TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
9. évfolyam 1. szám - az Úr 2008. évének január havában.

A BIBLIA

"A Biblia könyvsiker. Évszázadok óta a világ legnépszerűbb, legismertebb, legnagyobb példányszámban eladott könyve. Részletei 2062, a teljes Biblia jelenleg 337 nyelven olvasható. Az Újszövetség és egyes bibliai részek ezenkívül további 926 nyelven hozzáférhetők. Megtalálható templomokban, könyvtárakban, szállodai szobákban, iskolákban, kollégiumokban, egyszóval mindenütt" (Gr. kat. hittankönyvek V.)
A Biblia évében ismerjük meg ezt a Könyvet - talán, ahogy még nem - amely Isten üzenetét (kinyilatkoztatás) hordozza számunkra! Mi is a Biblia? Maga a szó a görög "biblion" (könyv, tekercs) többes számú alakja: "ta biblia"= "a könyvek". A Bibliában emberi szavak, emberi gondolatokról, cselekedetekről, érzésekről szólnak, de az ember szaván keresztül Isten nyilatkozatja ki magát. Ezt nevezzük sugalmazásnak. Vagyis, Isten gondoskodik arról, hogy a szerző azt írja le, amit Ő közölni akar. Tehát a Biblia azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anyaszentegyház sugalmazottnak ismer el. Összesen 72 ún. kánoni könyvet tartalmaz a teljes Biblia (Ó és Újszövetség)

Nagyon fontos információ, hogy a Biblia nem tudományos ismereteket, hanem vallási igazságokat akar közölni.

Még néhány szó a Biblia koráról. Kezdete a Kr.e. 2. évezredre tehető, amikor a zsidó nép ősei vándorló életet éltek. Az utolsó (János) apostol halálával lezárult az írott kinyilatkoztatás, vagyis kb. Kr. u. 100-ig.Anna

Események templomunkban

Karácsony másnapján két gyermek, Kitti és Soma kapta meg a keresztség szentségét templomunkban, temetés most nem volt plébániánk területéről.

Jó volt a fogadtatása a betlehemi lángnak, a főtéren kb. 1600 mécses került kiosztásra. A szervezők ezúton köszönik mindenkinek, aki a láng osztásához bármilyen formában (adománnyal vagy segítséggel) hozzájárult. 

Január 19-én, szombaton Karitász-napot tartunk templomunkban. A karitász-csoport a ruhaosztásra járó családoknak játékos biblia-vetélkedőt szervezett, ennek a döntőjére kerül most sor, öt család részvételével. (Egyben egy kérését is tolmácsoljuk az adományosztóknak: festés miatt ki kellett üríteni a helyiséget, ezért most különösen szükség lenne ruhákra, használati tárgyakra, amit elsőszombatonként szét tudnak osztani a rászorulóknak.)

A január elején rendszeresen megrendezésre kerülő ökumenikus imahét egyik alkalma ezúttal templomunkban lesz, jan. 26-án szombaton este 5 órától. Emiatt aznap nem este lesz szentmise templomunkban, hanem reggel 8 órától. Az imahét részletes programja a hirdetőtáblán olvasható. Igyekezzünk minél többen részt venni ezeken az alkalmakon!

Szintén január 26-án lesz közösségünk farsangi bálja, a Kazinczy iskolában este 7 órától. Az előkészületekhez adományokat, tombolatárgyakat köszönettel elfogadunk. Belépők kaphatók a sekrestyében és a helyszínen, lehet előre asztalt foglalni is.Jöjjünk minél többen, hívjuk ismerőseinket is! Lehet jelmezbe öltözni, némi enni-innivalót, és persze a jókedvünket ne hagyjuk otthon!

Bemutatjuk új ministránsainkat

Örömmel figyelhetjük meg, hogy a ministránsaink száma nem apad, sőt, inkább növekszik. A vasárnapi szentmiséken mindig szép számmal vannak jelen, és a hétköznapokat is beosztják, hogy ne forduljon elő, hogy nincs ministráns. A rorátékon is szépen részt vettek, a korai időpont ellenére szinte mindig 6-7 ministráns állta körül az oltárt. Igaz, a "régiek" közül már többen kiöregedtek vagy elkerültek plébániánkról, de szerencsére folyamatos az utánpótlás, mindig van egy-két fiatal fiú, aki szívesen bekapcsolódik az oltár körüli szolgálatba. Most két kis új ministránsunkat szeretném bemutatni.
Szabó Benjámin már tapasztalt ministránsként csatlakozott a társasághoz szeptemberben, ugyanis már 8. éve ministrál (három évesen kezdte!) Eddig a Megtestesülés templomba jártak, nyár végén költöztek a lakótelepre. Benjámin negyedikes a Vörösmarty iskolában, szabadidejében szívesen focizik, floorballozik, vagy játszik a számítógéppel. Amikor csak tud, jön ministrálni hétköznap is. Legjobban olvasni szeret.

Másik új ministránsunk, Bódis Tamás még "civil" ruhában áll az oltár mellett, a ministránsruhát és keresztet majd akkor veheti fel, ha sikeresen leteszi a vizsgát és felavatják. Tomi a Svetitsbe jár, most harmadikos. Az iskolában csak a nagyobbak ministrálhatnak, de ő már vágyott rá, hogy az oltár mellett állhasson. Szeptemberben csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen eljár szombatonként a ministránsfoglalkozásokra, amit Laci atya tart. Amikor azt kérdezem, mi jó a ministrálásban, azt mondja: "Minden jó benne!" Legjobban csengetni szeret. Ő is jön hétköznap is, amikor csak tud.

