TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
3. évfolyam 4. szám - az Úr 2002. évének április havában.

Április: Szent György hava

24-én ünnepeljük a régi magyar kalendárium szerint ennek a hónapnak a névadóját, sárkányölő Szent Györgyöt. Nem itt a helye e legendás szent bemutatásának; inkább arról szeretnék szólni, mennyiféle szokás kapcsolódott a néphagyományban ehhez a naphoz. Ki ne ismerné kedves gyermekdalunkat, a"Süss fel, nap!"-ot? Ennek eredeti változata így hangzott: "Süss fel, nap, Szent György nap!"Évnegyedkezdő, gonoszjáró nap is ez: éjszakáján gyülekeznek a boszorkányok a Gellért-hegyre, ellenük óvcselekvéseket illik tenni.De éjfélkor a néphit szerint megszólalnak a füvek is és megsúgják, melyikük mire jó, ezért szedték ilyenkor a gyógyfüveket.Ekkor álltak be a pásztorok és hajtották ki az állatokat,s ekkor fogadták fel a cselédeket is... Számunkra másféle határnapot tartogatott ez a hónap a 7. illetve 21. napjával... Mi atyánk!... Jöjjön el a Te országod! Legyen meg a te akaratod...

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Biztosan másoknak is feltűnt már, milyen hűségesen látogatja a hétköznapi szentmiséket egy komoly, mégis derűt, kiegyensúlyozottságot sugárzó fiatalember. Belső Péternek hívják , s az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonábangondoz fiatalokat és felnőtteket. Készségesen válaszol kérdésemre: 

"1997 húsvét vigíliáján kereszteltek meg a Szent László templomban, de alapítása óta ehheza plébániához tartozom. Itt volt az esküvőm is tavaly szeptemberben, így még közelebb kerültem a templomhoz. Általában hétköznap járokide. Eljövök, amikor csak tehetem. Jó a fárasztó munka után legalább a mise idejére elcsendesedni, csak Istenre figyelni, találkozni Vele az Oltáriszentségben.Vasárnaponként többnyire az anyósomék házával szemközti Szent Erzsébet kápolnába megyek misére, de - mivel a feleségem görög katolikus - olykor az Attila téritemplom vagya Szent Család templomgörög szertartásúszent liturgiáin is részt veszünk..."

Események templomunkban

E hónapban (a két katekumenen kívül) négy gyermekkapta meg a keresztségszentségét. Név szerint: Ferenc Balázs, Nikolett, Tamás és Viktória

A három szent nap (nagycsütörtök - nagypéntek - nagyszombat) valamint a húsvét liturgiájábana plébános atyának segítségére volt Nyizsnyánszki Lajos atya és Fodor János diakónus. Szolgálatukat ezúton is köszönjük. A nagypénteki passió evangélistáját és az Exultetet Kovács Szilárd orgonaművész (és egyházzenész) énekelte,aki egyszer márorgonahangversenyt is adott templomunkban. Neki is köszönjük a szép éneklést. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét (a mi Urunk, Jézus Krisztus megtestesülését)- mivel március 25-e nagyhétre esett - ebben az évben április 8-án ünnepeltük. 

