TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
2. évfolyam 8. szám - az Úr 2002. évének augusztus havában.

Augusztus: Kisasszony hava

„Mária, Mária szép virágszál…

Jeles ünnepekkel gazdagon átszőtt augusztus havában Szűz Máriát kétszer is ünnepli a katolikus egyház. Először 5-én, mint Havas Boldogasszonyt, amelyhez egy szép és látványos esemény kapcsolódik a Santa Maria Maggiore-ban. A jubileumi évben egy maroknyi szentcsaládos csoportnak megadatott, hogy Rómában részt vegyen ezen a csodálatos ünnepségen. Másodszor 15-én, mint Nagyboldogasszonyt, Mária mennybevételét ünnepeljük, aki elszenderülésekor kiváltságos módon osztozott Fia feltámadásában és dicsőségében. Ezen a naponimmáron 4. éve, hogy felszentelték templomunkat, és önálló plébániánk alakult. Adjunk ezért is hálát Istennek. Ne felejtkezzünk meg a Magyarok első királyáról, Szent Istvánról sem, aki ezen a napon ajánlotta fel Népét a Nagyasszonynak.

…Mária szikrázó Nap. Védelmezz Magyarok Nagyasszonya! Imádkozz érettünk Anyánk!”Király Anna

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Abuczky Lászlóné, Margó hétköznapokon is szorgalmas látogatója templomunknak. 1991 óta járok ide (eleinte persze a kápolnába). 21 éves koromban kerültem el Debrecenbe nagyon messziről, a Vas megyei Jánosházáról. Az ottani templom tornyát megmutattam nektek, mikor Rómába utaztunk. Abban éreztem úgy magam mint a Szent Családban. Szétnézek és ismerősöket látok, még ha nem is beszélgetek mindenkivel. Elmegyek én más templomokba is, régebben a Kadosa utcára jártam, ahová Holló László is el-eljött a feleségével együtt. De ma már ebben a templombanvagyok itthon. A férjem református, néha ő is velem jön, mint ahogy én is elkísérem az István téri református templomba. Két lányunk van, s most várjuk a 4. unokát. Ők is katolikusok, tanítgatom, hogyan tegyék össze kis kezüket imádságra. Már nagyon várjuk a legkisebbet, azért is, mert nyugdíjba menetelem előtt csecsemős gyermekgondozó voltam, értek a picikhez.. . 

Események templomunkban

Ebben a hónapbannégy gyermek kapta meg a keresztség szentségét, név szerint: Áron, Dávid, Imre és Tamás.

Előző számunk óta egy halottat – Anikó – temettünk.

Közösségünkből András atyával együtt 48-an vettek részt a máltaiak szervezésében erdélyi-csángó körúton. Élményekben gazdagodva, a templomszentelés évfordulójára érkeztek haza.

Nagyboldogasszonynapján ünnepeltük templomunk felszentelésének 4. évfordulóját. Az énekkar Rahmanyinov művével, Báránkó Nikolett pedig hegedűszóval köszöntötte égi édesanyánkat.

Szeptember 15-én, vasárnap 17 órakor a Szűzanya tiszteletére hálaadó hangversenyt ad templomunkban Kutor Noémi, a Zeneakadémia hárfa szakos hallgatója (közösségünk tagjának, Sári Gusztávné, Magdikának unokája)

A gyermekek és az ifjúság Veni Sancte-ja szeptember 1-én lesz a vasárnapi szentmisében. Apostolkodjunk és imádkozzunk, hogy ebben az évbenminél több gyermek és fiatal járjon az iskolai, vagy templomi hittanórákra.

Összetartozunk...

A hajdúsámsoni közösség kapcsolata az anyaplébániával immár 3 éves múltra tekint vissza. Nincs ugyan kerek évforduló, inkább az utóbbi időszak sok közös élménye szólaltat meg bennünket (egy újabb kondulás erejéig) a Harangszóban...

