TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
8. évfolyam 6. szám - az Úr 2007. évének június havában.

A Tízparancsolat - 6.

Ne paráználkodj!

"Ne törj házasságot!" (Kiv. 20,14). Egy nagyon szép történetről olvashatunk a Bibliában, János evangéliumában, melyből kiderülhet számunkra: Jézus elítéli a bűnösöket, de ugyanakkor megtérésre hívja őket. (Jn8,1-11).
Isten három parancsot is adott a családok védelmében: a 4. (Atyádat és anyádat tiszteld!), a 6. (Ne paráználkodj! Ne törj házasságot!) és a 9. (Felebarátod házastársát ne kívánd!). A hatodik parancsolat megtiltotta a házasságtörést, vagyis a szexuális kapcsolatot házas vagy eljegyzett férfiak és nők között. A házasságtörés a család felbomlasztása. A zsidó törvény halállal büntette mindkét, házasságtörésen ért félt.
"Krisztus a tisztaság példaképe. Minden megkeresztelt arra kapott meghívást, hogy saját életállapotának megfelelően tiszta életet éljen." (K.E.K. 2394)

"A tisztaság elleni súlyos bűnök között kell megemlíteni a maszturbációt, a paráználkodást, a pornográfiát és a homoszexuális gyakorlatot." (K.E.K. 2396)

"A házasságtörés és a válás, a poligámia és a szabad kapcsolat súlyos vétségek a házasság méltósága ellen." (K.E.K. 2400)Anna

Események templomunkban

Június első vasárnapján két gyermek: Zsófia Vilma és Zalán kapta meg a keresztség szentségét, temetés most nem volt plébániánk területéről. 

A június eleji családi napunk - azt hiszem, nem csak a saját nevemben mondhatom ezt - igazán jól sikerült.Bár az időjárás nem mindig volt "felhőtlen", akik eljöttünk, jól éreztük magunkat, mindenki talált kedvére való elfoglaltságot... Köszönjük a szervezők munkáját!

Az általános iskolás hittanosok most vasárnap indulnak táborba Szilvásváradra. Az ifjúsági csoport nyári tábora július 9-13. között lesz Fónyon. A részvételi díj 6000 Ft/fő, jelentkezni László atyánál lehet. 

"Hazajöttünk, megáldott a csíksomlyói Szűz Mária"

Immár tizennyolcadik alkalommal lehetett szabadon Csíksomlyóra zarándokolni pünkösdkor. Időközben ez a búcsú fogalommá vált; sokan így emlegetik: magyarok találkozója - határon innen és túl. Ez évben először a határ fogalma is egészen más. Odamenet egy perc alatt végigpásztázta szemével az ellenőr a személyi igazolványokat, visszafelé már csak intett, mehetünk békével. (Gondoltuk volna-e ezt, akiknek emlékezetében drasztikus motozások, beláthatatlan hosszúságú várakozások maradtak meg a nem is olyan régi időkből?) Élnek is a szabadsággal az emberek, s úgy tűnik, évről évre többen vagyunk. (Fél- vagy talán háromnegyed millióan is?) Szombat délelőtt minden irányból hosszú sorokban kígyóznak a zászlóaljak. Amikor egymással találkoznak, méltóságteljesen meghajtják a lobogót, a keresztet köszönésképpen.Lassan mindenki felér a kegytemplom mögötti hatalmas szabad térre, a "nyeregbe", ahol már felékesítve áll az oltár, s a technika jóvoltából messzire elhallatszik a szó s az ének. Felettünk sűrűn elhúz a Duna Televízió repülőgépe, hogy légi felvételen mutassa az imádkozó tömeget. Milyen lehet onnan felülről?... Itt lenn, bármerre nézünk, mindenütt emberek, a tisztást szegélyező erdőkben is, nem látni a végét. Pici gyermek apja nyakában, vagy épp csak karon ülő (hallottam családról, akik elhozták négy hónapos csecsemőjüket), csoportunk Annuska nénije pedig 1922-ben született. És rengeteg fiatal, népviseletben vagy farmerben. Zúg az ének, legegységesebben a mise végi himnuszok, a Boldogasszony anyánktól a Ki tudja merre, merre visz a végzetig, mind a négy. A keresztény ember, aki sokszor az evangéliumi kovász vagy a só hasonlatával vigasztalja magát kicsinységében, most végre érzi a sokaság, a nagyság erejét...
Este a debreceniektől megálmodott Sziklára épített ház ad igazi otthont. Vasárnap délelőtt megcsodálhatjuk a Szent Erzsébet Gimnázium végzős diákjainak ballagását, mely lovas felvonulással kezdődik. A lovakat a helybéliek adják, a lovaglás a képzés rendjében szerepel, éppúgy, mint a zenekarban, énekkarban való részvétel - kinek-kinek képességei szerint. A búcsúbeszédet a szentmisében már egy közülük való diakónus mondja.
Hazajövet a Tordai-hasadékban állunk meg misére. A hatalmas, festői kőtömbök lábánál az atya biztonsággal áll pár tenyérnyi sziklán, körötte csobog a víz, fehér ruháját fújja a szél, miközben a legszentebb áldozatot bemutatja. Néhány pillanatig tart a látomás: így láthatták Jézust tanítványai, mikor a vízen feléjük közeledett...

