TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
4. évfolyam 4. szám - az Úr 2003. évének április havában.

Ünnepnaptár - Nagypéntek és Húsvét

„Mi pedig dicsekedjünk a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk.” – Legnagyobb keresztény ünnepeink titka előtt döbbenten áll az emberi értelem. Évente újra meg újra átéljük, sőt – ha akarjuk és megtehetjük – naponta minden szentmisében: „Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.” Belegondolunk-e ezeknek a mondatoknak az ellentéteket egységbe fogó dialektikájába? Az utóbbi években szerencsére közülünk, katolikusok közül is egyre többen kapcsolódnak be a nagyhét szent három napjának csodálatos liturgiájába a Szent Anna Székesegyház olajszentelő szentmiséjétől kezdve a szombat éjszakába nyúló feltámadási körmenetig.A harangok és az orgona elnémulása, az utolsó vacsorára való emlékezés, Jeremiás szavait idéző lamentáció, a szent kereszt felmagasztalása, a tűzszenteléssel kezdődő fény misztériuma, az Exsultethúsvéti gyertyát ünneplő bensőséges ragyogása, az Ószövetség olvasmányai, az erre készülő felnőttek befogadása a szentségek által, s végül a felcsendülő alleluja: milyen gazdaggá tehet bennünket, ha bármelyik megérinti lelkünket. Szinte észrevétlenül beavatódunk a megváltás szent misztériumába, s megtapasztaljuk, milyen jó megváltott embernek lenni...

Események templomunkban

Ebben a hónapbankét gyermek kapta meg a keresztségszentségét, név szerint: Ferenc és Dorina.

Katekumenjeink közül hárman kapták meg a keresztség és a bérmálás szentségét, s mind az öten most lettek első áldozók. Isten tartsa meg őket közöttünk kegyelemben!

Múlt hónap óta hét temetés is volt.

Ketten a katekumenek közül

Bara Miklós Pál és Kotormán Mihály debreceni születésűek, nőtlenek de már mindkettőjüknek van menyasszonya (Mihálynak a kezese is egyben). Mindketten szeretnek ebbe a közösségbe járni.
Pál a Tóth Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd egy vendéglátói tanfolyamon szerzett szakmai végzettséget így kereskedő lett. Jelenleg egy kis italboltot vezet lassan 10 éve. Menyasszonyával már nagyon szeretnének gyermeket, de ez még várat magára egy kicsit. Szeretnének keresztszülők is lenni, ez csak felelősségteljes keresztény példamutatással lehetséges. Ehhez a legjobb utat választotta. „Régebben nem érdekelt a vallás, mert más nevelést kaptam. Akkoriban anyukámnak nagyon sok gondja volt, mert egyedül nevelt engem és a testvéremet. Nem bántam meg, hogy járok a foglalkozásokra, mert sok érdekes dolgot lehet itt hallani és tanulni. Kellemesen csalódtam a papokban, mert sok minden foglalkoztatja őket a Szentíráson kívül is.” Pál nehezen tud megnyílni mások előtt, segítsünk neki, hogy nyitottabb lehessen, és így jobban otthon érezhesse magát nálunk!

Mihály a DATE Mezőgazdasági Karának Számítástechnikai, számviteli Szakát végezte el ill. a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát is befejezte. A gimnáziumi és egyetemi évek alatt aktívan kosarazott (NB/I ifjúsági szinten). Jelenleg főkönyvelő egy 600 főt foglalkoztató textilipari vállalatnál. Menyasszonyával augusztusban szeretnének egybekelni (templomi esküvő is tervbe van véve). A korábbi rendszer nem tette számukra lehetővé, hogy szentségekben részesüljenek. Azóta Mihály testvére már megkeresztelkedett és „én is szeretnék a nyomdokaiba lépni” – mondja. Nagyon szeret a foglalkozásokra járni és az atyával is meg van elégedve, aki felkészíti őket a Nagyszombat esti szertartás (Húsvét vigíliája) keretében történő beavató szentségek vételére. „Nagyon szeretek ebbe a közösségbe járni, jókat lehet beszélgetni. Időm nem mindig engedi meg, hogy mindig eljárjunk templomba, de a vasárnapi misét nem hagyjuk ki. – és még hozzáteszi – jól esett, hogy nagyon örültek nekünk a kiválasztásunk alkalmából.”

