TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
3. évfolyam 3. szám - az Úr 2002. évének március havában.

Március: böjtmás hava

„Szent József után, ha pörölyvassal ütögetik is a földbe a füvet, akkor is előbújik.” – tartja a

mondás, és mennyire igaz… Ilyenkor mindig érdeklődve figyelem, melyik fű, fa, virág hajtott már

ki. Nemzeti ünnepünkön, március 15-én kihasználtam, hogy van egy kis szabadidőm, s elültettem

néhány gumót, amit ősszel ástam ki a földből. Közben eszembe jutott, amikor még nagymamámat

faggattam, mit csinál a hagymákkal, gumókkal, hogy kikeljenek. – „Semmit – felelte -, csak

leteszem őket a pincébe, tavasszal meg már kihajtanak maguktól, csak ki kell ültetni…” De hogy

hajtanak ki maguktól? Ezt a „maguktól”-t akkor még nem értettem. Ma már tudom, hogy az a

„maguktól”: Isten.Almási Gábor

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Németh Lajosné (Magdi) szívesen válaszol kérdésemre: „14 évvel ezelőtt lebontották a

Burgundia utcán lévő házunkat, s bizonyinnen a Tócóskertből, ahová kerültünk, nehéz volt a

Szent Annára bejárni. Mikor ezt Lőrinc atyának elpanaszoltam, ő irányított a kápolnába.

Megkerestem és megtetszett az a kis közösség. Először a Biblia-körnek lettem tagja, majd az

énekkarnak, mert nagyon szeretek énekelni. Sajnos innen lassan elmaradtam, mivel súlyosan

beteg férjem ápolása mellett nem tudok rá időt szakítani… Mikor a templomépítés gondolata

felmerült, alig mertem elhinni. Hát még azt, hogy ilyen gyorsan meg is valósul! Már itt lettem

tagja a Kamilliánus Családnak, bár mostanában már inkább én szorulok az ő segítségükre,

nemhogy én tudnék segíteni… Velük voltam Máriacellben, a németországi Altöttingben, s más

búcsújáró helyen is. Nagyon szeretek zarándokolni, Máriapócsra is mindig elmegyek a

közösséggel, ha tehetem… Egyszóval, jó itt lenni, mindenkit nagyon szeretek…”

Események templomunkban

Az elmúlt hónapban 3 gyermeket kereszteltünk templomunkban. Név szerint: Esztert,

Pétert és Zsoltot

Ebben az évben is vannak katekumenjeink: Kiválasztásuk a nagyböjt első vasárnapján volt,

virágvasárnap pedig megerősítjük őket választásukban. Közülük kettő nincs megkeresztelve. Ők –

Ádám és József - húsvét éjszakáján kapják meg a keresztséget, hárman részesülnek a bérmálás

szentségében – Beatrix, Hajnalka és József – Ádám (mivel még csak hetedikes) majd ősszel

bérmálkozik. Mindannyian ekkor járulnak először szentáldozáshoz. Imádkozzunk értük és kísérjük

útjukat óvó szeretettel!

A hónap második vasárnapján átvették megbízásukat a 28 fős képviselőtestület tagjai,

akiket a püspök atya megerősített vállalásukban, s egyúttal megújították ígéretüket, hogy

plébániánk közösségének javára tevékenykednek. A testület a hajdúsámsoniakkal (5 fő) és a

Takács családdal bővült. A feladatok megoszlása: világi elnök: Dr. Németh Béla, jegyző:

Nyakacska Vilmosné, a liturgikus szekció vezetője: Petrik János akolitus, a karitatív szekcióé:

Báránkó Andrásné, sajtó- és kultúrfelelős: Dr. Németh Béláné. Aki bármelyik területen szívesen

bekapcsolódna a munkába (s még eddig nem tette meg), érdeklődjön a felelősöknél. Isten áldja

meg továbbra is a fiatal plébániánkért feladatot vállalók minden erőfeszítését!

Március 15-én autós zarándoklat volt Mátraverebély Szentkútra. Egy kocsi Hajdúsámsonból

is jött, és csatlakoztak hozzánk Polgárról is. Mi ott, az itthon maradottak pedig itthon -

imádkoztunk nemzetünkért

Március 17-én Bosák Nándor püspök atya ünnepélyesen elhelyezte a Szent Erzsébet

Otthon alapkövét a Tátra utcán. A ház a Széchenyi Terv pályázatán nyert támogatásból és az

egyházmegye hozzájárulásából fog felépülni helyet kínálva - 66 bentlakó + 25 napközis - idős

testvérünknek.

