TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
4. évfolyam 6. szám - az Úr 2003. évének június havában.
Ünnepnaptár - Úrnapja

Korán beköszöntött a kánikula ebben az évben. a templom karzatának padlójára naponta több tucat darázs potyog le a hőségtől. Jó lesz kivonulni a vasárnapi szentmise végén az úrnapi körmenetre a templomkertbe az áldásos öntözéstől dús fák, bokrok, virágok közé. 

A liturgia pünkösd után visszazökkent a hétköznapi kerékvágásba, ám a nagycsütörtök csodálatos eseményét, az úrvacsorát, az eucharisztiában önmagát nekünk adó Krisztust a szent 3 nap szenvedéstörténetéből kiemelten külön is megünnepli az egyház. Ez az ünnep Úrnapja. A varázslatos, virágszirom-szóró úrnapi körmenet vasárnapja. Végre újra ki szabad jönni a templomból, akár az utcára is, ahogy a régiektől tanultuk. Megmutatjuk Krisztust a templomból kihozva a világ mind a négy tájának, keletnek, nyugatnak, északnak, és délnek. Négy virágtól pompázó, szabadtéri oltáron. Milyen jó arra gondolni, hogy talán épp ez alkalommal figyel oda rá valaki (a mi példánkat is látva), aki eddig még nem találkozott vele. 

Események templomunkban

Az elmúlt hónapban egygyermekkapta meg a keresztségszentségét, név szerint: Gréta. És egy (szentségekkel ellátott) özvegyasszonyt (Erzsébet) temettünk. 

Megkezdődtek a szentmisék azon családok szándékára, akik befizették az egyházi hozzájárulásukat. Még Szent István király rendelte el, hogy a terméstizedrésze az egyházé legyen, hogy szolgálni tudja a hívő közösséget. Gondoljunk arra, hogy ezt az ősi hagyományt folytatjuk, amikor a tized helyett jövedelmünk fél százalékával egyházunkat tamogatjuk. 

Június 15-én volt a hittanosok hálaadó szentmiséje, a Te Deum... Nyáron se feledjük, hogy hittanosok voltunk, katolikusok vagyunk!

Egyre szebben kirajzolódik a hajdúsámsoni templom megújuló formája. A felújítási terveket ugyanaz a mérnök készítette, mint a Szent Család templom építész terveit, Kőszeghy Attila. A bejárat ott is íves lesz, és a torony sem hagyományos formájú. A kivitelező ígéri, hogy június végén, július közepén visszaköltözhetünk a szentmisékkel a görög katolikus templomból. Ha valaki szeretné támogatni ezt az építkezést, a Szent Család csekkjén a közlemény rovatban„sámsoni templomra” bejegyzéssel megteheti. A befizetésről igazolást is tudunk adni, ha feltünteti az adóazonosítóját.

Ezen a nyáron is lesz alkalma táborozni mind a gyermekeknek, mind az ifjúságnak. A gyermekek hittanos tábora július 6-12 között Füzérradványon lesz, az ifjúságé pedig július 13-20 között Bélapátfalván. A táborozók fizetnivalója az útiköltség lesz (kb. 1300 Ft/fő)A Városhoz pályázatot nyújtottunk be, reméljük kapunk támogatást. Még lehet jelentkezni!