Még van egy társuk, akit a következő számban mutatunk majd be. Érte és a többiekért is imádkozzunk, hogy továbbra is megmaradjanak a jó úton!Király Anna

 

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Egyre gyakrabban látni templomunkban egy szerény, szőke lányt, Hoch Erikát. A miséken a legutolsó padsorban szokott üldögélni jobb oldalt. Most őt kérdeztem meg, miért szeret ide járni: "Személyes kötődés miatt jöttem először ebbe a templomba. A barátnőmmel, Németh Katival akartam találkozni, akit nagyon ritkán látok, mert Veszprémben tanulok. Rendszeresen járok szentmisékre, és szívesen jöttem a Szent Család templomba is. Már a legelső alkalommal barátságosan fogadtak itt. Előre köszöntek, amikor még alig ismertem valakit, és "idegen" voltam. Ez jól esett.
Maga a templom is nagyon megragadó. Tetszik a templom egyszerűsége és a tisztasága, ami a fehér falakból árad. Olyan, mintha Názáretben lennék egy sziklába vájt házban. Ugyanakkor ünnepélyes is: a Szent Család misztériumát közel hozta számomra. Nagyon tetszik, hogy a szentmise előtt közösen imádkoznak a testvérek, a családtagok. Úgy gondolom, hogy a közös imádság formálja közösséggé a családokat. A prédikáció is sokat jelent a számomra: a mindig aktuális magyarázat, lelki vezetés."
Gyere, Erika minél többet, amikor Debrecenben vagy!Almási Gábor

Bemutatunk egy családot: A Guteman család

Könnyű őket felismerni: nem csakazért mert a Több Kultúrájú Családok Egyesületébe tartoznak, hanem az édesanyával együtt templomba járó 5 gyermekről is. Gutemáné dr. Némeczki Margit először szabadkozik: ők görög katolikusok, de mivel igazán gyakran járnak a mi szentmisénkre, vállalja a beszélgetést. Férje, Temesgen Gutema etióp származású, eredetileg kopt keresztény, de a missziós iskolában áttért evangélikusnak. Úgy kerültek össze, hogy Margó segített magyarul tanulni az építész hallgató fiatalembernek, s utolsó éves korukban össze is házasodtak. A hajdúdorogi szülők eleinte idegenkedtek, de lassan ők is megszerették a szelíd természetű, jólelkű férfit, s „Tamás” később már politizált is apósával. Egyébként az orvosi egyetem Műszaki Osztályán dolgozik, felesége pedig biológus az Ökológiai Tanszéken. „A mienkéhez hasonló házasságokat az Istenbe vetett hit élteti.” – ezt tapasztalja a fentebb említett egyesületben, ahol titkárnő, itt ki-ki sokat mesél a saját országáról, szokásairól. 

Jöttek sorban a gyerekek (a három nagyobb 1,5-1,5 év különbséggel – nem volt könnyű időszak!): Gabriella már 19 éves, a budapesti Műszaki Egyetemre készül, építész szeretne lenni mint az édesapja. Mind a Kossuth Gyakorlóba járnak. Emánuel 17 éves. Nevét tudatosan kapta, mivel az ő születésekor valóban úgy érezték: „Velünk az Isten!” (első kisfiuk ugyanis csak pár napig élt). Veronika Chautu 15, Dávid Gammatchis 12 éves, Dániel Hunduma pedig még csak 7 (őt 42 évesen szülte az édesanya). A kisebbeknek már lehetett idegen keresztneveket is adni, ezért van kettős nevük. Egyébként még nem voltak Etiópiában, a nyelvet sem tudják (apjuk anyanyelve egy ritka nyelvjárás, mostanában vezették be az írását), de angolul jól tudnak, Gabinak már felsőfokú nyelvvizsgája van. Mind jó tanulók: Pepe (Emánuel) fizika versenyekre jár, Dávid matematikából ügyes. A nagyobbak segítenek a kisebbeknek a tanulásban (kivéve Danikát, aki most lesz elsős). Szabadidejükben – ami kevés van – sportolnak, számítógépeznek (Veronika szeret táncolni), s a „férfiak” a dorogi kertben segítenek. Mind jártak hittanra is. Szívesen megismerkednének édesapjuk hazájával, s készülnek, hogy majd egyszer eljutnak Etiópiába.

