TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

3. évfolyam 9. szám - az Úr 2002. évének szeptember havában.

Szeptember: Szent Mihály hava

Azt is írhattam volna címnek: Iskolakezdés hava. Bizony, sokan kezdünk ilyenkor sűrűbben sóhajtozni. Míg a diákok a vakációt siratják, a szüleik leginkább azt fájlalják, hogy a tanévkezdés idén is sokba került, aki pedig már kinőtt az iskolapadból, és gyermekeit sem kell már (vagy még) istápolnia, az jobb híján azon kesereg, hogy véget ért a nyár. Pedig sok szép ünnepünk van szeptemberben. Elég, ha csak Szűz Mária születésnapját (Kisboldogasszony), vagy névnapját említem, vagy egy-egy keresztelőt, esküvőt, koncertet, ami akár a hétköznapokat is ünneppé varázsolja mindannyiunk számára.

Ha úgy is érezzük, hogy idén valami nem úgy történt, mint vártuk, kár azokban az ígéretekben bíznunk, amelyek azt harsogják, hogy jövőre jobb lesz minden; inkább vegyük észre azokat a kis csodákat, amelyek most is minden nap történnek velünk. Akkor majd mi is megkönnyebbülten sóhajthatunk fel: „Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig énnekem…” Bevallom, én is visszavedlettem egy kicsit gyerekké, mikor felfedeztem az első lehullott gesztenyéket a kertünkben, és eszembe jutott, hányszor gyűjtöttem össze őket, hogy gesztenyeemberkét csináljak belőlük, vagy, hogy a bal zsebembe rejtsek egyet szerencsehozó talizmánként, és eszembe jutott a diós kiflik íze is, amikből - remélem - idén is jókat fogok falatozni. Végre… itt az ősz!Almási Gábor

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Mikor a mindig mosolygós, fiatal Nagy Enikőnek feltettem a kérdést, kicsit szabadkozott, hogy ő itt csak "vasárnapi templombajáró", mégis sok-sok szálat tudott felsorolni, amelyek ehhez a templomhoz kötik: igaz, hogy 1987-ben az Angyalföld térre költözött, de a hétköznapokat szülei lakásában tölti - ez a magyarázata, hogy ide vasárnaponként jut el. Már a kis kápolnába is hűségesen járt, s azóta is részt vállal az itteni feladatokból. Mint a Szent László templom vezető Mária légiósa, patronálja a mieinket, van akiknek hitoktatóként segít vallási témákban eligazodni, olykor az énekkarba is bekapcsolódik. A Harangszónak nem csak hűséges olvasója, hanem elvisz néhány példányt a Szent László templomba, s hozza cserébe az ő hírlevelüket. Jól érzi magát nálunk. s egyre több kedves ismerőse van már közöttünk is...

Események templomunkban

Ebben a hónapban2 gyermekkapta meg a keresztségszentségétNév szerint: Ábel és Dorka

Múlt hónap óta esküvő és 2 temetés is volt. 

Szeptember 15-én, vasárnap d.u. 5 órákor a Szűzanya tiszteletére hálaadó hangversenyt ad templomunkban Kutor Noémi, a Zeneakadémia hárfa szakos hallgatója (közösségünk tagjának, Sári Gusztávné Magdikának unokája)

Káplán atyánk és Pankotai József atya októbertől ima-iskolát szervez, melyre várják mindazokat, akik vágynak arra, hogy új imamódokat tanuljanak meg, és ezzel szeretnék lelkiéletüket elmélyíteni. Jelentkezni az újságos asztalon található jelentkezési lap kitöltésével lehet. 

Bemutatunk egy családot: a Papp Család

A Harangszó rendszeres olvasóinak mind a nagymama, Kocka Istvánné Erzsike néni, mind a fiúk: Gábor és Balázs jó ismerősei, így most elsősorban az édesanyára Papp Istvánné, Erzsikére voltam kíváncsi. Ő tiszafüredi születésű,munkába állása óta él Debrecenben: műtősnő a Szülészeti Klinikán. Felelősségteljes munkájával ő a családfő, mivel 10 éve balesetben meghalt a férje. Gabika négy, Balázska másfél éves volt akkor. A család talpra állásában elsősorban a hit ereje segített, de nagy szerepe van ebben a nagymamának is, aki 7 éve költözött hozzájuk. Ugyanis Erzsikének gyakran kell ügyeletet vállalnia, s nem tudott volna eleget fiai mellett lenni. 

