TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
7. évfolyam 9. szám - az Úr 2006. évének szeptember havában.

A szentmise

Eucharisztikus ima 2.

"Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!"-kiált fel a nép Jézus valóságos megjelenésekor. Hivatalosan eddig térdelünk, de a gyakorlatban elterjedt az a szokás, hogy egészen a "Miatyánk"-ig is térdelve maradnak. Ezután a pap, most már Jézus valóságos jelenlétében, a megemlékezéssel (anamnesis) folytatja a szentmisét, jelenlétének örömében felidézzük életét, halálát, mennybemenetelét és feltámadását.
Majd az Ő áldozatával egyesítve a magunkét, felajánljuk(oblatio) a legszentebb áldozatot. Jó tudatosítani, hogy egy-egy szentmisén nemcsak az éppen fizikailag ott lévő emberek vannak jelen. Jelen van az egész (a megdicsőült, a szenvedő és küzdő) egyház. A szentek is velünk imádkoznak, és imádkozunk élőkért, holtakért. Ez a mise intercessiones(közbenjáró imák) része. 
Az eukarisztikus ima a záró dicsőítéssel (doxológia) fejeződik be: "Őáltala, Ővele és Őbenne a Tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké. Ámen"Anna

Események templomunkban

Szeptember első vasárnapján Barbara és Vivien részesült a keresztség szentségében templomunkban. Volt egy temetés is plébániánk területéről.

Az iskolaévvel együtt elkezdődtek az iskolai és a plébániai hittanórák is. Részletes információ a hirdetőtáblán található. Kérjük a szülőket, biztassák gyermekeiket a hittanórákon való részvételre! 

Októberben a hétköznapi szentmisék előtt, este 1/2 6-tól rózsafűzért imádkozunk.

Október 29-én, délelőtt 9 órakor lesz templomunkban a bérmálás. Azok a 13 év fölötti fiatalok jelentkezhetnek bérmálásra, akik elsőáldozás után legalább 4 éven át rendszeresen részt vettek hitoktatáson. A közvetlen bérmálási előkészítőt október 1-jén kezdjük, de azon már csak azok vehetnek részt, akik addig is bekapcsolódnak a kedd esti (7-8. osztályos) és a szerdai (ifjúsági) hittanórákba.

Betánia - Plébániai Nővérközösség

A múlt heti hirdetésben hallhattunk arról, hogy plébániánkon (megyéspüspökünk 2006. szeptember 1-i jóváhagyásával) Betánia néven, plébániai nővérközösség alakul. Gondolom, többekben merültek fel kérdések ezzel kapcsolatban, ezért beszélgettem Király Annával, a leendő közösség alapítójával.

Hogyan jött a közösségalapítás gondolata?

Mindenek előtt azt tudni kell, hogy még nem beszélhetünk közösségről. Mint Assisi Szent Ferenc, Roger testvér, vagy Teréz anya, tettem a dolgom, miközben egy-egy feladatkörre igyekeztem koncentrálni. Ők is ezt tették, míg végül egyre többen éreztek hivatást ezeknek a lelkiségeknek a követésére. Most itt tartunk, kezünkben a Püspök atya engedélyével. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is elkezdődhet a lelkiség megélése, mondjuk így: a forrásnál, a Szent Család Plébánián. A következő feladat: ezt úgy tenni, hogy legyen, aki hivatást érez Betánia iránt.

- Mi a közösség lelkiségének lényege?

"A Közösség tagjaként, szívünk teljes szeretetével igyekszünk elmélyedni; Mária Jézust hallgató figyelmességében és Márta Jézust szolgáló szorgalmában"(A jóváhagyott Szabályzatból 3.1) A papsággal együtt, a plébániát és területét igyekszünk olyanná tenni, hogy ott mindenki úgy érezhesse magát otthon, mint Jézus Betániában. Innen a közösség neve is.

- Lesz a közösségnek rendháza, vagy a nővérek egymástól távol, különböző plébániákon tevékenykednek majd, és így lazább közösség lesz?

Terveink szerint a közösség 2-3 tagja fog egy-egy plébánián lakni, tehát külön rendház nem épül (egyelőre). Nem szeretnénk lazább közösség lenni, de a feladatkör nem teszi lehetővé illetve nem is igényli, hogy többen lakjanak egy plébánia területén.

- Mi lesz a nővérek fő feladata? Miért pont itt, a Szent Család plébánián alakultok?