Egy a hónap szentjei közül: Szienai Szent Katalin

Szienában született 1347. március 25-én, egy Benincasa Jakab nevű gyapjúfestő huszonötödik gyermekeként. Hétéves korában elhatározta, hogy egészen az Úrnak szenteli magát.
A káromló szó nagyon fájt neki. Mikor egyszer édesanyja mérgében átkozódó szóval fogadta, ő szelíden kérlelte: "Édesanyám, ha hibáztam, verj meg, de ne átkozódj, mert ez nem illik hozzád, nekem meg nagyon fáj."
Kereste a magányt, csak az Istennel szeretett volna lenni. Volt egy kedvenc barlang-rejteke, ott különösen szeretett imádkozni. Felserdülve szülei és rokonsága unszolták a társasági életre, a divatos öltözködésre, készülődésre egy jó házasság megkötése érdekében. Nehezen viselte mindezt. Lenyírta haját, lehetőleg kerülte a zajos mulatságokat. Tizenöt évesen Szent Domonkos harmadrendjébe lépett, életét imával, betegápolással és jótékonykodással töltötte. 

Sokat és hosszan böjtölt, egyre kevesebbet evett. Elegendő táplálék volt számára az Oltáriszentség vétele. Misztikus szent volt.

Sok szegényt gondozott, adakozott még a követelődző szegényeknek is, még az erőszakosaknak is. Emberszerető türelme mérhetetlen volt. Mikor egyszer panaszosan imádkozott az őt ért igazságtalanságok miatt, látomása volt. Krisztus két koronát kínált neki. Gyémántos aranykoronát és egy töviskoronát. Válasszon! Az egyiket itt viselheti a földön, a másikat az örök életben. Ő a tövisest választotta. Többé nem lázadozott.

Sokak kérték tanácsát, segítségét. Sokakkal levelezett. Leveleit nem maga írta, hanem tollba mondta. Híre nagy volt még távoli vidékeken is. Az 1374-es pestisjárvány során áldozatos szeretetet tanúsított, csodák vették körül, látnoki képességei, nagy ereje, amivel még nagy bűnösöket is meg tudott téríteni, egész Európában híressé tette. 1376-ban Avignonba is elment, rábeszélte XI. Gergely pápát, hogy Rómába visszatérjen. Alapított kolostort, pestises betegeket ápolt benne. Szeretett volna segíteni a nagy nyugati egyházszakadás elkerülésében, Rómába utazott ugyan, de a veszedelmet nem tudta megakadályozni: megbetegedett, és 1380. április 29-én harminchárom éves korában elhunyt. Holtteste Rómában nyugszik, a Santa Maria sopra Minerva templomban.

Élete végén az a kitüntetés érte, hogy megkapta Jézus szenvedésének sebhelyeit. Csaknem négyszáz levelet írt híres emberekhez, a kegyelmi életről pedig egy könyvet. 1461-ben szentté avatta II. Piusz pápa, VI. Pál pápa pedig a II. Vatikáni zsinat után az egyházdoktorok közé iktatta 1970-ben.

Szép gondolat:Keresztúry Dezső: vigasztaló

Van úgy, hogy elnémul, megálls jövő gyötrelmek alszanak,

az ember; vár, borzong, alél:míg konokul halad az év,

a szívéből térdébe száll,

s szivárog csendesen a vérs vajúdva újul életünk,

mint tojásról lehull a héj:

a sebből, melyben megszakadtböjtből húsvét felé megyünk:

munkák, napok gyökere ég,akit megöltek, újra él.

Gyermekeinknek- egy kis feladat


Múlt havi nyerteseink: Bakó Krisztina, Hekler Melinda, Petrik Andrea (27 jó megoldás érkezett: hamvazószerda)
Új feladványunk: Válaszd ki a helyes választ, azalábbi liturgikus események közül: 1) virágvasárnapi körmenet2) feltámadási körmenet3) úrnapi körmenet - melyikben emlékezünk Jézus jeruzsálemi bevonulására?

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Éjjel kopognak a mennyország ajtaján. Szent Péter felriad álmából: Mi az? – kérdi zavartan. – Ejnye fiam, nem mi az, hanem ki az! – felel a kívülálló. – Szent Isten, már megint egy tanárnő! – nyugtázza a tényt Péter.