Közben nőttek a gyerekek: Gábor első osztályos, Balázs óvodás kora óta hittanos, s amint lehetett a ministrálást is megtanulták. Így aztán ma már otthonosan és fegyelmezetten mozognak az oltár körül, hétköznap is szorgalmas ministránsok. Gábor ennek révén Rómába is eljutott (beszámolóját olvashattuk a Harangszóban). Ő most lett középiskolás, a Mechwart informatika tagozatát választotta: „Kemény iskolának indul, de megbirkózom vele!”- mondja elszántan. Balázs most hatodikos. Mindannyian szeretnek biciklizni, a fiúk horgászni is szoktak. Az édesanya olvas, keresztrejtvényt fejt szabadidejében, de amikor csak tudnak hétköznap is eljárnak szentmisére. Balázs elég házias, részt vesz az otthoni sütés-főzésben. Debreceni nagybátyjuk (Erzsike egyik testvére) segít a fiúk nevelésében, így a férfi viselkedésminta is érvényesül ebben az összetartó családban.

Bemutatunk egy közösséget: az első Házaspár-Kör

A kápolna megnyitásának második évében kezdeményezte Diviki István és felesége Marika (a Fokoláréból kaptak ihletet, s volt is már némi gyakorlatuk), hogy pár család fogjon össze, s találkozzanak rendszeresen váltakozva egyikük-másikuk otthonában, hiszen a mai felnőttek életéből gyermekkorban többnyire kimaradt a hitélettel való rendszeres foglalkozás. Eleinte Tomka Ferenc: Nagykorúság Krisztusban c. könyvének témái szolgáltak a beszélgetések kiindulópontjául, ezt befejezvén a nagy Katekizmus mellett döntöttek, jelenleg – András atya irányításával – az Apostoli hitvallás vége felé járnak. A Berényi, Kind és Berki család voltak még az alapítók, Németh Béláék valamivel később csatlakoztak hozzájuk. Az összetétel azóta megváltozott: Berényi Dénesék sokféle elkötelezettségük miatt csak akkor kapcsolódnak be ebbe a körbe, amikor az ő otthonukra kerül a sor; Marikáék és Berkiék elköltöztek a Tócóskertből. (Marikáékhoz még sokáig kijártak Józsára, hangulatos estéket töltvén a szép kertes házban, ám végül ők egy munkahelyi csoporthoz csatlakoztak.) Bővíteni kellett a kört: Asztalos Attilára és Ibolyára esett a választásuk: ők nem csak új színt hoztak a közösségbe, hanem – remélhetőleg – most már stabillá is válik ez a csoport. Hétfő esténként szoktak találkozni, jobbára havonta egyszer, az állandóságot jelképező Szentföldről kapott kis Szent család szobor meg a gyertya körül. Mindig a házigazda szerepét betöltő család mutatja be az aktuális témát, s a hosszú, szerteágazó beszélgetés – egyre közvetlenebbül –még vacsora közben is folytatódik…

A hónap szentjei közül: A főangyalok

Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Történetük a teremtéssel kezdődött, ők lettek a legtökéletesebb teremtmények. Kegyelembe öltöztek - tanítják atyáink - és próbára lett téve hűségük. Szabad akaratuk lehetővé tette a hűséget és a bukást. A hűségesek jutalma örök boldogság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett. 
A szenthagyomány Mihályt teszi meg a nagy harc vezérévé, ebben a harcban a bukott angyalok le lettek taszítva a mennyből (Jel 12, 7-9). A hagyomány szerint megjelent Nagy Szent Gergely pápának Hadrián császár mauzóleuma felett, jelezve a nagy pestis járvány végét. Ma az Angyalvár tetején látható ércszobra figyelmeztet minket Mihály jelenésére. Franciaországban is híres búcsújáróhely alakult ki a Mont-Saint-Michel sziklatömegén. Már 966-ban bencés apátságot alapítottak itt Szent Mihály tiszteletére.

