TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
9. évfolyam 7. szám - az Úr 2008. évének július havában.

A BIBLIA – 7.

Ismerjük mát a Szentírás első öt könyvét, mely Mózes halálával zárul. Egyben ezek a könyvek már tartalmazzák Izrael népe történetének kezdetét is. Az ún. Történeti könyvekben (Józsue; Bírák; Rut; Sámuel 1,2; Királyok 1,2; Krónikák 1,2; Ezdrás; Nehemiás; Tóbiás; Judit; Eszter; Makkabeusok 1,2;) olvashatunk konkrétan a honfoglalásról (Kr.e. 13. sz.) a Kr.e. 3. századig. A Biblia történeti könyvei mintegy ezer esztendőt foglalnak magukba, nem olyan könyvek, mint az iskolai történelemkönyvek. A Biblia szerzői számára a történelem Isten és a nép története, tehát a részletek pontossága kevésbé lényeges, mint az a tapasztalat, hogy Isten az ő népével van az események során.Anna
Események templomunkban

Ebben a hónapban nem volt keresztelés se, temetés se plébániánk területéről, volt viszont egy esküvő templomunkban: Szövetes Sándor és Nagy Annamária házasodtak össze.

Jövő vasárnap, júl. 27-én lesz az egyházmegyei búcsú Máriapócson, most azonban rendhagyó módon nem indítunk buszt, és lesz római katolikus szentmise templomunkban.

Jubileumi programok
Mint azt már előre említettünk, templomunk idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva a következő programokat tevezzük:
2008.aug.14. (csüt.): az esti szentmise után filmvetítés (összeállítás a 10 éves plébánia életéből), majd vesperás és szentégimádás éjfélig

2008.aug. 15. (péntek): 17.30-tól a Szent Család kórus ünnepi hangversenye, 18.00-tól jubileumi szentmise, utána agapé (ez a nap egyébként egyházilag parancsolt ünnep, kötelező a szentmisén való részvétel)

2008.aug.16. (szombat): 9.30-tól családi délelőtt, 13.00-tól közös ebéd, 17.00-tól a Szent Család templom ifjúsági zenekara és kórusa Sillye Jenő: Jézus anyja, Mária c. oratóriumát adja elő.

Jöjjünk minél többen, érezzük magunkénak ezt az ünnepet, hívjuk ismerőseinket is!

Hittanos tábor

Június végén, 25 gyerekkel (debreceni és sámsoni hittanosok, ill. máltais gyerekek) és négy felnőttel, egy kalandos hetet töltöttünk a Bükkben. Első napunkon kipihentük a vonatozás fáradalmait, majd egy rövid bemelegítő, előkészítő sétát tettünk a környéken. Másnap a Hajszolósok – ez egy ifjúsági szervezet – jóvoltából egy fergeteges játékos délutánt tölthettünk el a közeli réteken és az erdőben. Vasárnap bejártuk a bélkői tanösvény minden zugát. Életre szóló élmény volt egy holló (Corvus Corax) társasága, mely engedte magát megsimogatni és megetetni. Hétfőn ellátogattunk a Gilitka (Szt. Anna) kápolnához, ahol szentmisén vettünk részt, majd az eső elől igyekezve szedtük a lábunkat vissza a szállásra. Kedden Egerbe látogattunk, ahol bementünk egy varázsterembe, mielőtt elvesztettük a szemünk világát a vakok életét bemutató „Szemfényvesztés” kiállításon. Szerdán kalandos próbák vártak ránk a szalajkavölgyi kalanderdőben, végül gyalogosan tettük meg az utat Bélapátfalváig, a táborhelyig. Csütörtökön pedig készültünk haza. Köszönjük!Anna

