TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
7. évfolyam 11. szám - az Úr 2006. évének november havában.

A szentmiseKenyértörés, áldozás, könyörgés

A szentmise eredeti elnevezése: kenyértörés. Erre több helyen is találhatunk utalást a Bibliában. (Lk 22,19; Lk. 24,35; ApCsel 2,42; ApCsel 20,7) Jézus az utolsó vacsora alkalmával kovásztalan kenyeret használt, ezért mi is ilyen, csupán búzalisztből és vízből készült kenyeret használunk, de búzalisztből készült kovászos kenyérrel is lehet misézni. Mindkét kenyérforma azonos tulajdonsága, hogy törhető. Jézus is ezt tette és megparancsolta: "ezt tegyétek az én emlékezetemre!" Innen származik, ered a szentmisénk. A kenyértörés során mindenki ugyanabból a kenyérből részesül - az egység jele ez. Ma, a szentmisékben már külön, formára sütött kis ostyákkal áldozunk, de fontos tudatosítani, hogy ez nem töri meg az egységet (olyan, mint amikor szeletelt kenyeret veszünk). Csupán gyakorlati oka van ennek, hiszen túl sok időbe tellene, ha egy kenyeret tördelne szét a pap annyi felé, ahányan éppen részt veszünk a szentmisében.
Nagyon fontos, hogy nem a meghalt Krisztust vesszük magunkhoz, amikor áldozunk, hanem a megdicsőültet! Ezt, az átváltoztatott borba egy kis kenyérdarab bele ejtésének gesztusa fejezi ki. Ugyanis a test és vér egyesítése, a feltámadás jelképe.
A szentmisében Jézus áldozatával állunk az Atya elé, most a szentáldozásban az Atya, mintegy visszaadja nekünk a Fiút, mintegy "viszont kívánás" mikor valakinek a jókívánságát "viszont"-tal fogadjuk. 

Áldozáskor, akármilyen kis darab kenyeret kapunk, a teljes Krisztust vesszük magunkhoz, Ő költözik belénk. Éppen ezért, áldozás után nem kell külön letérdelni, fejet hajtani, mert Jézus bennünk van! 

Az áldozás utáni (Postcommunio)könyörgésben, visszautal a pap a mise elején elhangzott könyörgésre, melyben valamilyen kegyelmet kértünk, most pedig hálát adunk a kapott kegyelmekért, és Jézus bennünk lakásáért.Anna

Események templomunkban

November első vasárnapján három gyermek, Villő, Evelin és Boldizsár részesült a keresztség szentségében. 

November 26-án, Krisztus Király vasárnapján - már hagyományosan - a kerek évfordulót ünneplő házaspárok megáldására kerül sor. Emellett szeretnénk köszönteni azokat a párokat is, akik idén kötöttek templomunkban házasságot. Jelentkezni Kind Imrénél lehet a sekrestyében. 

December 3-án advent első vasárnapjával kezdetét veszi az új egyházi év. Adventben az elmúlt évekhez hasonlóan hétköznapokon (hétfőtől péntekig) az esti 6 óra helyett reggel 6-órától lesznek rorate szentmisék, szombat esténként pedig a szentmise elején meggyújtjuk a soron következő gyertyát az adventi koszorún.

A Mikulás, december 10-én, a szentmise végére érkezik hozzánk.

Elsőáldozás december 17-én, advent harmadik vasárnapján lesz templomunkban.

Szent Erzsébet kenyere

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára Szent Erzsébet-évet hirdetett meg. Ehhez kapcsolódva született meg a Szent Erzsébet Kenyere elnevezésű kezdeményezés, amelyhez Debrecen példáját követve remélhetőleg más városok is kapcsolódnak majd. Mindannyian ismerjük Szent Erzsébet élete legendáit, melyekben a szegényeken segített. Erre az adakozó, szolgáló szeretetre kívánja felhívni a figyelmet az akció. Debrecen öt pontján (egy-egy plébániához kapcsolódva) múlt pénteken délután 13 és 16 óra között fél kilós cipókat osztogattak főleg rászorulóknak korhű ruhába öltözött fiatalok, felnőtt segítők közreműködésével. (A cipókat debreceni pékségek ajánlották fel, a legtöbb pékség készségesen csatlakozott a kezdeményezéshez.) Az adakozás mellett arra is törekedtek a szervezők, hogy az emberek figyelmét felhívják a rászorulók, bajbajutottak segítésének fontosságára, ezért egy információs lapocskát is osztogattak Szent Erzsébet életéről.
Az emberek reakciója változó volt: néhányan meg sem álltak, legtöbben elfogadták a cipót és a lapocskát, és meghallgatták azt a néhány mondatot, amit elmondtak nekik (egyesek szabadkoztak, hogy ők reformátusok...). Néhányan azonban rászántak néhány percet, hogy elbeszélgessenek a segítőkkel Szent Erzsébetről.
Bérmálkozóink