Virágvasárnap barka szentelés a régi kápolnánál, onnan vonulunk be a templomba, a

szentmisén a Máté-passiót az énekkar énekli.

Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor a székesegyházban lesz az olajszentelés, az

egyházmegye papsága a püspökkel együtt misézik. A mi templomunkban este 6 órakor kezdődik

az utolsó vacsora emlékmiséje. Szentmise után szentségimádás – „virrasztás a Getszemáni

kertben.”

Nagypénteken délután fél 6-kor keresztúttal kezdődik Urunk halálának az emlékezete.

Nagyszombaton este 8 órakor kezdjük a húsvéti vigília szertartását, mely a feltámadási

szentmisével és körmenettel zárul.

Húsvétvasárnap ünnepi miserend, a 9 órai és a 11 órai görög katolikus szentmise után is

ételszentelés. Húsvét másnapján este 6 órakor lesz szentmise.

Hajdúsámsonban a szent háromnap szertartásai délután 5 órakor kezdődnek. Húsvét

vasárnap háromnegyed 12-kor lesz ünnepi szentmise.

Bemutatunk egy közösséget: templomunk ministránsai

Ha mindenki eljön, jelenleg tízen vannak, kor szerinti sorrendben: Kiss Miklós, Papp

Gábor, Nemes Gábor, Brugovszky Sándor, Bárány Tamás, Szászi András, Báránkó

András, Papp Balázs, Som András és Németh István. Hatan-heten közülük hétköznap is

eljárnak váltakozva (igazán ritkán fordul elő, hogy senki sem áll az atya mellett), a többiek

szombatés vasárnap. Néhányukat sikerült megkérdeznem, mit szeretnek legjobban ebben a

szép, felelősségteljes szolgálatban. Papp Balázs gondolkodás nélkül sorolja: az ünnepeket, pl. a

virágvasárnapi vonulást, a keresztelést és persze a csengetést… Testvére nem tesz

különbséget: ő mindent szeret. Hasonlóan vélekedik egyik legszorgalmasabb ministrálónk Kiss

Miklós is: a felolvasásokat, bor-víz öntést, de még a lapozást is szívesen végzi; karácsony és

húsvét vigíliája valamint virágvasárnap szertartásaifeledhetetlen élményt nyújtanak de ilyen volt a

bérmáláson való részvétel is. Sanyi: „Mi nem csak egyszerűen eljövünk a misére, hanem

egészen közelről szemléljük, sőt benne vagyunk…” Isti-Pisti is kedveli a csengetést, sőt a

felolvasást is. Báránkó Andrist az ünnepek előtti felkészülés lelkesíti leginkább. Hogy milyen

fontos esemény eletében a ministrálás, az is mutatja, hogy kapásból emlékszik: 1998

októberében a rózsafüzérrel kezdődött felkészülése, 1999. augusztus 28-án avatták. A

ministránsokat Petrik János akolitus készíti fel a szolgálatra. Ha nem mondaná, is tudnánk,

hogy ez az egyik legkedvesebb munkája (látszik, mikor egy-egy avatáson jelenti az atyának,

hogy ismét készen állnaknéhányan). Őt kérdezem: Hogyan lehet valaki ministráns?

„Természetesen elsősorban a hittanos fiúk jelentkezhetnek felkészítésre, szombatonként fél 5-től

velük foglalkozom. Az ünnepélyes avatás után sem fejeződik be a képzésük: minden szombaton 5

órától gyakoroljuk a mozgásokat, tanuljuk a liturgiát, s készülünk az ünnepekre. Most pl. a

nagyhétre: nagycsütörtöktől kezdve minden nap szükség van rájuk is. De a ministránsok a

liturgikus gyakorlat mellett még sok-sok érdekes dolgot csinálnak. Tavaly részt vettünk az

egyházmegyei ministráns találkozón, és – amit talán legjobban kedvelnek – mind a téli, mind a

nyári szünetben szervezünk számukra kirándulást.Aki ezek után kedvet kap ehhez a szép,

változatos munkához, jöjjön bátran közénk!”

Bemutatunk egy családot: A Hajdú Család

Szerencsésegybeesés: épp az elmúlt vasárnap (fekete vasárnap) ők olvastak fel, még

fülünkben csengnek szépen formált mondataik. Erzsébet egy Borsod megyei kis faluból, Léhről

származik mélyen vallásos családból.Férje, Lajos a Békés megyei Dévaványáról

mezőgazdasági gyakornokként került Léhre, így ismerkedtek meg, 43 évvel ezelőtt kötöttek

házasságot a Szent Annatemplomban. Lajos református volt,de éveken keresztül eljárt

feleségével a katolikus templomba. A szentmisék alatt érlelődött meg benne az a gondolat, hogy

nem teljes az ő vallásossága, hiszen nem járulhat szentáldozáshoz. Így évek múltán, 1997-ben

jelentkezett Lőrinc atyánál, és egy éves felkészülés után 1998. május 16-án katolizált. Erről így

beszél: Magaménak éreztem a római százados mondását: „Uram, nem vagyok méltó… „ és most

úgy érzem, hogy életemnek ez a döntése sok-sok lelki élménnyel gazdagított, gazdagít ma is.