Bemutatunk egy családot: A Bódis család 

Feleségem – Molnár Márta – és én is dunántúliak vagyunk, s mindenki csodálkozik, hogy Kőszegről és Kaposvárról milyen szél fújt minket a világ boldogtalanabbnak tartott sarkába. Mindketten egyetemi tanulmányaink miatt kerültünk Debrecenbe, s ott is ismerkedtünk meg. Feleségem és én is magyar-német szakos tanárok vagyunk. Amikor az egyetemi évek befejeződtek, feleségem a Medgyessy Gimnáziumban kapott állást, ahol máig is tanít. Én 1993-ban három éves PhD-ösztöndíjat nyertem el, a 20. századi magyar irodalom volt a kutatási témám. 1997-ben védtem meg doktori disszertációmat, Hamvas Béláról írott könyvem meg is jelent. Azóta is a "lopott időkben" az irodalom dolgaival foglalkozom, tanulmányokat írok. Mostanában leginkább a mese- és mítoszkutatás, illetve a gyermekirodalom tárgykörében. A PhD-időszak végével a Bokros-csomag karcsúsításának köszönhetően az egyetemen nem volt hely, így munkát keresve több helyre is jelentkeztem. Az éppen akkor induló Szent József Gimnáziumba kerültem. Az első három évet Katalin nővér példaadó pedagógusi és emberi útmutatása mellett a legalaposabb "utóképzéssel" töltöttem el, hisz a "szent joe" első három évében szinte minden egyes esetet, problémát megbeszéltünk, nevelési, oktatási kérdéseket alaposan elemezve töltöttünk el sok-sok délutánt. 
Márti édesanyja után evangélikus, s gyermekkorában rendszeresen járt "gyülibe", hittanra, de édesapjával, aki már sajnos meghalt, a katolikus liturgiában is jártasságra tett szert. Én a szüleim révén keresztény szellemű nevelést kaptam, hisz a gyökereik miatt ez az értékrend élt bennük mintaként, de a gyakorlati hitéletben nem vettek részt. Én épp az irodalom felől jutottam el odáig, hogy Istenről, hitről gondolkodjak. 18 évesen került a kezembe Hamvas Béla egy könyve, ettől fogva olvasmányaim nagy részét a hit kérdéseit taglaló tanulmányok, szövegek tették ki. Úgymond megvolt az "elmélet", aztán saját gyökereim, a katolicizmus felé az életünk evangéliuma vezetett, elvesztett gyermekeink tragédiájából, valóban az emberi tervezést felülmúló három csodálatos örökbefogadás - Ricsi, Tamás fiaink és Ancsi lányunk - és Mira lányunk születése révén jutottam el, amihez aztán a Szent Józsefhez kötődő "iskolás" évek megadták azt a liturgikus, hitéleti tapasztalatot is, amit gyermekkoromban elmulasztottam.

Igen isteni gyermekek ők, földi erőkön túli történet ez, amit most nincs idő tüzetesen elmesélni. De épp a gyermekek kapcsán tapasztaltuk meg Hölderlin gyönyörű verssorának igazát: "Ahol legnagyobb a veszély, ott közel a Megmentő", hisz a legmélyebb szomorúságból és elhagyatottságból vezettek ők a fényre. Legnagyobb fiúnk Ricsi 12 éves, Tamás 10, Mira 7, Ancsika pedig 4 lesz. Mindegyikőjük "svetitses", s a nagyok a remek ovi után maradtak az iskolában. Ricsi az autók alapos ismerője, örök focista, szépen énekel, sokat segít itthon. Tamás igazi könyvmoly, akár egy nap alatt végez egy könyvvel, sokat is tud emiatt, nagyon szép iskolai eredményei vannak, zongorázni, gitározni tanul, s nagy örömömre lelkes ministráns. Mira most megy iskolába, igazi állatbarát, béka- és csigamentő, nagy álma, hogy egyszer lesz egy kutyánk, meg egy lovunk (amire a harmadik emeleten azért kevés esélyt látok...). Gyönyörűen rajzol, több díjat is kapott már. Ancsi-Pancsi örökmozgó kétemberes tűzről pattant tündér, aki most van abban a korban, hogy mindent érteni akar, de még mindent csak félig ért. Jó példa erre, hogy a „glóri-alleluját” lelkesen énekli, de mivel szerinte a "glórinak" nincs értelme, ezért meg van győződve arról, hogy az valójában "Dóri alleluja", ahol is a Dóri nem más, mint Sípos Dórika, kedves ovis barátnéja…

