TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
3. évfolyam 1. szám - az Úr 2002. évének január havában.

Január: Boldogasszony hava

Így hívja a régi magyar kalendárium januárt. Az elnevezés nem pontosan követi a mi naptári beosztásunkat, hiszen Gyertyaszentelő Boldogasszonyra utal, s ez az ünnep - mint köztudomású - február 2-án van. De jó érzéssel tölthet el bennünket az a tudat, hogy mi magyarok Boldogasszony anyánk nevével kezdünk minden évet, s a "szép Jézus"-hozküldött első fohász után hozzá énekelünk nagy bizalommal szeretett újévi népénekünkben: „Ó Mária, esedezzél értünk, édes reményünk!”

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Ezúttal Szoták Jánosnét, Csorba Anna nénit kérdeztem meg. Egyike azoknak, akik "imáikkal betöltik templomunkat", hisz naponta részt vesz a szentmisén. "30 évig volt egyházi képviselő az uram a Szabolcs megyei Bökönyben, - kezdi a beszélgetést.- Ott közel volt a templom, snem is gondoltam, Debrecenbe költözve olyan nagy boldogság ér, hogy templom-közelben lakhatok... 1994-ben, egy évvel férjem halála után költöztem ide gyermekeim biztatására (3 fiam van, 6 unokámból 5 lány, 1 fiú, sőt van már egy dédunokám is). Az egész család görög katolikus, de édesanyám római volt. Ha érte mondatok misét, a család is ide jön. Szívemből megérint a római mise minden mondata, nagyon megszerettem András atyát is, áldja meg az Isten!Jó népek járnak ide, jó naponta találkozni velük. Tagja vagyok a Rózsafüzér Társulatnak. Ha hazamegyek, megmutatom, milyen szép, amikor a rómaiak összeteszik a két kezüket, s úgy imádkoznak, még az atya is. Vasárnap viszont a görög misére járok, néha az Attila térre is bemegyek, mint pl. vízkeresztkor a vízszentelésre. Gyönyörű szertartás, nagy ünnep ez a görögöknél..."

Események templomunkban

Karácsony másnapján új taggal (Péter) gyarapodott közösségünk. 

Múlt hónap óta 3 temetés volt és két halvafekvő vár temetésre a napokban.

A karácsonyi napokban vendégünk volt Berszán Lajos atya Felsőlokról, a gyimesi csángóktól. Köszönjük segítségét és szolgálatát, (így volt lehetséges, hogy András atya a gyerekekkel a téli szünet néhány napját a hegyekben töltse, ahol ezúttal hó is akadt).

Eljött ismét a meghitt baráti találkozás egy alkalma az ökumenikus egyetértés jegyében, azaz a tócóskerti két egyházi énekkar (a református Hallelujah és a Szent Család Kórus) közösen énekelt a lakótelepmindkét templomában. A fellépést itt is, ott iskötetlen beszélgetés, közös számok éneklése követte. Köszönjük a tőlük kapott kedves ajándékokat, de leginkább, hogy ismét együtt lehettünk.

Az ökumenikus imahét ez évben január 20-27. között lesz. Minden helyszínen szeretettel várják híveinket, a részletesprogramot hirdetni fogjuk.

Közösségünk izgalommal készül szokásos farsangi bálunkra, amely február 2-án, szombaton lesz a Medgyessy Gimnázium aulájában. Meghívókat Kind Imrénél lehet vásárolni. Hívjuk családtagjainkat, ismerőseinket, töltsünk minél többen együtt egy szép estét! Mindenféle segítséget (pl. hozzájárulást a tombolához, büféhez, táncruha költségeihez stb.) szívesen fogadunk.

Betegek világnapja – február 11. A betegek szentségének közös felvételére február 10-én, vasárnap a 9 órai szentmise keretében lesz lehetőség. A családokban készítsük elő erre a betegeket!

