TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
6. évfolyam 12. szám - az Úr 2005. évének december havában.
Zsoltárról zsoltárra

Véget ért egy újabb esztendő, befejeződik zsoltárokat bemutató sorozatunk. A 85. zsoltárt, amelyre most utoljára sort kerítünk, a 25. zsoltárral együtt adventi zsoltárként tartják számon. Többször találkozunk vele az adventi liturgiában, az adventi vasárnapok communiojában (áldozási énekében) is e zsoltár szavait hallhatjuk ("Az Úr megadja kegyelmét…"). A zsoltár első fele a könyörülő Istent állítja elénk, második felében pedig azt az idilli állapotot írja le, amely majd az Úr érkezése után következik be.

Kegyelmedet, Uram, kiárasztottad földedre, Jákob sorsát jóra fordítottad.

Néped bűnét megbocsátottad, minden vétkét betakartad.

Méltatlankodásodat visszavontad, haragod tüzét lelohasztottad.

Teremts újjá minket, Istenünk, tedd félre neheztelésedet, Szabadítónk!

Örökké neheztelni akarsz ránk, átterjed bosszúd minden nemzedékre?

Nem akarsz bennünket fölébreszteni, néped már nem ujjonghat többé benned?

Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, adj nekünk kegyesen szabadulást!

Hadd hallom, mit hirdet az Úr, a mi Istenünk! Valóban, ő a békét hirdeti.
Békét népének és minden szentjének, mindenkinek, aki szívből megtér hozzá.

Igen, közel az üdvösség azokhoz, akik őt félik, s dicsőség lakik majd földjükön.

Az igazság és a hűség találkoznak, az igazságosság és a béke csókot vált.

A földből kisarjad a hűség, az égből igazságosság tekint le.

Igen, az Úr kiárasztja áldását és földünk meghozza termését.

Igazságosság jár előtte, és béke a lába nyomában.

Események templomunkban

December első vasárnapján Krisztián és Péter kapták meg a keresztség szentségét.

Advent negyedik vasárnapján 18 órától a Nagytemplom előtti városi ünnepségen a Szent Család kórus énekel, a református Halleluja kórussal együtt. A rossz időjárás ellenére is érdemes kimenni a szépen feldíszített főtérre, meghallgatni a rövid kis koncertet. 

Megkezdődött templomunkban a szokásos "szállást keres a Szent Család" kilenced. Minden este egy-egy család viheti el a Szent Család szobrot otthonába, hogy így jelképesen befogadja a Szent Családot. Az imákat minden este 5 órától a templomban közösen végezzük.

Advent negyedik hetének hétköznapjain is rorate szentmisék lesznek templomunkban (reggel 6 órától) most kivételesen, szombaton is. 24-én éjszaka 11-kor nyitjuk a templomot, az éjféli mise előtt fél 12-től a hittanos gyerekek pásztorjátékát nézhetjük meg. 25-én és 26-án délelőtt 9 órától lesz ünnepi szentmise. Karácsony másnapján a szentmise után a Szent Család kórus és az István király téri református gyülekezet Halleluja kórusának immár hagyományosnak számító rövid közös koncertjét hallgathatjuk meg.

Hittanosaink téli tábora ebben az évben december 27-30. között lesz, Bélapátfalván. A jelentkezéskor 2000 Ft befizetését kérjük, a többi költséget a Plébánia fedezi. Ifjúsági csoportunk népes volta miatt, ők külön táborhelyre mennek ugyanebben az időben, tehát a 30 bélapátfalvi hely a helybeli és sámsoni gyerekek számára van lefoglalva. Várjuk a jelentkezéseket

Elsőáldozóink

Advent harmadik vasárnapján hét gyermek, két lány és öt fiú járult először szentáldozáshoz. Nagy reménységre ad okot a komolyan vett felkészülés, és az a tény, hogy ezek a gyermekek, rendszeresen jelen vannak a vasárnapi szentmiséken. Bízunk benne, hogy elsőáldozásuk, a folyamatos szentségi élet kezdete. A fiúkat várjuk a ministránsok közé, a lányokat pedig, ha szeretnek és tudnak énekelni, az énekkarba. Többen közülük a téli táborba is jelentkeztek, hogy tovább erősítsék a közösséghez való kapcsolatukat.

