TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
8. évfolyam 9. szám - az Úr 2007. évének szeptember havában.

A Tízparancsolat - 9.

Felebarátod házastársát ne kívánd! ...

Ahogyan már a hatodik parancsolatnál (Ne paráználkodj!) említettük, három parancsolat van a család védelmében. Ezek egyike a kilencedik parancsolat, melyről most szólunk pár szót. Isten még csírájában meg akarja fékezni a családot fenyegető rossz hatásokat, mikor tiltja a bűnös kívánságot, mely szabadjára engedi az ösztönöket, és végezetül rossz cselekedetek felé hajtja az embert - olvashatjuk "A keresztény törvény"c. könyvben.

"Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele." (Mt5,27). Vagyis Isten a 6. és a 9. paranccsal megfékezi az okot (a kívánság) és az okozatot (a házasságtörés), melyek tönkretehetik a házasságot és szétrombolhatják a családot.

A házasságtörés súlyos bűn, ennek számít már a másik megkívánása is, mert ennek folyománya szokott lenni a házasságtörés.

Érdekes volt a válásról való felfogás a Jézus előtti időkben, mikor a férfi valamilyen okból, amely lehetett súlyos, de enyhébb is, válólevelet adott a feleségének a mózesi törvényeknek megfelelően. A Mózestől megengedett válás Jézus tanítása szerint, a házasságtörés veszélyének teszi ki a feleket!!! Anna

Események templomunkban

Szeptember első vasárnapján egy gyermek, László kapta meg a keresztség szentségét templomunkban. Volt három temetés is plébániánk területéről: Borsay Sándorné Sárga Erzsébetet, Nagy Olgát és Szelei Zsoltot temettük.

Szeptember 29-én, szombaton kerül sor a Szent Erzsébet évéhez kapcsolódó egyházmegyei zarándoklatra, Sárospatakra. A püspöki szentmise 11 órakor kezdődik, (előtte a Szent József Gimnázium színjátszó körének előadása Szent Erzsébetről), du. 2-kor ünnepélyes litánia a magyar szentekről. Közös utazást nem szervezünk, gépkocsival, vonattal, aki teheti - kapcsolódjon be a zarándoklatba. 

Elkezdődött az új tanév, lassan véglegesül a hittanórák rendje is. Itt a templomi hittanteremben a 7-8. osztályosok hittanórája hétfőn este a szentmise után kezdődik. Az óvodások órája szerdán, fél 5-től lesz, az ifjúságé pedig szintén szerdán a szentmise után. Az iskolákban a diákok figyeljék a hirdetőtáblát, ott értesülhetnek arról, hogy melyik osztálynak hol és mikor kezdődik a hittanórája. Az EURO, a Kazinczy, a Lilla téri és a Nagysándor iskolákban lesznek római katolikus hittanórák. A szeptember 15.-i hittantoborzón élvezettel nemezeltek, lufit töltöttek liszttel, festettek, és fakanalat is öltöztettek a gyerekek. Amit készítettek, nemez-csörgőlabdát, csörgőt, fakanál-bábot, festett gipszfigurákat stb., haza is vihették. Gyöngyi néni gitárja mellé maguk készítettek csörgőket és alakítottak rögtönzött zenekart a legkisebbek. Ezt a kis zenekart a templomi diákmisén is szívesen látnánk és hallgatnánk.

