TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
8. évfolyam 5. szám - az Úr 2007. évének május havában.

A Tízparancsolat - 5. Ne ölj!...

..olvashatjuk a Bibliában (Kiv 20, 13). A Hegyi Beszédben Jézus kiegészíti ezt a parancsot: "Már azt is állítsátok törvényszék elé, aki haragot tart embertársával..." (Mt 5,21-24). Mit jelentenek ezek a kijelentések? 

Egyrészt jelenti szó szerint az élet védelmét. Fizikailag ne ölj! Isten ajándéka az élet, senki más nem képes életet adni! Isten megteremtette a világot, benne a növényeket, az állatokat és a "teremtés koronájaként" az Embert. Isten a saját képmására teremtett bennünket. Ez azt jelenti, hogy kaptunk értelmet, melyre Isten számítva azt mondta: "hajtsátok uralmatok alá a földet..." Ami az élet ellen irányul (népirtás, magzatelhajtás, eutanázia, öngyilkosság, és mindaz, ami a személy épségét veszélyezteti) gaztett. Tehát felelősek vagyunk a ránk bízott világért, az életért! Lélegzetelállítóan szép tud lenni a "vad" természet, ha ezzel a szemlélettel csodálkozunk rá. Érdemes egybeolvadni ezzel a csodával és tudatosítani, hogy "én" is felelős vagyok azért, hogy a Föld ilyen szép maradjon a világ végezetéig. Néhány Szentírási forrás, mely segíthet a megértésben: Ter 1,28-30; Ter 9,1-7 ; Ter 9,16; Zsolt 8,4-10; Zsolt 104; Préd 3,19; Sir 17,1-7.

Másrészt lelki értelemben ne ölj! "...a lélektani kényszer alkalmazása; mindaz, ami sérti az emberi méltóságot; az embertelen életkörülmények megtűrése; az önkényes bebörtönzés; az elhurcolás; a rabszolgaság; a prostitúció; a nőkkel és gyermekekkel való kereskedés; de az is gazság, ha lealacsonyító feltételek között pusztán jövedelmező eszköznek tekintik a munkásokat, nem pedig szabad és felelős személyeknek." (Gaudium et Spes, 27)

"Minden emberi élet szent a fogantatástól a halálig, mert az emberi személyiséget, az élő Isten saját képére és hasonlatosságára akarta." (K.E.K 2319)

"Egy élőlény meggyilkolása súlyosan ellenkezik a személy méltóságával és a Teremtő szentségével." (K.E.K. 2320)Anna 

Események templomunkban

Május első vasárnapján négy gyermek: Jázmin, Rózsa, Csanád és Gábor kapta meg a keresztség szentségét. Három temetés is volt plébániánk területéről: Nyéki György, Matisz Andrásné és Gajdos Pálné testvéreinket temettük.

A képviselőtestület az áprilisi gyűlésen megerősítette tisztségében az eddigi világi elnököt, Némethné Székely Jutkát, jegyzőnek Pallagné Ruszkabányai Ágnest, pénztárosnak Kind Imrét választották meg.

Még lehet jelentkezni a csíksomlyói zarándoklatra. Május 25-én, pénteken reggel 5 órakor indul a busz és 28-án hétfőn este 22 óra tájban érkezik vissza. Az útiköltség 12500 Ft/fő. Ezt az összeget a jelentkezéskor be kell fizetni. 

Májusban, minden este 3/4 6-tól Lorettói litániát imádkozunk.

Június 2-án (szombaton) egyházközségünk Családi Napot szervez. Délelőtt 10 órától egész napos programmal: családi vetélkedővel, sport- és kézműves-foglalkozásokkal, közös énekléssel várjuk a családokat vidám együttlétre, a napot közös gitáros szentmisével zárjuk. Jöjjünk minél többen, hívjuk ismerőseinket is! 

Már most hirdetjük, hogy a gyermekek idei nyári hittanos tábora június 17-től 23-ig lesz Szilvásváradon. A részvételi díj 3000 Ft, jelentkezni lehet a sekrestyében.

Új hang az orgonánál

Ha már valaki kétgyermekes anya, nem biztos, hogy minden hétvégi misén képes Isten dicsőségére énekelni - legalábbis egy ideig. (Azért biztató lehet a jövőre, hogy a legifjabb jövevényt nagy Szent Gergely pápáról, a gregorián énekek névadójáról nevezték el...) Ezért hallunk mostanában új kántort a szombat-vasárnapi szentmiséken. 

