TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
7. évfolyam 5. szám - az Úr 2006. évének május havában.

A szentmise

Az Ige liturgiája

Eddig tartott a szentmise ún. bevezető szertartásainak a sora. Céljuk, hogy egy közösségbe gyűjtsék a Krisztusban hívőket. A könyörgés (collecta) után kezdetét veszi az Ige liturgiája, amikor is Isten szól hozzánk az olvasmányt, a szentleckét felolvasó (lektor) által és az evangéliumot olvasó és az egész igét magyarázó pap által, Rá figyelünk, az Ő üzenetét hallgatjuk. Nemcsak a fülünkkel, hanem a szívünkkel és értelmünkkel is. Nagyon szépen kifejeződik ez a gondolat, szándék az evangélium előtti mozdulatainkban: kicsi kereszt rajzolása a homlokra, a szájra és a szívre. (Add Uram, hogy tanításodat eszemmel felfoghassam, számmal megvallhassam, szívemmel szerethessem! Hajdúsámsonban a nép mondja is ezt az imát)
Az Egyház, mint egy anya (Anyaszentegyház) gondosan ügyel arra, hogy bőséges táplálékhoz juttassa híveit, ezért a vasárnapi és ünnepi szentmisékben három Szentírási szakaszt is olvasunk (olvasmány, szentlecke, evangélium). A szakaszok az egyházi évnek megfelelően, vasárnap és ünnepeken három éves ciklusban kerülnek felolvasásra. (A év: Szt. Máté, B év: Sz. Márk, C év: Szt. Lukács, Szt. János apostol evangéliumát pedig évente hallhatjuk nagyböjti és húsvéti szentmiséken.) Köznapokon kétéves ciklus van. Az olvasmány, amely általában egy-egy ószövetségi eseményt tár elénk, igyekszik a felolvasott evangélium témájához igazodni, ezzel is kifejezve az egységet a két szövetség között, ill. azt is, hogy mindig Krisztusra vonatkoztatva kell értenünk (de lehet olvasmány az ApCsel-ből és a Jelenések Könyvéből is). A szentlecke az Apostolok Cselekedeteiből, az apostoli levelekből és a Jelenések Könyvéből hozza elénk a tanításokat. 

Az olvasmányt, a válaszos zsoltárt és a szentleckét ülve hallgatjuk, míg az alleluja verset és az evangéliumot állva. Ha ülünk, és egy fontos személy érkezik, akkor felállunk. Benne van a tiszteletadás, a ráfigyelés az éberség, vagyis egyfajta tevékeny lelkületnek a megnyilvánulása ez. Eddig még nem gondoltam erre, de az evangélium előtti alleluja éneklése olyan, mintha egy előfutár érkezne és adná tudtunkra, hogy jön a Király, hogy mire ideér, már mindenki készenlétben várja, és ne akkor kelljen kapkodni, mikor már megérkezett.

Az egyes olvasmányok között válaszos zsoltárt énekelünk, amely tartalmilag szervesen kapcsolódik az elhangzott szentírási részhez. Így lehetőség van az azokon való elgondolkodásra, azok elmélyítésére is. 

Mindezek után a legfőbb Tanítót megjelenítő pap, mintegy eszközként, szócsőként a Lélek segítségével közvetíti nekünk a Mennyei Atya üzenetét: Ő szeret minket és hazavár mindenkit, hiszen egyszülött Fiát adta oda értünk!Anna

Események templomunkban

Május első vasárnapján két kisfiú, Ákos és András részesült a keresztség szentségében templomunkban. Volt három temetés is plébániánk területéről.

A Kismamaklub következő alkalmát máj. 25-én, csütörtökön délelőtt 10 órától tartjuk. Szeretettel várunk minden érdeklődő várandós vagy kisgyermekes anyukát! 

Jövő vasárnap gyermeknap, az ifjúsági mise után az ifis hittanosok kis meglepetéssel készülnek a gyerekek számára.

Májusban, a Szűzanya hónapjában továbbra is minden este ?6-tól a Lorettói litániával kapcsolódunk be a Magyarországért imaláncba.

Elnökváltás a Mária Légióban

A templomunk közösségeit bemutató sorozatban már írtunk a Mária Légióról - de ennek immár 6 éve. Most, az elnökváltás apropóján újra nekik szentelünk néhány sort (azzal a nem titkolt szándékkal, hátha mások is kedvet kapnak csatlakozni a mozgalomhoz...).
A csoport 1997 tavaszán alakult meg templomunkban, az alapító Juhos Sándor után Kind Imre volt az elnök, majd sokáig Sári Gusztávné Magdika töltötte be a tisztséget. Őt - amikor betegség miatt nem vállalta tovább - Erdős Mihályné Mónika követte, aki több mint egy évig állt a közösség élén, tavasszal viszont ismét megüresedett a poszt, Mónika ugyanis beköltözött a Szent Erzsébet Otthonba. A közösség tagjai egyhangúlag, Vilicsku Istvánt választották meg új elnöknek.

