TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
9. évfolyam 6. szám - az Úr 2008. évének június havában.

A BIBLIA - 6.

A Törvény könyvei (Tóra=törvény, Pentateukhosz=öt tekercsből álló könyv)
Most nézzük meg kicsit közelebbről az Ószövetséget, melyet négy "könyvre" lehet felosztani. Ebből az első a Törvény könyvei, mellyel az Ószövetség kezdődik. Ez összesen öt összefüggő könyvet foglal magába (teremtés könyve - genesis, kivonulás könyve - exodus, leviták k. - leviticus, számok k. - numericus, második törvényk. - deuteronomium). A hagyomány sokáig Mózest tartotta a könyvek szerzőjének, és ő is a könyvek főszereplője, ezért Mózes öt könyvének is szokták nevezni. A Biblia ezen szakasza a teremtéstől egészen az ígéret földjének megpillantásáig mondja el az üdvtörténetet. Olvashatunk benne a világteremtéséről, Káinról és Ábelről, Noéról, a három pátriárkáról (ősatyák: Ábrahám, Izsák, Jákob), az álomfejtő Józsefről, Mózesről, az Egyiptomból való kivonulásról, Isten és ember szövetségéről, a pusztai vándorlásról. A leviták könyvében a papokra és az áldozatbemutatásra vonatkozó előírásokról, a számok könyvében a választott nép ill. a 12 törzs családfájáról, megszámlálásáról míg a második törvénykönyvben az ún. mózesi törvényekről olveshatunk. 

"Magasztaljátok az Urat, mert dicsőség övezi, a lovat és a lovast a tengerbe vetette." (Kiv 15. 21) Anna

Események templomunkban

Május első vasárnapján egy gyermek, Máté részesült a keresztség szentségében, temetés most nem volt plébániánk területéről.

Hittanos táborok: általános iskolásoknak június 27 - július 03 között lesz Bélapátfalván, míg az ifjúságnak július 7-12 között Cserépváralján. Mindkét táborban érdekes, kreatív és nem mindennapi programokkal várjuk a jelentkezőket!

A második szombatokon szokásos közös bibliaolvasásokat szeptembertől folytatjuk majd, de a nyár folyamán egyénileg továbbra is olvassuk a Bibliát!

Családi nap

Június 7-én, egy héttel gyermeknap után, immár másodjára rendezett plébániánk családi napot. (Mennyivel egyszerűbb lenne, ha mindig így ünnepelnénk, nem pedig külön nőnapot, gyermeknapot, anyák napját és újabban apák napját.) 

Reggeltől estig változatos programok várták az érdeklődőket, akiknek a száma az időjárással együtt ingadozott. Főként a délelőtti programok voltak látogatottak.

A zenefoglalkozást, a Magvető Bábcsoport bábelőadását és a Zelemér citerakör fellépését a szülők és a nagyszülők legalább annyira élvezték, mint a gyerekek. A tűzoltókocsi szintén sok gyermeket vonzott. Sajnos plébániánk fiataljainak zenés összeállítását az eső miatt kevesebben látták-hallották, de többen megjegyezték, hogy voltak olyan jók, mint a profi zenekarok. A kézműves foglalkozásokon pedig mindenki készíthetett valami kedves emléket magának. Köszönjük a szervezők munkáját, külön köszönet a Szent Mónika közösség tagjainak a finom falatokért!

15 éves a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

1993 május 31-én alapította II. János Pál pápa a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. Ezt ünnepeltük május 31-én Debrecenben. Az ünnepségen részt vett: Dr.Ternyák Csaba egri érsek metropolita, Majnek Antal munkácsi megyéspüspök, Schönberger Jenő szatmárnémeti megyés püspök, Bosák Nándor megyéspüspök, valamint az egyházmegye papjai, szerzetesei, egyházközségi képviselőtestületek elnökei, intézményvezetők, akolitusok, hitoktatók, és a világi hívők egy csoportja.

Plébániánk közösségének különösen örvendetes volt ez az esemény, hiszen az ünnephez kapcsolódva Bosák Nándor püspök két "szentcsaládost" is kitüntetett: Takács József Pétert az Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár vezetőjét, akinek nagy érdeme az egyházmegyei gyűjtemény létrehozása és annak gondozása, valamint az eddig megjelent Sematizmusok szerkesztői munkájának ellátása, Pro Communitate Christiana díjjal tüntette ki. Dr. Bódis Zoltánt pedig, a debreceni Szent József Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettesét az intézményben a megalapítástól végzett áldozatos tanári, nevelői és vezetői munkájának elismeréséül a Szent Gellért Érdemrend ezüst fokozatával. Mindkettőjüknek gratulálunk!

Telnek az évek... - Mi újság a Hutóczki családban?