Új kántorunkat Aranyosi-Vitéz Gellértnek hívják. Ez a patinásan hangzó név egyéni lelemény: mielőtt feleségül vette Vitéz Helgát, csak Aranyosi Gellértnek hívták - ám így mindkettőjük nevét sikerül megőrizni gyermekeikben. Gellért Máramaroszigeten született, családjából hozta a zene szeretetét, szülei a jó hírű Hollósy Simon Vegyeskarban énekelnek. Középiskolába Szatmárnémetiben járt magyar katolikus iskolába, majd négy évig a kolozsvári egyetem teológia (hittanár)-magyar szakos hallgatója volt. Itt ismerkedtek meg Helgával (ő vegyész), s 2003-ban kötöttek házasságot. Közös életüket Debrecenben kezdték; Bocskaikertben sikerült házat venniük, ám munka nemigen akadt, ezért Gellért Szatmárnémetiben elfogadott egy kántor-hittanár-irodavezetői állást az egyik templomban. Mivel a kántori képesítés hiányzott, jelentkezett a Szent Anna plébánia kántorképzőjébe. Részben az itt kapott ösztönzés hatására most a Zeneakadémia egyházzene szakára készül felvételezni Budapesten. Ha elvégezte az egyházzenét, mindenképpen vissza szeretnének menni, hasonló állásba mint a szatmárnémeti volt. Ilyen nagy Gellértben a templom, a szülőföld és a család vonzása. Talán ezért is sugárzik a derűs életkedv és fáradhatatlan küzdeni akarás ebből a sokat utazó kis családból, akik most közösségünket gazdagítják. - zárjuk szívünkbe, kísérjük imánkkal őket!Németh Béláné

Telnek az évek... - Mi újság az Asztalos családban?

Asztalosékat bizonyára sokan ismerjük: a magas, bajuszos Attilát, aki a templom "őre" a vasárnapi szentmiséken, (hátul, a kapuban ülve figyeli, nehogy valaki illetéktelen megzavarja a Legszentebb Áldozatot, és hozzá lehet fordulni, ha valakinek segítségre van szüksége), és feleségét, a - ha bottal, nehezen is, de mindig hűségesen eljövő Ibolyát, aki kicsit előrébb, a hátsó padok egyikében foglal helyet. Mindketten rokkantnyugdíjasok, de ahogy idejük és erejük engedi, aktívan bekapcsolódnak a közösség életébe. Attila újból megválasztott képviselőtestületi tag, és - mint jó gyakorlati érzékkel megáldott ember - ahol tud, segít, rendszeresen segít a karitatív csoportnak, s sokféleképpen hasznosítja magát a templomban és a templom körül (például vasárnaponként ő viszi akolitusainkat a Kenézybe, a betegek világnapján hozza a betegeket a terápiás házból stb.) Felesége, Ibolya tagja a Szent Mónika közösségnek, a Mária Légiónak, a Kamilliánus családnak és a Rózsafüzér Társulatnak. Sajnos télen, amikor nehéz közlekedni, nem jut el minden imaalkalomra, de így is hálát ad a Jóistennek, hogy 9 műtétje után (és még 2 újabb vár rá, mert a csípőjében csak ideiglenesek a protézisek) ennyire is futja erejéből, és ha nincs is mindig személyesen jelen, otthonában imádkozva csatlakozik a közösséghez.

Imaszándékai között első helyen a családtagok állnak. Lányuk, Andrea Hajdúszoboszlón dolgozik gyógymasszőrként, férje Ferenc a Máltai Játszótéren éjjeliőr. Ő református, de - ha ritkán is - inkább a katolikus misére jönnek. Az unokák (a nagyszülők örömére) katolikusok, Ibolya egyik legnagyobb feladatának tartja, hogy őket Isten szeretetére és a vallásos gyakorlatra tanítsa. Niki (aki nemrég még kislányként olvasott fel nagymamájával) már 18 éves, jövőre fog érettségizni az Ady Gimnázium két tannyelvű tagozatán. Nálunk volt elsőáldozó, bérmálkozó (sajnos mostanában a sok tanulnivaló miatt ritkábban jut el a templomba...) Öccse, a 10 éves Dávid most decemberben volt elsőáldozó. Ő harmadikos az Angyalföld téri iskolában, Petrik Jánoshoz jár hittanra. Amikor az unokák a nagyszülőknél vannak, természetes számukra, hogy együtt imádkoznak, Ibolya sok szeretettel, türelemmel tanítgatja őket, Dáviddal megbeszélik, miről volt szó hittanon, elolvassák az odavágó szentírási részt, együtt mennek szentmisére (mostanában már a kisfiú is vállal egy-egy könyörgést a családi felolvasásban.).