Október 29-én Bosák Nándor püspök atya 7 fiatalt részesített a bérmálás szentségében közösségünkből. Ők név szerint: Fónay Emese, Fónay Tamás, Gyarmati Ádám, Gyarmati Zoltán, Leiter Konrád, Németh István és Szűcs Boglárka. Imádkozzunk értük, hogy a most kapott kegyelmeket hosszan megőrizzék, és immár, mint felnőtt keresztények, kamatoztassák adottságaikat és aktív, építő tagjai legyenek közösségünknek.

Deo gratias - Istennek legyen hála!

Lassan, de növekszik a hajdúsámsoni vetés. Már négy éve vagyok katekéta Sámsonban, és azóta bizton állíthatom, hogy az ifjú hittanosok száma, akikről szól ez a cikk, hála Istennek, folyamatosan nő. Már két elsőáldozós csoportom is volt, akik közül többen is rendszeresen részt vesznek a szentmiséken. Ők: Vasas Ágoston (ministrál), Bacskai. Dóri, Szabó Klaudia Orosz Panni, Bonyhádi Dóra (énekelnek a schola-ban). A többiek még nem mertek feladatot vállalni, de azért hűen segítenek nekünk pl. táborokban. Ők: Marci és Peti. Fekete Ági és János, V. Sebi mint lelkes hittanosok szintén a kis énekkarba illetve a felolvasásba, ministrálásba kapcsolódtak be. Még nagyon sokan vannak, akik nem, vagy csak néha jutottak el a szentmisénkre, de rendszeres hittanra járók, ők 36-an vannak. Imádkozzunk értük és családjaikért és azért, hogy minél több közös, az ő részvételükkel is gazdagított programokat tudjunk szervezni, hogy idővel velük együtt ünnepelhessük a legszentebb áldozatot! Anna

Bemutatjuk a képviselőtestületet

A szokásos családbemutatás helyett most egy rendhagyó cikkre kerül sor (a bemutatásra váró családok lassan elfogynak (vannak olyanok is, akik elzárkóznak attól, hogy írjunk róluk. Ha van még olyan család, aki szívesen venné, hogy bemutassuk, jelentkezzen Kind Imrénél a sekrestyében, vagy Almásiné Kati kántornál szombati vagy vasárnapi szentmise után a karzaton.)

Több templomba járóval beszélgetve kiderült, hogy a közösségünk tagjai - pláne akik az utóbbi években csatlakoztak hozzánk - nem feltétlenül ismerik a képviselőtestületet, így nem tudják, kihez fordulhatnak esetleges problémáikkal. Ezen szeretnénk ezzel a kis bemutatással segíteni (tervezzük egy fényképes tabló elkészítését is, amit kitennénk a hirdetőtáblára, így a nevekhez könnyen lehetne az arcokat is azonosítani.)

