TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
6. évfolyam 6. szám - az Úr 2005. évének június havában.

Zsoltárról zsoltárra

A zsoltárok témájukat tekintve nagyon sokszínűek, tartalmazhatnak könyörgést - ez lehet egyéni vagy közösségi - vagy hálaadást. A 30. zsoltár, amit most kiválasztottunk, egyike a hálaadó zsoltároknak. Ezzel adjunk hálát az elmúlt tanév minden öröméért, és a nehézségekért is!

Dicsőítlek, Uram, mivel megmentettél,

nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak.

Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, s te meggyógyítottál,

Uram, lelkemet kihoztad a halál országából,

megmentettél attól, hogy a sírba szálljak.

Ti, akik szeretitek, dicsőítsétek az Urat,

magasztaljátok szent emlékét!

Mert haragja csak egy pillanatig tart,

jósága azonban az egész életen át.

Ha este sírás látogat is meg, reggel visszatér az öröm.

Így szóltam magamban bízva: Nem ingok meg soha,

mert jóságod, Uram, szilárd hegyre állított.

De mikor elrejtetted arcodat, megrendültem.

Uram, akkor hozzád kiáltottam,

Istenemhez könyörögtem irgalomért:

Mi haszon származna véremből, hogyha sírba szállnék?

Dicsőíthet téged a por, hirdetheti nagy hűségedet?

Hallgass meg, Uram, és könyörülj rajtam,

légy az én segítőm, Uram.

Panaszomat öröménekre változtattad,

leoldottad vezeklőruhám és örömmel öveztél körül.

Hogy lelkem énekeljen neked és ne hallgasson soha.

Uram, Istenem, mindörökké dicsőítelek!


Események templomunkban

Gyermekzsivajtól volt hangos templomunk a hónap első vasárnapi szentmiséjén: 6 gyermeket hoztak el szüleik, keresztszüleik, hogy közösségünk a keresztség szentségével befogadja őket. Név szerint: .... Bár folyamatos lenne legalább ilyen mértékben a gyarapodás, s bár szemtanúi lehetnénk vasárnapról vasárnapra, hogyan gyarapodnak a megkereszteltek testben, lélekben! Ugyanezen a vasárnapon a szentmise után rövid, ám színvonalas, egyházi művekből álló koncertet adott templomunkban a Monteverdi Kórus (amelyre bizony igen kevesen voltak kíváncsiak)

Június 2. vasárnapján tartottuk hittanos fiataljaink hálaadó szentmiséjét (Te, Deum...). Ez az időpont egyúttal a nyári szünidő kezdetét is jelenti. 

Ha nyár, akkor hittanos tábor! Az általános iskolás korosztály július 18-24. között, az ifjúság augusztus 1-7. között kapcsolódhat ki keresztény módon, szervezett formában, Fűzéren. Jelentkezni a sekrestyében lehet; mindössze az útiköltséget kell fizetni. 

Június 18-án (szombaton) a 10 órás szentmisében püspök atya 3 papot szentel egyházmegyénk szolgálatára. Aki teheti, vegyen részt ezen a lélekelemelő ünnepen, s lehetőleg mindannyian kísérjük imáinkkal új papjainkat, hogy Isten tegye teljessé azt a jót, amit elkezdett bennük.

Plébániánk terültéről vonult be a karmeliták szerzetesrendjébe Nagy László Levente (immár Pál testvér), aki nemrég tett örökfogadalmat. Közénk tartozónak érzi magát, s nemrég is elhozta meghívóját: június 25-én (szombaton) szentelik diakónussá Budapesten, a Huba utcai Kármelita templomban. Imádkozzunk őérte is, s aki a fiatalok közül teheti, menjen el élete e nagy eseményére! Pappá szentelésének idejét még nem tudjuk, de megígérte, hogy itt is tart majd egy újmisét a Szent Család templomban.

Június 19-én, vasárnap hajnali 2 órakor indul az autóbusz plébániánk eddigi legnagyobb szabású zarándoklatára. A zarándokok és velük lélekben zarándokló hívek számára már éjféltől közös felkészítő imaórát tartunk a templomban. Jöjjünk el minél többen erre a kivételes alkalomra, hogy ez az út a Szűzanya közbenjárására Isten bőséges kegyelmét árassza közösségünkre, hozzon áldást és - akiknek szükségük van rá – testi-lelki gyógyulást, megújulást!