Visszatekintés a nyárra: Ministráns biciklitúra

Maga az ötlet annyi volt, hogy a ministránsok közösen, együtt eltöltsenek néhány napot. Örömünkre Laci atya kezébe vette az irányítást. Szájról-szájra adtuk tovább a hírt: megyünk biciklitúrára. Tele életenergiával, semmitől sem félve, az otthoniak áldásával tarsolyunkban elindultunk. Első pár kilométerünket Anna autós kíséretével tettük meg, aki egészen a balmazújvárosi elágazásig ügyelt ránk. Mi bizony hőségre készültünk, ehelyett pedig hűvös esővel fogadott minket a Hortobágy. Átáztunk és fáztunk. Az első esés... Egyekig megvolt. A tervhez képest 4 órával később érkeztünk meg. Éhségünket enyhítettük, majd átvettük szállásunkat az egyeki plébánián. Természetesen részt vettünk a Szentmisén, utána foci volt a program. A második esés. Balázs térde rakoncátlankodott. Másnap kora hajnalban keltünk. A cél: Polgár! Jómagam egy nem kívánt és hirtelen fellépő „technikai” ok miatt Balázzsal a napi távot vonattal tettem meg. A többiek ekkor fantasztikus időt produkáltak. Minket már az állomáson vártak. Meglátogattunk egy kedves helyi családot, majd a Polgári plébánián ettünk, a szállásunk a közeli karitász házban volt. A saját misénken, amit hagyományos rítus szerint mutatott be Laci atya, tiszteletét tette Bökő Péter atya is. Ezután, az egyeki gyakorlathoz híven, itt is megnéztük a tornyot és megkongattuk a harangot, majd a plébánián szalonna- és virslisütéssel töltöttük együtt az időt. Nem hagytuk ki a Loki meccset sem, melyre Horváth Laci atya is velünk jött. A vereség nem vette el a jó kedvünket, inkább az, hogy a másnap már a visszautat jelentette. Nagyon korán keltünk és indultunk. Balázs térde még ekkor sem akart egy pedált tekergetni, így ő maradt, hogy vonattal jöjjön haza. Jó iramban indultunk el. Folyáson a helyi mindenes-gondok vendégei voltunk. Majd nekivágtunk Debrecennek. A harmadik esés. Elméláztam, így meg kellet ismerkednem a talajjal. Ezután biciklim és a közérzetem is alkalmatlanná vált a hazaútra, így vonattal mentem el nagymamámékig. A többiek szerencsésen megérkeztek. Mise után még egy közös fagyizáson részt vettek, amit nagyon sajnálom, hogy ki kellett hagynom.

A három nap alatt új oldalról ismertük meg egymást. Szeretetben teltek a napok, így elfogadtuk egymást, gyengéinkkel együtt. Megtaláltuk a közös tempót, mindenki figyelt a másikra. Mi ministránsok igazi barátok vagyunk. Az oltárszolgálatból származó kegyelem segít segíteni. Személy szerint mindannyiuknak köszönöm, hogy velük lehettem, és hogy vidítottak.Báránkó András

Telnek az évek... - Mi újság a Tóth Családban?

Amikor megkerestem őket, Margó szabadkozott: nem sok minden történt velük az előző bemutatás óta... Mégis érdemes sort keríteni rájuk, hisz Elemér és Margó közösségünk régi hűséges tagjai, már a kápolnába is hozzánk jártak szentmisére, és a templomban is ott ülnek rendszeresen a jobb oldali hátsó padsorban (bár mostanában Margó a kemény pad helyett inkább hátra ül a kényelmesebb székekre, tréfásan jegyzik meg: nehogy valaki félreértse, hogy mért nem ülnek együtt...). Margó többnyire csak akkor hiányzik a szentmiséről, amikor Nyírcsaholyban van, hogy 85. éves beteg édesanyját ápolja. Ahogy erejéből telik, bekapcsolódik a Szent Mónika közösség és az énekkar alkalmaiba, ha szükség van rá, segít a ruhaosztásban is. Sok időt töltenek a bánki kertjükben (Elemér szakmája kertész), nagy hozzáértéssel és szeretettel gondozgatják a virágokat és a veteményeskertet (próbálnak a terményekből a piacon is árulni, kisebb-nagyobb sikerrel). Nem ritka, hogy a templomot díszítő virág is az ő kertjükből való.

