Július: Szent Jakab hava

A régi magyar kalendárium szerint, de az apostolon kívül  Boldogasszonyunkat is kétszer ünnepeljük ezen legmelegebb hónapunkban, az aratás havában: 2-án  mint Sarlós Boldogasszonyt , 16-án pedig mint Karmelhegyi Boldogasszonyt, a karmelita rend patrónáját. Bizonnyal sokan ismerjük a skapulárét, arról az éremről, amelynek kicsiny képén Mária is, Jézus is kezében tartja a rend "vállruháját". Az 1996-os szentföldi zarándok csoport (melynek templomunk néhány híve, s közöttük én is tagja lehettem) első útja a Karmel hegyére vezetett, ahová Illés hívta Istenítéletre Baál pogány papjait (Kir. I, 17.).Hallhattuk a prédikációban, hogy 1858-ban ezen a napon volt az utolsó lourdes-i Mária-jelenés, amikor Mária  hasonlóan megmutatkozott az embernek, mint Isten  2000 éve Illés prófétának. A karmelita rend legismertebb szentjei: Nagy szent Teréz, Keresztes Szent János valamint Kis Szent Teréz. Nálunk is újra élnek karmeliták - gondoljunk majd rájuk is, amikor "Máriánkhoz, drága Szűzanyánkhoz, tisztelettel járulunk"  Máriapócson, édesanyjának Szent Annának ünnepéhez kapcsolódván.

 

Miért szeret ebbe a templomba járni?

         Magyar Jánosné, Erzsike néni már fél 6-kor bent ült a templomban, rózsafűzért imádkozott. "Olvasós asszony  vagyok otthon, Sóstóhegyen" - mondja nem sokkal a bemutatkozás után. Az is kiderül róla, hogy vendég templomunkban, s szomorú események miatt került ide. - "Áprilisban meghalt a férjem, májusban pedig elestem, s eltört a jobb karom. Debrecenben műtöttek, utána ide jöttem ki a kórházból egyik unokámhoz. Ő először kocsival hozott el a templomba, mert ismerte ezt a templomot. Most már gyalog sétálok el, hétköznap, vasárnap, amikor csak tudok. Nem tudom, az idén el tudok-e menni Máriapócsra. Ott is él egy unokám, a harmadik pedig Napkoron. Az itteninek nemsokára kész lesz a háza Józsán. Négy dédunokám is van már, a legkisebb 2 éves, a legnagyobb harmadikos, most volt elsőáldozó. Ők mind kislányok, az unokáim közül 2 fiú egy lány. Szeretnek engem, törődnek velem. A fiamért sokat imádkozom... Jó ebbe a templomba is jönni, már ismerem Erzsikét (Nagy Jánosnét), vele szoktam beszélgetni...  

 

Események templomunkban

         Ebben a hónapban három kislány kapta meg a keresztség szentségét templomunkban: Anna, Emese és Tamara Dóra.

         Július 15-től az ifjúság, 21-től pedig a hittanos gyermekek töltenek egy-egy hetet Bükkszentkereszten hittanos táborban András atya vezetésével. Várjuk az élménybeszámolókat! Köszönjük az atyák segítségét, akik a szentmiséken a helyettesítést elvállalták! A hívők az atya távollétében gondnokunkhoz, és a nálunk gyakorlatát töltő Ferenc testvérhez fordulhatnak, ők majd segítenek problémáikat megoldani.

         Plébániánk július 28-án szokás szerint részt vesz a máriapócsi egyházmegyei zarándoklaton. Jelentkezni Kind Imrénél lehet. Ezen a vasárnapon csak görög katolikus szentmise lesz templomunkban 11 órakor.

         A Máltai Szeretetszolgálat debreceni csoportja 10 napos erdélyi körutat szervez augusztus 5-tól 14-ig. A várható költség 8000 Ft. melynek felét jelentkezéskor kell befizetni a plébánián. A részt venni szándékozók számítsanak rá, hogy  a programban hegyi túrák is szerepelnek. 

         Augusztus első vasárnapján tartja újmiséjét templomunkban leendő káplánunk: Fodor János. Szeretettel várjuk!

 

Bemutatunk egy kispapot: Hevele Ferenc

Napközben gyakran látjuk Imrével dolgozni a kertben a szentmisékről pedig elmaradhatatlan. Ötödéves teológus Egerben, egy hónapos nyári gyakorlatát tölti nálunk.