Míg az elmúlt két évben csak elenyésző számban képviseltették magukat hittanosaink a Szent Családos nyári táborokban, az idén - a jó tapasztalatokon lelkesülve - jobban odafigyeltünk a szervezésre: egész kis "focicsapat" sorjázott fel az indulás reggelén sámsoni fiatalokból és gyermekekből, összesen 17 fő. A Bükkszentkereszten töltött idő alatt mindvégig egyek voltunk, éreztük, összetartoztunk és nem csak töltekeztünk a dologidőre, hanem barátokra is leltünk a Szent Család fészekaljában. Nyolc gyermekmost mozdult ki először életében egy egész hétre Sámsonból! A felnőtt korosztály kapcsolaterősítéséhez nagyban hozzájárul, hogy mi is tagjai vagyunk az egy-két havi rendszerességgel összegyűlő képviselőtestületnek. Lassan szinte minden jelentősebb eseményen (ministránsavatás, újmise, csíksomlyói zarándoklat stb.) ott vagyunk, s ez évben először Sámsontól egymás után gurult a két busz a máriapócsi egyházmegyei zarándoklatra, ahol így egyesített csoportunk a bevonuláson közelítette a 100 főt. Szeretnénk a kölcsönösség jegyében továbblépni: lassan hagyományossá válik a debreceniek újévi látogatása nálunk, a kölcsönös köszöntés az áldásos új esztendő reményében. Bízunk benne, hakülsőleg megújul kápolnánk, a szentelés,s ha beindul a közösségi élet, ezek az alkalmak egyre több debreceni testvérünket csábítanak majd egy kis kirándulásra. Ezúttal meg is hívom azifjúságotnyár végére egy táboridéző szalonnasütésre. 

A filia jelentése: leány. Úgy érezzük, jó dolog a Szent Családhoz „leányként” tartozni, s vendégszerető nyitottsággal várunk minden új kezdeményezést.

Bodnár Csilla

Bemutatjuk új káplánunkat: Fodor János atyát

Augusztus 4-én celebrálta újmiséjét templomunkban, utána András atya nem csak megmutatta neki plébániánk működésének sok-sok eszközét, hanem nyomban rá is bízott mindent (a jegyesoktatástól a temetésig) az erdélyi út idejére, teljes felelősséggel. 

Hogyan éli megezt, mintegy azonnal "bedobva a mélyvízbe"?

- Nagyon jól, hiszen erre vártam, hogy csinálhassam, amire felkészültem. Így egyből mindenbebelelátok, beletanulok...

Beszéljen kicsit az idáig vezető útról...

- Kezdjük a végén. Az ötödév befejeztével feltettem magamnak a kérdést: szerzetes legyek-e vagy egyházmegyés pap.Elutaztam Németországba, Jálics Ferenc jezsuita atya lelkigyakorlatos házába. Itt napi 4 órát meditációval, a másik 4-et főzéssel töltöttem. A 8 teológiát végzett testvér stabil közösséget alkotott, Feri atya vezetésével mindig megbeszéltük meditációinkat. 2-3 napos felkészülési idő után 10-10 napra fogadtuk a lelkigyakorlatos csoportokat, ilyenkor 40-50-en voltunk. A főzés azért jutott rám, mert én vendéglátóipari szakközépiskolát végeztem Nyíregyházán. Ott a második osztályban megkérdezték tőlünk, ki mi akar lenni. Én - számomra is váratlanul - ekkor mondtam először, hogy pap. Ezután volt még két év gondolkodási időm, miközben családom is hozzászokott a gondolathoz. De térjünk vissza a jezsuitákhoz: annyira tetszett a gyakorlatuk, hogy jelentkeztem a magyarországi rendtartományba és a hatodévet náluk végeztem. Ámde édesanyám betegsége, s annak meggondolása, hogy így az első két évben sok-sok költözés vár rám, visszariasztott. Rájöttem, egyházmegyés papként is lesz alkalmam lelkigyakorlatokat szervezni. Visszatértem hát Egerbe, felszenteltek, s most itt vagyok ...

Hogyan fogadta, hogy épp ide helyezte a püspök atya?

- A helyi sajtó hamarább értesült erről, mint én. Nekik még semmit nem tudtam mondani.Biztos, hogy sokféle lehetőség nyílik számomra itt, Debrecenben.

Tervei, elképzelései?

- Rengeteg elképzelésem van. Hogy ezek közül hányat tudok megvalósítani, elsősorban attól függ, mire lesz igény és lehetőség, hiszen olyasmit akarok csinálni, amire az itteni hívek is vágynak. Még épp csak elkezdtem a tájékozódást, elsősorban a fiatalokat ismertem meg. Velük igazán könnyű szót érteni. Örömmel tartanék egyetemista hittant, taizéi imaórákat, jó lenne elindítanunk egy imaiskolát és egy meditációs csoportot (az utóbbiakat városi együttműködésben gondolom). Szívesen hívnék meg közénk szerzeteseket, akár csak egy-egy napra is, hogy híveink közelről láthassák őket. Kinek kedve van, jöhet közös zsolozsmázásra, a fiataloknak sok kirándulást, az idősebbeknek filmklubot szánok. Ha lehet, felkeresem az iskolákat pl. osztályfőnöki órákon. Tanulni is szeretnék: pásztorálpszichológiát a Református Teológián, ennek a kórházi- és a börtön-szolgálatban biztosan hasznát veszem.

