TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
7. évfolyam 7. szám - az Úr 2006. évének július havában.

A szentmise

Az Eucharisztia liturgiája - Felajánlás

A szentmise másik pillére az áldozat liturgiája, amely 3 részt foglal magában: 1. Az áldozat előkészítése, ahogyan Jézus tanítványai tették az utolsó vacsora alkalmával nagycsütörtökön. 2. Az áldozat bemutatása, vagyis Jézus keresztáldozatának megjelenítése. 3. Az áldozat magunkhoz vétele – ahogy Jézus az utolsó vacsorán megtörte a kenyeret és a tanítványainak adta, majd a kelyhet is körbeadta, miután hálát adott, úgy a miséző pap is kiosztja a Krisztus testévé lényegült szentostyát és a vérérvé lényegült bort, két szín alatti áldozáskor.
1. Az áldozat előkészítése, a kenyér és a bor felajánlása. Jó, hogy ha saját magunkat is oda tudjuk tenni az oltárra, hogy amint a kenyerünk és a borunk, munkánk gyümölcsei, úgy a magunk élete is – Krisztussá lényegüljön. Tulajdonképpen ez az értelme az adományok előkészítésének! A bor és a víz Jézus oldalából kifolyt vérre és vízre is emlékeztet. A pap a bort és a vizet „vegyíti”, amellyel kifejezi, hogy Isten kegyesen részese lett emberségünknek. A kézmosás szertartása következik ezután, amely most már csak a belső tisztulási vágyunkat hivatott kifejezésre juttatni. Régebben ennek gyakorlati jelentősége is volt, hiszen a pap választotta ki az adományokból az áldozathoz a megfelelőt. Ezután a pap, majd a hívek imában kérik Istent, hogy „fogadja el” az áldozatunkat.

Régebben nemcsak kenyeret és bort, hanem pl. gyertyát, olajat vagy más egyéb dolgot is vitt a nép adományként. A 11. századtól ezeket a dolgokat a pénz helyettesíti, mivel az Egyház így szükségletének megfelelően jobban tud a rászorulókon segíteni ill. a közösség így biztosítja a templom és a plébánia működését. A felajánlandókat a nép körmenetben viszi az oltár elé. Ma is vannak ennek a szokásnak maradványai: a pénzadományokat az oltárt körüljárva teszik a perselybe, a templomba beérkező hívek egy kisasztalra kihelyezett kehelybe ostyát tesznek és felajánláskor az oltárhoz viszik.

Fontos, hogy minden szentmisében, amelyen részt veszünk, fel tudjuk magunkat ajánlani Krisztussal az Atyának!Anna

Események templomunkban

Június első vasárnapján két kisfiú, Máté és Miklós részesült a keresztség szentségében templomunkban. Volt két temetés is plébániánk területéről.

Egyházmegyei máriapócsi zarándoklatunk jövő vasárnap, július 30-án lesz. Jelentkezni és az útiköltséget befizetni Kind Imrénél lehet a sekrestyében. Indulás reggel 7 órakor a sekrestye felőli parkolóból. 

Az ifi táborról a következő számban lesz beszámoló.

A mátraszentimrei gyermektábor 

2005 július 1-jétől július 7-ig a debreceni és a hajdúsámsoni hittanos gyermekek egy nagyszerű hetet töltöttek András atyával, Csillával és Annával Mátraszentimrén. Ez alatt a kis idő alatt megismerkedhettünk Galya-tetővel, Piszkés-tetővel, Bagolyirtással, Fallóskúttal, Mátraalmással, Mátraszentistvánnal és Mártaszentlászlóval, a Három falu templomával és Ágasvárral. Minden nap játszottunk egy kicsit, vagy a társalgóban, vagy a focipályán. Nem maradt ki egy olyan VB meccs, amelyet végig ne szurkoltunk volna. Volt akadályverseny is, ahol a kreativitásunkat és ügyességünket tették próbára. Majd az utolsó napon "Ki mit tud?"-ot rendeztek nekünk. Az első produkció a faházas csapat előadása volt, ezt követte a felső lány szoba Hamucipőkéje. A harmadik előadás a nagy lányok reklám produkciója volt, utána a fiúk egy kis focimeccsel készültek a számunkra, ezután még itt volt Fitnesz-mama is. A legutolsó műsort a nagy fiúk adták, akik egy kis Mátravénasszonyi pletyka-partit adtak elő, de főztek a gyerekeknek egy kis pudingot is. - Ha a kirándulást pár szóval kéne jellemeznem, akkor élnék Szent Péter apostol szavaival: "Uram, jó nekünk itt lenni...". Németh Isti
Búcsúzunk János atyától

A vasárnapi hirdetésekből már értesülhettünk róla, hogy Németh János atyát a püspök atya augusztustól áthelyezi Kisvárdára. Káplánunkkal az itt töltött időről beszélgettem.