- Két éve itt voltam a karácsonyi éjféli szentmisén, nagyon megfogott annak a hangulata, ezért nagy örömmel fogadtam, hogy ide osztottak be - kezdi a beszélgetést. Rengeteget lehet itt tanulni mind András atyától, mind a hívektől, akik nagyon közvetlenek.

- Hogy alakult az eddigi élete?

- Nagykárolyban születtem, s együtt ministráltam a Kind gyerekekkel a Szentlélek templomban. Már öt éves koromtól kezdtem ministrálni, s lassan "ott ragadtam az oltárnál." 1992-ben (elsősorban az öregdiákok jóvoltából) Nagykárolyban újra indult a Piarista Gimnázium, oda jártam. Harmadikos koromban határoztam el, hogy pap leszek, fel is vettek a gyulafehérvári teológiára Egy év után  átjelentkeztem Bosák Nándor püspök úrhoz. Ide hívott a Gondviselés... Sok jó pap van itt, úgy érzem, máris befogadtak.

- Hogy érzi magát nálunk, mivel telik az idő?

- Rossz szó, de "nagyszerű anyag" van itt a plébánián, amit egy papnak művelni lehet. A családok, az ifjúság, a gyerekek... Már ismerem a Mária Légiót, s 27-én megyek a Szent Mónika kör összejövetelére is. Eleinte azt hittem, kevés lesz a feladat, amit az atya rám bízott, s most már minden nap be van táblázva. Így tanultam, s a gyakorlatban is látom, hogy a felnőttek, a szülők révén kell az egész családhoz eljutni. Ha a szülők merik vállalni vallásukat, jó szellemben nevelik majd a gyerekeket.

- Tehát nekünk is ilyen irányban lehet továbblépni?

- Igen. Kecskeméten voltam felkészítésen, ahol szintén van Szent Család plébánia Jálics atya vezetésével. Tanárok, hitoktatók rendkívül ügyes szervezéssel keresik fel az iskolákat pl. osztályfőnöki órákon. Nem direkt módszereket alkalmaznak, a helyes életmódról beszélnek, s már sok helyre hívják őket.. De visszatérek oda, hogy én itt is nagyon sokat tanultam az itteni gyakorlatból. Sajnos már vége felé jár a hónap. gyorsan elrepült...

- Érezze jól magát egyházmegyénkben, s találja meg helyét, ahová a Jóisten küldi. Köszönöm a beszélgetést.

 

Bemutatunk egy családot: A Török Család

         Ezzel a fiatal családdal az első-vasárnapi szentmisén találkozhatott közösségünk: a kislányuk keresztelőjén (én már az előző csütörtöki szentmisén felfigyeltem rájuk). Az édesapa, András rögtön felesége, Anna családjára tereli a szót. Számára ez volt a minta, amelyen keresztül a vonzó, kiegyensúlyozott családi életet megismerte. Egyszerű, de teljes család volt három gyerekkel, s nem az anyagiak számítottak, hanem az összetartozás. Sajnos, a saját családjában édesanyjának, húgának szerencsétlenül alakult a sorsa, de  az a béke, megértés, szeretet, jó szándék amit Annáéknál tapasztalhattak, nekik is sokat segített. Mert András és Anna már 1989 óta házasok. Bár alig 7 hónap ismeretség után házasodtak össze, immár 13 éve állja a próbát ez a kötelék. Az még jobban összekovácsolta őket, hogy eleinte nagyon nehéz volt: egyiküknek sem volt munkája, s az anyagi gondok mellé jött Anna balesete, s nehézségek előzték meg a várva-várt gyermekáldást is.

         Végre, már 17 hónapja megszületett a kis Anna, ő most a szűkebb és tágabb család szemefénye. Nem is csoda, szemlátomást kedves, gyönyörű kislány, épp a keresztelője napján indult el. Ő van a központban, ha Újfehértón, Anna szüleinél együtt játszik az öt unoka, az ő látására kel útra egyre gyakrabban András édesanyja Sopronból (s útba ejti Kecskeméten a másik unokáját is). Igazából ő is vallásos, de az élet annyira meggyötörte, hogy fél a továbblépéstől, egyenlőre otthon imádkozik. Annáék viszont rátaláltak a játszótéren keresztül a templomra, s benne András atyára. Kind Imre is jó ismerősük: mikor egy kocsi homokra volt szükség a homokozóba, András tudott küldeni. Ugyanis a DKV-nál dolgozik, sokféle munkát végez ott. Anna pedig diplomás ápoló a Kenézy Kórházban, persze most a kislányával van. A beszélgetés végén biztatom őket, ha tudnak, jöjjenek csak szentmisére nyugodtan, itt mindenki számára megszokott vasárnaponként a gyermekek (természetes, olykor hangos) jelenléte...