Remélem, az ő példájukat látva még több fiú kedvet kap az oltárszolgálathoz. Kérjük a hívek buzgó imáit ezekért a legényekért! És a lányok se kedvetlenedjenek el: ők a zsoltáréneklésbe kapcsolódhatnak be a karzaton. 

Telnek az évek... - Mi újság a Vilicsku családban?

Kis kitérő után visszatérünk az újrabemutatások sorához (bár vannak még fiatal családok, akik eddig nem szerepeltek, majd őket is sorra kerítjük.). Vilicsku István családja 2002-ben lett bemutatva újságunkban, akkor még csak egy éve volt, hogy feleségével, Arankával Debrecenbe költöztek. Kisebbik lányuk, Erika hívására költöztek ide, amikor mindketten nyugdíjasok lettek (Pista tejipari technikusként, Aranka pedig a szállodaiparban dolgozott korábban.) Egyből rátaláltak a közeli templomra, s azóta mondhatjuk, hogy szinte második otthonuk, amikor tudnak, jönnek, ahol tudnak, segítenek. Pista 2006 óta elnöke közösségünk Mária Légió csoportjának, tavaly óta pedig tagja a képviselőtestületnek is. Mindkét tisztségnek igyekszik legjobb képességei szerint megfelelni, a Karitász csoportban tevékenykedik. Gyakran besegít Imrének a kert körüli munkákban, vagy épp helyettesíti, ha szabadságon van. Aranka tagja a Rózsafüzér társulatnak, a Szent Mónika Közösségnek, a Kamilliánus Családoknak és a Mária Légiónak. Gyakran végez karitatív munkát, segédkezik a ruhaosztásnál, elsőpéntekenként eljár Laci atyával a terápiás házba imádkozni a bentlakókkal, szívén viseli a beteg, idős közösségi tagok sorsát is, akik már nem tudnak eljárni a templomba, rendszeresen látogatja őket. 
Gyakran egy-egy unokával jönnek misére, fontosnak tartják, hogy ők is otthon érezzék magukat a templomban. Nagyobbik lányuk, Aranka Mátészalkán lakik családjával, két lányuk van: Anita harmadikos gimnazista, Kinga pedig 8.-os. Kisebbik lányuknál, Erikáéknál szintén két lányunoka van. Mindketten a Svetitsbe járnak, Erika 11.-es, Dominika pedig még óvodás, idén szeptemberben kezdi majd az iskolát.Egy szem fiú unokájuk a fiuk, István révén van, ők Martinkán laknak, de dolgozni bejárnak Debrecenbe, és a kis 3 és fél éves Bencét is hozzák a Svetits óvodába. Adja az Úr, hogy a felnövekvő nemzedéknek is olyan fontos legyen Isten és a közösség, mint nagyszüleiknek!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Jan. 20. (Évközi. 2. vasárnap): Hajdu család
Jan. 27. (Évközi 3. vasárnap): Ifjúság

Febr. 3. (Évközi 4. vasárnap): Betánia közösség

Febr. 10. (Nagyböjt 1. vasárnapja): Mátyásföldi család

Egy a hónap szentjei közül: Szalézi Szent Ferenc

1567-ben született Savojában, Annecy közelében, Sales kastélyában. Szülei gondosan, sokoldalúan nevelték, egyszerűen öltöztették, fegyelmezett, őszinte, engedelmes viselkedésre szoktatták. Apja fényes politikus jövőt szánt neki, lovaglásban, vívásban és táncban is képeznie kellett magát.
Párizsban, majd Pádovában tanult, mindenütt szentéletű és bölcs lelki vezetők segítségét vette igénybe. Kiváló eredménnyel fejezte be tanulmányait, ő azonban a világi karrier helyett a papságra vágyott. Állhatatosságával elérte atyja beleegyezését.

1593-ban pappá szentelték, és már kezdettől a katolikus újjászületés (ellenreformáció) lelkes segítője volt. A pápa határozott parancsára vállalta el a püspöki kinevezést. Genfi püspökként, mint igaz pásztor kormányozta papjait és híveit, írásaiban és egész életével a hit nevelője volt. Fáradhatatlanul dolgozott, hiába próbálták kímélni őt.

Híres műve a Filótea című könyv, a lelki élet egyik kiváló kézikönyve. 

1610-ben Chantal Szent Franciskával, akinek lelki vezetője és barátja volt, megalapította a vizitációs nővérek rendjét. Megérte rendjüknek egész Franciaországban történt elterjedését. Lyonban halt meg 1622. december 28-án, hű lányai körében, halála előtt még misézett és prédikált nekik. Temetése január 24-én volt Annecyben. 1877-ben avatta IX. Pius pápa egyházdoktorrá. A katolikus írók és újságírók védőszentjeként is tiszteljük.Petrik János

Szép gondolat

"Jobb a szívben tartani a Bibliát, mint a könyvespolcon."(Spurgeon)

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi feladványunk megoldása: Nem jó az embernek egyedül. Nyertesek: Gellén Imola és Bánfalvi Zsófia. Az új évben kicsit változtatunk a gyermek-rovaton, minden számban egy kis képet láthattok Jézus életéből. Találjátok ki, hogy melyik jelenetet látjátok! A kisebbek kiszínezhetik, a nagyok pedig olvassák el a megfelelő részt a Bibliából! (A kicsik - 8 éves korig -a jelenet címét, a nagyobbak a jelenet bibliai lelőhelyét adják be).

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

A kolostor kertjében egy pap a kedvenc rózsáit ápolgatja, mikor arra jön az egyik hívő a gyülekezetből. A férfi megáll és dicséri a rózsákat, hogy milyen szépek. A pap felel:
- Nem rosszak, csak egy bizonyos betegség támadta meg őket, úgy hívják, hogy Fekete halál.
- Hát az meg miféle betegség? Még sosem hallottam róla.
- Apácák ollóval.