TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
8. évfolyam 11. szám - az Úr 2007. évének november havában.

A Tízparancsolat

"Jöjjetek utánam.” /Mt 4,19/

Ezeket a szavakat használja Jézus leggyakrabban, amikor meghívja azokat, akik tanítványai lesznek. Hogyan leszünk Jézus tanítványai? Ha megtartjuk parancsait? Ha követjük. Az elmúlt 10 hónap során a 10 parancsolatról, annak megtartásáról elmélkedtünk. Mit jelent a parancsokat megtartani?
Mindenesetre a törvénynek való betűről betűre történő megfelelés és „kipipálás” nem elegendő. Sokkal több: követni Jézust! Nem ott lenni, ahol Jézus nincs ott, nem oda menni, ahová Jézus nem megy el. Oda menni, ahová Ő megy, és oda vele menni. Nem távolról követni, hanem mellette menni. Nem akarni Őt megelőzni, gyorsabban járni nála. Mögötte járni alázatosan.Anna

Események templomunkban

Az elmúlt hónapban nem volt keresztelés templomunkban, egy hozzánk tartozó temetés volt: Dzsudzsák István testvérünket temettük.

Lassan elérkeztünk az egyházi év végéhez. Ahogy már hagyomány templomunkban, Krisztus Király vasárnapján kerül sor a jubiláló házaspárok megáldására. Várjuk azok jelentkezését, akik kerek (5, 10, 15, stb éves) házassági évfordulót ünnepelnek idén.

A rákövetkező hétvégén már elkezdődik az adventi időszak, december 1-én, szombaton, a gyerekekkel adventi koszorút készítünk, és este meggyújtjuk az első gyertyát a koszorún. Az adventi hétköznapokon (hétfőtől péntekig) ahogy ezt már megszokhattuk, az esti szentmisék helyett reggel 6-kor kezdődő rorate szentmisén vehetünk részt templomunkban.

Őszi kirándulások

Október végén az ifjúság biciklitúrára indult Laci atya vezetésével. A Gondviselés kegyes volt hozzájuk: előtte is, utána is zuhogott az eső, de azon a négy napon szép tiszta idő volt. Vonattal utaztak Fonyra, az ottani plébánia volt a hadiszállásuk, onnan bicikliztek ide-oda, sőt föl-le (a lejtős vidék bizony próbára tette az alföldhöz szokott lábakat, előfordult, hogy egy-egy meredekebb emelkedőn néhányan inkább tolták a bicajt...). Összességében jó hangulatú, vidám napokat töltöttek együtt (amikor legtöbben voltak, 16-ra nőtt a létszám). A kerékpározáson túl beszélgetésre, játékra is jutott idő, és persze a napi szentmise sem maradhatott el.

A plébánia képviselőtestülete pedig múlt vasárnapra szervezett kirándulást Sárospatakra, hogy az új testület kicsit összerázódjon és jobban megismerje egymást (sajnos többen nem tudtak részt venni az előzetes egyeztetések ellenére sem). Egy kisebbfajta busszal indultak útnak, Patakon megnézték a várat és a Szent Erzsébet kiállítást. Az úton énekeltek, rózsafűzért imádkoztak, és persze a beszélgetés se maradt el. 

Majdnem hatmillióan vagyunk!

Tudta, kedves testvérünk, hogy a magyar összlakosság csaknem 60 %-a katolikus? A Szent István Társulat gondozásában megjelent „A Katolikus Egyház Magyarországon - 2007” című kiadvány szerint a hívek összlétszáma az ország határain belül: 5.952.000. S ez a legfrissebb nyilvántartás. Jó tudni, hogy itt és most ilyen sokan vagyunk, minden tíz emberből úgyszólván 6 katolikus. Micsoda erő rejlene ebben a tömegben, ha legalább nagyjából hasonlóan gondolkodna, együtt cselekedne... 

Az adatoknak nem mindegyike ilyen örvendetes. Pl. az aktív papok száma 2149. Közel 3000 hívő jutna egyetlen papra - még ha egyenletesen oszlanának is el a 13 egyházmegye 2133 lelkipásztori állomásán. Képes egy pap ennyi emberrel foglalkozni, ha szükséges, egyénileg is? 

