TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

3. évfolyam 11. szám - az Úr 2002. évének november havában.

November: Szent András hava
Szent András apostol mellett Szent Mártont is e hónapban ünnepeljük. Remélem, senki nem felejtett el Márton napon libát enni, mert „Aki ma libát nem eszik, egész évben éhezik,” legalábbis a néphiedelem szerint. A biztonság kedvéért azért én megkóstoltam egy kis libasültet, csak az új bor hiányzott hozzá, merthogy az új bor ízlelgetése is a Márton-napi hagyományok közé tartozik, és mindenki tudja, hogy az új bor jobb, mint az ó, különben az ó-t már tavaly megittuk volna. 
 
Almási Gábor
Érdekes, hogy az elődeink milyen szépen kötötték a vetés, az aratás, a szüret, és életük minden ügyes-bajos dolgának idejét a szentek ünnepeihez. Csak azt nem tudom, mit tennének ma, amikor az emberekkel együtt az időjárás is kapkodósabbnak, szaladgálósabbnak, valljuk be, bolondabbnak látszik. Vajon mit mondtak volna a természetet olyan jól megfigyelő „egyszerű” emberek, ha november közepén katicabogárra bukkannak, vagy, ha meghallották volna egyik reggel a csinos meteorológusnő időjárás jelentését: „Európa egy részén tél van, máshol ősz, vagy tavasz.”? Uram, egy kicsit segíts lelassulnunk, és összeszedni magunkat!

A rózsafüzér éve: 2002. október – 2003. október

A rózsafüzér a 2. évezredben, fokozatosan alakult ki. Alapja a keletről származó, csomókkal, magvakkal, csigahéjakkal, kavicsokkal ellátott zsinór, számláló füzér volt. Nyugaton a ciszterciták és a domonkosok használták először. Később az évtizedek múlásával már a pápák (XIII. Leó, XXIII. János, VI. Pál, II. János Pál) úgy mutatják be a rózsafüzért, mint hatékony spirituális segítséget a társadalom szükségleteiben. Végül hangsúlyozzák a Krisztusra való irányultságát, hiszen a rózsafüzér mondása „Krisztus arcának szemlélése, Máriával”.
A hívő ember számára nagyszerű eszköz a Krisztus misztérium szemléléséhez, hiszen a rendszeresen visszatérő Üdvözlégy imádkozása közben a különböző, Jézus életét felölelő titkokról (örvendetes - Jézus gyerekkora; fájdalmas - Jézus szenvedése; Dicsőséges - Jézus megdicsőülése) elmélkedünk. Ugyanakkor a szívünk belefoglalhatja a rózsafüzér tizedeibe mindennapi gondjainkat, bajainkat, hálánkat; így adva a hétköznapi élet ritmusát. 
II. János Pál pápa, hogy Jézus nyilvános működésének, tanításának titkait is szemlélhessük a rózsafüzér imádkozása közben, – kiegészítette a szentolvasót egy negyedik titok sorral, a világosság misztériumával. A világosság öt titkával kiegészült nagy rózsafüzér így 20 titkot foglal magában, ezért a Rózsafüzér Társulatban az eddigi 15 helyett, 20 fő alkot egy „koszorút.” 


Templomunkban a rózsafüzér évében (nemcsak októberben), a szentmisék előtt mindig elimádkozunk egy tizedet a napnak megfelelő rózsafüzérből.

A Világosság rózsafüzér titkai:

1. aki a Jordánban megkeresztelkedett

2. aki Kánában megmutatta isteni erejét

3. aki meghirdette Isten országát

4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

5. aki az eucharisztiában nekünk adta magát.

