2019. 03. 31. – 04. 07. Nagyböjt negyedik hete

1. Csak szombaton! Most éjjel az órákat egy órával előre kell állítani. A vasárnapi szentmise már a nyári óraállás szerinti 9 órakor kezdődik.

2. Csütörtökön a szentmise után hitbeli felzárkóztatóra várjuk az érdeklődőket.

3. Pénteken este fél 6-kor kezdjük a keresztutat.

4. Szombaton a Megtestesülés templomban délután 3 órakor kezdődik az Eucharistikus Kongresszusra előkészítő program. A programot záró szentmisében a betegek kenetét is kiszolgáltatja Bosák Nándor nyugalmazott püspökünk. Aki a mi híveink közül szeretné felvenni a szentséget, a vasárnapi szentmise végéig jelezze szándékát a sekrestyében, mert a létszámot jelentenünk kell a Megtestesülés Plébániának.

5. Jövő vasárnap a Szentföld javára lesz gyűjtés.

6. Közösségünk nagyböjti lelkigyakorlata április 12-14. napjain lesz, a virágvasárnapot megelőző pénteken és szombaton este, valamint a virágvasárnapi délelőtti szentmisén. A lelkigyakorlatot Varga Lóránt atya vezeti.

7. Virágvasárnap és nagypénteken, a Passió énekléséhez énekeseket keresünk. Akik szívesen vállalnak szóló-, vagy karéneklést, jelentkezzenek a kántornál.

8. A szentsír- és templomunk húsvéti virágozására, díszítésére adományokat köszönettel fogadunk a sekrestyében.

„Felkelek és atyámhoz megyek…”