Lovagrendek tisztelték védőszentjüknek, hadseregek hímezték képét zászlóikra, az Egyház is segítségül hívja a rossz elleni küzdelemben (Ef6, 11-17).

GÁBOR főangyal, a Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike. Láng-követek ők, akik az emberiséget irányítják. Szerepüket hasonlítják a hétágú gyertyatartóhoz, Isten világosságát terjesztik a történelem szentélyében. Jelképezik a Szentlélek 7 ajándékát, vagy a 7 szentséget. 

Zakariásnak megjelenve a főangyal a jeruzsálemi templomban hírül adta Keresztelő Szent János születését és a megváltás elérkeztét (Lk 1,11-20). Magáról elmondja ekkor, hogy az Úr színe előtt áll. Názáretben Máriánál megjelenve a Megtestesülést jelentette be. Ünnepe a II. Vatikáni Zsinatig március 24-én volt, és a Zsinat tette egy napra a három ismert nevű angyal ünnepét.

RÁFÁEL angyal egyike a hét angyalnak, aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen. A Bibliában csak Tóbiás könyvében szerepel. Az ifjú Tóbiás kísérője. (Tób 12, 15) Segít nehéz helyzetekben, gyógyít, ártalmatlanná teszi a démont. A zsidó irodalomban mint angyalfejedelem, vagy trónálló angyal jelenik meg, így a Qumráni leletekben is. A keresztény hagyomány a főangyalok közé sorolja és az úton levők védelmezőjét látja benne.Petrik János

A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://www.extra.hu/szentcsaladplebania

Szép gondolat:

A hit olyan madár, mely akkor is énekel, ha az éjjel még sötét.

Indiai keresztény mondás

Gyermekeinknek - egy kis feladat

Az előző heti megfejtés: Sámson, József. A nyertesek Gyarmati Zoltán, Ádám és Zsuzsi. A mostani feladvány is hasonló, reméljük, most több megfejtés érkezik. Ki adhatta fel az "apróhirdetéseket"? 

Hajóépítésben járatos ácsokat felveszek, „szivárvány” jeligére. 

Gyorsan növő ricinus-csemetét vennék, „csalódott próféta” jeligére. 

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Mit csinál a zsiráf, ha pofon vágod? - Kirúgja alólad a létrát.

HITOKTATÁS

A plébániánk területén lévő közoktatási intézmények (óvodák, általános és középiskolák) tanulói a következő lehetőségekkel élhetnek:

Óvodások: Óvodákban, ha lesz rá igény – az időpont még nem tisztázott.

Kedd 16 -1645Szent Család Templom hittanterme

I-II. osztályosok

Szerda 16 -1645Vörösmarty 112. sz. terem (Angyalföld téri és Kazinczy is ide jön)

Csütörtök1540-1610Lillatéri iskola

I-IV. osztályosok

Kedd1330-1410Gárdonyi (Nagysándor-telep)

III-IV. osztályosok

Hétfő16 -1645 Vörösmarty 112. sz. terem 

(Angyalföld-tériek és Kazinczy-s diákok is)

Csütörtök14-1440Lillatéri iskola

V-VI. osztályosok 

Kedd14 -1445Vörösmarty 112. sz. terem

(Angyalföld-tériek és Kazinczy-s diákok is)

1645-1730Szent Család Templom hittanterme

V-VIII. osztályosok

Kedd1415-1500Nagy Sándor (Nagysándor-telep)

Csütörtök1445-1525Lillatéri iskola

VII-VIII. osztályosok 

Kedd1845 - 2015 (dupla óra) Szent Család Templom hittanterme

Fiatalok Nevelőintézete

Kedd1545 - 1715

Ifjúság: gimnazista és egyetemista korúak számára

Szerda1845 - 2015 (dupla óra) Szent Család Templom hittanterme