A teljes rózsafüzér ilyen rendben imádkozható:

Örvendetes (hétfőn és szombaton)

Világosság (csütörtökön)

Fájdalmas (kedden és pénteken)

Dicsőséges (szerdán és vasárnap)

A társulati tagok természetesen egész hónapban, minden nap ugyanazt a tizedet imádkozzák, mert ők húszanként egy koszorút alkotva, mindennap a teljes rózsafüzért elimádkozzák.A fenti rend a közös imádkozásoknál és azok estében ajánlott, akik naponta egy 5 tizedes rózsafüzért szoktak elvégezni. Király Anna

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Örömmel fedeztem fel a minap, hogy a mi lépcsőházunkban is lakik végre valaki, aki – ha csak teheti – naponta eljár templomunkba. Mariska néni (Kruppa Andrásné)kb. egy hónapja lakik a Derék utcán.Fia biztatására költözött ide Diósgyőrből: „Az jó volt, hogy ott igazán sokan jártak templomba” – emlékszik vissza - nem úgy mint Girincsen, a szülőfalumban, ahol anyarakat ma is töltöm. Nagyon nehéz lenne megszokni egyedül egy bérházban, ha nem lenne ez a templom. Jó látni a szorgalmas ministránsokat hétköznapokon is, meg a fiatalokat… Könnyen megy az ismerkedés: egyik este Margó kérte, mondjam én a rózsafüzér egyik tizedét.Akkor már csak szóba elegyedtünk mise után, s együtt mentünk haza. Szívesen járok a Mónika közösségbe is; jó a fiam közelében élni, így gyakrabban találkozhatok velük. Ők a Szent Annához tartoznak, bár a fiúunokám itt bérmálkozott, Kingácska, a kislány pedig itt volt elsőáldozó.Velük voltam először ebben a templomban, s egyre otthonosabban érzem magam…

Események templomainkban

A Szent Családban:November első vasárnapján egy gyermekkel gyarapodott közösségünk a keresztség szentsége által, név szerint:Ármin Pál

Nagy ünnepe volt templomunknak az idei bérmálás. Szám szerint 24 fiatalt bérmált meg a püspök atya.

Templomunk kórusa idén is szerepelt az ökumenikus énekkari találkozón, ami immár kilencedik alkalommal került megrendezésre. Az idei színvonalas találkozónak a Széchényi kerti Református Gyülekezet temploma adott otthont, külön köszönet érte Jeney Zoltán lelkész úrnak.

A „Szent Erzsébet rózsája” díjat ebben az évben a sokunk által jól ismert Márta (Dr. Halász Tiborné) a Krízis-iroda vezetője kapja, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat debreceni csoportjából. Ezt az országos díjat évente egy olyan személynek adják, aki karitatív lelkülettel, önkénteskéntszolgálja a rászorulókat.A díj átadása november 17-én koncert keretében lesza budapesti Vigadóban, ahová egy autóbusznyi barátja, lelkes híve kíséri el Mártát. Mi is szívből gratulálunk!

Idén is Krisztus király vasárnapján lesz a szentségi házassági évfordulók közös ünneplése. Várjuk mindazokat, akik 5, 10, 15, … 25, … 50, stb. éve mondták ki a boldogító igent az oltár előtt.

Advent 3. vasárnapján (december 15) első áldozás lesz templomunkban. A templomi előkészületek (3. és annál magasabb osztályos hittanosaink számára) november 17-én délután 3 órakor kezdődnek. 

November 23-án, szombaton este keresztény bál lesz a Tóth Árpád Gimnáziumban. Az erről szóló plakát templomunk hirdetőtábláján megtalálható.

Névnapjuk alkalmából köszöntjük az Imréket és az Andrásokat.

Nov. 30-án a szentmise után szép hangversenyt hallgathatunk meg kántorunk, Németh Béla, és a szkóla előadásában.

Ebben az évben ifjúsági csoportunk készül a karácsonyi misztériumjátékra.

Advent hétköznapjain (hétfőtől péntekig) reggel 6 órakor az idén is roráté misék lesznek templomunkban. Szombatestéken a szentmise előtt végezzük az adventi gyertyagyújtást.

Felnőtt, kereszteletlen, vagy hitük tudatos megélését elkezdeni akaró testvéreink számára katekumenátust indítunk. Az érdeklődők Fodor János atyánál jelentkezzenek.

Hajdúsámsonban:Az elmúlt hónapban három gyermek részesült a keresztség szentségében: Dávid, Dániel, és Petra. 

Ismét működik Sámsonban is az ifjúsági közösség (középiskolások, egyetemisták, és a fiatal dolgozók hittana) pénteken esténként 1900 – órától. Mi magunk tartjuk a foglalkozásokat, mindig más hittanos készül fel.