István négy éve tagja a Mária Légiónak, eleinte feleségét, Arankát kísérte el az imaalkalmakra, majd ő is kedvet kapott, hogy csatlakozzon. Nagyon szereti a Szűzanyát, és a betegek, rászorulók segítését is fontosnak tartja, így közel áll hozzá ez a lelkiség. Mint mondja, nem szeret vezető lenni, de a közösség kedvéért elvállalta ezt a szolgálatot. Feladatai közé tartozik az összejövetelek vezetése, a tagok összefogása, új tagok toborzása. Jelenleg 10 rendszeres tagja van a közösségnek, akik a heti egy közös imaalkalom és a napi egyéni ima mellett a tevékeny szeretetet is gyakorolják: betegeket látogatnak, ahol tudnak, segítenek a rászorulókon, mellettük nagyon sok háttérimádkozó tag is van. István ezen kívül tartja a kapcsolatot a többi templom közösségével, és rendszeresen részt vesz a vezetők számára tartott gyűléseken is. Igyekszik Magdika példáját követni, aki pontosságra és rendszerességre törekedett az elnöki teendők elvégzésében. Isten segítse munkáját, és adja, hogy a közösség Mária tiszteletén keresztül minél több embert elvezessen Krisztushoz!

Tömegtájékoztatási világnap

A mostani vasárnap a tömegtájékoztatási világnap. Látva a tömegkommunikációs eszközök hatását az emberek életére, nagyon komolyan kell vennünk küldetésünket, hogy korunknak ezt az eszközrendszerét is bevonjuk az evangéliumi értékek közvetítésébe. Mindez nem könnyű feladat, könnyen elintézzük egy vállrándítással, mondván, hogy nem a mi dolgunk. De ne felejtsük el, hogy mindannyiunk feladata az evangélium hirdetése! Nem feltétlenül hangos szóval, magunk előtt kürtölve, de azzal, hogy hiteles keresztény életet élünk, amire mások is felfigyelnek. Ha a hétköznapi tevékenységeinket keresztény szellemben végezzük, előbb-utóbb átragyog rajtuk Isten, és ez visszhangra talál a médiában is. 
De ha semmi mást nem tudunk tenni, legalább azt válogassuk meg, hogy saját családunk milyen forrásokból informálódik. Keressük a keresztény tartalmat a TV-ben, rádióban, újságokban. Segítsük a tömegkommunikációt, hogy legalább családunkban az evangéliumhirdetés eszköze legyen!

Bemutatjuk a Szakács családot

A család két éve került Debrecenbe, még most kezd itt kialakulni a baráti, ismerősi körük, ebbe egyre inkább beletartoznak közösségünk tagjai is. A fiuk, Dominik révén kerültek kapcsolatba templomunkkal, aki Báránkó Andráshoz jár iskolai hittanra, szerepelt a karácsonyi betlehemes játékban, voltak az idősek otthonában is, részt vett a nyári táborban - és a kisfiú révén a család is egyre jobban bekapcsolódik közösségünk életébe.

Nem láthatjuk őket minden vasárnap, ugyanis nagyon sokat utaznak: a családfő, Attila szarvasi, felesége pedig szolnoki. A Jászberényi Tanárképző Főiskola gólyabálján ismerkedtek meg (Szilvia itt végzett angol szakon, Attila pedig akkor a gödöllői Szent István Egyetemen tanult gépésznek). Attila két hét múlva már tudta, hogy Szilvi lesz a felesége (szerencsére még nem mondta meg - teszi hozzá Szilvi). Naponta megtette az utat a két város között, és egy év múlva már valóban házasok voltak. Sokáig Szolnokon laktak, közben még mindketten tanultak, a feleség elvégezte az egyetemi szintű angol szakot itt Debrecenben, férje pedig közgazdászi végzettségre tett szert, majd PhD fokozatot is szerzett. Később Attila itt Debrecenben az Allianznál kapott munkát, két évig ingázott, végül elhatározták, hogy ideköltözik a család. Nem volt könnyű elszakadni a rokonoktól, barátoktól - de hisz nem is végleges ez az elszakadás, gyakran meglátogatják őket. Szilvi a Lila téri Általános Iskolában kapott állást, és bár nem szívesen hagyta ott régi munkahelyét, ezt az iskolát is megszerette. Szeret tanítani, közel áll hozzá ez a korosztály, akik még őszintén kinyilvánítják az érzéseiket, gondolataikat - a tőlük kapott dicséretre a legbüszkébb. Domi is ebbe az iskolába jár, most másodikos. A kisfiú könnyen vette a költözést, hamar új barátokat szerzett. Szerteágazó az érdeklődési köre: a többféle sport (judo, tenisz, atlétika és floorball) mellett kézműves és dráma szakkörre is jár (a saját ambíciója hajtja, nem a szülei, ők inkább már lebeszélnék arról, hogy ennyi mindent vállaljon egyszerre…), de ez nem válik a tanulmányi eredményének kárára, sőt, még versenyeket is nyer. És természetesen a hittanról sem hiányzik, nagyon megszerette András bácsit, aki türelemmel, semmit sem erőltetve nyerte meg magának a kis csapatot, nagyon ragaszkodnak hozzá a gyerekek.