A fiuk, Attila már csak ritkán látható nálunk, 3 éve ugyanis Pesten él (a műszaki főiskolán végzett műszaki menedzserként, de Debrecenben nem talált munkát, jelenleg egy Peugeot márkakereskedésben az alkatrész-beszerzési osztály vezetője). Családalapításra készül, barátnőjével most sikerült lakást venniük. A bebútorozásban a szülők segítenek, Attila (akinek nem csak a neve asztalos) saját kezűleg készíti fia számára a bútorokat. Ibolya reménykedik benne, hogy a tervezett esküvő után hamarosan újabb kis unokának kötheti a ruhácskákat.... 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Máj 20. (Urunk Mennybemenetele): Nyugdíjasok

Május 27. (Pünkösdvasárnap): Ifjúság

Jún. 3. (Szentháromság vasárnapja ): Ujlakán család

Jún. 10. (Évk. 10. vasárnap, Úrnapja): Németh család

Jún. 17. (Évk. 11. vasárnap): Petrik család

Egy a hónap szentjei közül: Boldog Salkaházi Sára

1899. május 11-én született. Iskoláit a tanítónői diploma megszerzéséig Kassán végezte. Egyik iskolatársa s egyben barátnője mókás természetűnek, szellemes tréfacsinálónak ismerte, de megemlíti mélyen érző szociális lelkületét, hűséges, kitartó természetét is. Családtagjai gyakran találták pamlaga előtt térdepelve, fejét kezébe temetve, gondolataiba és imáiba merülve. 

1919-től kezdve írogat különböző felvidéki magyar lapokba. Még ez évben újságírói igazolványt is szerez. 1922-23-ban néhány hónapig eljegyzett menyasszony, de visszaküldi a jegygyűrűt. Már jelentkezik a szívében egy belső, hívó hang, az éledező hivatásé.

1927-ben ismerkedik meg a Kassán letelepedő Szociális Testvérekkel. 1929-ben elfogadják jelentkezését a Szociális Testvérek Társaságába. Februárban megkezdheti a noviciátust a szegvári házban. Első fogadalmát 1930 pünkösdjén teszi le Szegváron. Jelmondata egyetlen szó: "Alleluja!"

1932 őszén áthelyezik Komáromba, ahol irányítja a karitász munkát, emellett gyermekkonyhára felügyel, hitoktat, szerkeszti a Katolikus Nő című folyóiratot, kegytárgyüzletet vezet, felügyel a szegények menházában, családokat látogat. Eszterházy Lujzával létrehozzák a Katolikus Nőszövetséget. Sára 1937-ig a mozgalom országos vezetője. Ebben az időben érlelődik meg benne az Isteni Jegyessel való állandó, bensőséges együttlét kegyelme.

1940 pünkösdjén örökfogadalmat tesz. Új jelmondata: "Alleluja! Ecce ego, mitte me!" (Íme itt vagyok, engem küldj!) 1941 februárjától elkezdi az első magyar Munkásnő Főiskola építését. Egyre jobban ég benne a vágy, hogy felajánlhassa életét "azon esetre, ha Egyházüldözés következne be"- írta naplójában. 

1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai munkásnőotthont, amely Sára testvér vezetése alatt állt. Zsidók után kutattak, s négy gyanús személyt, valamint Bernovits Vilma hitoktatónőt őrizetbe vették. Sára testvér éppen nem tartózkodott a házban, csak végszóra érkezett meg. Kikerülhette volna a letartóztatást, de nem tette. Őt is elhurcolták, s egy szemtanú szerint még aznap este mind a hatójukat - mezítelenre vetkőztetve - a jeges Dunába lőtték.

Boldoggá avatása 2006. szeptember 17.-én, Budapesten történt.Petrik János

 

Szép gondolat

Mit háborogsz, hogy nem sikerül minden úgy, ahogyan szeretnéd, óhajtanád? Ki az, akinek minden kívánsága szerint történik? Sem én, sem te; sem senki ember a földön. Senki a föld hátán nincs valamilyen háborgattatás és búsulás nélkül: sem király, sem pápa. Kinek van legjobb dolga? Bizony annak, aki Istenért valamit el tud viselni.(Kempis Tamás: Krisztus Követése)

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünkre sem érkezett megfejtés. Hátha a mostani feladványunk megoldásához több kedvetek lesz: Kik mondták kinek a következő mondatot? 

"Cs.k .t k.ny.r.nk v.n, .s k.t h.l.nk"

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Hogyan készül házilag a műanyag?

Hozzávalók: egy csomag ropi és egy polipkonzerv.

Elkészítés: A csomag ropit öntsük serpenyőbe, és süssük addig, amíg levet ereszt. Utána bontsuk fel a konzervet, és öntsük azt is a serpenyőbe. Máris kész a polipropilén!