TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
9. évfolyam 4. szám - az Úr 2008. évének április havában.


A BIBLIA – 4.

Hogyan értsük Isten írott üzenetét?

          Nem könnyű megtalálni a helyes kulcsot a másikhoz, ha nem értjük a különböző csatornákon érkezett üzenetét. Így van ez a Biblia tartalmával is. Több szinten lehet és kell is értelmeznünk, hogy üzenetét, tanítását jobban, egészségesebben élhessük.

          Nagy baj lenne, ha mindent szó szerint értelmeznénk a Bibliában, mivel sok minden értelmetlenné és lehetetlenné válna. Pl. „Ti vagytok a föld sója…” (Mt5,13) vagy a Jn2,19-21-ben olvashatjuk Jézus szavait: „Bontsátok le ezt a templomot és én harmadnapra felépítem…” Nyilvánvaló, hogy ezeket a dolgokat nem lehet szó szerint értelmezi. Két szintet kell figyelni: (ld: KEK 115.)

1. szó szerinti értelmezési szint: amikor történelmi eseményekre, helyekre utal az Írás, amit meg lehet vizsgálni. Fontos, hogy világos legyen ez az értelmezés. Pl.: templom – értenünk kell, mi is a templom .

2. „lelki szint”: ami egy tanítás mélyebb szintjére mutat.

2.1. allegórikus (jelképes) pl.: a templom – Jézusra mutat (ld fentebb)

2.2. erkölcsi pl.: a templom - Isten jelenlétének helye (1Kor6,19) ezért nem mindegy hogyan viselkedünk, milyen erkölcsi döntéseket hozunk életünkben.

2.3. anagógikus (ami a végső időkre mutat) pl.: a templom – örök értelmét a mennyországban éri el (Jel21,22)

          Minél többet olvassuk a Bibliát, annál jobban megismerjük Istent, az Ő akaratát, amely számunkra élet. Bővebben lehet olvasni hasonló témákban a www.katoliku.hu/hb honlapon.    Anna

 

Események templomunkban

Március első vasárnapján egy gyermek, Máté részesült a keresztség szentségében.  Volt három hozzánk tartozó temetés is: Baranyai Sándor és Kovács Gáborné Éva testvéreinket, és egy öt napos csecsemőt, Veres Dáriuszt temettük.

Közeledik május, a Szűzanya hónapja. E hónapban minden este ¾ 6-tól a lorettói litániát imádkozzuk.

A Bibilia évében minden hónap második szombatján közös bibliaolvasást és elmélkedést tartunk templomunkban. Májusban 10-én, délután fél 5-kor kezdődik ez az alkalom. Jöjjünk minél többen! A felnőttek és a már olvasni tudó gyermekek, ha tudnak, hozzanak magukkal Szentírást, a kisgyermekek részére külön foglalkozást tartunk a hittanteremben.

 

 Hittanos verseny

         2008. március 29-én került megrendezésre egyházközségünkben a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye által meghirdetett kétfordulós Egyházmegyei Hittanverseny első fordulója, melyen összesen 4 gyermek (Vilmos, Tamás, Kamilla, Flóra) vett rész a 3-4 osztályos kategóriában. Közülük ketten, Tamás és Kamilla  mennek tovább a második fordulóra, amelyet április 19-én tartanak a Szent József Gimnáziumban, 1000-tól.

         Az első körben mindenkinek egy 13 kérdésből álló tesztet kellett kitöltenie Bibliai Ó- és Újszövetség témában. A maximálisan elérhető pontszám 80 volt. Gratulálunk a résztvevőknek, és imával gondolunk a további versenyen résztvevőkre!

 

25. Debreceni Ifjúsági Találkozó

         Bár nem közvetlenül a mi plébániánkhoz kapcsolódó esemény volt, remélem hogy szívesen olvasnak róla a testvérek, hiszen többünket is személyesen érintett.. Az első találkozót a Szent Annában 1984-ben András atya hívta életre, amikor ez még rendkívül merész dolog volt, és megszakítás nélkül minden évben fiatalok százainak jelentett máig ható élményt, köztük plébániánk akkori fiataljainak is. Benne voltak a kápolnában miséző káplánjaink. A mostani, jubileumi találkozó rendhagyó módon három napos volt, a fő szervezők között voltak (Tóth Laci atya munkáját segítve) Báránkó Niki, Tornai Gábor, Kovács Marina és Báránkó Andris.

         A találkozó mottója a Bibliából való („Lábam előtt mécses a te igéd”), a programok jó része is a Szentírás köré csoportosult. Székely János püspök atya előadása után kiscsoportos bibliaolvasó műhelyek alakultak, és egész idő alatt változatos programokról gondoskodtak a szervezők. Voltak különböző témájú választható előadások, volt koncert, tanulságtétel, játék, táncház - hogy csak néhányat említsünk. Szombaton visszaemlékeztünk a „kezdetekre”, az egykori szervezők közösen fújták el a 25 gyertyát a jubileumi tortán. Marina a mostani szervezők közül elmondta, bátorítólag hatott ránk a "nagyok" példája, és a velük folytatott beszélgetés. Az hogy annak idején a nehézségek ellenére tettek a hitükért. Az esti szentmisén a „régiek” vezették az éneket, köztük Almásiné Kati, Gyarmatiné Gyöngyi s többen plébániánk fiataljai közül.