Minthogy a Szent Család templomunk védőszentje, a képviselőtestület is ennek megfelelően családokból áll. (A tagságot 5 évre választja meg a templom közössége, a következő választás tavasszal esedékes). Jelenleg 10 család felnőtt tagjai alkotják a képviselőtestületet: Berényi Dénes és felesége (ők hivatalosan a korhatár miatt más csak tiszteletbeli tagok), Kind Imre, Asztalos Attila, Petrik János, Báránkó András, Nyakacska Vilmos, Németh István, Takács József, Gyarmatiné Gyöngyi és Almási Gábor családja. Rajtuk kívül tag még Németh Béla kántor, Király Anna, aki a Betánia közösség alapítójaként és hitoktatóként is aktívan részt vesz a közösség életében. Amióta a hajdúsámsoni templom is hozzánk tartozik fíliaként, sámsoni képvieslő tagjaink is vannak: Nyakacska László és felesége, Tisza Sándorné Irmuska néni, Hamza Imréné Piroska és Bodnár Csilla. Gyűléseink általában minden hónap második vasárnapján vannak. Az összejövetelt minden alkalommal ima, vagy ének nyitja és zárja. Az előző havi jegyzőkönyv ismertetése után az atya vezetésével megbeszéljük az aktuális teendőket, de néha sor kerül egy-egy pápai enciklika bemutatására is. Ki-ki elsősorban a maga feladatkörében tevékenykedik: Némethné Székely Jutka a világi elnök, ő a reprezentációs feladatokon kívül, (pl. a püspök atya köszöntése) rengeteg szervezési feladatot is elvégez. Petrik János a liturgikus szekció, Báránkóné Ildikó a karitatív csoport, Nyakacskáné Ildikó a gazdasági ügyek vezetője, Almási Gábor a sajtófelelős, de ahhoz, hogy a templom ügyei gördülékenyen menjenek, szinte mindent közösen végeznek. Nehéz lenne felsorolni, hogy ki mi mindent végez el, akolitusainkat (Kind Imrét, Petrik Jánost, Báránkó Andrást és Németh Istvánt): szoktuk látni rendszeresen áldoztatni, ők emellett kórházakba és betegekhez is eljárnak áldoztatni, hitoktatóink munkáját is sokan ismerhetik (az akolitusokon kívül Némethné Jutka és Király Anna vesz részt a hitoktatásban). Mindenkinek megvan a maga feladata, emellett mindannyian törekszünk hiteles, példamutató keresztény életet élni, és a templom falain kívül is Krisztust hirdetni és szolgálni.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Nov. 19. (Évk. 33. vasárnap): Ujlakán család
Nov. 26. (Krisztus Király ünnepe): Ifjúság
Dec. 3. (Advent 1. vasárnapja): Akolitusok

Dec. 10. (Advent 2. vasárnapja): Pertik család

Novemberi egyházi ünnepünk: 

A Lateráni-bazilika felszentelésének ünnepe.
Kevesen tudják, hogy Róma főtemploma nem a Szent Péter-, hanem a Lateráni-bazilika, mely a pápa székesegyháza, Róma püspökének a főtemploma. 


A Lateráni-bazilika, mint Róma és a kereszténység legelső nyilvános temploma, azért is jelentős épületnek számít, mert ezt az első keresztény római császár -Nagy Konstantin - az ő lateráni palotájának azon a helyén építtette, ahol maga is fölvette a keresztséget I. Szilveszter pápa kezéből.A 324-ben felszentelt 5 hajós, 56 márványoszlopos, arany mozaikképpel ékesített templomot Nagy Konstantin hálából építtette azért, mert keresztény lehetett. A konstantini bazilika az évszázadok során többször földrengés és tűzvész áldozata lett, de mindig újjáépítették, és néhány faltöredék, márványoszlop, mozaikdarab ma is arról tanúskodik, hogy egy ember - aki történetesen akkor a világ ura volt - hálás volt megkereszteléséért, hálás volt azért, hogy a keresztség vizében bűntelenné válhatott. 

A templom hajójában egy dombormű őrzi emlékét annak a történelmi eseménynek, amikor II. Szilveszter pápa átadta a magyar küldöttségnek az első királyunknak küldött koronát.

A Lateráni-bazilika nyolc emeletnyi magas főhomlokzatán ez a felirat olvasható: "A város és a világ minden templomának anyja és feje." Találó felirat, mert mit is köszönhet az ember egy anyának? Az életet. Mit köszönhetünk a templomnak, ahol megkereszteltek bennünket? A természetfeletti örök életet. Így tehát a templom is anya, s azzal a hálával kell hozzá viszonyulni, mint a szülőanyához szokás. Petrik János

Szép gondolat

Hogysem tíz barátot szerezzek
képmutatással, inkább szerzek
őszinteségemmel száz ellenséget. Petőfi Sándor

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünket hárman oldották meg: Gyarmati Ádám, Gyarmati Zoltán és Gyarmati Zsuzsa veheti át a nyereményt a sekrestyében.

Ebben a tanévben már sok hasznosat tanulhattak hittanosaink. Talán friss tanulmányaik is megkönnyítik e havi rejtvényünk megfejtését. Kérdésünk a következő: Melyik a kakukktojás, és miért az? Keresztelés, bérmálás, szentségi házasságkötés, betegek kenetének feladása, egyházi temetés.

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Székely ember vágja a fát a fiával az erdőben nyáron. Egyszer csak kifakad a fiú:
-Édesapám! Nem jól van ez így! Amíg mi itt rekkenő hőségben fát vágunk, addig édesanyám és a húgom bent a jó hűvös házban kötögetnek!
-Ne búsulj fiam! Lesz még itt tél! Akkor majd mi itt a jó hűvösben vágjuk a fát, anyádék meg majd bent a melegben kell, hogy kötögessenek!