Adni öröm

Karácsony tájékán egyre többen kérnek minket adakozásra. Szinte közhelynek számít, hogy nem csak ilyenkor kellene adakoznunk, és az is, hogy rengetegen várnak ilyenkor egy kis figyelmességre, aminek nem kell kemény magyar forintokba kerülnie, jól jöhet bármi, amire nekünk már nincs szükségünk. Szóval annyit halljuk mindezt, hogy nekem például már-már elment a kedvem az egésztől. Ha mégis adakozom, akkor olyan szervezetnek, amiben tökéletesen megbízom. Ilyen például a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amelynek "Adni öröm" elnevezésű akciójában éveken keresztül magam is részt vettem önkéntesként. 

Az akció lényege, hogy az ország valamennyi Kaiser’s, és Interspar áruházában, valamint a kijelölt Spar áruházakban megforduló vevők a tartós élelmiszerekből és tisztítószerekből álló adományaikat átadhatják a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek. Többnyire a bejárat mellett található a Máltai Szeretetszolgálat e célból elhelyezett pultja. A csomagokat ők eljuttatják a rászorulóknak, még karácsony előtt.

Az akció Debrecen áruházaiban még javában tart, olyannyira, hogy nem csak adományokat várnak, hanem lehet még jelentkezni önkéntesnek is. Közösségünk tagjai már így is jócskán kitettek magukért ebben a tekintetben, az ifjúság tagjai is örömmel vállalták a néhány órás szolgálatot, de még mindig elkelne egy-két segítő. Ezúton is bíztatnék mindenkit, aki kedvet érez ahhoz, hogy másokon segítsen, és így ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is megélje a segítő szeretetet,csatlakozzon önkéntesként ehhez a kezdeményezéshez. 

Egyházközségünk minden tagjának kívánjuk, hogy maga is tapasztalja meg ebben a karácsonyban az adás örömét! 

Bemutatjuk Nagy Béláné Klárika nénit és családját

Báránkó András hívta fel a figyelmemet erre a kis családra, Klárika néniék ugyanis betegség miatt már nem tudnak eljárni misére, így András jár hozzájuk vasárnaponként áldoztatni. Örömmel mentem el hozzájuk beszélgetni.

Klárika néni és Béla bácsi Bágyogszovátról, egy Győr-Moson-Sopron megyei kis katolikus faluból származnak. '98 januárjában kerültek Debrecenbe lányukhoz, Emikéhez, aki vállalta az idős, beteg házaspár gondozását. Kezdetben még a Szent Annára jártak misére, de nem sokkal megépülése után felfedezték a mi templomunkat.Többen emlékezhetünk is rájuk: két kis öreg összekapaszkodva, bottal, hűségesen jött a szentmisére, amíg egészségük engedte. Aztán eljött az idő, amikor már nem tudtak eljönni (Klárika néni még emlékszik, egy forró júniusi Úrnapján voltak utoljára), azóta jár András áldoztatni. Négy éve Béla bácsi húga, a 81 éves Olga néni is velük él. Emike, aki orvos (a Kenézy kórház baleseti sebészetén dolgozik) felvállalta, hogy ápolja a három idős embert. Ez nem kis munkával és áldozattal járt, egy gondozónő van segítségére. 

Szomorú esemény teszi aktuálissá a bemutatást: Béla bácsi tavaly pont Szenteste halt meg. Szép halála volt, - meséli lánya - méltósággal viselt minden szenvedést, fájdalmat. Bár már 88 éves volt, mégsem feküdt egy napot sem, igyekezett aktívan élni. Otthon is tevékeny ember volt, sokat tett a faluért, és itt Debrecenben is megtett mindent, amit tudott, hogy környezetét szépítse: fákat, dísznövényeket ültetett, és öntözte, gondozta őket nap mint nap. A gyerekeket is a növények szeretetére tanította, mindenki ismerte és szerette a környéken. Szép ajándék a Jóistentől, hogy még az ünnep előtt találkozott a családtagjaival, a népes család (6 gyermekük, 9 unokájuk és 2 dédunokájuk van!) az országban szétszórva él, az ünnep előtti napokban szoktak összegyűlni, hogy találkozzanak a szülőkkel, a karácsonyt már ki-ki saját családja körében tölti. Így történt ez tavaly is, aztán a papa szép csendben elaludt…