HutóckinéLíviával beszélgettem, aki szabadkozott, hogy nem sok változás történt az életükben az előző cikk óta. Férje, Tibi továbbra is nehézgép kezelőként és szerelőként dolgozik. Sokat van vidéken, általában egy-két hétig van távol, az ország egész területén dolgozik (az interjú készítésekor éppen Szegeden volt, ezért is nem sikerült közös fotót készíteni...) Lívia pedig egy kis fodrászcikk-üzletet vezet a Tócóvölgyben, egyszemélyes vállalkozásként. Sajnos ez sok idejét leköti, de ahogy ideje engedi, gyakran jön a hétköznapi szentmisékre, a munka után jó itt letenni a nap terhét, és szívesen hallgatja az atyák prédikációit. Az évek során nagyon a szívéhez nőtt a Szent Család templom közössége, sok embert ismer, néha a szomszédokkal együtt jön. Hétvégén nem mindig ide jönnek szentmisére, mert gyakran vannak vidéken a szülőknél (Lívia nyíracsádi, Tibi fülöpi) akkor oda mennek misére. Igyekeznek gyakran menni, minél több időt tölteni az idős szülőkkel. (Lívia ezért is nem kapcsolódik be egyelőre egy plébániai közösségbe sem, bár szívesen tenné, de nem tudna rendszeresen eljárni az alkalmakra) 2005-ben részt vettek a fatimai-lourdes-i zarándoklaton a plébánia szervezésében, amely mindkettejük számára nagy élményt jelentett. Ha közösségünk tagjaiért imádkozunk, mondjunk el értük is egy fohászt! Adja Isten, hogy minél több olyan család éljen a Tócóskertben, akik példája vonzó az ismerősök számára.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Jún.22. (Évk.12. vasárnap): Gyarmati család
Jún. 29. (Szt. Péter és Pál apostolok): Ujlakán család

Júl. 6. (Évk. 14. vasárnap): Pertik család

Júl. 13. (Évk. 15. vasárnap): Németh család

Egy a hónap szentjei közül: Boldog Jolán

Árpádházi Boldog Jolán (1235 vagy 1239, Gnieznó) királyi és szent család sarja, Apja IV. Béla, anyja a konstantinápolyi császári családból való Laszkarisz Mária. Nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet és Prágai Boldog Ágnes, nővére Boldog Kinga, húga Szent Margit, unokatestvére Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme. 
A szülői házban mindössze öt évet tölthetett, szülei Krakkóba vitték, és nővére, Kinga, Boleszláv lengyel király felesége gondjaira bízták. Szent életű nővérében Jolán megtalálta példaképét és a keresztény nő eszményét. 

1256-ban felesége lett a kaliszi és gnieznói hercegnek, Boleszlávnak és Nyugat-Lengyelországba költöztek. 

Jolán 23 évet élt példás keresztény házasságban, nem esett nehezére, hogy úgy engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, tudván, hogy ,,a férfi éppúgy feje az asszonynak, mint Krisztus az Egyháznak'' (Ef 5, 22). 

Jolán napjai a három gyermek (Hedvig, Anna, Erzsébet) nevelése mellett állandó imádságban, vezeklésben és jó cselekedetekben teltek. Segített a templomokban, kórházakban, saját kezűleg gondozta a betegeket, árvákat, szegényeket nagynénje, Árpádházi Szent Erzsébet példája szerint.

1279-ben halt meg Boleszláv, halálos sebet kapott egy háborúban.Jolán ekkor fölosztotta vagyonát az Egyház és a rokonai között, s visszatért a krakkói udvarba, Kingához. Hamarosan azonban Kinga is özvegy lett, s ekkor a két nővér az ószandeci klarissza kolostorba vonult, ahol 12 évet töltöttek egészen Istennek szentelt életben. Kinga halála után, 1292-ben Jolán átment a gnieznói kolostorba, melyet férje alapított. Apátnővé választották, de úgy élt, mint mindenki szolgálója. Itt is halt meg 1298. június 11-én.

A kolostor kápolnájában temették el. Tisztelete a halála után azonnal megindult, sírját zarándokok látogatták, és sokan nyertek rendkívüli kegyelmeket. Boldoggá avatását 1631-ben indították el. XII. Leó 1827. szeptember 22- én engedélyezte ünnepét a konventuális minoriták és a klarisszák számára. XIII. Leó kiterjesztette egész Lengyelországra.Petrik János

 

Szép gondolat

Aki hittételeket hisz, az vallásos ember. A megragadott ember: hivő ember, aki nem tud ellenállni Jézus Lényének, mert nem akar."(Gyökössy Endre)

Gyermekeinknek- egy kis feladat

A múlt havi képen a kafarnaumi százados látható (Mt 8, 5-13)

Mostani képünk szintén Jézus életéből ábrázol egy jelenetet. Melyik jelenet ez és hol olvashatjuk a Bibliában?

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

A gyerekek az ember teremtéséről tanultak a hittanon. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából termetette az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája látja, hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen.

- Mi a baj, Jancsi?

- Hát... Fáj az oldalam... Azt hiszem, feleségem lesz...