Idén is lesz pásztorjáték a karácsonyi éjféli mise előtt, melyre megkezdtük az előkészületet az általános iskolás korú hittanos gyerekekkel vasárnaponként, a szentmisék után.

Megkezdődött templomunk és a visszakapott lakásrész felújítása. A munkák teljes befejezése 2003. tavaszán várható.

Bemutatunk egy családot: a Mátyásföldi család

A vasárnapi miséken a kóruson ülőknek ismerős a két huncut szemű kislány és szülei, akik már egy éve a Bocskaikertbe költöztek, a szentmisékre rendszeresen a Szent Család templomba járnak vissza, mivel az előző években, amíg a derék utcán laktak, rendkívül megkedvelték a családias hangulatú templomot és az itteni közösséget. Anna 4 éves, mozgékony és aranyos lány, a Svetits óvodába jár, hasonlóképpen, mint nővére Fanni, aki a Svetits általános iskola első osztályos tanulója. 

Édesapjuk Imre, egy debreceni szoftvercég ügyvezetője, édesanyjuk Marianna, pedig a tégláskerti általános iskola magyar szakos tanára. Mindkét szülő vallásos nevelésben részesült, s ezt próbálják meg továbbadni gyermekeiknek is, akik szívesen járnak a templomba, s zsenge koruk ellenére rendkívül jól érzik magukat az Isten házában. Az ovis hittan rendszeres látogatói voltak az elmúlt években, de költözésük miatt már nem ide járnak. Igazi gyerekek, nagyon szeretik egymást és öröm számukra a közös játék. Fanni rendszeresen tanítgatja húgát az iskolában hallottak és tanultak alapján, aki érdeklődéssel figyeli az újdonságot.

Mátyásföldi Imre 

A hónap szentjei közül: Szent Márton

Sabariában (a mai Szombathelyen)316 végén, vagy 317 elején született, apja leszerelt császári tiszt volt. Szülei akarata ellenére hittanuló lett, de apja katonának adta. Egy Galliai (ma Franciaország) őrjáraton találkozott azzal a mezítelen koldussal, akinek félbevágott köpenyét odaadta, és akit később Krisztusként látott meg álmában. 339-ben megkeresztelkedett, de nem tudott leszerelni.
341-ben egy csatában pajzs és sisak nélkül egyedül állt ki, ezzel visszavonulásra késztette az ellenséget. A császár ennek a cselekedetnek hatására már engedélyezte a leszerelését. Galliában remeteségbe vonult, csak a legkisebb egyházi rendet fogadta el. Álmában intést kapott, hogy az időközben Pávia mellé (Felső-Olaszország) települt szüleit térítse meg. Azonnal elindult, útközben rablókat térített meg. Édesapját ugyan nem sikerült megtérítenie, de édesanyját és még sok pogányt vezetett a hitre. Ezzel az ariánusok haragját vonta magára. Menekülnie kellett, visszatért Galliába és kolostort alapított Ligugében. 
Híre rohamosan terjedt, tíz év remetéskedés után akarata ellenére, Tours püspökévé választották, de itt is remetei szerénységben élt. Templomokat épített, térített, szervezett. Nyolcvanéves korában megrokkant, de továbbra is keményen vezekelt. 397. november 8-án szenderült el. Hamvai Toursban vannak, sírja a leglátogatottabb búcsújáró helyek egyike. Emléknapja november 11-én van.

Szép gondolat:

Naponként kell meghalnunk, hogy meg ne haljunk, amikor meg kell halnunk. 

(Felirat a schleswigi dómon)

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Az előző hónap feladványának megoldásai: 1. Salamon 2. Józsue 3. Sámson. A nyertesek: Gyarmati Zoltán, Gyarmati Ádám és Szabó Enikő, gratulálunk.

A következő feladványban egy személyt keresünk. Ki mondta azt a mondatot az Újszövetségben, amelynek mássalhangzói sorrendben: Szbd nktk rm plgrt tlt nlkl mgstrzn?. Segítségül megadunk 3 nevet: Jézus, Péter és Pál. Jó játékot!

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

A pap a szentmisén a szentbeszédet mondja, miközben a hangtechnika felmondja a szolgálatot. Ütögeti a mikrofont, majd ezt mondja: Tönkrement a mikrofon!
Erre a hívek: És a te lelkeddel! 
?