A Szent Családba a lakóhely szerinti illetékesség miatt kerültünk, amikor ideköltöztünk, korábban a Szent Lászlóba jártunk. Szeretem magát a templomépületet, egészen véletlenül itt voltam elsőáldozó, Ancsit már itt kereszteltük. Jó, hogy sok már itt az ismerős, néhány tanítványom is itt van vasárnaponként. Nagyon szeretem Papp László atya prédikációit, nagy ajándék, hogy ilyen "komoly" papunk van. András atya pedig igazán atyai módon teremti meg mindennek a hátterét, legyen szó erdélyi zarándoklatról, hittanos táborról, vagy épp közös szentségimádásról. Nagyon jó, hogy van az ifjúsági muzsikáló csapat is, alig várom, hogy a gyermekeim nagyobbak legyenek, s ők is bekapcsolódjanak az együttzenélésbe. Nagyon köszönöm minden szent családosnak, hogy ilyen családias plébániánk van, az adventi sütiktől, a beszélgetéseken át a különböző gyerekprogramokig minden együtt van, hogy szabadon figyeljünk a legfontosabbra.Dr. Bódis Zoltán

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Júl. 20. (Évk. 16. vasárnap): Németh család
Júl. 27. (Évk. 17. vasárnap): Ifjúság

Aug. 3. (Évk. 18. vasárnap): Almási család

Aug. 10. (Évk. 19. vasárnap): Mária légió

Egy a hónap szentjei közül: Szent Joakim és Anna

Az újszövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária szüleiről. Néhány névvel találkozunk a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Szalóme és Zebedeus, de e két szülő nevét nem tudjuk. Egy 2. századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták, és a két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit jelent: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal. 
Az ünnep a 13 - 14. században terjedt el Európában, a keresztes háborúkból visszatért lovagok elbeszélései nyomán, és kiterjedt Jézus szülőföldjére és rokonságára is. Érhető, hogy az Üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is felélénkült. 

Az ünnep dátuma egy templom fölszentelésének évfordulójából adódott. A régi hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna asszony háza a Bethesda-tó közelében állt. Az 5 - 6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, s ennek fölszentelési napja volt július 26. 

A hagyomány szerint már húsz éve házasok voltak, de gyermektelenek. Ezt bűnösségnek nyilvánították az akkori előírások szerint. Áldozatot sem mutathattak be.

Joachimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta: nem marad többé a városban, hanem elbujdosik az erdőkbe és a mezőre a pásztorok közé. És így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az Aranykapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Úgy is történt. Joachim és Anna az Aranykapunál találkoztak, boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek, visszatértek otthonukba, Názáretbe. 

Anna az ígéret szerint fogant és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el. Joachim ezután hamarosan meghalt. Céhpatrónaként tisztelték az asztalosok, mert Anna élő tabernákulumot, Máriát, a méhében hordozta. A kádárok is tisztelték, mert Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a Szőlőtő: belőle termett a megváltás bora, (a megváltó Vér). Védőszentje volt a bányászoknak is, mert ünnepének evangéliuma a szántóföldön elrejtett kincsről, a drágagyöngyöt kereső kalmárról szól, és e hasonlatokat Szent Annára is lehetett vonatkoztatni. A barokk korban Szent Anna külön tisztelt patrónája volt a haldoklóknak. Petrik János

Szép gondolat

Isten bár megteremtett nélkülünk, de nem vált minket meg nélkülünk.
(Szent Ágoston)

Gyermekeinknek- egy kis feladat

A múlt havi képen az a jelenet látható, amikor Jézus egy ördögtől megszállott embert megtisztít, és a gonosz lelkeket egy sertéskondába űzi.(Mk 5, 1-20)

Mostani képünk szintén Jézus életéből ábrázol egy jelenetet. Melyik jelenet ez és hol olvashatjuk a Bibliában?

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Mi az összefüggés az idő, a tömeg és a tér között?

- Ha jó az idő, a tömeg kimegy a térre.