TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
9. évfolyam 5. szám - az Úr 2008. évének május havában.

A BIBLIA - 5.

Jézus az Ó- és Újszövetségben
Hogyan lehet jelen Jézus az Ószövetségben? Mi a jelentősége ennek a mi életünkben? 
Korábban említettük már, hogy a Szentírás szerzője igazából nem a szent íróember, hanem maga az Isten. Ő nyilatkoztatja ki magát nekünk. Már a bűnbeeséskor megígéri, hogy megmenti az Embert. Erről szól a Biblia, ez kezdődik el az Ószövetségben és ez teljesül be Jézus Krisztusban. Tehát már rögtön az elején ott van Jézus.

Azt gondolhatnánk, hogy az Ószövetség elavult, lejárt, eltűnt az a kor, amelynek íródott. Politikai harcok, törvényhozások, letelepülési tervek, az Istennel való párbeszédek sorozata az élet menetéről. Ezek is benne vannak és fontosak is, de nem ez a lényeg! A lényeg, hogy ezek a dolgok mind előkészítették Jézus elérkezését! Azokat a részeket, melyek Jézusra mutatnak, messiási előképeknek vagy messiási szövegeknek nevezzük és az Újszövetség fényében értelmezhetőek a leginkább. Máté evangéliumában - aki a zsidóknak szánta az evangéliumát - is jól látszik, hogy visszatekint az Ószövetségre és így mutatja be, Jézus hogyan teljesítette be a róla szóló jövendöléseket (próféciákat). Az Ószövetség nélkül nem értenénk teljesen Jézus tanítását, az Újszövetségben említett ünnepeket, szokásokat (lábmosás, templomban való bemutatás) sem. "Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik."(Mt5,17-18) Anna

Események templomunkban

Május első vasárnapján két gyermek, Máté Benedek és Máté János részesült a keresztség szentségében, temetés most nem volt plébániánk területéről.

Májusban továbbra is minden este ? 6-tól a lorettói litániát imádkozzuk templomunkban.

Május 31-én ünnepli egyházmegyénk 15 éves fennállását (délelőtt 10 órától, közös ünnepi szentmisét celebrál az egyházmegye papsága a Székesegyházban). Plébániánk pedig Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én lesz 10 éves. 

Gyermeknap idén Úrnapjával esik egybe, ezért ekkor nem lesz külön rendezvény templomunkban. Ehelyett jún.7-én a tavalyi évhez hasonlóan családi napot szervezünk, délelőtt 10 órától vidám programokkal (bábszínház, családi vetélkedő, zenés programok, kézműves foglalkozás) az esti szentmisével bezárólag - várjuk a családokat! A részletes program hamarosan olvasható lesz a hirdetőtáblán! 

A Biblia évében minden hónap második szombatján közös bibliaolvasást és elmélkedést tartunk templomunkban. Júniusban 14-én, délután fél 5-kor kezdődik ez az alkalom. Jöjjünk minél többen! A felnőttek és a már olvasni tudó gyermekek, ha tudnak, hozzanak magukkal Szentírást, a kisgyermekek részére külön foglalkozást tartunk a hittanteremben.

Regionális Háló találkozó Debrecenben

Mottó:"A köztünk és bennünk lévő Isten tud igazán egyesíteni minket"
Először vettem részt ilyen "NAGY" Háló találkozón. Debreceni „kis” találkozón többször voltam, így meg tudtam magamban fogalmazni, hogy mit is jelent egy ilyen találkozó.
Természetesen vívódtam először, bentlakásos legyek-e, vagy estére haza menjek? Jól döntöttem, „beköltöztem” a Svetits Intézetbe, erre a 40-45 órára. 

Számomra a találkozó legfelemelőbb pontja a bemutatkozás alatti háló fonása és a bűnbánati liturgia volt. Szép jelkép volt, amikor egy-egy ember a maga kis fonalát hozzá erősítette a másik emberéhez, majd az így „megszőtt” hálót felemelve, egységben elénekeltük a Himnuszt. (Voltak sokan határon kívüli magyarok is)

A bűnbánati liturgia a félhomályos kápolnában kezdődött. Nekem az Ádventi sötétség jutott eszembe, amíg csendben vagy félhangosan elmélkedtünk, vagy ki-ki a szentgyónást végezte. A megtisztult lélekkel oltárhoz vitt mécsesek fénye egyre erősödött, a liturgia végére minden résztvevőnek ott volt a kis fénye, nagy fénnyé erősödve, mint Ádventkor, Karácsonyhoz közeledve. A kiscsoportos beszélgetések még világosabbá tették számomra a Háló találkozó jelentőségét, jobban megismertük egymás véleményét. 

Oláh Miklós gk. atya előadásában a különböző közösségek bemutatásán keresztül rámutatott arra, hogy az a közösség értékes, amely a szabad egyének önkéntes vállalásán alapszik, amelyben KRISZTUS EGYESÍT MINKET. Megható volt a pisztráng hasonlata, amely felfelé úszik. Kövessük a "pisztrángot”

", jel legyünk, - Krisztus felé mutató jel - mondta.
Az ilyen magamfajta "újoncnak" bátorítást adtak a hozzászólók, a bogozók, és a találkozó végére, a záró szentmise után, de főleg otthon elcsendesedve, az az evangéliumi rész jutott eszembe, amikor a tanítványok Jézus szavára kivetették hálójukat.
A Háló találkozó szervezői is „kivetették” hálójukat, és akik ott voltunk a találkozón, egy szívvel-lélekkel éltük meg azt az érzést, hogy mi is, akik ebbe a hálóba bekerültünk, lelkileg sokat gazdagodtunk.Hajdú Lajosné, Erzsike

Telnek az évek... - Mi újság a Takács családban?

