2019. 02. 24. – 03. 03 Hetedik évközi hét

1. A vasárnapi perselygyűjtést a katolikus iskolák javára továbbítjuk.

2. Csütörtökön a szentmise után, felnőtt katekézisre várjuk az érdeklődőket.

3. Pénteken délután 5 órakor kezdődik a keresztény nők Ökumenikus Világimanapja, a Svetits Szent Kereszt kápolnájában. Az imanap plakátja a hirdetőtáblán megtekinthető. Itt a mi templomunkban ¾ 6-kor kezdjük az elsőpénteki ájtatosságot.

4. Jövő vasárnap könyörgőnap lesz a világ éhezőiért. A Rózsafüzér Társulat tagjai számára esedékes lesz a titokcsere.

5. A csíksomlyói pápai szentmisére tervezett 3 napos, autóbuszos zarándoklatra, még van néhány hely a második autóbuszon. A részvételi díj 30 ezer Ft/fő, a jelentkezéskor 10 ezer forint befizetését kérjük.

„Legyetek tehát irgalmasok,

amint Atyátok is irgalmas.”