TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

4. évfolyam 1. szám - az Úr 2003. évének január havában


 
 
 
 

Ünnepnaptár - A kánai menyegző

Vízkeresztnek idén különös fényt adott, hogy nemrégiben jelentette be a szentatya a Világosság rózsafüzérének titkait. Ez az a rózsafüzér, amelyik második titkában a kánai menyegző fontosságára mutat rá: hogy itt kezdődött Jézus Krisztus messiási működése a világban, illetve itt mutatta meg először isteni erejét. A zsidók által annyira várt megváltó nem valami látványos, nagy tettet hajtott végre „bemutatkozásképpen”, ehelyett megmentett a szégyentől egy fiatal párt. 

Sokáig nem értettem, hogy miért éppen ez az esemény volt annyira különleges, hogy Jézus odament segíteni, és János is úgy kiemeli evangéliumában. Talán ma sem érteném, ha nem olvastam volna Gyökössy Endre szavait: „Isten előtt nincs kicsi meg nagy! Mert Isten olyan nagy, hogy előtte már nincs kicsi!” Ez valóban megdöbbentő: Isten olyan hatalmas, hogy ő már velem is tud foglalkozni, egyszerre figyel a végtelen univerzumra, és rám. 

Keresztény emberektől is gyakran hallani: „Nem akarom Istent ezekkel a semmiségekkel zavarni.” Tényleg komolyan gondoljuk, hogy zavarjuk Istent? Hogy Jézus azért jött közénk, mert nem érdeklik a mi mindennapos gondjaink? Nem tartom valószínűnek, de akinek kétségei lennének, kérdezze csak meg a mi templomunk „kánai” családjait, ki az, aki borrá változtatja a vizet, és megkönnyebbüléssé a kétségbeesést - most is, minden nap!Almási Gábor

Szép gondolat:

A boldogság nem a dolgokban van

hanem abban, ahogy ezek

szemünket és szívünket hangolják.

(Jeremias Gotthelf)

Téli táborban voltunk

Ez az év is jól kezdődött azoknak, akik- mintegy 30-an - elfogadták az atyák szíves invitálását a téli bükki táborba (bár egy kis hó juthatott volna előlegbe akkorra a mostaniból)

Miután elfoglaltuk szállásunkat Bélapátfalván egy hotelben, mindjárt felkerestük a híres román stílusú cisztercita apátságot, mely országos hírű monumentális műemlék, ma is megragad erőt és biztonságot sugárzó méltóságával.Vacsora utánközösvetélkedőre gyűltünk össze.

Másnap – mintha egy késő-őszi kirándulás lett volna - egész napos túra következett, elmentünk az Ördöggáthoz, megmásztuk a Kiskopasz hegyet, elmentünk a katonasírokhoz. A táj most is gyönyörű volt, sík vidékhez szokott lábunk jól elfáradt a nap során (jóllehet legtöbbünknek van már gyakorlata a hegymászásban), azért maradt még némi erőnk aközös esti szentmisére és egy kis játékra. Péntek este Csilla családi okok (haláleset), János atya pedig a másnapi diakónus szentelés miatt haza kellett hogy jöjjön.

Szombaton már gyerekjátéknak tűnt a közeli Bélkő felkeresése, ahonnan – a már nem működő kőbányán áthaladva - kissé „kalandos” úton tértünk vissza. Késő éjjel jött a hír, hogy Németh János atya testvére meghalt. Vasárnap délben (Németh János atya testvéréért felajánlott) mise után aztán véget ért a szünidei gondtalanság: most már következik kinek-kinek a félév előtti hajrá az iskolában (vagy az egyetemi vizsgaidőszak „megpróbáltatásai”).Király Anna

Események templomunkban

Karácsony napján és másnapjánkét gyermek kapta meg a keresztségszentségétNév szerint: Alexandra Judit és Zita Eszter

Múlt hónap óta két halottunk volt: Edit és András

Január 12-én, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén a debreceni Kamilliánus Családok tagjai templomunkban újították meg ígéreteiket.