Nagyszerű tervek, ha időszerűek lesznek, a Harangszóban is hirdetjük majd őket. Mik az első tapasztalatai?

- Rögtön az elején elrontottam valamit: első szentmiséim után ki kellett volna mennem a templomajtóba, hogy azokkal is megismerkedjem, akik nem jönnek be a sekrestyébe. De ezen még lehet segíteni. Szeretném, ha minél több kedves hívünket személyesenmegismerném.

Adja Isten, hogy tervei valóra váljanak, s minél hosszabb időt töltsön közöttünk mindannyiunk gyarapodására!

Egy a hónap szentjei közül: Szent István király

969 körül született Esztergomban. Valószínűleg Szent Adalbert keresztelte meg. Római zarándokutunk alkalmával a Lateráni Bazilikában láttuk azt a domborművet, ahol II. Szilveszter pápa Szent Koronát adományoz István királynak. 1000-ben Magyarország királyává koronázták. A később boldoggá és szentté avatott családtagok: István, Gizella és Imre, - a magyar családok eszményképei.

Igazságos, békeszerető és szent életű király volt. Keményen megkövetelte a pogány hagyományok elhagyását. Megtartotta az Egyház törvényeit és kereste alattvalói igaz javát. Tíz püspökséget alapított és több kolostort.Élete végén súlyos betegségekkel küzdött. Nem volt utóda, aki méltó módon folytathatta volna a megkezdett munkát. Merénylettel is megpróbáltak életére törni. Reménytelenségében Máriának ajánlotta fel koronáját és az országot. A legjobb utódot választotta…

1038. augusztus 15-én halt meg. Székesfehérvárott temették el bebalzsamozva, kőkoporsóban. A szarkofág a templom közepén a főoltár előtt állt, abban a Nagyboldogasszony-székesegyházban, amit ő építtetett. A Vatta-lázadás elől elrejtették maradványait egy föld alatti sírkamrában a templom mellett. A szent király jobb karját azonban egy titkos határozat értelmében levágták a holttestről, és a legnagyobb tisztelettel egy Mercurius nevű szerzetes a Bihar megyei monostorban, a Berettyó-folyó mellett őrizte.

1083. augusztus 20-án ebben a templomban avatta pápai engedéllyel László király szentté. 1083. augusztus 20-án felnyitották a székesfehérvári sírt, István szentté avatási szertartása érdekében. László és a jelenlévők megdöbbenéssel tapasztalták, hogy hiányzik a jobbkar. 1084-ben tudta meg László, hogy a kar Berekisben van. 1084. május 30-án a király el is zarándokolt az ereklyéhez, azóta ezt a napot a Szent Jobb megtalálásának, átvitelének, sőt "fölmagasztalásának" is nevezzük.

Évente ezt a becses ereklyét ezen a napon ünnepélyes körmenetben viszi a magyar egyház a világ színe elé.

Petrik János

Szép gondolat:

Sok dolog van a világon, amit az ember nem pénzzel fizet meg, hanem mosollyal, figyelmességgel és köszönömmel.(Leon Kardinal Suenes)

Gyermekeinknek - egy kis feladat

Előző rejtvényünknek Petrik Andrea küldte be a helyes megfejtését. 

Ki adhatta fel az alábbi "jeligés hirdetéseket"?1. Hajnövesztő szereket vennék "Sürgős" jeligére. – 2. Álomfejtő irodámat áthelyeztem a fáraó palotájába. A megfejtendő álmokat "Hét szűk esztendő" jeligére kérem leadni.

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Vendégségben a helyi káplánt kérik meg, hogy vágja fel és ossza el az asztalra tett egész csirkét: "A feje a családfőt illeti, mert ő a család feje. A nyak a háziasszonyé, mert ez közvetlenül utána következik (és ő irányítja a fejet). A két lába a két kisasszonyé, hogy jobban tudjanak táncolni. A két szárnya az úrfiaké, hogy jobban tudjanak írni. Ezt a kis maradékot pedig elfogyasztom magam..."

A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://www.extra.hu/szentcsaladplebania