TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
8. évfolyam 12. szám - az Úr 2007. évének december havában.

Isten parancsai – A legfőbb parancs

"Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki."
Az Ószövetségben számos parancsot találunk. Elmondják, hogy mi értékes Isten szemében, és hogy hogyan éljünk Istennek tetsző életet. /Jn14, 21/
Vajon van-e olyan parancsolat, amelyik fontosabb az összes többinél, amelyiken mindegyik alapszik?

Jézus mondja: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb és legfőbb parancs. A második hasonló hozzá: szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" /Mt22,37-39/

Ez egy életre szóló program. Aki szeret, már nem fél a mindenható, büntető Istentől. Bízhat benne és hű maradhat hozzá, akkor is ha baj éri, mint Jóbot. Ha teljesen át tudjuk adni magunkat az Isten szeretetnek, akkor miénk az élet. Senki és semmi nem tántoríthat el a Szeretettől. Képesek leszünk Istent és felebarátainkat úgy szeretni, mint önmagunkat. Olyan szeretetről van szó, amely mindent magába foglal: az Isten, a felebarát és az önmagunk iránti szeretetet egyaránt.Anna

Események templomunkban

December első vasárnapján három gyermek, Endre, Teréziaés Rikárdó Krisztofer részesült a keresztség szentségében templomunkban. Két temetés is volt: az elmúlt hónapban plébániánk területéről, Nagy Béláné Kláraés Nagy Lászlóné Veronika testvéreinket temettük.

Ezúton is szeretettel gratulálunk közösségünk jubiláló házaspárjainak: Kovács Kiss Sándor, Győrfi József a 40., Illés Ferenc, Mázló József a 30., Petrik János a 25. házassági évfordulójáünnepelte idén párjával. Isten áldása kísérje őket továbbra is!

Templomunkban az adventi hétköznapokon hajnali szentmisék vannak. Elkezdődött a Szállást keres a Szent Család kilenced, a szombatonként ?6, más napokon 5-kor kezdődő ima után a résztvevők egy-egy estére hazavihetik a Szent Családszobrot, ezzel jelképesen szállást adva nekik.

December 24-én még hajnalban lesz szentmise, majd este az éjféli mise előtt ?12-től várjuk a híveket a hittanosok karácsonyi misztériumjátékára.

Elsőáldozóink

Idén 8 gyermek találkozik először Jézussal az Oltáriszentségben templomunkban: Czumbil Ádám, Foltin Vilmos, Hajnóczi Kamilla, Lakatos Dóra, Oksz Beáta, Pjecska Mónika, Széles Tamáés Zelenák András. Imádkozzunk értük, hogy a most kapott kegyelmeket megőrízzék, éépítő tagjai legyenek közösségünknek!
Betlehemi láng
A betlehemi láng fénye bevilágítja a keresztény emberek otthonát, fényességet, melegséget, szeretetet árasztva önmagából. 1986 óta minden ádventben Betlehemben, a Születés-kápolna mécseséről gyertyát gyújtanak, és elindul a láng. Kézről-kézre, viharlámpásról-viharlámpásra. Előbb repülőben, majd vonatokon, autókban, biciklisen, gyalogosan, hogy karácsony estéjére eljuthasson minden emberhez, kik megértik az angyalok üzenetét: "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön minden jó akaratú embernek"

Olykor faluszéleken virrasztva várják a hívek, hogy fáklyás menet kíséretében jusson be a láng a templomba. Nemcsak a plébániákon, keresztény közösségekben gyújtják meg a karácsonyfa gyertyáit erről a lángról, hanem például az Európai Parlamentben is, ezzel a szimbólummal is kifejezik a béke, az egyetértés, szeretet iránti vágyat és törekvéseket.

1991-óta a cserkészek útján jutott el a láng Debrecenbe. 2004 óta a Kolping Család Egyesület képviselői mennek Bécsbe, hogy elhozzák a Betlehemben meggyújtott karácsonyi lángot. Eddig csak szűkebb körben adtuk tovább. Most szélesíteni kívánjuk ezt a kört, s kedvező tapasztalat esetén bensőséges hagyománnyá fejleszteni.

Ebben az évben ünnepélyessé kívánjuk tenni a láng fogadását, melyre december 22-én, szombaton 17 órától kerül sor a Szent Anna Székesegyházban. Plébániánk ifjúsági kórusa és zenekara Király Péter – Rettegi Zsolt: „Jöjj el, Betlehem” című oratóriumát adják elő. A közös szentmise után a plébániák képviselői saját plébániáikra elvihetik a lángot. 

Másnap, 23-án vasárnap délután 15-18. között a Kossuth téren Bosák Nándor püspök úr átadja a lángot Bölcskei Gusztáv református püspöknek és Debrecen Város polgármesterének, Kósa Lajosnak. Az erre a célra adományozott mécseseket a betlehemi lángról meggyújtva, a debreceni katolikus plébániák közösségeinek képviselői, a város lakóinak is átadják a Betlehemből érkezett lángot, s azt mindenki hazaviheti otthonába.

