TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

3. évfolyam 10. szám - az Úr 2002. évének október havában.

Október: Mindszent hava

Vége a meleg nyári napoknak, az időjárás egyre hűvösebb, a nappalok egyre rövidülnek. A föld termései, a kertek gyümölcsei betöltik a kamrákat. A fák levelei elhalványulnak sárga, piros, bordó…stb. színekben pompáznak, azonban nem kell sok idő és elveszítik lombozatukat. Az elmúlást juttatják eszünkbe. Az emberek egyre kevesebbet tartózkodnak a szabadban, inkább a meleg otthonukban maradnak (persze ezt nem teheti meg mindenki), így talán több lehetőség adódik a beszélgetésekre, visszaemlékezni az év eddigi eseményeire, elhunytakra. Az utóbbira azért is, hiszen hamarosan itt van november 1., mindenszentek ünnepe, majd másnap halottak napja.

Az ünnep a VII. századból ered, ekkor szentelték fel az egykori pogány Pantheont Máriának, a vértanúknak és minden szenteknek tiszteletére. Ma ezen a napon a megdicsőült Egyházról emlékezik meg a liturgia, arról az egyházról, amelynek tagjai már eljutottak az üdvösségre. Halottak napján a szenvedő egyház (szenvedő lelkek) kerül előtérbe. Mi, a küzdő egyház tagjai segíthetünk rajtuk imáinkkal (búcsúk). „Ó valóban boldog anya ez az Egyház, melyet az isteni kegyelem kitüntetése ékesít, a győzedelmes mártíroknak dicső vére feldíszít, a szüzek ragyogása szépséges ruhába öltöztet… Hát rajta, kedveseim, a küzdelemre!” (Szent Beda Venerabilis ünnepi beszédéből) Király Anna

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Ezúttal Tar Imrénét, Erzsébetet kérdeztem meg. "Egész életemben vágytam rá, hogy végre közel lakjak a templomhoz... Balmazújvároson ugyanis, ahonnan származom, 3 km-re volt. Egyszerű emberek járnak ide, de annál összetartóbbak. Már a Forrásban lévő kápolnát megszerettem. Jó a Mónika közösségbe is járni,jó látni a sok ministráns gyereket... Nekem is van 7 unokám a három gyermekemtől. Mind a hét kislány. A két fiam debreceni, nekik református a feleségük, mindkét család tiszteli az Istent. A lányom viszont Pomázon él, az ő három kislányát gyakran elhozom ide a templomba, amikor nálam vannak. Ők úgy ismerik a Bibliát, akár sok felnőtt. Nem is csoda, a vőm baptista teológiát végzett, görögül, héberül is tanult. Magam is szeretem a Bibliát olvasni, hisz egyedül élek rokkant nyugdíjasként. Ha csak tudok, hétköznap is eljárok ide a templomba." - Adja Isten, hogy minél tovább eljárhasson!

Események templomainkban

A Szent Családban:Október első vasárnapján három gyermekkapta meg a keresztségszentségét,név szerint:Noémi Anna, Zsuzsanna és Péter, aki képviselőtestületünk egyik családjának , Németh Istvánnak és Jutkának kisfia, a ministráns Isti-Pisti öccse.
A bérmálkozás október 26-án szombaton 18 órától lesz templomunkban. Szeretettel várjuk Püspök atyát, hogy e szentségnek erejével erősítse meg Krisztusban nagykorúvá váló fiataljainkat. A felkészülés mind a hittanórákon, mind a vasárnap délutáni foglalkozásokon tovább tart. 23-an készülnek a Szentlélek befogadására.
Október hónapban minden nap fél 6-tól (az esti szentmiseelőtt) közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
November hónap elején imádkozzunk elhunyt hozzátartozóinkért és azokért is, akikért talán senki sem imádkozik. A Köztemetőben Mindenszentek ünnepén délután 4 órakor lesz közös szentmise, a debreceni Római Katolikus plébániák papságának közreműködésével, minden elhunytért. 

Hajdúsámsonban:négy gyermek: Adrien, Dániel, Magdolna és Viktória részesült a keresztség szentségében. - Múlt hónap óta volt egy temetés: Szabó Péteré (82. éves). - Jogerőssé vált a visszakapott szolgálati lakás és templomunk telkének egyesítése, hamarosan elkezdődhet a lakás és a templomi rész felújítása.

János atya közreműködésével október első vasárnapján elindult az imaiskola. Kéthetente, vasárnap este fél nyolctóla Szent Anna székesegyház Szent Imre termében vannak a foglalkozások.