Kinek-kinek a maga civil munkája és mellette a hitoktatás lesz a fő feladata, illetve magának a plébániának az ellátása (pl. háztartás). A plébánián levő akolitusok munkája nem válik feleslegessé, hiszen mi nem akolitusnak készülünk, más a feladatkör. Azért pont a Szent Családban lesz a központ, mert itt találtuk ki, nyílván a helyi, itteni problémákat látva. Idővel, a tagok számának gyarapodásával egyéb plébániára is kerülnek nővérek. 

- Mennyi ideig tart a noviciátus és mikor tehetnek a nővérek örök fogadalmat?

Az első év után kérhető az első, egy évre szóló fogadalom, majd évenként fogadalmat újítunk, amíg Rómából is meg nem kapjuk a hozzájárulást, az örök fogadalom letételére. Ez a szabály mindenkire vonatkozik. A püspök atya határozata szerint 2007 szeptemberétől lehet letenni az első fogadalmat. A beöltözés is ekkor történik, addig noviciátus alatt egy jegygyűrűt viselünk, mely a Krisztussal való eljegyzettséget jelenti.

- Milyen lesz a rendi ruhátok?

Egyszerű, fehér hosszú ujjú bő ruha, világos sárga színű scapulare szerű felső viselettel. 

- Isten áldása legyen munkátokon! Kérjük a testvéreket, hogy imáikkal és a nővérek szolgálatának elfogadásával segítsék a Közösség indulását és megerősödését!

Bemutatjuk új kántorunkat, Dobróczki Emesét

Akik rendszeresen megfordulnak a hétköznapi szentmiséken, felfigyelhettek rá, hogy a megszokott kántorok mellett egy új hang is felcsendül időnként. Németh Béla kántorunk már csak ritkán jön Debrecenbe, Tankó Laci, aki végzős egyetemista, még nem jött vissza Erdélyből a nyári szabadságról (de az ő szolgálatára még számítunk a tanév folyamán), Almásiné Kati pedig újra dolgozik, így kevesebb ideje jut a templomi szolgálatra. Így vált szükségessé, hogy még valaki részt vegyen a kántori munkában, és Dobróczki Emese szívesen vállalta ezt a feladatot. Hetente egy-két alkalommal hallhatjuk őt a hétköznapi szentmiséken.

Emese debreceni, a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában érettségizett, majd a zsámbéki (ma már váci) Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szerzett tanítói diplomát, ének-zene műveltségi területtel. Jelenleg már második éve a Kismacson található Waldorf Általános Iskola ének- és zongoratanára. Kiskora óta zenél, 10 évig tanult zongorázni és 2 évig orgonálni. Még középiskolás korában elvégezte az OMCE által szervezett négy éves budapesti kántorképző tanfolyamot (16 évesen kántorizált először szentmisén, sőt, temetésen is!) Kiskorától a Szent László templomba járt, már ovis hittantól kezdve, ott is bérmálkozott. Később a Jézus Szíve templomban is kántorizált. Idén áprilistól ő jár ki Derecskére vasárnap délelőttönként a kántori szolgálatot ellátni. Énekel a Szt. Anna székesegyház Szent László kórusában, így nyilván ott is gyakran megfordul. A mi templomunkba eddig nem nagyon járt, édesanyja inkább, aki tagja a Mária Légiónak.

Az egész közösség nevében köszönjük szolgálatát és Isten áldását kérjük életére!

Bemutatjuk a Csepinszky családot

A családfővel, Andrással a templom játszóterén ülve beszélgettem, ahonnan látásból ismerjük is egymást. András dunántúli, Keszthelyen született, katolikus családból származik. Nagymamája már kiskorától kezdve vitte misére, iskolás korában rendszeresen ministrált, járt hittanra - még ha nem is nézték ezt jó szemmel akkoriban. Középiskolába a pannonhalmi bencés gimnáziumba járt, sokat köszönhet iskolájának: a bár szigorú, de nagyszerű tanárok a világi tudományok mellett nagy súlyt fektettek a lelki, erkölcsi alapok átadására. András ezeket az értékeket és ezt a lelkiséget szeretné gyermekeinek is továbbadni. Érettségi után egy évet Algériában töltött (édesapja oktatott ott három évig), egyetemre járt, jól megtanult franciául. Ezután került Debrecenbe az egyetemre, biológia-kémia szakra. Egyetemi évei alatt kijutott Strasbourgba, ahol végül 2 és fél évet töltött, ott végzett biokémikusként. Tanulmányai befejeztével úgy döntött, hogy hazajön, de nem a szakmájában helyezkedett el, hanem szakfordítóként 1996-ban vállalkozásba kezdett. Később több munkahelye is volt, egy logisztikai cégnél volt irodavezető, majd dolgozott tolmácsként és fordítóként. Ma informatikusként dolgozik a UnixLab egyesületnél, amely az egyetemhez kapcsolódik.