- Hogyan érint, hogy elhelyeznek?

- A papszenteléskor engedelmességet fogadtam a püspök atyának, így természetesen elfogadom a döntését. Mivel három évet töltöttem itt, már várható volt a diszpozíció. A káplánok mozgatására azért van szükség, hogy több helyen minél többet tanuljunk.

- Mi volt a legjobb az itteni években, amit úgy érzel, jól sikerült megvalósítanod?

- Isten mindenkinek ad különös képességet valamire. Én úgy érzem, bennem ez az ifjúsággal való bánásmódban nyilvánul meg, velük találtam meg legjobban a közös hangot. Az eredmény látható is: az ifis hittanon eleinte örültünk, ha tízen összegyűltünk, most 25 körül van a létszám, és a közösségi erő megmutatkozik a közös programokban, lehet rájuk számítani. Ez a fejlődés kölcsönös: ők is neveltek, formáltak engem. Szintén pozitívumként élem meg, hogy az itt töltött három év alatt nem volt konfliktusom András atyával, és az akolitusokkal is jól együtt tudtam dolgozni. Falusi gyerekként féltem, hogyan tudok majd a városiakkal kijönni, de ez is sikerült, úgy érzem, elfogadtak. A tanítás a Szent József Gimnáziumban két szempontból is pozitív élmény volt: a tanári karral tartott jó kapcsolat mellett nagy ajándék, hogy fiatal papként már négy fiút indíthattam a szemináriumba, velük tartom is a kapcsolatot.

- És mit értékelsz esetleg negatívumként, amit másként csinálnál?

- Leginkább magamban látom a hibát, hogy bizonyos helyzetekben nem tudtam megfelelni. Sokszor kicsinek, tehetetlennek éreztem magam és önerőből próbáltam megoldani a helyzetet, ami persze nem megy, de közösen már sikerült. Bizonyos lehetőségeket jobban ki lehetett volna használni, ilyen például a játszótéren az anyukák megszólítása...

- Összességében hogyan értékeled az itt töltött időt?

- Szerettem itt lenni, ez volt az "itthon" (Nyírcsaholy meg az "otthon"), a szívem egy része itt marad. De a papi élet nem arról szól, hogy az számít, amit én akarok...

- Mit vársz az új helytől?

- Kisvárdán ketten leszünk káplánok, és nagyon örülök, hogy a káplántársam egy újmisés pap lesz, új lendületet, lelki megújulást kaphatok általa. Hárman leszünk papok, az már egy kis közösség, a papi kollegialitást másként élhetem meg. A kinevezésem a Szent László Szakközépiskolába is szól, ahol szintén hittant fogok tanítani, ez elé is várakozással nézek.

- Végezetül mit üzennél a közösség tagjainak?

- Amikor pappá szenteltek, készült egy gyűrű, amit - bár néhányan kezdetben megütköztek rajta - az elkötelezettség jeleként hordok, rajta három szó: "Vidáman, szeretve, meghalva". Én ehhez igyekeztem tartani magam, hogy mennyire sikerült, döntse el a Mindenható. 

Bemutatjuk a Szabó családot

Az édesanyával, Szabóné Battyányi Ágival már régóta ismerjük egymást, még egyetemista korában együtt énekeltünk a Mécses ifjúsági kórusban, idén pedig a Kismamaklub alkalmain is gyakran találkoztunk. Már régóta tervezzük a bemutatásukat, most végre sor kerül rá. 

A családfő, Róbert debreceni, református családból származik. Állatorvosként egy gyógyszerforgalmazó cégnél dolgozik. Ági berettyóújfalui, angol szakot végzett itt Debrecenben a KLTE-n, az Irinyi János Szakközépiskolában tanít (jelenleg a GYES alatt összegyűlt szabadságát tölti). Egy állatorvos bálon ismerkedtek meg, 1999-ben esküdtek a Szent Annán. Az első gyermeküket még ott keresztelte Zoltán atya, a két kisebbnek már itt volt nálunk a keresztelője. Azóta is változó, mikor hova jutnak el szentmisére, mert gyakran vannak Újfaluban hétvégén, ekkor vagy ott, vagy este a Szent Annába, néha a Szent Lászlóba mennek templomba. (Ha ifjúsági mise van, igyekeznek itt lenni, a gyerekek nagyon szeretik a gitáros énekeket.)

