkban

Múlt hónap óta4 gyermek kapta meg a keresztség szentségét. Név szerint: Bertalan, Krisztián, Szvetlin és Tímea

A húsvét éjjelén megkeresztelt, megbérmált és eucharisztiához járuló új tagjaink újabb szentség erejével gazdagodtak azóta: Judit is és Feri is templomunkban kötöttek egyházi házasságot (Judit nászmise keretében). Isten kísérje őket továbbra is családjuk körében! 

Májusra megérkezett az új orgona, melyet 4-én fel is szenteltünk, s használatba vettek a kántorok. Reméljük, még jobban segíti majd a zenei élet gazdagodását templomunkban, s éneklésre bátorítja híveinket. Ezúton is hálásan köszönjük a püspökség támogatását, s kérjük pártfogóinkat, ha tehetik, járuljanak hozzá a kölcsön törlesztéséhez.

Május első vasárnapján a szentmise után az édesanyákat köszöntöttük. Esténként a szentmise előtt, vasárnap 18 órától van májusi ájtatosság.

Június 1-4-ig pünkösdi zarándoklatot szervezünk Csíksomlyóra. Ezúttal egy autóbusznyi zarándokunknak is módja lesz bekapcsolódni e nagy hagyományokkal bíró, több mint félmilliós magyar Szentlélekváró búcsúba a fenséges hegyek közé épült híres Mária kegyhelynél, mely "régi nagy pátrónánk" hathatós segítségének dokumentuma.

"Nem sikerült ... Miért?"(Új rovat)

Kedves olvasó, ahogy összeállítom ezt a kis újságot hónapról hónapra, egyre nő a hiányérzetem: rólunk szól - ez igaz. De tényleg ilyenek vagyunk mi? Ennyi pozitív élményt, ennyi megerősítést viszünk haza ebből a templomból? Tudom, hogy arra van szükségünk, hogy a szépre figyeljünk (úgyis annyi rossz hír, élmény zúdul ránk a "kinti" világban), s örömmel vállalom a "szép arcunk" megmutatását egymásnak. De talán mégsem lehetünk ilyen egyoldalúak. Ezután szeretnék pár sort annak is szentelni, ami nem sikerült, aminek megoldásán hiába töprengünk, hiába fáradozunk.Pl. hová lett a szentmisékről a kis fekete hajú Niki, aki szemmel láthatóan nagy örömmel jött közénk, s eljutott a keresztségig, első áldozásig? Tudja-e valaki, miért nem látjuk mostanában?

Ha valakit, valamely közösséget be akarom mutatni, egyszerűen odamegyek hozzá, elbeszélgetek vele. Ebben a témában nem tudom, kihez mehetek oda... Ha valaki úgy érzi, van valami fentiekhez hasonló kérdése, észrevétele, amit jó lenne a többiekkel megosztani, kérem, forduljon hozzám...(a szerkesztő)

Bemutatunk egy közösséget: Templomunk Szkólája

A templomi előénekesek kis létszámú csoportját hívják szkólának, akik az énekeket elindítják, a zsolozsmát vezetik, időnként több szólamban énekelnek, s közülük kerülhetnek ki szólisták is.Ez a régi hagyomány az utóbbi évtizedekben egyre-másra újul fel templomainkban. Nálunk Kovács Nóra kezdte kialakítani még a kápolnában azt a gyakorlatot, hogy szép hangú kislányokat tanított meg a vasárnapi zsoltár és alleluja vezetésére. A most érettségiző Petrik Anitánk hatodikos volt akkor! Legtöbb helyen az a gyakorlat, ami nálunk is kialakult: a fiúk ministrálnak, a lányok énekelnek. Biztató, hogy nálunk két korosztályra oszlik a szkóla; a "nagyok": Anitán kívül Petrik Judit, Király Anna, Hekler Melinda, Báránkó Nikolett; és az utánpótlás, a "kicsik": Nyakacska Mónika, Petrik Andika, Hekler Zsuzsika, Bangha Ivett és Betti. Közös bennük, hogy szeretnek, és tudnak is énekelni: kiránduláson, hittanon is ők a "pacsirták" (mint azt római utunkon volt alkalmunk megtapasztalni). 

A szkólát a kántorok vezetik, tanítják: Németh Kati legtöbbször maga is beáll közéjük, Béla ezt a maga basszusával nem teheti: annál szorgalmasabban hozza nekik a különféle "kacskaringós" allelujákat, egyéb liturgikus darabokat. Nagyon könnyen tanulnak, hiszen többen zenei osztályba járnak közülük, vagy hangszeren játszanak. Nem véletlen, hogy a Kossuth téri passión ők vezették a közös éneklést, s a betéteket ők énekelték. E szereplés után érkezett a felkérés Budapestről: vállalják el Máriapócson, a katolikus közösségek szervezetének (Háló) lelkigyakorlatán egy mise zenei vezetését. Mondhatni derekasan helytállt a mikrobusznyi énekes csoport: Andika büszke rá, hogy még meg is tapsolták őket.

Elképzelhető, hogy az atya majd fel is avatja őket és kapnak liturgikus ruhát, hogy ne csak a hangjukban gyönyörködhessünk. Teremtett világunk egyik csodája a szép emberi hang. Különösen, ha Isten dicsőségére szólal meg, hogy legyen fogalmunk róla, milyen lesz, ha "az angyalok kórusához társul majd szózatunk..." Adjunk hálát Teremtőnknek e leányokért, s kísérjük őket imánkkal. Ők pedig énekeljenek köztünk minél tovább és minél többen, Isten dicsőségére és közösségünk örömére.