Feleségével, Erikával egy régi egyetemi ismerős révén találkoztak. Erika debreceni, református családból származik (de vallási kérdésekből nincs probléma közöttük, szívesen eljön a katolikus szentmisére). A pallagi szakközépiskolában végzett növényvédőként, de nem dolgozik a szakmában, hanem főállású anya. Amúgy is inkább bölcsész beállítottságú, sokat olvas (ez egyébként az egész családra jellemző, TV-jük viszont nincs!) Itt a Szent Család templomban esküdtek 2002-ben, Tari Zsolt atya adta őket össze, aki Pannonhalmán András osztálytársa volt, és azóta is jó barátja, lelki atyja. Ő keresztelte a két nagyobb gyermeket is. A legidősebb fiú, Andor 4 éves, középső csoportos a Napsugár óvodában, és már második éve lelkes tagja az ovis hittannak is (a szentmiséket is kezdi szépen végigülni). Öccse, Zsigmond két és fél éves, lassan őt is szeretnék a szülők az ovis hittanra járatni. A két fiú - ahogy ez lenni szokott - sokat verekszik, rosszalkodik együtt, de nagyon szeretik egymást. Nem különben kishúgukat, az öt hónapos kis Rózsát, aki nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt baba. Lassan az ő keresztelése is aktuális lesz, még a keresztszülők kiléte okoz problémát (nehéz olyan rokont találni, aki katolikus is, és a közelben lakik.)

A szülők nagyon fontosnak tartják a nagy család összetartó erejét, és szeretnék a gyerekekben is ezt a köteléket erősíteni, ezért igyekeznek őket Isten és egymás szeretetére nevelni. Isten segítse őket ebben!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

 Szept. 17. (Évközi 24. vasárnap): Kovács Család

Szept. 24. (Évközi 25. vasárnap): Ifjúság 
Okt. 1. (Évközi 26. vasárnap): Kind Család
Okt. 8. (Évk. 27. vasárnap, Magyarok Nagyasszonya): Berényi Család

A Szent Kereszt felmagasztalása

Egy szent helyett, most ezt az ünnepet mutatjuk be. A szent keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. 
A keresztet az egyház történelmében mindig együtt említették a szenvedés vállalásával. Avilai Szent Teréz erről azt mondja: "A kereszt a mi nagy nevelőnk, és ha hiányzik a kereszt az életemből, akkor félek, hogy elfeledkezett rólam az Isten". XVI. Benedek pápa, még bíboros volt, mikor megkérdezték tőle, miért sebezzük a gyerekek lelkét az iskolák falára kitett kivégzőeszköz, a kereszt látványával? - a következőt mondta: "A kereszt az iskolafalon borzasztó dolog, mert megmutatja, mire képes az egyik ember a másikkal, ugyanakkor áldott eszköz, kincs, mert azt is megmutatja, hogy mindezek ellenére mire képes az Isten az emberért." A kereszt Isten szeretetének, az ember felé kiáradó élő szeretetének jele, egyben nagy kegyelmek forrása. A keresztfa azért is értékes, mert Jézus Krisztus szenvedésének, de még jobban a sátán felett aratott győzelmének a jele. A kereszt felmagasztalása így egyben Krisztus győzelmének felmagasztalása is. Petrik János

Szép gondolat

"Amikor az ember eljut odáig, hogy semmiféle teremtett jótól nem várja vigasztalását, akkor kezdi először igazán kedvét lelni Istenben, s akkor nyugodtan fogadja a világ bármi változását." /KK. I. könyv 25.III./Kempis Tamás
Gyermekeinknek- egy kis feladat
Múlt havi rejtvényünkre ismét nem érkezett megfejtés, de reméljük, a tanév és a hittanórák kezdetével a rejtvényfejtő kedv is visszatér. Mostani feladványunk: mi kapcsolja össze a következő neveket? Gábor, Mihály, Rafael Melyiküknek mi a feladata?
Egy csepp derű - felnőttnek sem árt
- Kedves szerkesztő úr, használható a kéziratom, amit beadtam?

- Hogyne! A másik oldalára még lehet jegyzetelni.