Bemutatjuk katekumenjeinket

Még jól emlékszünk rájuk, hiszen úgy örültünk nekik, amikormegtudtuk, hogy ez évben is vannak, akik közösségünkhöz akarnak tartozni... A 21 éves Haraszti Hajnalkával (aki a bérmálásban Szt. Anasztáziát választotta védőszentjéül) épp a névnapján beszélgettem. "Reformátusnak kereszteltek, s mióta az eszemet tudom, mindig hittem Istenben, s mindig kerestem. Négy évig hallgattam Jehova tanúinaktanítását, de valahogy nem akartam bemerítkezni, hogy teljesen elkötelezzem magam. S nyáron jött a nagy fordulat életemben: találkoztam olasz vőlegényemmel, aki beszélgetéseink során megszerettette velem a katolikus vallást. Így jöttem el ide." Vőlegényével egyelőre angolul társalognak, de Hajnalka máris tanulja az olaszt, hiszen előre láthatólag ő költözik majdVicenzába. Egyébként ruházati kereskedő, jövőre akar érettségizni, s a következő nyárra tervezik az esküvőt. Itt él édesanyjával a lakótelepen: igen aktív, életvidám leány, színes egyéniség: énekel, sportol és reméljük, minél többet lesz köztünk: a hétköznapi szentmisék, a keresztút, s persze a szentségek vétele máris mélyen megérintette... Hasonló örömmel emlékeznek az idei húsvétra Jágity Beatrix és Mezei József is, akik már jegyesek. Katolikus esküvőt szeretnének kötni templomunkban június 29-én, s egybehangzóan úgy döntöttek,lelkileg is felkészülnek életük meghatározó eseményére. "A beszélgetések során egyre inkább rájöttem, hogy igaz keresztényként élni több, mint Isten nélkül." - válaszol József a kérdésemre, hogy miért határoztak így. Betti családja, aki szeretettel fogadta be Józsefet (a leendő anyósa a keresztanyja) örömmel támogatja a fiatalokat ezen az úton. A nagyszülők katolikusok, ők is itt voltak a nagyszombati ünnepen. József a keresztség szentségét is most kapta meg, Betti - Hajnalkához hasonlóan - az eucharisztia és a bérmálkozás szentségében részesült... A negyedik jelölt, Makrányi Ádám viszont a bérmálkozásból maradt ki, hiszen ő még csak 13 éves, így majd ősszel a korosztályával bérmálkozik. Az édesanyja hozta el hittanra, így került a katekumenek közé, mint kereszteletlen. "Nagyon jó volt így tudatosan átélni a keresztséget, nem öntudatlan kisbabaként" - mondja -, "szép volt az egész este - különösen a gyertyás körmenet... - még ha hosszú volt is. Persze még van mit behozni a többiekhez képest hittanból, de András atya nagyon rendes..."

Tartsa meg Isten közöttünk mind a négyüket, s érezzék jól magukat!

Bemutatunk egy családot: A Hutóczki Család

Egy kedves házaspárt szeretnék most bemutatni, s annál szívesebben teszem, mert jó ismerőseim, és tudom, hogy a hétköznapokban, a templom falain kívül is hiteles keresztényként tesznek tanúbizonyságot Jézushoz tartozásukról.Lívia gyakran jár a hétköznapi misékre is. Ő mesél magukról: "Mi vidékről költöztünk Debrecenbe 13 évvel ezelőtt, miután összeházasodtunk.A férjem is, én is római katolikusok vagyunk. Édesapám képviselő testületi tag a nyíracsádi katolikus plébánián. Édesanyám görög katolikus, így gyermekkoromban sokat jártunk a görög szertartásokra, ezért mind a kettőtismerem. Néha még össze is keverem őket, főként a keresztvetést. Itt a római katolikus közösségbe szeretünk jobban járni, valahogy barátságosabb és otthonosabb... Jelenleg egy fodrászcikk-kereskedést üzemeltetünk a Tócó-völgyben egy baráti házaspárralés ott dolgozom. A férjem, Tibor szülei Fülöpön laknak, egy ideigaz apósom is tagja volt az ottani római katolikus képviselő testületnek. A férjem építő és nehézgép kezelő és szerelő de természetesen ő is besegít a vállalkozásba, ha ideje engedi. Nagyon szeretünk a Tócó-völgyben lakni, kedves szomszédaink vannak, segítjük egymást, néha még a templomba is együtt járunk..." 

Ha közösségünk tagjaiért imádkozunk, mondjunk el értük is egy fohászt! Adja Isten, hogy minél több olyan család éljen a Tócóskertben, akik példája vonzó az ismerősök számára. 

Almási Gábor

Egy a hónap szentjei közül: Szent Adalbert

956-ban született Libicén, (a kelet-csehországi Lublyic <Libice> előkelő grófjának gyermeke) a Wojtek (Vojtech, Woytieck) nevet kapta. Mindjárt születése után súlyos lázba esett, mire a kétségbeesett szülők fogadalmat tettek; ha felgyógyul, Istennek szentelik. 

Magdeburgban tanult. Bérmálkozáskor vette fel lelki vezetőjének, a magdeburgi Adalbert püspöknek a nevét. Itt barátkozott össze Ottó herceggel, a későbbi III. Ottó császárral (983-1002).