Egymás terhét hordozzátok 

Egy gyalogos zarándoklaton a vezetők javaslatára sorshúzással - tehát véletlenszerűen - ki-ki kapott társai közül valakit, akire az egész út során mintegy emberi léptékű "őrangyalként" vigyáznia kellett, persze úgy, hogy az illető ne tudja meg, ki gondoskodik róla, ki igyekszik neki minél több örömet szerezni titokban. Egész jól működött a dolog, pedig életkor, temperamentum, foglalkozás stb. szempontjából igencsak heterogén volt a csoport. Mennyi igazi apró örömet lehetett így szerezni, s mivel a közvetítő mindig más volt, nehéz volt rájönni (csak a legvégén lepleződött le), ki is volt ilyen leleményes, figyelmes velünk szemben. A legemlékezetesebb mégis az volt, amikor ki-ki beadott a közösbe egy szem követ, kavicsot, s a véletlen újraelosztás során vinnünk kellett a másikét. "Egymás terhét hordozzátok!" - ezt jelképezte az a szürke kis kavics, s mindenki elgondolkozhatott rajta, mi is lehet a másik terhe, s vajon mennyire nehéz az neki, hogyan viszonyul a kavics jelképes súlyához...

Tudok valakiről, aki máig a táskájában őrzi azt a kavicsot, s csak hurcolja hűségesen, sokat gondolva rá, hogy ha majd társra talál a kavics gazdája, odaadja társának, most már ő vigye tovább... Könnyebb a másik terhét cipelni, mint a magunkét? Meggyőződésem, hogy könnyebb. S micsoda vigasz azt tudni, hogy az enyémet is viszi valaki, legalább is segít vinni. De a legboldogítóbb, amit mi keresztények tudunk, hogy van Valaki, aki mindannyiunk terhét, az egész bűnös emberiségét magára vette, s megváltott bennünket.

Elindul közülünk egy maroknyi csapat: zarándokolnak önmagukért, értünk, családjai(n)kért, közösségünkért. Ők szűk két hétre kiszakadnak a megszokott térből, megszokott teendők tömkelegéből, 12 napig számukra más lesz az idő értelme is. Teljesen másra figyelnek, más lesz nekik fontos, más lényegtelen. Próbáljunk meg mi is egy-egy rövid időre lélekben azonosulni velük, hogy ez a nagyon ősi testi-lelki megújulási forma, a zarándoklat, mindannyiunknak meghozza gyümölcsét!

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Thurzó Györgyné -Varga Erzsike - édestestvére a családfőként ugyanebben a számban bemutatott Varga Jánosnak. Együtt jöttek el a beszélgetésre, a templomba is legtöbbször együtt járnak. (Kivéve, amikor barátnőjével, Irmuskával jön, de az is előfordul, hogy református férje kíséri el.) Erzsike egyeki születésű, ám élete nagy részét Hortobágyon töltötte: itt tanított ugyanis a helyi általános iskolában. (Kicsi a világ: percek alatt jó pár közös ismerősre találunk...) A Debrecenbe költözést már jóval nyugdíjba vonulásuk előtt eltervezték férjével; nem csoda, hisz itt éltek a szintén pedagógus gyermekeik óvodás korú unokáikkal (akik mára 17, 18 sőt 21 éves felnőttek!), s bizony elkelt a nagyszülői segítség. Jövőre lesznek 50 éves házasok; a Szent Anna templomban volt az esküvőjük - de - mióta megépült - a mi templomunkban érzi otthon magát Erzsike, s ide jön, hacsak teheti...

