TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
7. évfolyam 4. szám - az Úr 2006. évének április havában.

A szentmise

Könyörgés - Collecta

A kyrie, (vagy ha van dicsőség, akkor az) után a miséző pap az ambóhoz megy, majd összetett kézzel mondja a következőt: Könyörögjünk! Ezután néhány másodpercig a csend veszi át a szerepet…A collecta kifejezés először a gall liturgiában vált használatossá: Összegyűjteni az imákat ("precem colligere")

Ha belegondolunk, itt van a szentmise egyik alap pillére, ahol a pap, mint a közösség és Jézus képviselője, mintegy imába foglalja össze azt a kérést, ami miatt összegyűltünk a legszentebb áldozat bemutatására. Ide futnak össze azok a szálak, melyek a szentmise eddigi, bevezető részében indultak el A „Könyörögjünk!” felszólítás a rövid csenddel együtt, arra akar indítani bennünket, hogy mi is fogalmazzuk meg a saját kéréseinket, hálánkat Isten előtt. 

Ezután a pap kitárja a kezét és az Atyát - valamelyik tulajdonságát kiemelve, felidézve - megszólítva, mondja el magát a könyörgést. Mindig az Atyát szólítja meg. A könyörgés egy záradékkal fejeződik be, amelyben mindig Jézus Krisztusra hivatkozik a miséző. „Bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.” (Lk 14,14), vagyis, ha Jézus nevében kérünk, bármit megkaphatunk az Atyától, amennyiben az az üdvünket szolgálja. A collecta-ra végül „Ámen”-nel (= úgy legyen) felelünk, vagyis azonosulunk az elhangzottakkal. Anna

Események templomunkban

Április első vasárnapján, a lelkigyakorlatos szentmise keretében három gyermek, György, Péter és Zsombor Olivér részesült a keresztség szentségében templomunkban. Közösségünk egyik buzgó tagját, Bocz Ferencné Anna nénit eltemettük, de hisszük, hogy a megdicsőült egyház tagjaként vár bennünket.

A Kismamaklub következő alkalmát ápr. 20-án, csütörtökön délelőtt 10 órától tartjuk. Szeretettel várunk minden érdeklődő várandós vagy kisgyermekes anyukát!

Újra az adóbevallások ideje van, ne feledkezzünk meg a megajánlható 1%-ok rendelkező nyilatkozatainak csatolásáról bevallásunkhoz. Nyilatkozatok, borítékok, és támogatható alapítvány javaslatok az újságos asztalon találhatók.

Májusban, a Szűzanya hónapjában minden este ?6-tól Lorettói litániát imádkozunk.

Bár még távolinak tűnik, a jelentkezések miatt már most említjük, hogy május 20-án egyházmegyei gyermeknap lesz, Harangodon. A részvételi díj 200 Ft, május 5-ig lehet jelentkezni a hitoktatóknál (3-8. osztályos gyermekek részvételére számítanak).

Pro Urbe

Debrecen 313 éve szabad királyi város, ennek az évfordulónak az alkalmából Pro Urbe (a "városért") díjat adott át András atyának, Kósa Lajos polgármester. Így Debrecen városának kitüntetettjét köszönthetjük pappá szentelésének az idén 35. évfordulóját ünneplő plébános atyánkban. Nem csoda, hiszen városunkban lépten-nyomon plébánosunk áldásos tevékenységének nyomaira bukkanhatunk. Egyebek mellett ő a Magyar Máltai Szeretetszolgálat debreceni és regionális szervezetének vezetője, több közérdekű alapítvány kurátora, valamint több templom építése és visszakapott egyházi ingatlan felújítása fűződik a nevéhez. Ez úton is gratulálunk eddigi munkájának gyümölcseihez és kérjük a Mindenható kegyelmét, hogy továbbra is ilyen állhatatosan haladjon és maradjon – rábízottait vezetve – a megszentelődés útján, hogy annak idején, a Mennyei Jeruzsálemben is örömmel fogadják. JAnna