Bemutatjuk: 

A templomunkba járó Görög Katolikus Testvéreinket

A vasárnapiénekpróba vége felé már látjuk, hogy lassan gyülekeznek a hívek, készülődik az atya a 11 órakor kezdődő görög szertartású misére. Kíváncsi voltam rájuk, s egy kis beszélgetésre invitáltam néhányukat. Már a kápolnában tudtuk, hogy vannak köztünk görög katolikusok, így természetesnek találtuk, hogy kezdettől fogva van miséjük nálunk.
- Nem csak ebben, hanem szinte minden debreceni római katolikus templombanígy van ez, hiszen e város a második legnépesebb görög katolikus központ az egyházmegyénkben. - mondja az ifjú Kovács Róbert atya (még rajta van gyönyörű miseruhája, mert mise után még gyóntatott is). - De én aligha vagyok illetékes az itteniekről beszélni, hiszencsakszeptembertől járok ide. Elődöm, Kiss László atya jóvoltából már kész közösséget találtam itt. - Szeretünk ebbe a szép templomba járni - kapcsolódik be bájos felesége, Nóra is - nagy élmény a sok kisgyerekjelenléte. A fiatal családok együtt jönnek, persze vannak minden életkorból... 

- Eleinte nagyon kevesen voltunk, aztán lassan egyre többen... - ezt már Száraz Györgytől és feleségétől, Katitól tudom meg, akik szintén két kisgyermekükkel járnak. - Egyik vasárnap Kiss László atya különös irányba terelte a prédikációt: azt mondta, most ad egy kis időt és mindenki mutatkozzon be a szomszédjának, közelében ülőknek, ismerkedjenek, beszélgessenek kicsit. Alig tudtuk abbahagyni, azóta már jó barátságot kötöttünk akkori szomszédainkkal. 

- Úgy hallom, Ön a kántor... - László atya kért meg másfél éve, hogy indítsam el az énekeket. Felfigyelt rá, hogy jól ismerem a tropárokat,s az énekrendet is, ami nem csoda, hisz édesapám kántor volt. - mondja György. - Eleinte szörnyű lámpalázam volt. A mi liturgiánkban nincs olyan nagy szerepe az orgonának, az énekeknek annál inkább. - A rendes évi ünneprendbe bekapcsolódhatnak itt a hívek, akik nemcsak a Tócóskertből jönnek ide, hanem messzebbről, pl. Nagy Sándor telepről is - teszi hozzá Róbert atya -, van mise a nagy ünnepek másnapján és újévkor is. A hétköznapi ünnepek maradnak el meg pl. a karácsony éjféli szent liturgia, vagy a vízszentelés. Ilyenkor bejönnek a hívek az Attila térre. - Köszönjük András atyának a lehetőséget és Kind Imrének a sok segítséget. - mondják egybehangzóanmind a négyen. - És ne feledkezzünk meg Antal Istvánnéról, Klárikáról sem, aki nyugdíjas pedagógusként annyitfoglalkozik a gyerekekkel, a műsorokat készíti. - egészítik ki a nők

Kívánjuk, érezzék otthon magukat nálunk! Vigyék ők is újságunkat, hiszennekik is készül! S keressük a közös alkalmakat az ismerkedésre: most például szeretettel hívjuk őket a farsangi bálunkra.

Bemutatunk egy családot: A Szászi Család

A Svetits Katolikus Óvoda óvónői közül a legtöbb itt lakik a Tócóskertben. Vezetőjük három éve Szásziné Sustyák Anna (mi csak Anikónak hívjuk), az ő családját szeretném most bemutatni.Férje, Attila építőgépész, zárkózott, precíz, inkább "elméleti ember", szűkebb körben érzi jól magát.Hűséges, igaz barát. Anikó csupa temperamentum: nem véletlenülemelték ki és iskolázták be a nővérek: jelenleg pedagógus szakvizsgára készül a Pázmányon. Szívügye a katolikus óvodai nevelés: mint a Katolikus Pedagógiai Intézet szakértője, részt vesz az óvodai nevelési program kidolgozásában, fejlesztésében és ellenőrzésében. (Tudjuk-e, hogy jelenleg 55 katolikus óvoda működik az országban?)Teszi mindeztazon meggyőződésből, hogy rendkívül fontosnak tartja egy-egy család katolikus gyökereinekkialakítását, a legkisebb kortól kezdve. Saját tapasztalata erősíti ebben: ezt látta otthon a szüleitől, akik egy nyírségi kis faluban, Pátyodon sokat vállaltak hitük szolgálatáért. A Svetitset már tudatosan választotta (amikor ez még az árral szembeni döntés volt), s meg is szerette, ott érettségizett. Nagyobbik fiuk, Attila már 20 éves, programtervező matematikus az ELTE-n. Kollégista, de hétvégeken hazajár, itt vannak a barátai. Versenytáncos. Öccsét Andrást mint ministránst ismerjük templomunkban is, bár szolgálatát megosztja templomunk és aSzent Anna közt (aholevangéliumi játékokban is részt vesz), hiszen hatodikos Svetitses, s most jelentkezik a Szent József Gimnáziumba. 