Vannak közöttünk, akiknek időszámítása pünkösdtől pünkösdig tart: amikor újra mehetnek a nagy találkozóra. Azt hiszem, életében egyszer minden magyarnak el kellene jutnia Csíksomlyóra.Németh Béláné

Telnek az évek... - Mi újság a Németh családban?

Németh Istvánék (akiket eddig az "ifjabb Németh család"-ként tartottuk számon Németh Béláék mellett) közösségünk egyik meghatározó családja. A szülők mindketten pedagógusok, Pisti matematika-fizika-informatika szakos, a Péchy Mihály Szakközépiskola igazgatóhelyettese. Jutkának tanítói és hitoktatói végzettsége mellett informatika szakos diplomája van, hosszú (5 éves) kihagyás után - amit két kisebb gyermekük nevelésével töltött - idén szeptemberben megy vissza tanítani a Svetitsbe. Mindketten tagjai a képviselőtestületnek, Pisti akolitus, a sajtó csoport tagja, ő szerkeszti és tartja karban plébániánk honlapját (neki köszönhető, hogy a vasárnapi hirdetések és újságunk mindig frissen olvashatók a világhálón is). Jutkát már második alkalommal választotta meg a képviselőtestület világi elnökének, és ő lelkiismeretesen és legjobb tudása szerint igyekszik végezni dolgát: a reprezentációs feladatokon kívül rengeteget szervez, összefogja a plébániai eseményeket, sok jó ötlettel, kezdeményezéssel próbálja színesíteni a közösség életét. A plébániai hitoktatásban is részt vesz kisgyermekei mellett is: ő tartja az ovis hittant és a plébániai alsós vegyes csoporttal is ő foglalkozik. Némethék két házaspárkörnek is tagjai: a Báránkó, Nyakacska és Petrik családokból álló régebbi közösség mellett az ő kezdeményezésükre jött létre a nemrég bemutatott "legifjabb" családos kör (a másik társaságból kisgyermekeik miatt némileg "kilógnak", de azért nem akartak kilépni). Bár messziről kell ideutaznia (a szülők mindketten Borsodból származnak), Jutka édesapja gyakran eljön és segít vigyázni a gyerekekre, ha szükséges.
Nagyfiuk, Isti szintén több helyen is részt vállal a plébánia életében, egyik leghűségesebb ministránsunk (egész kiskora óta vonzza az oltárszolgálat), és nem ritkán olvashatjuk cikkeit újságunk hasábjain. Most megy 8. osztályba, a Fazekas Gimnázium matematika tagozatára jár, de a humán tantárgyak sem állnak tőle távol. Kitűnő tanuló, több tantárgyból dicséretes, ami nem csoda, hisz országos versenyeken is sikerrel szerepel: földrajzból 3., informatikából 8. helyezést ért el. Könnyen beilleszkedett az új iskolaközösségbe, de régi iskolájára, a Svetitsre is jó szívvel gondol vissza. 
Az előző bemutatás óta gyarapodott is a család, sőt, már nem is olyan kicsik a "kicsik": Peti már öt, Lilla pedig három éves lesz a nyáron. Eddig otthon volt velük Jutka, szeptembertől viszont ők is a Svetitsbe fognak járni - egyelőre természetesen az óvodába (az ovis hittanra persze már eddig is jártak). Peti eleven kisfiú (jelenlegi álláspontja szerint tűzoltónak készül), de néha már foglalkoztatja a gondolat, hogy kövesse bátyja példáját a ministrálásban. Lilla pedig a két fiú után igazi kislány, ő "anyuka" szeretne lenni… 