         A gondos szervezés sok-sok munkája megtérült, sokan elfogadták a meghívást:  kb. 180-an kértek szállást, a napközbeni programokon mintegy 400-an fordultak meg. Bár adódtak technikai akadályok és kisebb nehézségek, a szervezők érezték, hogy Isten áldása kíséri munkájukat, és végül megoldódtak a problémák.

         Többeket megkérdeztem a résztvevők közül, ki-ki mást emelt ki, ami számára maradandó élmény. De abban egyetértettek, hogy az együttlét és a programok által gazdagodva térhettek haza.

 

Telnek az évek... - Mi újság a Hajdú családban?

         Beszélgetésünk elején szabadkoznak, hogy nem sok minden történt velük az elmúlt időszakban, de ahogy sorra vettük, csak volt egy-két változás a család életében. Nézzük azonban először a kezdeteket: Erzsébet egy Borsod megyei kis faluból, Léhről származik mélyen vallásos családból. Férje, Lajos a Békés megyei Dévaványáról mezőgazdasági gyakornokként került Léhre, így ismerkedtek meg, jövőre lesz 50 éve, hogy házasságot kötöttek a Szent Anna templomban. Lajos református volt, de éveken keresztül eljárt feleségével a katolikus templomba. A szentmisék alatt érlelődött meg benne az a gondolat, hogy nem teljes az ő vallásossága, hiszen nem járulhat szentáldozáshoz. Így évek múltán, 1997-ben jelentkezett Lőrinc atyánál, és egy éves felkészülés után 1998. május 16-án katolizált. A templom felszentelése óta ide járnak a mi templomunkba, a hétköznapi szentmiséknek is állandó résztvevői.

         Erzsébet pedagógus, hitoktató képzőt is végzett, és még nyugdíjasként 8 évig tanított a Svetitsben készségtárgyakat és hittant. Tagja a Szent Mónika közösségnek, a Rózsafüzér Társulatnak, és családos hittanra is járnak egy négy családos közösségbe (Berényiék, Asztalosék és Kindék köréhez kapcsolódtak, amelyet András atya vezet).

         Két lányuktól hét unokájuk és két dédunokájuk van. Idősebbik lányuk Erika, Nyíregyházán él családjával, és ott is dolgozik pszichológusként. Az ő két nagyobbik gyermeke, Balázs és Ágnes egyetemista, a legkisebb, András főiskolás. Másik lányuk, Gyöngyi programozó matematikus, itt lakik családjával Debrecenben (ők reformátusok). Legnagyobb fiuk, Zoltán számítástechnikusként dolgozik, az őt követő Anna már férjnél van, ő fodrász mestervizsgára készül. Náluk van a két dédunoka: Pistike 3 éves, Boglárka 3 hónapos. A harmadik gyermek Gyöngyiéknél Tamás, szintén egyetemista, a legkisebb, Tímea 7. osztályos. Hosszú idő óta ez lesz az első év, hogy nincs ballagás a családban.

         Szeretik ezt a templomot, szívvel-lélekkel otthon érzik benne magukat. Most a Biblia évében különösen fontos számukra, hogy részt vegyenek a közös bibliaolvasáson is.

 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

         Ápr. 20. (Húsvét 5. vasárnapja): Kókai család

         Ápr. 27. (Húsvét 6. vasárnapja): Ifjúság

         Máj. 04. (Urunk Mennybemenetele): Vilicsku család

         Máj. 11. (Pünkösd vasárnapja): Pallag család

 

 

Egy a hónap szentjei közül: De la Salle Szent János

         1651. április 30-án Reimsben született, gazdag nemesi család tagjaként. Ő volt a legidősebb, s volt még kilenc testvére. Szüleitől alapos keresztény nevelést kapott, Reimsben tanult. Már korán a papi pályát választotta. 1678. április 9-én pappá szentelték, 1680-ban pedig teológiai doktorátust szerzett.

         1679 márciusában egy unokahúgával iskolát alapított a szegényeknek. Nemsokára egy kis csapatot gyűjtött maga mellé tanítókból. Házába fogadta őket, bár ezzel magára zúdította családja haragját. Örökségét szétosztotta a szegények közt, és teljesen az új kongregációnak szentelte magát, amely a Keresztény Iskolatestvérek nevet vette föl. Nemsokára néhány újabb iskolát nyitottak Champagne-ban.

         1719 nagypéntekén halt meg. XIII. Leó pápa 1900-ban avatta szentté.

                                                                                                Petrik János

Szép gondolat

Istennek hálát kell adniuk nem csak a gazdagoknak, de a szegényeknek is, nem csak az egészségeseknek, de a betegeknek is, nem csak jó sorsúaknak, de megpróbáltatásokat tűrőknek is. Nincs semmi érdem a hálaadásban akkor, ha dolgainkban a megfelelő széllel haladunk, de amikor erős vihar támad, amikor a hajó megbillen, és veszélyben van, akkor a hálaadás a türelem és a ragaszkodás nagy bizonyítéka.                                                             (Aranyszájú Szent János)

 

Gyermekeinknek- egy kis feladat

A múlt havi képen a betániai Mária látható, amint megmossa Jézus lábát és megtöröli a hajával. (Jn.12,3.)

Mostani képünk szintén Jézus életéből ábrázol egy jelenetet. Melyik jelenet ez és hol olvashatjuk a Bibliában?

 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

Hittanból vizsgázik a diák. Mondja a tanár:

- Sorolja fel a 10 parancsolatot tetszés szerinti sorrendben!

- 3, 6, 1, 8, 4, 5, 9, 2, 10, 7.