A fiúk, Zoltán és Tamás már kirepültek a családi fészekből. Ők még a Szent Annán voltak elsőáldozók, bérmálkozók, így inkább oda tartoznak, az ottani ifjúsági csoportba kapcsolódtak be. Zoltán az egészségügyi főiskolán végzett Nyíregyházán, most a Megyei Egészségügyi Pénztárnál dolgozik. Még a főiskolán ismerkedett meg menyasszonyával, Gittával, aki szintén az egészségügyben, a klinikán a kardiológián dolgozik. Tamás közgazdasági egyetemet végzett, az egyetem után lehetősége adódott, hogy Írországban kapjon állást, már harmadik éve kint van. De a távollét nem végleges, jövő nyárra tervezi a hazajövetelt. Barátnőjével, Pannival (akivel egyébként még a Szent Annás hittanon ismerkedett meg és együtt végezték az egyetemet) ekkorra tervezik az esküvőjüket is.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Szept. 23. (Évk. 25. vasárnap): Kind család

Szept. 30. (Évk. 23. vasárnap, Szentírás vasárnapja): Ifjúság

Okt. 7. (Évk. 27. vasárnap): Pallag család

Okt. 14. (Évk. 28. vasárnap): Kókai család

Egy a hónap szentjei közül: Nagy Szent Gergely

Szent Gergely pápa tevékenységéhez hozzátartozott a hit terjesztéséről való gondoskodás. Mindannyiunk küldetése, hogy környezetünkben munkáljuk a hit terjedését, tanúságot tegyünk az Isten szeretetéről. 

Rómában született 540 táján, patrícius családból. Állami szolgálatba lépett és később ő lett Róma városának prefektusa. Apja halála után családi házában alapította meg a Szent András-kolostort, melynek szerzeteseiből küldte el Ágostont és 40 társát az angolszászok megtérítésére. A család szicíliai birtokain további hat kolostort létesített. Ő maga is bencés szerzetes lett az András-kolostorban. 578-ban diakónussá szentelték, majd nemsokára el kellett hagynia kolostorát, pápai követként Konstantinápolyba küldték. 

590. szeptember 3-án, Szent Péter székébe választották. Igaz jó pásztor volt az ügyek vitelében, a szegények segítésében és a hit terjesztésében. Elrendezte az Egyház ügyét Itáliában, őrködött a keleti és nyugati Egyház egysége fölött, kapcsolatba lépett a forrongó germán törzsekkel, megszervezte és megreformálta a liturgiát, a róla elnevezett „Cantus Gregorianus” jelzi ezt. A nevét viseli az egyik legrégebbi, a VIII. századból fennmaradt Szakramentárium. Mindezen tevékenysége mellett még maradt ideje az írásra is, erkölcsi és hittudományi kérdésekről sokat írt.

Nem szerette a kiemelkedő címek használatát. Tőle származik a pápák ezen címe: Isten szolgáinak szolgája. Szent Ágoston püspök volt rá nagy hatással. Nagy Szent Gergely pápa, a négy nyugati egyházatya egyike. 604. március 12-én halt meg. 

Néhány éve szerte a világon halálának 1400 éves évfordulója alkalmából gregorián találkozókat, kongresszusokat és hangversenyeket tartanak, így hazánkban is.Petrik János

Szép gondolat

Mert semmi sem történik véletlenül, ebben hinnünk kell. Nincs olyan örömteli, közömbös vagy fájdalmas esemény; nincs egyetlen találkozás, egyetlen családi, munkahelyi vagy iskolai esemény, testi vagy lelki állapot sem, melynek ne lenne értelme. Minden: az emberek, az események, a helyzetek Isten üzenetét közvetítik, melyekböl tudnunk kell olvasni és melyet szívböl kell fogadni.

Chiara Lubich

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünk megfejtése.: a balga szüzek mondták az okosaknak az idézett mondatot. A nyertesek: Petruszka Ferenc, Gellén Imola Éda és Bánfalvi Zsófia átvehetik jutalmukat a sekrestyében. Az új feladványunkhoz a bibliai ismereteken kívül egy kis számtantudás is szükséges: keressetek olyan bibliai neveket (lehet személy és helységnév is), amelyekben a római számot jelentő betűk összértéke minél nagyobb! (Például DÁVID neve 500 + 5 + 1 + 500 = 1006 pontot ér) Több nevet is leadhattok, a legmagasabb pontszámot elért neveket jutalmazzuk.

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

-Melyik a legjobb gyógyszer?
-A mínusz 5.
-Miért?
-Mert az egyből hat.

-5 = 1 - 6