2006. Húsvétjára

Régóta sejtem, hogy illúzióvilágban élünk, de egyre inkább meg is bizonyosodom e felől. Sajnos épp a húsvéti ünnepek kapcsán. Azt régóta tudjuk, hogy a "világot" csak a böjt nélküli Húsvét érdekli. Azt csak a műveltebb népréteg tudja, mit ünneplünk ilyenkor, és, hogy minek kellene megelőznie. Farsangi bálok sokaságát teszik épp a nagyböjt kellős közepére. A legújabb híradások pedig arról számolnak be, hogy egyesek hihetetlen üzletet remélve az olcsót, a silányt, az értéktelent adják el nekünk jó áron, kihasználva, hogy az ilyesmit Húsvétra meg is vesszük. Van a piacon minden. Olyan kötözött sonka, amit valahogy sikerült eldugni az élelmiszer ellenőrök elől, csoki-nyuszi, amely a fogyasztóvédők szerint csokoládét hírből sem ismer, és amúgy emberi fogyasztásra alkalmatlan. Az olcsó kölnikről nem is beszélve. Nem csoda hát, ha sokan megelégelik a Húsvétot, és a húsvéti locsolkodás helyett a locsolók előli elbújás, a húsvéti elutazás kezd népszokássá válni. Ahogy az lenni szokott, már csak a templomok népe tudja igazán, mi is az ünnep, és azt is, hogy a sonka nem attól lesz jó, hogy megfelelően lett elkészítve minőségi húsból, hanem attól, hogy megszentelik. Jó lenne kihasználni ezt a néhány napos szünetet, és semmivel sem törődve pihenni egy jót, elmenekülni az idegőrlő munkától, és egyáltalán az emberektől, de dolgunk van ezen a napon! Meg kell ünnepelnünk, hogy Jézus Krisztus föltámadt! Valóban föltámadott, úgyhogy ne süllyedjünk el az ösztönlénnyé süllyesztő tétlenség bugyraiba, hanem örvendezzünk tevékenyen! Amikor kedves vendég érkezik, akkor is örömmel várjuk, ha fáradtságos a takarítás és a készülődés. Most a legkedvesebb vendég érkezik el hozzánk, megmutatja nekünk szegekkel átvert testét, átszúrt oldalát, hogy higgyünk benne, ahogy Tamás és a többi apostol. 

Húsvéti feladatunk tehát az örvendezés. Elszoktunk tőle, nehéz feladat, de próbáljuk meg, megéri!

Bemutatjuk katekumenjeinket

A két katekument, Veres Mártát és Dankó Veronikát, akik Nagyszombat éjszaka részesülnek a keresztség szentségében, látásból már ismerhetjük, hisz a virágvasárnapot megelőző két vasárnapon már megtették az első lépéseket, hogy Isten gyermekei és közösségünk tagjai legyenek.

Márti Karcagon született, a tanulmányai miatt került városunkba, az Orvostudományi Egyetemen végzett. Jelenleg a rezidensképzés ideje alatt a Népegészségügyi Főiskolán dolgozik, mint megelőző orvos. Párjával, Pállal az egyetemen ismerkedtek meg, ő patológus, a Kenézy kórházban dolgozik, ő is rezidens. Idén nyáron lesz az esküvőjük. Márti családja református, de nem gyakorolják vallásukat, Pál családja katolikus, ők szerették volna, hogy templomi esküvő is legyen. Márti már maga is érdeklődött Isten és az egyház iránt, volt a reformátusoknál is, és már érezte, hogy itt az ideje elköteleznie magát. Talán ha rajta múlik, még halogatta volna ezt a lépést, de most már örül, hogy így alakult. Keresztanyja Báránkóné Ildikó, ő az egyik első ismerőse a közösségből, és szívesen vállalta, hogy imájával és tetteivel is támogatja Mártit a keresztény élet útján.

Vera a Református Tanítóképző Főiskolán harmadéves, magyar-tanító szakon. Három éve vett részt először egy ifjúsági táborban, azóta itt van a közösségben, ifjúsági hittanon, szentmiséken, táborokban. A szülei reformátusok, de nem gyakorolják vallásukat, két testvére, egy öccse és egy nővére van. Tavaly óta foglalkozik a gondolattal, hogy szeretne megkeresztelkedni, már vágyik rá, hogy Krisztus titokzatos testének, az Egyháznak tagja legyen. Keresztanyjának Báránkó Nikit választotta, akivel különösen jól megértik egymást, és úgy érzi, a lelki életben is példaképe lehet. 