Az egész család életében fontos a sport, járnak közösen úszni, biciklizni, futni, szívesen kirándulnak, piknikeznek a környéken, ha pedig úgy alakul, hogy bent kell tölteni az időt a házban, a kártya- és társasjátékok kerülnek elő minden formában. Sokat utaznak, a rokonok, barátok várják őket, és nem szívesen mondanak nemet, a vasárnapi szentmisére azért - bárhol is vannak - igyekeznek eljutni. Folytonos mozgásban vannak, megszokták és élvezik ezt az életformát. Az együtt töltött idő mindennél fontosabb - ezért adnak hálát Istennek.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

 Máj. 21. (Húsvét 6. vasárnapja): Szent Mónika Közösség
Máj.28. (Urunk Mennybemenetele): Ifjúság
Jún.4. (Pünkösdvasárnap): Gyarmati család

Jún.11. (Szentháromság vasárnapja): Ujlakán család

Egy a hónap szentjei közül: Szent Pongrác

Pongrác története egy fiú hősiességének himnusza. A 6. században keletkezett szenvedéstörténete szerint szüleit korán elvesztette, s a tizennégy éves fiú nagybátyjával, Dénessel frígiai hazájából Rómába költözött. Épp abban az utcában, ahol megszálltak, lakott Kornél pápa és vele számos keresztény, akik hamarosan megszerették az élénk fiút, és főpásztoruk elé vezették. Kornél pápa fölismerte a fiú tiszta lelkületét, és megkeresztelte. 
Dénes, az öreg barát meghalt, Pongrác azonban ekkor már tudta, hogy nem maradt árván. Részt vett a közösség imáin és áldozati ünnepein, amíg egy napon a katonák elfogták, s a császár elé vezették. A császár megsimogatta arcát, és barátságos szóval kérte, hagyjon föl ,,babonaságával''. Pongrác félelem nélkül a szeme közé nézett, és ezt mondta: ,,Éveim szerint ugyan gyermek vagyok, mégis az enyém az én Uramnak, Jézus Krisztusnak az igazsága és ereje. Ezért a te intelmed nekem annyi, mintha az a festett kép beszélne ott a falon. Az istenek, akiknek imádását nekem parancsolod, csalók voltak. Nővéreiket meggyalázták és szüleiket sem kímélték. Ha ma egy hivatalnokod ilyen tetteket követne el, azon nyomban megöletnéd. És te nem röstelled, hogy ilyen isteneket imádsz?'' - Diocletianus elnémult. Intett az őrségnek. A katonák elvitték a fiút, és lefejezték a Via Aurelián. 
Tiszteletére az 5. századtól van bizonyíték. Symmachus pápa (498 - 514) bazilikát emeltetett a Via Aurelián lévő sírja fölé. A késő középkor óta Pongrácot a tizennégy segítőszent közé sorolják.      Petrik János

Szép gondolat

"Az Isten görbe betűkkel ír - egyenesen." (Portugál közmondás)
Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünk megfejtése: Jézust Júdás apostol árulta el. A keresztrejtvény megfejtése pedig "Alleluja". Nyerteseink: Gyarmati Ádám, Gyarmati Zoltán és Gyarmati Zsuzsa (a névegyezés nem véltetlen: csak a Gyarmati-testvérektől érkezett megfejtés...)

Új feladványunk kicsiknek: Mit ünneplünk Pünkösdkor? Nagyoknak: ki mondta kinek a Bibliában az alább elrejtett mondatot? 

627235 835865, 6378 378353345, 37 2 627 627 536366236 826! 

(Telefonos segítséget igénybe lehet venni... )

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Az apa táviratozik a fiának:
- Hogy sikerült a vizsga? Válaszolj minél előbb.
- A vizsga csodásan sikerült. A tanárok el vannak ájulva. Kérik, hogy ismételjem meg ősszel.