TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
9. évfolyam 3. szám - az Úr 2008. évének március havában.

A BIBLIA - 3. Egy kis földrajz

Egy ország földrajzi adottságai igencsak befolyásolják az ott élő emberek mindennapi életét, tetteit. A bibliai választott nép otthona Palesztina volt, mely a Közel - Kelet fontos részét képezte. Földrajzi fekvése kereskedelmi csomóponttá tette. A két nagy folyóvölgyi társadalmat, Egyiptomot és Mezopotámiát kötötte össze. Így érthető, hogy miért is akarták leigázni Palesztinát a környező országok népei. Izrael népe ezért került gyakran szolgasorsba: 
Egyiptomi fogság (Kr.e. 1700), melyről a Teremtés könyve 37. fejezetétől olvashatunk egészen a Mózes vezette kivonulásig (Kr.e. 1500) (Kivonulás könyve). Az Egyiptomból való kivonulás emlékünnepe a zsidó Pászka (peszah = átvonulás, átmenet). Az evangéliumi "zsidók húsvétja" ezt az ünnepet jelöli. Számunkra a húsvét Krisztus feltámadásának ünnepe.
Ezután az asszírok (Kr.e. 722), babiloniaiak fogságába került (Kr. e. 587), Izrael népe, mígnem a perzsák „felszabadították" (Kr.e. 538) őket az elnyomó szolgasors alól és Zerubábel vezetésével Kürosz, perzsa király haza engedte a „szent maradékot", akik újraépítették a lerombolt Szentélyt (a Jeruzsálemi templomot, melynek maradványa a ma is látható siratófal). Mindezen eseményekről a Királyok könyvéből olvashatunk.Anna

Események templomunkban

Február első vasárnapján egy gyermeket kereszteltünk, László Dánielt, a húsvét vigíliai szertarás során pedig egy katekumenünk, Fonayné Gál Emese lesz elsőáldozó. Hajdúsámsonban két felnőtt, Kata és Attila, meg egy nagyobb gyermek, Dávid készült fel a beavató szentségek vételére.

Volt két hozzánk tartozó temetés is: Tóth Aranka és Borók Jánosné Mária testvéreinket temettük.

Március 29-én, szombaton délelőtt 10 órától plébániai hittanos verseny lesz három kategóriában, 3-4., 5-6. és 7-8. osztályos tanulók részére. Plébániánkról maximum 5 fő juthat tovább, a három héttel később megrendezésre kerülő egyházmegyei hittanversenyre.

Április második szombatján közös bibliaolvasást tartunk templomunkban. 12-én, délután fél 5-re várjuk az érdeklődőket. Jöjjünk minél többen! Akinek van, hozza a Bibliáját! A kis gyermekekkel külön foglalkozunk, a hittanteremben.

Húsvéti köszöntés

Egyre gyakrabban hallani nálunk is, hogy húsvétkor így köszöntik egymást az emberek: "Krisztus feltámadt!" A válasz: "Valóban feltámadt."Tulajdonképpen az orthodox egyházakban hagyományos ez a köszöntés. Ha valaki pl. április 27-én (ekkor lesz az orthodox húsvét) mondjuk Görögországban lesz, így üdvözlik őt: Hrisztosz aneszti! A válasz rá: Alithosz aneszti. Ha pedig orosz nyelvterületen, akkor így: Chrisztosz voszkresz! - melyre a válasz: Vaisztyino voszkresz. (Akik az oroszul tanulók korosztályába tartoznak, emlékeznek, hogy a vasárnap oroszul: voszkreszenyije - egyúttal feltámadást jelent, mint ahogy mi is Krisztus feltámadását ünnepeljük minden vasárnapon.)