Sokan ismerhetjük ezt a kedves, szerény családot, akik a maguk visszafogott módján vesznek részt közösségünk életében. A családfő, József kunszentmártoni származású. Debrecenben tanult, s egy gépipari cégnél dolgozik. Emellett az Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár munkatársa, szívesen végzi ezt a munkát, szellemi felüdülést jelent számára. Most különösen sok elfoglaltságot jelent ez, ugyanis május végén fog megjelenni az egyházmegye sematizmusa: név- és címtára, egy rövid történeti fejezettel, képekkel illusztrálva. József már második ciklus óta a képviselőtestületünk tagja, itt is számíthatunk precíz munkavégzésére, a készülő lelkipásztori terv összeállításában is nagy részt vállalt. Felesége, Ágidél-alföldi születésű, a Svetitsben végezte a gimnáziumot. Egyetemi tanulmányait Szegeden kezdte, majd házasságkötése után - férje kedvéért - Debrecenben folytatta. Diplomájának megszerzése óta a Kenézy Kórházban dolgozik, jelenleg intenzív-aneszteziológus szakorvos. Ő is sokat dolgozik (a vasárnapi szentmisére általában közvetlenül az éjszakai ügyelet után jön), és gondolom, a jelenlegi egészségügyi helyzet nehézségeit nem kell részleteznünk… Nagy hivatástudattal, áldozatos szeretettel végzi munkáját. Ami kevés ideje marad, a családra fordítja. 
Három gyermekük van. A legidősebb, Marcell, a Szent József Gimnáziumban érettségizett 2002-ben. Már általános iskolás korában feltűnő volt a rajongása a vasút iránt (a Svetits udvarán is vonatosat játszottak), és ehhez az érdeklődéséhez hű maradt pályaválasztása során is: a győri Széchényi István Egyetem közlekedésmérnöki karán tanult tovább, idén lesz meg a diplomája. Szeret utazni (és bárhol jár, külföldön is leginkább a vasutakat figyeli), szívesen hallgat zenét, és a számítógéppel is szívesen foglalkozik, komoly programokat ír, amelyek iránt már a vasút is érdeklődött. Gyakorlatias ember, alighogyfelépült a templomunk, elkészítette a makettjét. Szereti a gyerekeket, ért is a nyelvükön.
A középső gyermek Orsi, aki igazi közösségi lény, és szép énekhangjával, gitártudásával aktívan bekapcsolódik közösségünk alkalmaiba: tagja a szkólának, az ifjúsági zenekarnak, ha itthon van, részt vesz az ifi hittan programjain. A Svetitsben érettségizett, jelenleg kertészmérnöknek tanul Pesten a Corvinus Egyetemen, most harmadéves. Másodéven felvette a mérnök tanári szakot is, ezt párhuzamosan végzi. Csak ritkán jár haza, az órarendje alakulása és a sok tanulnivaló miatt (szép eredménnyel végzi tanulmányait), de Pesten is jár egyetemi katolikus közösségbe. A legkisebb, Brigi szintén nagyon jó tanuló, 10.-es a Svetitsben. Rendkívül szorgalmas, évközben csak a tanulással foglalkozik, és még nyáron is szívesen előveszi tankönyveit. Leginkább a természettudományok érdeklik, kedvencei a földrajz és a matematika, érdeklődik a csillagászat iránt is. Komoly, zárkózott természetű, de kedves, finom lelkületű lány, jó humora van – csak kevesek előtt csillogtatja. Kérjük Isten áldását e kedves család tagjaira, vezesse az Úr életüket! 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Máj. 18. (Szentháromság): Takács családMáj. 25. (Úrnapja): Ifjúság
Jún. 1. (Évk.9.vas): Kamilliánusok Jún.8. (Évk.10.vas): Szt. Mónika Közösség

Egy a hónap szentjei közül: Szent Rita

1381 körül született. Ritát idős szülei hosszú várakozás, reménykedés és sok imádság után kapták Istentől ajándékba. Gyermek- és ifjúkorát a szülei iránti teljes engedelmesség, akaratának állandó föláldozása és a fáradságos napi munka jellemezte. Apáca akart lenni, szülei viszont odaígérték a kezét egy helybeli ifjúnak, aki vad és erőszakos ember volt. 
Férje és gyermekeinek halála után, 1407-ben vonult be a Mária Magdolna ágostonos kolostorba. A nővérek közül türelmével, engedelmességével és jámborságával tűnt ki. Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedéséről, s arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Krisztus kínjaiban.1447. május 22-én hívta át Isten az örök boldogságba. Testét Casciában, az 1937--47 között épült Szent Rita-templomban őrzik. A hagyomány szerint Szent Rita az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes segíteni, ezért a lehetetlenségek szentjének tartják. Petrik János

 

Szép gondolat

Uram, kérlek, adj nekem hitet - vakmerőség nélkül; szeretetet - gyengeség nélkül; határozottságot - kegyetlenség nélkül; jókedvet - könnyelműség nélkül!
(Aquinói Szent Tamás)

Gyermekeinknek- egy kis feladat

A múlt havi képen a naimi ifjú látható (Lk.7,11-15)

Mostani képünk szintén Jézus életéből ábrázol egy jelenetet. Melyik jelenet ez és hol olvashatjuk a Bibliában?

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Hallom, a lányod hegedülni tanul. Na, és hogy halad?
- Nagyon jól. Neki köszönhetem, hogy megvehettem a szomszéd házat féláron.