A prágai püspök . 982-ben pappá szentelte. Az őt felszentelő püspök halála után Adalbert 983-ban Prága püspöke lett. Mezítláb vonult be Prágába és minden igyekezetével próbálta népét az igazi kereszténységre vezetni. Püspöki (és családi) jövedelme nagy részét jótékony célra fordította. A pogány csehek szilárd vallásossága miatt nem fogadták el, erre Rómába menekült és szerzetbe vonult a Szent Elek kolostorba, egy időre bencés szerzetes lett, sőt egy Szentföldi zarándokutat is tervezett. 

A mainzi érsek kérésére Magyarországon keresztül visszatért 12 barát kíséretében, ám a prágaiak a kezdeti szíves fogadtatás után ismét ellene fordultak, most is minden törekvését meghiúsították. Nem tartották meg az ünnepeket, nem tisztelték az egyház menedékjogát. Ekkor ismét elhagyta püspöki székét, Rómába indult. Útközben Magyarországra jött, itt térített 992-994 között. Megkeresztelte Géza vezért és fiát, Vajkot, aki az István nevet kapta az első vértanúról. Valószínűleg Gizella bajor hercegnő kezét is Adalbert nyerte meg István számára.

996 májusában pápai parancsra III. Ottó császár koronázásakor vissza indult Prágába, azonban a csehek nem engedték haza, sőt rokonságát is kivégezték. Lengyelországba ment téríteni, majd öccsével, Gaudenciusszal elindult Poroszországba. Itt a pogányok teljesen ellenségesen fogadták. Bántalmazták, kigúnyolták, halállal fenyegették, menekülnie kellett. Itt érte a vértanúhalál 997. április 23-án, egy porosz lovascsapat elfogta és megölte a Nogat és az elbingi Weichsel közti Tentikkennél (Danzig közelében). Holttestét a lengyel Boleszló herceg pénzért váltotta ki és a gnieznói (gneznói) székesegyházban temettette el. 

999-ben avatta szentté II. Szilveszter pápa. Maradványait 1039-ben Prágába vitték és vértanúi tiszteletben részesítve temették el. Ereklyéit Prágában, Esztergomban és a római Szent Bertalan-templomban őrzik. Az esztergomi első székesegyházat az ő tiszteletére építtette Szent István király 1010-ben. Lengyelország, Magyarország és az Esztergom-Budapesti főegyházmegye védőszentje. Szobra az esztergomi székesegyház oltárán látható, kezében a vértanúságot jelképező három lándzsával.

Tanítása: „légy következetes, ne térítsen el nehézség, küzdj a babona ellen, nevelj szenteket (főként magadat).Petrik János

Szép gondolat: Ideológia

Egy csoport politikai aktivista azon fáradozott, hogy bemutassák a Mesternek, hogyan változtatná meg ideológiájuk a világot. A Mester figyelmesen hallgatott. Másnap azt mondta:

- Egy ideológia csak annyira jó vagy rossz, amennyire azok az emberek, akik élnek vele. Ha egy millió farkas szervezkedne az igazságosságért, attól még nem szűnnének meg egy millió farkas lenni.(Anthony de Mello)

Gyermekeinknek- egy kis feladat


Az elmúltszámban sajnálatos módon lemaradt az egyik betűrejtvény második fele, ezért elnézésteket kérem. (Ezt a feladványt most helyesen megismételjük.) Természetesen elfogadtam a másik rejtvény jó megfejtését: ez Róma volt. Nyerteseink: Gyurkovics Anikó,Ördög Tivadar és Ördög Richárd.

 
ost
o

E havi kérdéseink: fa része += egyházatya 

Egyiptomi királynő nevének vége + tél végén ilyen a karalábé = az egyik emmauszi tanítvány

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Az atyánakdolga akad egyik nagyböjti pénteken. Megkéri a sekrestyést végezze ő a néppel a keresztutat. "De próbáld jó hosszúra nyújtani, mert lehet hogy kések a miséről is. El ne menjenek a hívek..." Valóban jó későn érkezik meg. Már messziről hallja, nincs baj, énekel a nép. Mikor belép a templomba a sekrestyés épp ezt mondja: 23. állomás: Cirenei Simon feleségül veszi Veronikát... 

A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://www.extra.hu/szentcsaladplebania