November 9-én (szombaton) délután 4 órától lesz a 9. debreceni ökumenikus énekkari találkozó a Széchényi kerti Református Gyülekezet templomában az István téren. Ezen - mintegy 12 kórus között - énekkarunk is szerepel. Mindenkit szeretettel várunk!

Bemutatunk két családot: a Vállaji és Kürti család

A következő cikk, az öt unokatestvérről indokolja, hogy most - rendhagyó módon - mindkét családot együtt mutassuk be. (Ők maguk is így kérték.) A nagymama, Kákos Elekné, Magdika néni tartja össze a nagy családot, amely egy Nyírbátor melletti dolgos és vallásos sváb falu-párból, Mérk-Vállajból költözik fokozatosan városunkba: már csak a középső (fiú) testvér él ott; ("ő sem bírja már soká"- mondják az itteniek. Két lányuk, Esztike és Klárika, valamint unokájuk, Virág után lehet, hogy ők is beköltöznek.) A nagyobbik lány Magdi kezdte a sort 1978-ban, ő már törzsgárda-tag a Biogálban mint könyvelő. Férje Vállaji László, nevében is őrzia falu nevét; a vízműnél diszpécser. 1983-ban kötöttek házasságot. 1984-ban nagy veszteség érte a családot: meghalt az édesapjuk. Ám egy év múlva megszülettek az ikrek (Orsi és Kriszti), s ezt úgy élte meg a család, mind egy "kárpótlást". Magdika néni újra értelmét látta életének, beköltözött a gyerekekhez (bár nagy áldozatokkal még ma is fenntartják a mérki házat, amelyetnyaranta utánfutóstul, macskástul megrohamoznak. Ez jelenti a szabadságot a gyerekeknek). Gizike ugyanis hamarosan követte nővérét Debrecenbe, s négy évig együtt is lakott a két család egy 1+ két félszobás lakásban, miközben zsinórban született négy gyerek: az ikrek után Gizikééknél Gergő, Magdiéknál Balázs, s csak az ötödik, Gabika érkezettvégre a Kürti család új lakásába (két nappal a költözés után). "Kész csoda volt, amilyen közel voltunk egymáshoz!” - mondják a testvérek. Gizike a főiskolán, Pécsett ismerkedett meg férjével:mindketten építőmérnökök. Pál műszaki ellenőr, Gizike viszont még két évig főállású anya a 4 éves Veronikával, a nyolcadik unokatestvérrel, aki nagy örömet jelentett a két nagyfiú után. Ő most középső csoportos óvodás: két nagyfiú testvére - ha nem is pesztrálja - de szívesen vigyáz rá. (Egyik szentmisén láttam, amint egyikük a kóruson magasba emeli a kicsit, s megmutatja neki, amire kíváncsi.)A két család olyan közel lakik egymáshoz, hogy - amint a nagymama mondja - "nem hűl ki a palacsinta", míg átérnek vele. Meg is felezik mindig a vasárnapi süteményt, így mindenki kétfélét ehet. A nagymama Magdiéknál lakik, így náluk szoktak összegyűlni egy-egy nevezetes eseményre: Veronika keresztelőjére, Orsika szalagtűzőjére, no meg most majd a bérmálkozás alkalmából. Családon belül lesznek bérmaszülők a mérki fiútestvérüket is bevonva. Aztán majd jön a ballagás... Ugye érezzük, milyen jó dolog a nagy család...

Bemutatkozik 5 régi-új „ifis” hittanosunk:

Vállaji Orsolya vagyok, 17 éves tócóskerti lány. Szeretném magamat, két testvéremet, és két unokatestvéremet bemutatni önöknek. 

Hárman vagyunk testvérek. A húgom szintén 17 éves, mivel ikrek vagyunk. Első ránézésre nehéz megkülönböztetni minket, de ha valaki megismeri mindkettőnk egyéniségét, rájön, hogy nem vagyunk teljesen egyformák. Kriszti húgom a Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskolába jár, én a Fazekas Mihály Gimnázium negyedikes tanulója vagyok. Mindenki fel szokta tenni nekünk a kérdést, hogy miért nem egy iskolába járunk. A válasz egyszerű. Kriszti mindenképpen közgazdasági vonalon akarja folytatni a tanulmányait, míg engem ez kevésbé érdekel. Én kommunikáció szakra szeretnék menni. Nagyon érdekel a média és újságírás világa, tehát ez nekem most egy jó alkalom, mert kipróbálhatom, milyen is lesz majd újságíróként dolgozni. Van egy öcsénk, őt Balázsnak hívják. 15 éves, és a Mechwart András Szakközépiskolába jár, informatika tagozatos osztályba, most kilencedikes. A kapcsolatunk nagyon jó, mindent megbeszélünk egymással. Nagyon fontosak számunkraa szüleink. Becsületes, jó emberek, akik minket mindig a jóra tanítanak, ezért is tartották fontosnak, hogy vallásos nevelésben részesítsenek minket. Még általános iskolába jártunk, amikor sor került az első áldozásunkra, most pedig nemsokára bérmálkozni fogunk. 