Csíksomlyói zarándoklat

János atya vezetésével 50 zarándok, egy felejthetetlen pünkösdi búcsún vett részt az erdélyi Somlyó hegyen. Június 6-án, reggel 530-kor vágtunk neki az egynapos utazásnak, amelyet a határon való részletes csomagátvizsgálás kicsit nehézkessé tett, majd késő estére érkeztünk meg Borzsovára, ahol ismerős családok már vártak bennünket. Néhány vállalkozó fiatal azonban tovább ment Gyimesfelsőlokra, ahonnan másnap 430-kor (ez debreceni idő szerint 330-at jelent) csatlakoztak a csángó kersztaljak közel 500 zarándokához, hogy aztán hegyeken – völgyeken át elérjenek, közel 8 órás gyaloglás után, a Somlyón bemutatott közös szentmisére. Este lehetőség volt Szentlélekváró virrasztásra is. Pünkösd napján a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet líceum ballagóival együtt kapcsolódtunk be azünnepi szentmisébe. Ebéd után elmentünk az ezer éves határhoz, majd megnéztük a Szent Anna tavat, páran még fürödtek is benne, megálltunk Tusnádfürdőn, ahol megnéztünk egy Márton Áron ereklyét. Másnap hajnalban elindultunk haza. Útközben megálltunk Kolozsváron, ahol a Szt. Mihály templomban volt misénk, betértünk a Házsongárdi Temetőbe, ahol több híresség nyugszik pl.: Dzsida Jenő, Brassai Sámuel. Megálltunk Tamási Áron síremlékénél is, ahol elénekeltük a magyar és a székely himnuszokat és végül nem maradt el a korondi vásárlás sem. Estére már mindenki a saját ágyában pihenhette ki ezt a nem kevés izgalomban és élményekben gazdag zarándok utat.Király Anna

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Keresztfiamnak, egyik legjobb barátomnak, Somogyi Péternek tettem fel a szokásos kérdést. Középiskolás korunkban egyikünk sem járt templomba, ezért különösen örültem annak, hogy most erről faggathatom. Pétert idén nagyszombat éjjel keresztelte meg a püspök atya a székesegyházban, ebből látszik, hogy más templomokban is gyakran megfordul. Ám a Szent Család templom van az otthonához legközelebb, és amikor ide jön, valóban úgy érzi, mintha haza jönne. Itt valóban családiasan érzi magát. Maga a templom épülete is nagyon tetszik neki, ahogy meséli, mindig felfedez valami apró részletet, amit idáig észre sem vett. Ráadásul személyes emlékei is ehhez a templomhoz kötik. A farsangi bálunk nyitótáncának próbáin ismerte meg kedvesét, Cilit. Gyakran látom őket azóta is a misék végén, amikor már mindenki kiment a templomból, és ők még mindig a padban ülve imádkoznak. Péter azt is elmesélte, hogy ilyenkor teljesen eltűnik a külvilág számukra. Jó, hogy vannak még ilyen lelkülettel, közösen imádkozó fiatalok. Imádkozzunk értük mi is, hogy sokáig megmaradjanak Isten szeretetében.Almási Gábor

Bemutatunk egy családot: A Perge család

Az egész család eljött a beszélgetés kedvéért egyik szerdán a szentmisére. Görög katolikusok, de gyakran láthatjuk őket a római misén is. A szülők mindketten nyíradonyiak, 6 éve költöztek ide munkájuk miatt. Mihálynak igen érdekes foglalkozása van: gyógymasszőr, jelenleg Hajdúszoboszlón. (Emellett több szakmája van, a Péchyben érettségizett). Pergéné Terdik Terézia most még otthon van a két kisfiával, előtte a Szent József Gimnáziumban volt bérszámfejtő és iskolatitkár. Lassan újra szeretne munkába állni. Hogy jobb esélye legyen, fontolgatja, hogy közgazdasági végzettségét tovább kellene bővíteni. Bár jelenleg is mindketten tanulnak, de az egészen más: a Nyíregyházi Hittudományi Főiskolán végzik a hittanári szakot. Ezt „csak” érdeklődésből csinálják. Úgy érezték, hogy a gyermekkorban tanult vallási ismereteik szegényesek, sablonosak, és már csak azért is el kell mélyíteni őket, hogy gyermekeiket komolyan tudják e szerint a vallás szerint nevelni. „Kikapcsolódás ez, és alkalom az együttlétre is. Vizsga előtt olykor felmondják egymásnak a tételeket. A gyermekekkel, a 4 éves Leventével, és a 2 éves Ádámmal találkoztam először a családból, egyedül jöttek ki szentáldozáskor, hogy az atyától keresztet kapjanak a homlokukra. A kisfiúk már nagyon jó barátságban vannak Imre bácsival, most is tréfálkozik velük. Édesapjuk energiáit így is teljesen lekötik a beszélgetésünk alatt – nem is csoda, a nagyszülők kertes háza után kicsi nekik a tér a lakótelepen. Hétvégenként ugyanis gyakran vannak Nyíradonyban a nagyszülőknél. Itt nagyobb a mozgástér. „Ádámnak még most az evés-ivás a lényeg, Leventét már érdekli a mese, az ének, sőt, táncolni is szeret a maga kedvére.” - mondja Terike, aki (saját fiai testi lelki fejlődését látva) azt is el tudja képzelni, hogy kisóvodás, kisiskolás gyermekeknek hittant tanít majd, hiszen van kiken gyakorolnia...