Anikó tagja a Szent Mónika Közösségnek s szépen énekel az énekkar szoprán szólamában. A tavalyi találkozóra óvodásait is elhozta énekelni, mert fontosnak tart minden közösségi alkalmat, megnyilvánulást. 

Egy a hónap szentjei közül: Árpád-házi Szent Margit

1242-ben született Spalatóban, Klissza várában (Dalmáciában, a mai Horvátországban), ahova a tatárjárás elől menekültek.. Szülei: IV. Béla király és Laszkarisz Mária, testvérei: Boldog Kinga, Boldog Jolán, és Boldog Konstancia. A tatárjárástól szerencsésen megmenekülve Istennek nevelték Margitot, fogadalmat tettek, hogyha az ország megmenekül, lányukat teljesen Isten szolgálatára szentelik. Már négy évesen dominikánus apácák nevelték, Veszprémben. 
Nagyon vallásos volt, gyorsan tanult, sokat foglalkozott családja szentéletű őseinek történetével. Tíz évesen a Nyulak szigetére a dominikánus apácákhoz került, fogadalmat tett. Kereste a böjt mellett az önmegtagadást, sőt önsanyargatást. A munkákból kivette a részét, nem válogatott, igénytelen volt. Betegeket ápolt. Dinasztikus házassági ajánlatokat utasított vissza.

1261-ben örök fogadalmat tett. 

Önfegyelmezés, a keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek adottság,a legalacsonyabb szolgai munka, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét.

A kemény munka és önmegtagadás, valamint családi tragédiák legyengítették, súlyos beteg lett, tizenkét napi szenvedés kioltotta életét. 

Szentség hírében halt meg 1271. január 18-án a Nyulak szigeti (ma Margit sziget) kolostorban.

Már 1271. június 13-án kérte V. István király (Margit bátyja) húga szentté avatását X. Gergely pápától. V. Ince 1276-ban újabb vizsgálatot indított, Károly Róbert, Mátyás király és II. Ferdinánd is sürgette az eljárást. 1943. november 19-én avatta végül is szentté XII. Piusz pápa.

Hamvai ma is a (róla elnevezett) Margit-szigeten nyugszanak egy hatalmas vörös márványlap alatt,

ezt tisztelői helyezték el ott halálának 700 éves évfordulóján.

Nagy magyar regényírónk, Gárdonyi Géza gyönyörű regényt írt életéről, melynek címe: Isten rabjai. Ajánlom minden keresztény testvérem figyelmébe.

Példája:

Szüleid álmai legyenek a Te álmaid is.

Szép gondolat:

Az Isten mögöttem állt, és én megkerültem érte az egész világot... (József Attila)

Gyermekeinknek- egy kis feladat


Nehéznek találtátok a múlt havi képrejtvényeket, vagy csak a vakáció miatt érkezett kevés megfejtés? Nyerteseink: Báránkó András, Brugovszky Sándor és Petrik Andrea. Reméljük a mostaninak többen nekirugaszkodnak. Ki ő, és mi a 

programja?L ŐOS

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Egyszabó hozzászokott ahhoz, hogy állandóan lopjon a megrendelésre hozott szövetekből, egy éjszaka rémálma támad: meglendítenek egy nagy tarka zászlót, amely az ellopott szövetekből áll, s ő a pokolra bukik. Felébredve megkéri segédeit, ezentúl figyelmeztessék, ha még egyszer lopni akar.Az idő elteltével azonban egy különösen szép kelmének nem tud ellenállni. Alig ereszti neki az ollót, a segédek kórusban kiáltják: "Mester uram! A zászló!" Mire ő: Hallgassatok! Ez a szín nem volt a zászlóban.

Adóbevallás:Személyi jövedelemadójának egy százalékát felajánlhatja a Magyar Katolikus Egyház javára. Technikai száma: 0011

A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://www.extra.hu/szentcsaladplebania