Azért halasztottuk ilyen sokáig a dolgot, mert 5-en, mi hárman, és a két unokatestvérünk, Kürti Gergő, és Gábor, mindenképpen együtt akartunk bérmálkozni, mivel mi öten olyanok vagyunk, mint a testvérek. Úgy gondolom, már elég „nagyok” , és „érettek” vagyunk arra, hogy saját magunk döntsük el, hogy felnőtt keresztényekké akarunk válni, és majd később mi is ilyen szellemben akarjuk nevelni a gyerekeinket. Az anyukáink részéről vagyunk unokatestvérek, és elmondhatjuk, hogy együtt nőttünk fel. Mi minden nagy ünnepet együtt töltöttünk, de az ünnepeken kívül tudtunk egymás hétköznapjairól, apró-cseprő örömeiről, és bánatairól is. Szerintem ezek a dolgok, amik igazán összekötnek minket, és talán szorosabbá teszik a kapcsolatunkat az átlagosnál. Tehát Gabika most nyolcadikos, így ő is ugyanolyan nehéz helyzetben van, mint Kriszti, meg én, hiszen neki is döntenie kell a jövőjét illetően. Gergő most tizedikes, szintén a Mechwartba jár informatikára. Most ő van köztünk a legjobb helyzetben, hiszen már ismeri az iskoláját, rengeteg barátot szerzett, és nem kell valamilyen fontos döntést hoznia. Ő is nagyon intelligens, jó tanuló srác.

A családomról én csak jót tudok írni. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy olyan emberek vesznek körül, akikre mindig büszke vagyok, és akik nagyon szeretnek.

A hónap szentjei közül: Szent Simon és Júdás Tádé

Simon, Kánában született. Neve az evangéliumban: Buzgó = zelóta (az ószövetségi törvény buzgó követőit nevezték így). Kr. u. 67-70 közt a zsidó felkelés idején nagy szerepet játszottak. Egyesek szerint Simon apostol is a zelóták pártjának tagja volt. Talán Egyiptomban, Észak Afrikában működött. Valószínű, hogy Perzsiában, Suanir városában lett vértanú. Halála időpontja ismeretlen. Ereklyéi Rómában, Kölnben, és sok más helyen is találhatók.

Júdás Tádé a tizenkét tanítvány egyike (Mk 3,18; Mt 10,3). Az utolsó vacsorán ő kérdezte meg az Urat, miért csak az apostoloknak, és nem a világnak nyilvánította ki magát (Jn 14,22). Működéséről semmi biztosat nem tudunk, még a hagyomány sem egységes róla. Egy legenda szerint apostolként hirdette az evangéliumot, de ugyanakkor Edesszában is a 70 tanítvány egyikének említik.

Szép gondolat:

A balga semmiért a halálba szalad,

S az örök életért lyukas garast sem ad.(Angelus Silesius)

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Az előző hónap nyertesei: Báránkó András, Gyarmati Ádám és Papp Balázs. (Végre ismét sok megfejtés érkezett!) Ismét néhány "apróhirdetés": 1. Templomépítéshez szakmunkásokat alkalmaz megfelelő anyagi háttérrel rendelkező uralkodó, "bölcsesség" jeligére. 2. Harsonázni tudó papokat keresek sok gyaloglással járó munkára. A jelentkezésekre kérem ráírni: "várostrom". 3. Finom vadméz eladó "oroszlánkoponya" jeligére.

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Egy sebész, egy építész és egy politikus azon vitatkozik, melyikük foglalkozása a legrégebbi.- Isten kivette Ádám egyik oldalbordáját és megteremtette Évát. Ez volt az első műtét. A sebész a legrégebbi foglalkozás. - mondja az orvos. - Az ember teremtése előtt Isten a káoszból megteremtette a világot. Eszerint a legrégebbi foglalkozás az építészé, - így a mérnök. Mire a politikus hanyagul odaveti: - És mit gondoltok, ki teremtette a káoszt?!

A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://www.extra.hu/szentcsaladplebania