Mindketten komolyan készülnek a szentségek felvételére. Imádkozzunk értük, hogy valóban megtapasztalják hitünk és szentségeink erejét, kitartsanak mostani szép elhatározásuk mellett, s gazdag emberi életet éljenek.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Ápr.16. (Húsvétvasárnap): Ifjúság

Ápr.23. (Húsvét 2. vasárnapja): Lakatos család

Ápr.30. (Húsvét 3. vasárnapja): Ifjúság

Máj.7. (Húsvét 4. vasárnapja): Takács család

Máj.14. (Húsvét 5. vasárnapja): Kamilliánus Család

Egy a hónap szentjei közül: Szent V. Pius

A trienti zsinat (1545-1563) az egyháztörténelem legjelentősebb egyházi zsinatai közé tartozik. A reformáció következtében támadt áldatlan hitszakadást nem tudta ugyan megszüntetni, de számos dogmatikus döntésével és gyakorlati reform-rendelkezéseivel megalapozta a már régen szükségessé vált belső egyházi megújulást. Ebben a döntő órában az egyház V. Pius személyében olyan pápát kapott, aki határozottan és céltudatosan fogott a trienti reform megvalósításához, és nem engedte, hogy bármilyen akadály vagy nehézség eltérítse tervétől. 

Megtestesítette az új reform ideálját. Pontifex Maximusként is úgy élt, mint egy szegény és igénytelen dominikánus. Ugyanazt a szigorúságot és lemondást, amelyet magától megkövetelt, elvárta munkatársaitól, sőt az egész Egyháztól is. V. Piusszal kezdődik a 16. század nagy reformpápáinak sora. Fő célja az egyházi és vallási élet lehető legteljesebb megújítása volt. 

Aquinói Szent Tamást, a középkor egyik legnagyobb hittudósát egyháztanítóvá avatta; írásait Szent Bonaventura írásaival együtt kiadatta. A Summa Theologiaet a teológiai fakultásokon tankönyvként írta elő. 

V. Piust születésének századik évfordulóján X. Kelemen pápa boldoggá, negyven évre rá XI. Kelemen szentté avatta. Sírja a római Santa Maria Maggiore-bazilika egyik jobboldali mellékkápolnájában található. Liturgikus emléknapja április 30-án van.Petrik János

Szép gondolat

Valaki egyszer megkérdezte tőlem, hogy hiszek-e Jézus föltámadásában, s ha igen, miért? Mert olyan csendes volt - csúszott ki a számon önkéntelenül, de valójában ma sem tudnék ennél hitelesebben válaszolni. A föltámadás számomra épp csendességében - isteni. Olyan, mint a teremtés hajnala, s azóta is a hajnalok: a csírázás, a születés és a fogantatás fokozhatatlan erejű intimitása, bensőségessége jellemzi. Tökéletes természetességében így csodálatos, igaz és reális! Ezért nincs rá egyéb, nem is lehet rá más válaszunk, mint az, hogy valóban föltámadott.

Pilinszky János

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünk megfejtése: Jézus szamáron vonult be Jeruzsálembe, az elrejtett idézetet pedig ("Jézus, emlékezzél meg rólam országodban") a jobb lator mondta Jézusnak. Nyerteseink: Széles Tamás, Kókai Máté, Gyarmati Zoltán

Új feladványunk kicsiknek: Hogy hívják azt az apostolt, aki elárulta Jézust?

Nagyoknak: 
1.
6.
4.
3.
2.
5.
8.
7.

1. Ezt kiáltozta a nép, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe.

2. A nagycsütörtök délelőtti szertartáson szentelik meg. 

3. Jézus feltámadása után a tanítványok sült ... adtak neki enni. (Lk. 24, 42.)

4. A keresztfára a felírat latin, görög és ... nyelven volt írva.

5. Dicsőség (latinul)

6. A kenyértörésben Jézust felismerő tanítványok ide mentek.

7. A szeretett tanítvány

8. A kételkedő tanítvány


Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Nyuszika bemegy a festéküzletbe.
- Mit szeretnél nyuszika - kérdi tőle az eladó. - Egy ecetet.
- De nyuszika, ez festékbolt. Kérjél valami mást! - Jó, de én akkor is ecetet kérek.
- Értsd már meg, hogy ez festékbolt nem élelmiszerüzlet!
- Jó, akkor mondom másként: kérek egy pamacot!