Biztos sokan ismerik olvasóink közül Tolsztoj Feltámadás c. regényét. Hadd idézzünk néhány sort ennek húsvéti jelenetéből : "Minden ünnepi vidám és gyönyörű képpé egyesült; a papok aranykeresztes, fényes, ezüstös miseruhája, a kántor és a templomi kóristák ezüst- meg aranydíszes karinge, az ünneplőbe öltözött, olajtól csepegő hajú önkéntes énekesek, a vidám, majdnem táncdalszerű húsvéti melódiák, a virágdíszes hármas gyertyák, amelyekkel a papok szüntelenül osztották az áldást a népnek, az egyre ismétlődő és megújuló felkiáltások közepette: "Krisztus feltámadott! Krisztus feltámadott!"... A templomból kiáramló nép azután: idős és fiatal, férfi és nő, úr és cseléd, mind húsvéti csókot vált egymással, méghozzá háromszor csókolják meg egymást a "Krisztus feltámadott!" - "Valóban feltámadott!" üdvözlés kíséretében”.

Jól illik húsvét hangulatához ez a köszöntés, mely a keresztények legnagyobb örömhírét ismétli meg szüntelenül. Egyre terjed a nyugati egyházban is, számos nyelven lehet már olvasni üdvözlésképpen. Hadd tegyük hozzá a fentiekhez az egyház hivatalos nyelvén, latinul is, ahogyan a szentatya ajkáról biztosan elhangzik a Szent Péter téren: Christus resurrexit! - Vere resurrexit.

Egyúttal mindenkit biztatok: köszöntse ma így családtagjait, barátait, ismerőseit: hadd tudja meg mindenki a mi nagy-nagy örömünket!Németh Béláné

Telnek az évek... - Mi újság a Gnándt családban?

A most újra sorra kerülő Gnándt házaspár a 80-as évek elején költözött Debrecenbe (Kecskemétről jöttek ide, Józsi Vállajon, Kati Jánoshalmán született), és 1990 óta laknak a Tócóskertben. Józsi 2001-ig hivatásos katonaként dolgozott, ekkor került nyugdíjba. Felesége eredeti végzettsége szerint óvónő, a MÁV óvodájában, majd a Svetitsben dolgozott, ám fokozatosan kezdte úgy érezni, hogy nem ez az ő hivatása. Már a MÁV óvodában foglalkozott beteg, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, a velük folyó munka örömén felbuzdulva úgy döntött, hogy szeretne sérült gyermekeken segíteni, ezért gyógypedagógiai asszisztensi, majd fejlesztőpedagógus végzettséget szerzett. 2005-től egy súlyosan mozgássérült kisfiú segítője volt, 2007 szeptemberétől pedig az Eötvös Utcai Általános Iskola egy kimondottan autista gyermekek számára létrehozott osztályában dolgozik a gyermekek fejlesztésén gyógypedagógiai asszisztensként. Szereti ezt a munkát (bár nem könnyű), és úgy véli, hogy fontos a szakértelem, de talán még fontosabb a lelkület, amivel ezekhez a gyermekekhez fordulni kell, elfogadni őket, emberi méltóságukat.
A rendszerváltás után fokozatosan tértek vissza a katolikus egyházhoz, előbb alkalmanként a Szent Annára, majd a templomunk felépülése után már rendszeresen ide jártak szentmisére, itt kötöttek egyházi házasságot, és aktívan részt vettek a közösség alkalmain (énekkar, Szent Mónika közösség). Mostanában sajnos kevesebb idejük van bekapcsolódni. Józsi, hogy a nyugdíját kiegészítse, egyéb kereseti lehetőséget vállalt, ezenkívül tagja több társadalmi szervnek is, ez elég sok idejét leköti. Emellett a kertjükbe is szívesen kijár dolgozni, és szülőfalujába is hazajár édesanyját látogatni. (A különböző programok miatt gyakran előfordul, hogy csak a Szent Annába tud menni vasárnap az esti szentmisére). Kati szintén elég elfoglalt, ő egy civil szervezetnél végez önkéntes segítői munkát, ami szintén sok időt elvesz.
Két gyermekük van, akik szüleik nevét viselik. Jocónak számítástechnikusi végzettsége van, és a DIGI Kommunikációs ZRt.-nél dolgozik. Kati szociálpedagógia szakot végzett Hajdúböszörményben, majd Kazincbarcikára költözött, mert Sajószentpéteren talált munkát. Bár szívesen dolgozna szakmájában, az alacsony anyagi megbecsültség miatt másoddiploma megszerzésébe fogott, most végez a Miskolci Egyetemen humánerőforrás-menedzser szakon. Emellett Miskolcon dolgozik is egy Vodafone szaküzletben. A szülők életében fájó pont, hogy gyermekeik eltávolodtak az Egyháztól, de imádkoznak értük, hogy ők is megtapasztalhassák az élő hit erejét. Kívánjuk, hogy így legyen!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Márc 23. (Húsvét): Akolitusok
Márc 30. (Isteni irgalmasság vasárnapja): Ifjúság
Ápr. 6. (Húsvét 3. vasárnapja): Kind család