Azóta még nehezebb, a papa nélkül, de Klárika néni (már ő is 79 éves) nem panaszkodik: bár kimozdulni már nem tud, és a lakásban se nagyon tud mit tenni, nincsen hiányuk semmiben, Emike mindennel ellátja őket. Csendben imádkozva élik napjaikat, a rádióban, vagy amikor van, a TV-ben mindig hallgatnak szentmisét, és nagyon örülnek, hogy András hétről hétre elhozza nekik az Oltáriszentséget. Isten adjon nekik továbbra is erőt a szenvedések türelmes viseléséhez!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Dec.18.(Advent 4. vasárnapja): Kamiliánusok

Dec. 24. (Éjféli mise): Szent Mónika közösség

Dec. 25. (Karácsony): Gyarmati család

Jan.1. (Újév): Újlakán család

Jan.8. (Vízkereszt): Petrik család

Jézus születése, Isten emberek iránti szeretetének a kinyilatkoztatása. Jó lenne, ha ez maradna a Karácsony lényege, és nem a nagy bevásárlások.

Egy a hónap szentjei közül: Szent Lúcia szűz és vértanú

Az 5-6. századi legendás szenvedéstörténet szerint Lúcia Siracusa városának egyik legelőkelőbb családjából származott. Ez a város az ókori Szicília legjelentősebb központja volt.

Szenvedéstörténete szerint Lúciát állítólagos vőlegénye, egy pogány ifjú hurcolta a bíróság elé bosszúból, mert elesett a házasságtól és különösen a hozománytól. A bíró parancsot adott arra, hogy nyilvánosházban gyalázzák meg Lúciát, ha már nem akar férjhez menni. Luciát a Szentlélek megsegítette, de mint annyi más vértanú esetében, a legkülönfélébb kínzások követték egymást, de Lúcia s csak akkor halt meg, amikor egy odasiető pap kezéből fölvette a betegek kenetét.

A középkorban Lúcia a legkedveltebb szentek közé tartozott. Legendájából írók, költők, köztük Dante is, és a festők merítettek. Oltalmáért folyamodtak a vakok és a szembetegségekben szenvedők (mivel a neve a lux = fény szóból ered), a bűnbánó utcanők, a földművesek és a különféle kézművesek, de ugyanígy a varrónők, a párnakészítők és a nyergesek is, mivel valamennyien hegyes szerszámokkal dolgoznak. 

Ünnepe december 13-a, az év legrövidebb napja, a tél közepének tekintették, továbbá munkaszünetes törvénynap volt, a nép gazdag szokáskoszorúval vette körül, amelyben néha egymásnak ellentmondó és pogány elemek is föltűntek. Így lett Lúcia napja a jövendölések napjává, amelyen az időjárásra, a vetésre, a baromfira, sőt az egyéni sorsra vonatkozó jövendölések is történtek. Mindezekben Lúcia személye néha fényhozó, néha kísértet alakjában szerepel (Luca széke).

Petrik János

Szép gondolat

Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész földet.

Anthony De Mello

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünk megfejtése: Ígéret földje. Csak egy megfejtés érkezett, Petrik Andié. Most egy könnyű kérdést teszünk fel (bár véleményünk szerint nem a feladványok nehézsége lehet az ok, hogy ilyen kicsi a lelkesedés…): Hogy hívták a három bölcset, és milyen ajándékot vittek a megszületett Kisjézusnak?

(Kérjük a szülőket, biztassák gyermekeiket a rejtvény megfejtésére!)

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Egy férfi begipszelt lábbal horgászik a folyóparton. Arra megy egy másik horgász, megkérdezi:
- Harapnak a halak?
- Nem, csak elestem... 

Tanítás: Ajándékozó szeretetünk forrása, indítéka - Isten megtapasztalt szeretete legyen, és ne az üzleti világ haszonra törő, mindent ránk tukmáló reklámfogásai!

????????????