 

Egy a hónap szentjei közül: Szent Tamás apostol

         Szent Tamás apostol életét kutatva háromféle Tamást ismerhetünk meg az evangéliumból: a lelkest, a kérdezőt és a kételkedőt.  A hagyomány szerint Perzsia és India népeinek hirdette az evangéliumot. Egy pogány férfi fegyverétől nyerte el a vértanúság koronáját 67 körül.

         Sok legenda beszél indiai térítéséről. India királya egy híres építészt keresett, aki királyi palotát tud építeni. A király követe rátalált Tamásra, elvezette az udvarba. A király temérdek aranyat bízott Tamásra, hogy mire visszatér, meglegyen egyedülálló földi palotája. A király elutazott. 20 év múlva tért vissza, de földi palota nem épült. Tamás mindent szétosztott a szegények között és gazdagította a hívők táborát. Tamás bebizonyította a királynak, hogy nem a földi palotaépítés az ember igazi célja, hanem a mennyei palota, ahol Jézus vár reánk.

         A férfiak megharagudtak hitük miatt az asszonyokra, és a király elé hurcolták az apostolt, s különféle kínzásoknak vetettek alá. Szent Tamásnak azonban nem lett semmi baja. Végül arra akarták Tamást kényszeríteni, hogy egy ércbálvány előtt mutasson be áldozatot. Ő letérdelt, és ezt mondta: ,,Imádlak, Jézus Krisztus!'' Ebben a pillanatban elolvadt a bálvány, mintha csak viaszból lett volna. A szentély papja azt gondolta, hogy bosszút kell állnia istene nevében, ezért kardjával átszúrta az apostolt. Később a szír keresztények engedélyt kértek rá, a maguk városába, Edesszába vihessék, azzal az indoklással, hogy nekik levelük van Krisztustól, amelyben az olvasható, hogy ők Szent Tamás különös oltalma alatt állnak.

         A Jeromos-féle martirológium július 3-án emlékezik meg Tamás testének Edesszába való átviteléről. Rómában a 9. században december 21-re tették az ünnepét. 1969-ben annak érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg Ádvent utolsó hetét, visszahelyezték július 3-ra. Hamvai ma Olaszországban, Ortonia városában találhatók.

Petrik János

Szép gondolatok: Angelus Silesiusnémet barokk költő verseiből:

Magunkban látjuk meg Istent

Kérded, Isten milyen? Magad nézd, s megtudod.

Őbenne lásd magad, s Istent megláthatod.

Isten kicsinyben ad nagyot

Észre sem is veszed, már Tőle megkapod:

Salakban aranyat. Kicsinyben ad nagyot.       (Kulcsár E. Imre fordítása)

 

Gyermekeinknek - egy kis feladat

A nyári szünetben csak a két legszorgalmasabb hittanos Petrik Andrea és Németh István szánt időt a megfejtésre: Mózeshez a rézkígyó,  Jákobhoz a lajtorja, Dávidhoz a parittya, Izajáshoz a papírusztöredék,  Illéshez pedig az elégett szekér üszkös darabja  tartozott. Mindketten megérdemlik a csokoládét!

 Most  néhány szent keresi jogos tulajdonát: A) Szent Péter  B) Szent Pál C) Szent Ignác  D) Szent Erzsébet  E) Pázmány Péter. A "talált tárgyak": 1) rózsával teli kötény 2) óriási kulcs 3) a nagyszombati egyetem alapító levele  4) kard  5) lelkigyakorlatos könyv.

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

A plébános észreveszi, hogy gyönyörű almafái termését időről időre megdézsmálják. Hittanosaira gyanakszik, ezért kitesz a kertbe egy táblát: A JÓ ISTEN MINDENT LÁT! Másnap girbe-gurba gyerekírással ezt olvassa a szöveg alatt: DE NEM ÁRUL EL MINKET.