Ápr. 13. (Húsvét 4. vasárnapja): Pallag család

Egy a hónap szentjei közül: Római Szt. Franciska

Franciska 1384 első hónapjaiban született. A városrész, amelyben gyermekkorát töltötte, a kódexmásolók negyede volt. Innen érthető, hogy nagyon korán megtanult olvasni és kedvenc olvasmánya lett a zsolozsmáskönyv, a szentek élete és Dante Divina Comediája. 
Lelkiatyja előtt föltárta, hogy nagyon szeretne egy szigorú rendbe lépni. Ezért tizenegy évesen engedélyt kapott arra, hogy próbaidőre gyakorolja a vezeklés néhány formáját. Ennek azonban külső jelei is lettek, ezért édesapja elérkezettnek látta az időt, hogy közölje vele: férjhez kell mennie, s ő már el is jegyezte Lorenzo Ponzianival. Franciskának kemény küzdelmébe került, hogy meghajoljon atyja akarata előtt, és tizenhárom évesen férjhez ment. Házasságukból hat gyermek született. A háború súlyosan érintette a családot: házukat fölgyújtották, és amit csak találtak, elrabolták. Amint elült a harc, Franciska a ház épen maradt részében kórházat rendezett be, és a sebesültek és betegek ápolásával enyhített a sok szenvedésen. Férje a pápai seregben szolgált, mire hazatért, megfáradt, öregember lett belőle.Franciska 1425. augusztus 15-én alapította meg a bencés obláták kongregációját, a bencés harmad-rendet. 1433-ban a Capitolium mellett kolostort alapított azoknak a nővéreknek, akik nem voltak családjukhoz kötve. Franciska csak férje halála után (1436) csatlakozott hozzájuk. Templomul a fórumon lévő Santa Maria Nova-templomot választotta, amelyet gyermekkorától fogva nagyon szeretett. Amikor szentté avatták, róla nevezték el a templomot, és mind a mai napig ez a Római Szent Franciska-templom. Petrik János

Szép gondolat

Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván a kegyelemnek átadja s a szentek közösségébe kapcsolja őket.
Ó valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei!
(A húsvéti öröménekből, az Exsultet-ből)
Gyermekeinknek- egy kis feladat

A múlt havi kép Lázár feltámasztását ábrázolta, Lázár és Jézus alakja mellett a két nővért, Máriát és Mártát láthattuk a képen. (Jn.11,1-45.)

Mostani képünk szintén Jézus életéből ábrázol egy jelenetet. Melyik jelenet ez, kik a szereplői és hol olvashatjuk a Bibliában?

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

Gazsi elmegy nagypénteken a templomba. Amikor hallja a passióban azt a részt, hogy a Getsemáne kertben elfogják Jézust, felkiált:

- Úgy kell neki! Minek ment oda! Tavaly is ott kapták el...