Jövő héten (19-26) tartjuk az Ökumenikus imahetet. Az imaalkalmak minden nap délután 5 órakor kezdődnek, a részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Hogy minél többen be tudjunk kapcsolódni a közös imába, a jövő héten hétfőtől péntekig templomunkban reggel 7 órakor lesznek a szentmisék. Hátha ez az időpont - akárcsak adventben – többeket csábít templomunkba, hogy áldással elbocsátva, összeszedettebben „szolgálják Istent és embertársaikat” egész nap! Hajdúsámsonban január 21 és 22-én a katolikus templomban lesz az ökumenikus ima.

A Széchenyi kerti református gyülekezet szeretettel meghívja templomunk közösségét és énekkarát február 1-én este a Tóth Árpád Gimnáziumban tartandó jótékonysági estjükre.

Február 11-i betegek világnapját megelőző vasárnapon, február 9-én a 9 órai szentmise keretében a betegek szentségében részesülhetnek az arra felkészült betegek. Február 11-én az esti szentmise után egy rövid videofilmet vetítünk templomunkban a lourdesi kegyhelyről.

Hagyományos farsangi bálunk ebben az évben február 22-én lesz a Medgyessy Gimnázium aulájában. Mi is hívjuk református testvéreinket is, ilyen módon is építve az egységet a Krisztus-követők között. Az előző évekhez hasonlóan mindenkit biztatunk, hívjuk rokonainkat, barátaikat! Tombolatárgyakat, s egyéb felajánlásokat szívesen fogadunk. 

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Kriveckyné Molnár Katalinnal véletlenül kerültem szakmai kapcsolatba, s közben kíváncsi lettem rá, miért a mi templomunkat választotta. „Tíz éve vagyok a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatója, szakjaim: magyar, ének-zene, pedagógia. A pedagógus pálya iránti elkötelezettséget édesanyámtól „tanultam”, aki 38 évig tanított 1. és 2. osztályos kisdiákokat. A templomba járás örömét, a vallás gyakorlását, az elfáradt lélek felüdülését a családban tapasztaltam meg, ahol minden vasárnap „programjához” hozzátartozott a szentmisén való részvétel.

Van egy 16 éves fiam, Béla, aki középiskolai tanulmányait végzi, ő az örökösöm abban, hogy szeresse és majd továbbadja gyermekeinek vallásos érzületünket. Hét évvel ezelőtt költöztünk a Széchenyi-kertbe, és a régi templom gyakori látogatói voltunk. Amikor pedig felépült a mai templom, igyekszünk mindig itt lenni.

Hogy miért szeretek ide járni? Több oka is van. A legfontosabb: szeretek templomba járni – a közös imáért; a belső megnyugvásért, amelyet itt megtalálok; a lelki feltöltődésért, amely Istentől érkezik hozzám; az éneklésért, amely az életem fontos része (ma is tanítom intézményvezetőként az ének-zenét).

A másik fontos tényező: hiszek az imádság erejében, amelyet a nagymamámtól tanultam, és sajnos, mindig van miért segítséget kérni.

A harmadik ok pedig az, hogy szinte mindenkit ismerünk látásból, úgy érzem, idetartozunk, ebbe a „családba”. És bár nem vállalunk szerepléseket (szeretünk meghúzódni), erősítjük ezt a kis közösséget.”

Bemutatunk egy családot: A Kálmán család

Végre egy debreceni születésű család! Kálmánék 1984 ősze óta laknak a Tócóskertben. A bemutatást ezúttal rendhagyó módon Danival kezdjük, akit legtöbben ismernek, hiszen 6 év aktív ministrálás után ballagott a ministráns közösségből.

Dani 1985-ben született, a Vörösmarty Általános Iskolában tanult. Második osztályos korától rendszeresen járt hittanra: József atyához, Némethné Jutka nénihez (ekkor lett elsőáldozó), s év végén a területi hittanversenyen második helyezést ért el. A következő évben Zoltán atya keze alatt az iskolaév vége felé avatták ministránssá, s2000 októberébentemplomunkban bérmálkozott, azóta az ifjúsági hittancsoportba jár. Jelenleg a Brassai Sámuel Műszaki Középiskola 3. osztályos tanulója, mechatronika-elektronika szakon. Hobbija a számítógép, ezzel kapcsolatos pályán szeretne továbbtanulni. Emellett féléve jár a Rocksuliba, basszusgitár szakon. Most készül a féléves Rocksuli-koncertre, ahol 3 számban is szerepelni fog, s jelenleg minden szabad idejében a fellépésekre készül.