Bemutatunk egy családot: a Varga Család

A Varga család gyökerei a múlt rendszerben is mélyen vallásosnak számító Egyekre nyúlnak vissza, ahonnan elkerülve is magukkal hozták a gyerekek vallásos neveltetésüket. A két leány és két fiútestvér közül kettő, Erzsike és János útja Debrecenbe vezetett. János a Tóth Árpád Gimnázium második végzős osztályában érettségizett 1961-ben (készül rá, hogy jövőre ő is bekapcsolódjon az 50 éves jubileumi programokba). A felsőfokú tanítóképzőből - helyhiány miatt - elutasították (gyanús, hogy "utána nyúltak" egy kicsit). Tipikus pálya volt akkor: elment tanítani képesítés nélkül az Egyek közelében lévő Újszentmargitára - le is húzott itt 46 évet! Közben persze megszerezte a megfelelő képesítéseket, a 3-4. osztályt szerette leginkább tanítani magyar nyelvre és irodalomra. Majd Nyíregyházán vezetőképzőn vett részt, s 32 évig igazgatóhelyettesként vezette az iskolát. Itt ismerkedett meg feleségével, Julikával is, aki 1963-ban került Újszentmargitára, s 40 évig 1-2. osztályosokat tanított. S hogy még egyértelműbb legyen a "pedagógus dinasztia", leányuk, Beatrix szintén tanár, Egerben végzett, s a Kazinczy Általános Iskolában tanít. Férje, Kókai Endre viszont biológuskutató az orvosi egyetemen. Visszatérve Vargáékra: Jánost a rendszerváltás után 2002-ben alpolgármesterré választották Újszentmargitán (független képviselőként), s ezt a tisztségét a mai napig betölti. Pedig leányuk után, testvére példáját követve nyugdíjasként ők is beköltöztek Debrecenbe, mégpedig a Tócóvölgybe, de hát haza lehet utazni a testületi alkalmakra. Ismeri (és szereti) ott őket a falu apraja-nagyja. János az ottani templom képviselő testületének is tagja. Sajnos nincs már papjuk, Egyekről jár ki vasárnaponként hol a pap, hol az akolitus (vége a régi szép időknek, mikor két káplánja is volt az egyeki plébánosnak...) Ide, Debrecenbe is egyre több szál fűzi a családot: feleségével el-eljárnak a református templomba is. De legfontosabb a 2 éves kis unokájuk, Máté, no meg a következő, akit most vár a család. Máténak már a betlehemet és a szent sírt is megmutatta a nagyapa...

Egy a hónap szentjei közül: Gonzága Szent Alajos

1568. március 9-én született Castiglione őrgrófjának első gyermekeként, később még hét testvér követte. Alajos, alig 10 évesen a toscanai nagyherceg udvarába került apródnak. Korra még gyermek volt, de valójában nagyon jól tudta, mit tegyen: Firenzében, az Angyali Üdvözlet templomában fogadalmat tett, hogy környezete lehúzó befolyásától távol tartja magát, és csak Istené lesz. 1579-ben Firenzéből a mantovai herceg udvarába ment. Ott már nyíltan vallotta meggyőződését: „Jobb Istennek szolgálni, mint az egész világon uralkodni.” A hercegi örökös hamarosan szembesül a hivatásért való küzdelem nehézségeivel. Világossá válik számára, hogy a jezsuita rendbe akar lépni, amiről apja hallani sem szeretne. 1585. november 2.-án ünnepélyes fogadalommal lemond minden jogáról öccse javára, majd Rómába indul, hogy megkezdje újoncévét. 1591-ben pestis járvány pusztított Rómában. Alajos is beállt a betegápolók közé, majd ő is a pestis áldozatává vált. A papnövendékek védőszentje, ünnepe június 21.Petrik János

Szép gondolat

Minden, ami tetszik, csak egy pillanatig tart. 

Minden, ami elszomorít, csak egy pillanatig tart.

Csak az a fontos, ami örökké tart.

(a milánói székesegyház felirata)


Gyermekeinknek- egy kis feladat

Német származású új szentatyánkról bizonnyal azok a gyermekek is sokat tudnak már, akik nem adtak be megfejtést. Hűséges megfejtőink viszont: Gyarmati Zsuzsanna és Ádám, valamint Németh István, méltán érdemlik meg a jutalmat. A vakáció első hónapjára szintén könnyű rejtvényt adunk, a következő szótagokból egy bibliai mondatot lehet össze rakni. Ki mondta kinek?

atunkrüljnyörajvidfi

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

- Miért asszonyoknak jelent meg először Jézus feltámadása után?
- Hát azért, hogy gyorsabban terjedjen az Örömhír!