Egy a hónap szentjei közül: Szt. László király

1046 táján született Lengyelországban, apja a számkivetésben élő Béla magyar herceg, anyja lengyel királylány volt. 

Már 4-5 éves korában hazakerült Magyarországra és a tiszántúli Bihar várában nevelkedett. Nagyon vallásos anyjától kapta mély hitét, és alázatát. Apjától kiváló lovagi képzést kapott, amit később Kázmér lengyel király udvarában mélyített el igazán. 1061-ben tért vissza ismét, de hamarosan vissza kellett menekülnie Lengyelországba. 1064-ben bátyjával, Gézával tért vissza, hogy a lázadó Salamonnal harcban leszámoljon. 

A püspökök békítése után ismét Biharban uralkodott az ország keleti harmadában. A pogány besenyők ellen sikeresen harcolt, katonái csodákat beszéltek hősiességéről. Békét sikerült kivívnia a besenyőkkel és a kunokkal szemben 1085-ben, 1091-ben és 1092-ben. Ünnepelt hősként fogadta el 1077-ben a királyi trónt, folytatta Szent István útját. 

Legyőzte a pogány kunokat, megkeresztelte és letelepítette őket. Seregei vitézül harcoltak vele együtt, legendák fonódtak köré. (Tordai hasadék, Szent László pénze, füve, forrásfakasztás, stb.) A háborúskodás számára keserű teher volt. Az országban is rendet teremtett, szigorú törvényeket hozott. Létrehozta a zágrábi püspökséget, a kalocsai érseket Bácsra költöztette, az erdélyi érseket Gyulafehérvárra, a biharit pedig Nagyváradra. Megalapította a Szent Jobb-apátságot a Szent Jobb őrzésére. Leánya, Szent Piroska, Iréné néven bizánci császárné lett.

1083-ban Szent István, Szent Imre és Szent Gellért szenté avatását szorgalmazta. Szentül élt, nagylelkű volt, keresztes hadjáratot is akart indítani, azonban ez nem valósulhatott meg. 1092-ben Szabolcs városában zsinatot tartott. 1095. július 29-én meghalt Nyitra mellett. Földi maradványait előbb a somogyvári monostorba, majd a nagyváradi székesegyházban temették el. Sírjánál csodák történtek, legendák keringtek csodálatos közreműködéséről. Ügyét kivizsgálva 1192. június 27-én III. Celesztin pápa követe (Gergely bíboros) Váradon szentté avatta.

A Debrecen-Nyiregyházi, valamint a Kaposvári és természetesen a Nagyváradi egyházmegyéknek - Szent László király a védőszentje. 

Szép gondolat:Antoine De Saint-Exupery

(A rókamondja a Kis Hercegnek) 

„Én nem eszem kenyeret. Nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod milyen szomorú ez? De neked olyan szép arany hajad van. Ha megszelídítesz, milyen nagyszerű lenne! Akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását...”

Gyermekeinknek- egy kis feladat


A múlt hónapi feladványunkra több jó megfejtés is érkezett. A megfejtés: A virágvasárnapi körmenet. E havi nyerteseink: Aradi Zsanett, Gellért Orsolya, és Fegyveres Viktória.

Reméljük, hogy a nyári elfoglaltságok közepette is marad időtök és kedvetek egy rejtvény megfejtésére. Az alábbi állítások közül kettő nem igaz. 

Melyek azok:1) Mózes bevezette népét az Ígéret Földjére 

2) Jákob és Izrael ugyanaz a személy. 

3) Az evangéliumokban olvashatjuk, hogy Ézsau eladta elsőszülöttségi jogát. 

4) A zsoltárokat Dávid királynak tulajdonítják.

Várjuk válaszaitokat!

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Hogyan kell elhallgattatni a sámánt? 

– „Hallgassá mán!”f