Vezesse őket az Úr továbbra is, hogy építő tagjai lehessenek közösségünknek!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Jún. 17. (Évk. 11. vasárnap): Petrik család
Jún. 24. (Keresztelő János Születése): Báránkó család
Júl. 1. (Évk. 13. vasárnap): Varga család

Júl. 8. (Évk. 14. vasárnap): Almási család

Egy a hónap szentjei közül: Páduai Szent Antal

1195-ben született Lisszabonban, Portugália fővárosában. A Ferdinánd nevet kapta a keresztségben. Apja előkelő lovag volt, anyja pedig igen jámbor nő. Iskoláit a helyi káptalani iskolában kezdte meg, koraérett, világos eszű és erősakaratú volt. 15 évesen már ágoston-rendi kanonok, majd pappá szentelése után ferences szerzetes lett. Remete Szent Antal nevét vette fel.
A szegénységre és a mártíromság iránt érzett hajthatatlan vágyat. Afrikába indult, de betegen szállt partra. Kissé felerősödve haza akart térni, ám egy vihar Szicília partjára sodorta. Assisibe indult, majd remeteségbe vezényelték. Tanultságát alázatosságból most is sikerült eltitkolnia. Amikor parancsra helyettesítenie kellett egy szónokot, a rögtönzött szentbeszéd mindenkit ámulatba ejtett. Tudatlannak nézték eddig, de most tanújelét adta nagy, alapos és széleskörű ismereteinek, csodás hatású szónoki képességének. 
Franciaországban és Itáliában volt vándorprédikátor. Az eretnekek térítésében nagyon eredményes volt. Elsőként tanította rendjében rendtársait hittudományra. Pár év múlva Páduában apostolkodott egészen haláláig. Tömegek hallgatták, főpapok, kereskedők, még álruhás banditák is, főképp azonban az egyszerű emberek. Antal mindenkit szeretett, a gazdagok iránt részvéttel volt, a szegényekért azonban mindent megpróbált. 

1231. június 13-án, fiatalon, 36 évesen halt meg Pádua elővárosában, Szent Klára leányainak Arcella nevű kolostorában. A Páduai Maria Maggiore-templomban temették el. Már életében szentként ("Il Santo") tisztelték. 

IX. Gergely pápa már 1232 májusában szentté avatta. 1263-ban átvitték az ő tiszteletére emelt hatalmas bazilikába. Ekkor felnyitották koporsóját, és testét elporladva, de nyelvét épségben találták. 

IV. Béla 1253-as házioltára (a diptichon) az Árpád-ház szentjei közt együtt ábrázolja Szent Ferencet és Szent Antalt, mivel a király testvére, Erzsébet szinte egyszerre lett szentté avatva Ferenccel és Antallal. XIII. Leó pápa Szent Antalt a világ szentjének nevezte. 1946-ban XII. Piusz pápa az egyházdoktorok közé iktatta. A koldusok pártfogója, de közbenjárását szokás kérni elveszett tárgyak megtalálásáért és mindennapi bajokban is. Az utasok, szobrászok, agyagmunkások és porcelánkészítők védőszentje.

Petrik János

Szép gondolat

"Ha arra a pillanatra vársz, amikor minden kész, akkor soha nem fogsz semmit elkezdeni."(Iván Turgenyev)
Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünk megfejtése "Csak öt kenyerünk van, és két halunk." - a tanítványok mondták Jézusnak a csodálatos kenyérszaporításkor. Nyerteseink: Gellén Imola, Báránkó András és Gyarmati Ádám. Új feladványunk: a csíksomlyói beszámolóban 4 himnuszról olvashatunk, amelyeket a szentmise végén énekeltek a magyarok, ebből kettő meg is van említve. Melyik a másik kettő? 

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Az alábbi jellegzetes, "hazai" történetet Berszán atyától hallottuk Gyimesfelsőlokon: Egy gyermek a villamoson kitartóan rugdossa a szemben ülő néni viszeres lábát. A néni először odébb húzódik, a gyerek utána. Ekkor már szelíden megkéri a néni a gyermek édesanyját, szóljon rá kisfiára. Erre ő: "Nem tehetem, akkor sérül a személyisége!" Meghallván ezt egy utazó hippi, kiveszi szájából a rágót, gyors mozdulattal az anya homlokára ragasztja, mondván: "Gratulálok, asszonyom, egyetértek önnel! Engem is így nevelt az anyám!"