A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak, abban bízva, hogy ez a jelképes, ám személyes ajándék minél több otthont bevilágít, békét sugárzó fényével.Báránkó Andrásné

Bemutatunk egy családot: a Tircsi család

Ahogy előző számunkban említettük, most új hitoktatónk, Tircsi Richárd családjára kerítünk sort (bár kissé szabadkozik, hogy nincs róluk sok minden írni való, majd inkább a "Mi újság a ... családban" rovatban kérdezzem néhány év múlva....)
Richárd és felesége, Renáta két szomszédos szatmári településről, Mérkről illetve Vállajról származnak. Richárd történelem-hittan szakos tanár (a nyíregyházi Tanárképző Főiskolán végzett, majd később mindkét szakjából megszerezte az egyetemi végzettséget is). A Svetitsben tanít, az általános iskolai és a gimnáziumi részen egyaránt, 5.-től 12.-ig mindenféle osztálya van. Renáta szintén a Svetitsben dolgozik, ő az óvodában óvónő. Kislányuk, az öéves Zsófi viszont ide a lakótelepre, a Napsugáóvodába jár. Nem akarták ugyanoda vinni, ahol az édesanyja dolgozik, mindkettejük számára adódhattak volna ebből nehézségek.
Zsófi nagyon szereti az óvodát, szívesen jár, szeret rajzolni, szerepjátékokat játszani. Emellett a templomi óvodás hittannak is lelkes tagja, ide is mindig örömmel jön.

Richárd a munkahelyén kívül is szívesen vállal hitoktatást. Eddig a Szent István plébániához kapcsolódott hitoktatóként, az idei tanévtől a mi plébániánk területén lévő iskolákban, a Kazinczyban és a Nagysándor iskolában tart hittanórákat. Fontosnak tartja, hogy oda járjon szentmisére, ahová hittanosai, ezért is nem láttuk őket korábban gyakran nálunk, bár már 2001 óta (akkor házasodtak össze) itt laknak, eddig gyakran a Szent Istvánba jártak. Most viszont, ha csak tehetik  azaz nincs a Svetitsben kötelező iskolai mise, vagy nem utaznak haza  a mi templomunkba jönnek. Richárdnak még elfoglaltságot jelent az is, hogy ő a Debreceni Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke (mindketten sváb származásúak ugyanis), programokat szervez (nemrég például a sváb bált)és igyekszik a német kisebbséérdekeit képviselni.

Kísérje Isten áldása a családot! Remélem, hogy amikor legközelebb sor kerül rájuk, csak szép dolgokkal bővíthetem majd a bemutatást...

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Dec. 16. (Advent 3. v): ElsőáldozókDec 23. (Advent 4. v): Németh család
Dec.25. (Éjféli mise): Báránkó családDec.25. (Karácsony): Gyarmati család
Dec. 30. (Szent Család): Petrik családJan. 1. (Újév): Almási család

Jan. 6. (Vízkereszt)Újlakán család)Jan. 13. (Urunk megker.): Mária Légió

Egy a hónap szentjei közül: Keresztes Szent János

1542. június 24-én Fontiverosban született, Spanyolországban. János alig volt kétesztendős, amikor atyja meghalt, és édesanyja, három gyermekével együtt, a legnagyobb nyomorúságba került. János a jezsuiták kollégiumába került, ott tanult, de többfelé szolgált, hogy fenntarthassa magát. Adottságai a könyvek felé irányították, s a szíve az Egyház szolgálata felé vonzódott. Belépett a medinai kármelitákhoz. 
Miután megvizsgálták képességeit, a Salamancai Egyetemre küldték, ahol elvégezte a teológiát. Mikor találkozott Avilai Terézzel, végképp elkötelezte magát a Kármellel. Kérte a rend eredeti szigora helyreállításának lehetőségét. A renden belül azonban az elméleti és joghatósági viták odáig fajultak, hogy Jánost a testvérei a toledói konventban egy cellába zárták és rabként tartották fogva. Mintha mindez nem is vele történt volna, derűsen rajzolta és festette egy füzetbe a szabadság diadalát, melyet nem lehet sem börtönbe zárni, sem megbilincselni: a szeretet szabadságáét. 
Röviddel a halála előtt kérte: olvassák föl neki az Énekek énekét, hogy a kereszt iránti szerelme új táplálékot kapjon. Ez a Szeplőtelen Fogantatás oktáváján, éjfélkor történt (azaz 1591. december 16-án, Ubedában), s miközben a testvérek a kórusban megkezdték Mária ünnepi zsolozsmáját, János fölujjongott, hogy az égbe mehet és ott énekli tovább a zsolozsmát. Úgy élt, és indult el ebből az életből, ahogy énekelt. XI. Pius pápa 1926-ban egyháztanítóvá nyilvánította. Ünnepét 1969-től december 14-én tartjuk. Petrik János

Szép gondolat

"A hópelyhek talán a legtörékenyebb teremtményei Istennek, de nézd csak meg, mire képesek, ha összekapaszkodnak!”
Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi feladványunkra nem érkezett megoldás, de úgy gondoljuk, hogy nem a feladat nehézsége lehetett elrettentő, ezért még egyszer feltesszük a kérdést: A Biblia szerint hogyan nem jó az embernek? 

Olvasva - KözösségbenAludvaEgyedül - Halászva

A Biblia melyik könyvében szerepel ez a mondat?

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

Gazsika látja télen, hogy valami esik az udvaron, odamegy az óvó nénihez és megkérdezi:

- Mi esik odakint, óvó néni?- Hó, Gazsika.- Há' odakinn!