Dani nővére, Kálmán Szilvia 21 éves, a Debreceni Egyetem harmadévesföldrajz–környezettan szakos hallgatója. Ő is részt vesz nálunk esetenként a keresztény bálokon, kirándulásokon (Nyírbátor, Máriapócs, Erdély).

Édesanyjuk, Jószay Magdolna 9 éve jár templomunkba (ill. előzőleg kápolnánkba) Danival együtt. Jól érzi magát a családias légkörben, a miséken kívül ha tud, részt vesz minden zenei rendezvényen, több kirándulásunkon, keresztény bálunkon, ahol Dani az ifjúsági nyitótáncban szerepelni szokott. Ő 22 évig az Alföldi Nyomdában dolgozott számítógépes tördelőként, később pedig a Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.-nél – immár 6 éve – szerkesztő-tördelő. A családhoz (s templomunk közösségéhez) tartozik Dani anyai nagyanyjának testvére, Leitner Mária nyugdíjas üzemgazdász, mindkettejük – Dani és édesanyja – keresztanyja, illetve egyúttal Dani bérma-anyja is. Ő 1986-tól tócóskerti lakos, az egész család „kereszt-nagymamája”, aki mindig, mindenkit segít, amiben és ahol csak tud.

Egy a hónap szentjei közül: Aquinói Szent Tamás

Tamás a nápolyi Aquinói grófok nemzetségéből származott. Nápoly közelében, az Aquinói grófság területén fekvő Roccasecca várában született 1226-ban.Már öt éves korában a közeli montecassinói bencés kolostorba adták nevelésre. 1239-ben a bencés kolostorból Nápolyba, a domonkosokhoz kerül, itt folytatja tanulmányait és kérte felvételét a rendbe.

Rendi elöljárói a tehetséges novíciust továbbirányították tudományos kiképzésre: Rómán és Bolognán át Párizsba. Útközben, Rómától északra, testvérei útját állták, az atyai várba hurcolták, és ott fogva tartották. Tamás végig ellenállt minden csábításnak, amellyel életre szóló elhatározásának visszavonására akarták bírni. Az imádságnak és a tanulásnak élt, míg végül is tizenöt hónap után a domonkosok segítségével kiszabadult. 

1245-48-ig a kiváló német dominikánusnak, Nagy Szent Albertnek lett a tanítványa. Itt szövődik kettőjük közt az életfogytig tartó bensőséges barátság. 1260-ban IV. Orbán a pápai udvarba hívta. A görög császárral folytatott uniós tárgyalásokon Tamásnak kellett a római Egyház álláspontját képviselnie. 1265-ben átvette Rómában a rendi főiskola vezetését, 1267-től 1269-ig pedig VI. Kelemen udvarában tartózkodott. Közben fáradhatatlanul végezte a tudományos munkát. 

1274 tavaszának közeledtével a pápa meghívására útra kél a Lyonba meghirdetett zsinatra. Útközben megbetegedett s a fossanuovai cisztercita apátságban március 7-én elhunyt. XXII. János pápa 1323-ban szentté avatta. XIII. Leó 1880-ban minden katolikus tanító tevékenység védőszentjévé tette.Petrik János

Gyermekeinknek- egy kis feladat


Múlt havi rejtvényünk megfejtése: Izajás „Íme a szűz fogan és fiút szül...” Helyes megfejtést adtak:: Báránkó András és Németh István

Ha a betűket helyes sorrendbe teszed, akkor két ismert bibliai személy nevét olvashatod. Nehezítésként mindkét névben az egyik betűt kérdőjellel helyettesítettük. Ki ez a két személy? ?ddiv - ?niled 

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

A plébános folyószámlát akar nyitni a közeli bankban. 

Az ügyintéző eléje tesz egy kérdőívet, amit a pap becsülettel ki is tölt. 

A cég neve: Szent Habakukk Római Katolikus Egyházközösség 

Ha van anyavállalata, annak neve és székhelye: Római Katolikus Egyház, Vatikán 

Mikor alapították: kb. Kr. u. 33-ban