Ami a számok mögött igazán fontos, hogy nagyon sokan vagyunk, akikben él még legalább a katolikus identitástudat. Testvéreink ők, ugyanehhez a nyájhoz tartozó bárányok. Csak egy kicsit elkóboroltak, s ki tudná őket legkönnyebben megtalálni, s diadallal visszacipelni, mint mi, a többi báránytestvér. Csak egy kicsit ügyesebbnek, mozgékonyabbnak kell(ene) lenni..Németh Béláné

Bemuatjuk új hitoktatónkat: Husiová Annát

Ebben a tanévben három új hitoktatóval gyarapodott a közösségünk: Petrik Anita a Vörösmarty iskolában, Tircsi Richárd a Kazinczyban, Husiová Anna pedig a templomi ovis hittan mellett Bocskaikertben tart hittanórákat. Anitát nem szükséges külön bemutatnunk (ha esetleg valaki nem emlékszik rá, idén a márciusi számunkban szerepelt a Petrik család), Richárdot pedig következő számunkban családjával együtt fogjuk bemutatni.

Anna (akinek hivatalos neve egyébként Ildikó, de ő bérmálkozása óta a bérmanevét használja) felvidéki, gimnazista korában költöztek át Magyarországra, Hajdúböszörménybe. Bár nyolcéves korában nagymamája kezdeményezésére megkeresztelték, csak gimnazista korában került közel Istenhez, pont nagymamája halála indította arra, hogy elmenjen templomba. Szenes József atya irányítgatta, aki akkor Böszörményben volt plébános. 16 éves korában lett elsőáldozó, egy évre rá bérmálkozott. 2002-ben került Debrecenbe, ekkor kezdte ugyanis az egyetemen a magyar szakot (itt most végzős), később felvette mellé a lengyel szakot is. A hitoktatóképzőre harmadéves korában jelentkezett, idén nyáron végzett, és több plébánosnak is jelezte, hogy szívesen tartana hittanórákat. Összesen 9 csoportja van, a mi plébániánkon kívül a Jézus Szíve templomhoz kapcsolódva is tart 6 órát, óvodásoknak és kisiskolásoknak. Örömmel végzi ezt a munkát, a gyerekeket is nagyon szereti, a hitoktatás által csak még jobban megerősödött benne az elhatározás, hogy tanár akar lenni (szeretne majd hazamenni Felvidékre). Segítse az Úr tervei megvalósulását!

Bemutatunk egy családot: a Somogyi család

Kicsit megszakítjuk ehavi számunkban az újra-bemutatások sorozatát, hogy egy kedves fiatal házaspárra sort kerítsünk. Nekünk (a szerkesztőknek) jó barátaink ők, és a megismerkedésük is a templomunkhoz köthető. A 2002-es farsangi bálunkra ugyanis – mint minden évben – az ifjúsággal készültünk a nyitótáncot előadni (spanyol tánc volt akkor éppen terítéken), és hogy kicsit többen legyünk, Gábor elhívta Somogyi Péter barátját, én pedig Hock Cecíliát, Cilit szerveztem be, akit a Szent István templom ifjúsági közösségéből ismertem. Ekkor ismerkedtek meg, a következő évi country táncot már együtt táncolták...
Peti a Mechwart András Szakközépiskola gépész osztályában érettségizett. Technikum után a fizika szakra jelentkezett. Már az egyetem mellett is végzett diákmunkát, majd több munkahelyet végigjárt: volt pultos egy kocsmában, dolgozott régészeti ásatáson (amire a legbüszkébb: talált egy kétezer éves fibulát!), volt könyvesbolti eladó is. Itt jött rá, hogy valami könyves szakma állna közel hozzá, és jelentkezett a Nyíregyházi Főiskola levelező tagozatára, informatikus könyvtáros szakra, 2006-ban végzett. Szívesen dolgozna szakmájában, de erre eddig nem kínálkozott lehetőség. 2004 óta egy internet-kávézóban dolgozik, üzletvezető helyettes. 

Cili az egészségügyben dolgozik, eredeti szakmája ápolónő (három évet a HOSPICE-nál töltött ebben a munkakörben), de dolgozott gyógymasszőrként is, 2000-2004-ig pedig gyógytornász szakot végezett a DE Egészségügyi Főiskolai Karán. Mivel Debrecenben nem tudott elhelyezkedni, két évig egy nyíregyházi kórház gyermekrehabilitációs osztályán dolgozott, de ez nagyon fárasztó volt a sok utazás miatt. 2006 januárja óta a Szent Erzsébet otthonban van alkalmazásban, idősek gyógytornáztatásával foglalkozik, napi négy órát tölt az otthonban, négyben pedig házi betegellátást végez. Szereti a munkáját és a kollégákkal is jó a kapcsolata, jól tudnak együtt dolgozni, csak néha lelkileg megterhelő az elmúlással ilyen közvetlen közelről találkozni....