Erzsébet pedagógus, hitoktató képzőt is végzett, és még ma is tanít készségtárgyakat és hittant a

Svetitsben, emellett tagja a Mónika közösségnek, és a Rózsafüzér Társulatnak is. Mindketten

büszkék lehetnek két lányukra: Gyöngyire és Erikára, akik hét unokával örvendeztették meg

őket! Erikának, aki pszichológus Nyíregyházán (a görög katolikus teológián is tanít), 2 fia és egy

lánya, Gyöngyinek, aki programozó matematikus Debrecenben, 2 fia és két lánya van (ők

reformátusok). A család egyre jobban magáénak érzi a mi templomunkat, mindig örülnek, ha új

arcokat fedeznek fel közöttünk.

Egy a hónap szentjei közül: Istenes szent János

1495-ben született a mai Portugáliának megfelelő Luzitániában. Nyolcévesen megszökött

otthonról, hogy Madridban megtalálja szerencséjét. Csaknem száz kilométeres gyaloglásban

kimerülve egy tanyán kötött ki. Itt kezdetben pásztor volt, de közben tanulhatott. Ügyesen

dolgozott, a gazda a birtok irányítását is rábízta, sőt még vejéül is fogadta volna. A nősülést a

gazda zaklatva sürgette, de a fiú ezt nem vállalta. Elmenekült inkább a bizonytalanba. Katonának

állt, lassan elzüllött. Egy ütközetben leesett lováról, és így az ellenséges területen maradt. Szűz

Mária segítségét kérve menekült vissza saját táborába.

Spanyolországba visszatérve vándorárus lett, majd Avilai János szónoklata hatására

nagyon mély nyilvános bűnbánatot tartott. Kórházat alapított a Spanyolországban levő

Granadában. A kórházak működtetésére negyvenéves korában társaival megszervezte az

irgalmas rendet, melyet V. Sixtus pápa (szentünk halála után 36 évvel) ismert el hivatalosan.

Egyformán szerette a nélkülözőket és betegeket, a világi apostolok példaképe. Granadában

halt meg 1550. március 8-án. Szentté avatása 1690-ben történt meg. XIII. Leó pápa a kórházak

és betegek védőszentjévé tette. Jelmondata:

„Az Egyház Te is vagy, a szeretetedről ismernek meg!”

Petrik János

Szép gondolat: A kereszt

Azt a keresztet,Aztán megáldotta

Ami most annyira nyomja válladat,Szent kegyelmével,

Mielőtt elküldte hozzád az Úr,Irgalmával megillatosította,

Mindenható szemével megvizsgálta,Reád és bátorságodra tekintett –

Szerető irgalmával átmelegítette,És így érkezett a mennyből a „kereszt”, Mindkét

kezével méregette:Mint Isten köszöntése, mint a te

Vajon nem nagyobb-e,Istened szeretetének irgalmas ajándéka.

Nem nehezebb-e a te számodra,

Mint amennyit elbírsz?Szalézi Szent Ferenc

Gyermekeinknek - egy kis feladat

A múlt havi rejtvényünkhöz újra sok megoldás érkezett, köszönjük. Nyertesek: Aradi Zsanett,

Németh István és Szondi József. A megfejtések ezúttal nem mindig voltak pontosak, pl. az ács

nem ültet fát, csak faanyaggal dolgozik, a vámos a rómaiaktól kirótt adót szedi be, esetleg többet

is, így spekulálhat vele (az nem foglalkozás, hogy „csaló”, még ha gyakran elő is fordult

közöttük).

E havi feladványunk: fa része+ost=papírra vet (régiesen) + ez a nap =

o

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

A coca-cola gyáros elmegy a paphoz, s 100 000 eurótígér, ha beveszi a Miatyánkba

„mindennapi coca-colánkat” is. „Nem lehet.” – hangzik a szűkszavú válasz. „500 000-et adok!” –

„Akkor sem.” – „Legyen 1 000 000.”

- „Értse meg, ezt nem tudom megtenni.”Távoztában a gyáros így morfondírozik magában:

„Csak azt tudnám, hogy a pékmennyit adott?”

A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://www.extra.hu/szentcsaladplebania