A legnagyobb gyermek, Benedek, novemberben lesz 7 éves, most megy iskolába, úgyhogy nagy az izgalom. Nagyon szófogadó, kötelességtudó kisfiú, minden érdekli, valószínűleg nem fog neki gondot okozni az iskola. Szeptembertől zeneiskolába is megy, az óvodában furulyázni tanult, most pedig csellózni fog. Öccse, Ábel négy éves múlt, nagyon önálló minden téren, igyekszik a bátyját követni. Mozgékony, eleven kisfiú, ugyanakkor nagyon anyás és a kisbabákat, gyerekeket nagyon szereti. Mint ahogy a bátyja, ő is szívesen segít a kert körüli munkákban. Az óvodában mindketten fociznak, Benedek kungfuzott is. Emellett lelkesen járnak a plébániai óvodás hittanra (ha Jutka néni megengedi., Benedek még jövőre is szívesen járna Ábellel). A két fiú szívesen játszik együtt, főleg ha valami huncutságról van szó. Persze veszekednek is időnként, de ha egy ideig nem látják egymást, már hiányoznak egymásnak. A legkisebb gyermek Luca, februárban múlt két éves, és - mint minden hugica - a fiúk kedvence, sokat becézgetik, szeretgetik.

A család szeret együtt kirándulni, biciklizni, most épp a Dunakanyarba készülnek nyaralni, szeretik a természetet, az állatokat. Jó pihenést nekik, és minden családnak, akik mostanában töltik szabadságukat!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Júl. 23. (Évközi 16. vasárnap): Mária Légió (Július 30. Máriapócs)
Aug. 6. (Évközi 18. vasárnap): Hajdú család

Aug. 13. (Évközi 19. vasárnap): Asztalos család

Egy a hónap szentjei közül: Szent Mária Magdolna

Kettős neve igazában annyit jelent: Magdalai Mária. Magdala sózott haláról híres halászati központ volt a Genezáreti tó nyugati partján.
Mária Magdolna egészen, ”kézzelfogható'” módon tapasztalhatta, hogy Isten a szívünkben Fia, Jézus Krisztus által megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával széttörte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, és feloldotta az önző vágyak és szenvedélyek köteléke alól, meghívta, hogy szegődjön a nyomába, legyen a követője és szolgálja. Mária Magdolna tehát az asszonyok között volt, akik közvetlenül szolgálták az Urat, akik elkísérhették Jézust, amikor tanítványaival járta a városokat és falvakat, hirdetve az Isten országát, s gondoskodhattak a kis csapatról, amelynek se nyugta, se otthona nem volt, és magáról az Emberfiáról is, akinek nem volt ”hova fejét lehajtania”. (Mt 8,20; Lk 9,58). Ezek az asszonyok haláláig hűek maradtak Mesterükhöz, aki őket - nem törődve az akkori felfogással, amely a nőket szellemileg és erkölcsileg egyaránt alacsonyabb rendűnek tekintette - emberszámba vette és becsülte, „befogadta”. Petrik János

 

Szép gondolat

Ha szép akarsz lenni, minden nap egy percig nézz a tükörbe, öt percig a lelkedbe és tizenöt percig Istenre. Ha tovább nézel a tükörbe, szoroznod kell a többi időt is!(Ismeretlen szerző)
Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi, kicsiknek szóló rejtvényünk megfejtése: Szent János apostol, a nagyoknak szóló rejtvény pedig az emmauszi tanítványok szavait tartalmazta: "Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van!" Egyetlen megfejtés érkezett, Petrik Andrea veheti át a nyereményt a sekrestyében.

Új feladványunk: Négy kérdés, négy felelet a magvetőről szóló evangéliumból (Mt 13, 24-31): 1. Ki a magvető? 2. Mi a búza? 3. Mi a konkoly?4. Ki az a bizonyos "ellenséges ember"? 

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Két férj beszélget:
- Képzeld a feleségem olyat kért tőlem, ami öt másodperc alatt százon van.
- És mit vettél neki? - Mérleget.