Bemutatunk egy családot: A Gyarmati Család

Előző számunkban Gyöngyi és Barna mutatták be olvasóinknak a "Kána" családközösséget. Most rajtunk a sor, hogy róluk szóljunk: Barna debreceni baptista családba született, Gyöngyiék Szombathelyről költöztek ide mikor ő 14 éves volt. Két nagycsalád hagyományának folytatását vállalták ők tudatosan már eljegyzésük óta: ugyanis Barnáék 4-en, Gyöngyiék 5-en vannak testvérek.Az ő házasságukat szintén 5 gyermekkel áldotta meg az Isten. Vasárnaponként szinte egy teljes padsort betöltenek, ahogy a szülők közrefogják a négy fiút és a legkisebbet, a kislányt.(Gyöngyi és Barna testvérei is követték a szülők példáját: a két ágon 25 unokatestvér született!). A szülőket, "a zene hozta össze", Barna ugyanis hangszerész, Gyöngyiéknél pedig volt egy rossz zongora (amit nem csak javítani, de gyakran hangolni is kellett...). Ma már inkább családon belül zenélnek: gitároznak, furulyáznak, két gyermekük zongorázik. Barna a Forrásnál dolgozik, Gyöngyi pedig az Egyházmegyei Könyvtár és Levéltárban. Ő eredetileg pedagógus (most harmadik éve szociálterápiás szerepjátékot tanul Pesten), de a nevelést egyelőre saját gyermekei között gyakorolja. Az időt jól be kell osztani napról napra, hogy minden rendben menjen. A gyerekek ügyesek, szorgalmasak, mindenkinek megvan a helye, feladata a családban. Gábor már 15 éves, széles érdeklődési körű: bár a kémiát és a számítástechnikát is kedveli, a Medgyessy Gimnázium képzőművészeti osztálya mellett döntött - sikerrel. Tamás hatodikos, három éve zongorázik, s igen szeret focizni. Zoltán és Ádám között mindössze 15 hónap a korkülönbség, nem csoda, hogy mindketten harmadikosok. De nem osztálytársak: Zoltán zenei osztályba jár, Ádám pedig franciát tanul, s emellett zongorázik. S ki hinné, hogy az elsőosztályos Zsuzsika ennyi fiú után nem fiús természetű? Ő igazi kislány, szeret öltözködni, babázni...

A család ideköltözésük óta templomunkba jár (eleinte a kápolnába). Tagjai a képviselőtestületnek, Gyöngyi a Karitászban segít, s ha kell, gitározik is. Kezdeményező tagjai a Nagycsaládosok Debreceni Egyesületének. Adja Isten, hogy minél több igazi nagycsalád legyen a Tócóskertben, és hazánkban mindenütt!

Egy a hónap szentjei közül:Szent Fülöp apostol

Betszaidai halász, ott élt a Genezáreti tó mellett. Keresztelő Szent János tanítványa volt meghívása előtt. Jézust, felnőtt-férfi kora ellenére azonnal követte: „Másnap Galilea felé tartva találkozott Fülöppel. Felszólította: "Gyere és kövess!"(Jn 1,43), pedig egy hagyomány szerint feleségét és három lányát kellett otthon hagynia. Pár nap múlva barátját Nathanaelt (Bertalant) is Krisztushoz vezette. 

Jézus szűkebb, környezetéhez tartozott. A kenyérszaporítás előtt Fülöpöt kérdezte Jézus: "Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?"(Jn 6,5). Jézus szenvedése előtt a pogányok, a zsidózó görögök őt kérték, hogy szeretnének Jézussal találkozni: Ezek Fülöphöz fordultak, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: "Uram, látni szeretnénk Jézust." (Jn 12, 21). Az utolsó vacsorán ő kérte Jézust: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát és az elég nekünk." (Jn 14,8)

Júdeából Frigiába ment apostoli munkára. Működéséről és haláláról pontos adataink nincsenek. Bizonyos, hogy hamvait először Frigia fővárosában Hieropoliszban (a mai Pambuk-kalessziben) helyezték örök nyugalomba, innét Konstantinápolyba, majd I. Pelágiusz pápa idejében Rómába vitték. 570-ben, Rómában, a tizenkét apostol templomában helyezték el ereklyéit Jakab apostoléval együtt. 

A posztókereskedők és a kalapkészítők védőszentjeként tisztelik.

Petrik János

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Minden eddiginél többen fejtették meg a keresztrejtvényt, köszönjük! Győzteseink: Nyakacska Mónika, Horváth Kálmán és Horváth László.

Kire mi jellemző? Ha a tulajdonságok előtti betűket a hozzájuk tartozó számok sorrendjében olvassátok össze, egy közös jellemzőt kaptok. Ezt adjátok le Imre bácsinak a sekrestyébe. 

1. András 2. Jakab 3. Tamás 4. Júdás 5. János 6. Máté 7. Péter

T - Jézus rábízta anyját; S - áruló; O - Iker; P - Júdás Tádé testvére;
A - jellegzetes keresztje van; O - vámos; L - kőszikla; 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

Hogyan választották meg pápának II. János Pált? - Polski fiat!

(fiat! - latinul -legyen!, vö. Fiat lux! - Legyen világosság!)