Közös bennük, hogy mindkettejük édesapja római katolikus, édesanyjuk református, de míg Cilit megkeresztelték kiskorában, Peti felnőttként lett az egyház tagja, kedvese révén került közelebbi kapcsolatba a vallással. Eleinte csak elkísérte Cilit a misékre, majd egyre jobban érdeklődni kezdett a római katolikus vallás iránt. A Szent Annán végezte a katekumenátust Zsolt atya vezetésével, 2004 húsvét vigíliáján keresztelkedett és bérmálkozott (keresztapja Gábor lett). Ott volt az esküvőjük is 2006 júliusában. Egy ideig albérletben laktak a Borbíró téren, ekkor a Megtestesülésbe jártak, idén tavasszal viszont már saját lakást vettek itt a Tócóskertben, azóta a mi közösségünkhöz tartoznak, bár gyakran mennek máshova is misére.Cili, aki a Mécses ifjúsági kórusnak is tagja volt (akikkel annakidején a szentannás ifjúsági találkozókon énekeltünk), nálunk is szívesen bekapcsolódik az éneklésbe, akár gitáros énekekről, akár passióról van szó. Isten áldása kísérje őket, hogy tevékenyen gyarapítsák közösségünket! 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Nov. 18. (Évk. 33. vasárnap): Szent Mónika közösség
Nov. 25. (Krisztus Király vasárnapja): Ifjúság

Dec. 2. (Advent 1. vasárnapja): Nyugdíjasok

Dec 9. (Advent 2. vasárnapja): Varga család

Egy a hónap szentjei közül: Szent I. Kelemen pápa

A Kolosszeum közelében van egy kis templom, a 4. század táján épült Kelemen tiszteletére. Régészek tárták fel, a múlt század közepén, falain legendás történetek freskói a szent csodás életéből. Kelemen személyesen ismerte Szent Pétert és Szent Pált, Pálnak Macedóniában munkatársa is volt (Fil 4, 3). Rómában Péternek harmadik utóda. Levelet írt a Korintusiaknak (93 és 97 között), a békét és egyetértést kívánta erősíteni. Levele az egyik legdrágább ókeresztény irodalmi emlékünk.
De ki volt tulajdonképpen a levél szerzője, Római Szent Kelemen? Origenész az egyetlen őskeresztényszerző, aki Kelement zsidó-kereszténynek mondta. A korintusiakhoz írt levél elárulja, hogy Kelemen kitűnően ismerte az Ószövetséget, sokszor idézi is. Valószínűleg 92 - 101 között volt Róma püspöke. 

Passiója szerint, amelyet a 4. században írtak, Traianus császár a Krím-félszigetre száműzte, ahol sok kereszténnyel együtt márványbányában dolgozott, végül a tengerbe fojtották. Rómában hamarosan kialakult a tiszteletét őrző hely. Kelemen nevét a szentmise római kánonjába is fölvették. Ettől kezdve az irodalom, az egyházi művészet és a liturgia együtt magasztalta a vértanú pápát. 

A középkor elején hazatértek ereklyéi is: Cirill és Metód, akiket a bizánci császár 860-ban a Krím-félszigetre küldött misszióba, Kerszonban megtalálták Kelemen maradványait, és később magukkal vitték Rómába. A már meglévő bazilika fogadta be ereklyéit, és így a szent, sír-templomává lett. A bazilika mai altemplomában a középkori freskók beszélik el a szent pápa történetét, ahogy a hagyományban megformálódott. Halálát 110-re teszik.Petrik János

Szép gondolat

"Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás."(Márai Sándor)

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi feladványunk megoldása: Lázár a kakukktojás, ő ugyanis nem volt apostol. Nyerteseink: Fonay Emese, Papp Balázs és Fonay Tamás. Új feladványunk: A Biblia szerint hogyan nem jó az embernek? 

Olvasva -Közösségben – Aludva -EgyedülHalászva

A Biblia melyik könyvében szerepel ez a mondat?

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

- Megőrizte feleséged azt a gyönyörű lányos karcsúságát? 

- Mi az, hogy megőrizte? Megduplázta!