TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
9. évfolyam 9. szám - az Úr 2008. évének szeptember havában.

A BIBLIA – 8. A prófétai könyvek

"Próféta" összetett görög szó. Jelentése előrebeszélő, jövőbe látó. Isten követe, akit küld népéhez. A próféták által ugyanis a Szentlélek szól, ahogy a Hitvallásban imádkozzuk: "...ki szólott a próféták által."
A próféták feladata volt a népet és a királyt szüntelenül figyelmeztetni az egy igaz Isten hitére. A próféták tartották a lelket a népben a fogság idején is.

A próféták nemcsak szóltak, hanem sok dolgot le is írtak. Az ő írásaik a Biblia jelentős részét teszik ki.

Azokat a prófétákat, akiknek nevéhez hosszabb könyv fűződik, nagyprófétáknak nevezzük. Akikhez rövidebb könyv tartozik, azokat kisprófétáknak hívjuk. Négy nagy próféta van és 12 kicsi. Az ő írásaikat tartalmazzák az ún. "Prófétai könyvek".

A prófétákat kortársaik üldözték. Sokat közülük kivégeztek. Legnagyobb részüket Jeruzsálemben. Ezért mondja Jézus Krisztus: "Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat..." A próféták jövendöltek a Megváltóról. Ezért Jézus Krisztus sokszor hivatkozott a prófétákra, ezekkel a szavakkal: “Vizsgáljátok az írásokat!”

A próféták nemcsak Jézus Krisztusról jövendöltek, hanem minden olyan eseményről, amely a nép életét, különösen vallási életét a jövőben befolyásolja. Jövendöléseik természetesen nem voltak mindig részletesek. Sok homályos dolog volt bennük, amit a jövendölések beteljesedése után tudtunk csak igazán megérteni.

Kispróféták: Ámosz, Ozeás, Mikeás, Habakuk, Ezdrás, Joel, Malakiás, Náhum, Szofoniás, Aggeus, Zakariás, Abdiás. Nagypróféták: Ezekiel, Dániel, Izajás, Jeremiás.

Vannak ún. író és nem író próféták. A fent említettek az előzőhöz, míg pl.: Illés a nem író prófétára példa. Anna

Események templomunkban

Az augusztusi jubileumi programok rendben lezajlottak, örültünk, hogy – a nyári holtszezon ellenére – szép számmal látogatták a rendezvényt. Köszönjük a szervezők munkáját! (Szentcsaládos póló és levelezőlap még kapható, jubileumi DVD-ék: 1. Tíz év, 2. Mária Oratórium és Barsi Balázs atya lelkigyakorlatos beszédei - 800 Ft/db - megrendelhetők).

Szeptemberben két gyermek, Fanni és András részesült a keresztség szentségében templomunkban, temetés most nem volt plébániánk területéről.

Megkezdődött a tanév, indul a hitoktatás is! Az iskolai hittanórák rendje megtekinthető a faliújságon, a templomban óvodás hittan csütörtökön fél 5–től, 5.-8. osztályosok részére hétfőn fél 5-től, az ifjúság számára szerdán 7-től lesznek a hittanórák.

Templomunkban október 25-én, szombaton, az esti szentmisében lesz bérmálás. Azok a hetedikesek vagy náluk idősebbek jelentkezhetnek a bérmálásra, akik voltak elsőáldozók, és azután legalább 2 évig rendesen jártak hitoktatásra. A templomi előkészítés a jövő héten indul. Bérmálkozási szándékukat a diákok hitoktatójuknál, a felnőttek László atyánál jelezzék!

Visszatekintés a nyárra - az ifjúsági hittanos tábor

A szélrózsa minden irányából gyűltünk össze Cserépváraljára, mint a Szent Család Plébánia ifjúsága. Két szempont lebegett a szemünk előtt: hogy együtt legyünk, mint krisztusi közösség, maradandó emlékekkel gazdagodva és tartalmasan pihenve. Meghívott vendégként velünk volt egy néptáncos pár, akik bebizonyították, hogy igenis "illik a tánc a magyarnak". Ebből is következik, hogy napirendünk egyik sarkalatos pontja Szék zárt falva tánc-, és énekkultúrájának elsajátítása. Így az esti táncházakban már önállóan roptuk, mindnyájunk nagy örömére. A szépséges teremtett világ megismerésének vágyától fűtve barangoltunk a Suba-lyukól Cserépfalun át a GPS által sem ismert zónákig. "Mert nem túra a túra eltévedés nélkül" - szólt egy bölcs előrelátó, s anélkül, hogy terveztük volna, ez a szentencia beigazolódott. A választott nép pusztai bolyongásának misztériumjátékát imitáltuk, mikoris a "lesi csapat" és a "szent (le)maradék" útjai elváltak. Tökön, paszulyon, sáron, susnyáson, csalánon át, vezetett az ösvény az ígéret földje felé, de a nehézségek nem vonták el figyelmünket attól, hogy az Istentől erre az útra adott ajándékokat észre ne vegyük.

Cserépváralján ez időtájt más népek fiai is táboroztak. Mátészalka dicső seregének társaságában egy lelki délelőttöt Thurzó Péter diakónus vezetésével tölthettünk. S tőle megtanulhattuk, hogy minden ember (te is, te is, te is) egyszeri és megismételhetetlen. Lelki programjaink között szerepelt a napi szentmise és a napszakonkénti zsolozsma, melyen mindenki jó szívvel gyűlt össze. Testi felüdülésünket pedig a Bogácsi Thermálfürdő Kft. biztosította. A helyiekkel is megismerkedhettünk, a lepény és a polgármester fuvarozása a bizonyíték, hogy ők is szívesen fogadtak minket. Rekeszizmaink is megdolgoztattak a debreceni duma színház legifjabb tagjának, Gellért tesónk spontán fellépései által. Isten kegyelméből és a magunk igyekezetéből elértük az előttünk lebegő célt, s máris várjuk a következő tábort.Mimi

Bemutatkozik közösségünk egy új tagja

Szeretettel köszöntöm a Szent Család Plébánia katolikus közösségét! Áncsán József vagyok, 2008 pünkösdhétfőn költöztem haza, Derék utcai lakásomba Ágneshez, feleségemhez.
1990-ben költöztem Debrecenbe hivatásos katonaként, 1991-ben egy műtét és alakulatom felszámolása miatt szereltem le a Kossuth Laktanyából. Kényszervállalkozóként próbálkoztam új életet kezdeni, majd a Tiszadobi Gyermekvárosban helyezkedtem el. Pedagógus diplomát szereztem az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán. 2006-ig a Gyermekvárosban dolgoztam különböző pedagógus beosztásokban. Állami gondozott gyermekek körében végzett tizenkét évi pedagógus pálya után egészségem megromlása miatt két éve nyugdíjba vonultam.

Egy évvel ezelőtt agyvérzés következtében életminőségem jelentősen megromlott. Túléltem az agyi stroke-ot, nem bénultam meg, beszédem is szép lassan visszatért, látásom ugyan károsodott, de élek. Egy éve újraélesztéssel tértem vissza az életbe. A kórházból hazatérve a falu lelkésze, Linczenbold Levente atya segítségét kértem fizikai, lelki épülésemhez. A katolikus közösség segített. Megtaláltam Istenemet, hitemet. 2007 év végén Cursillon vettem részt Egerben. A háromnapos lelkigyakorlat életre szóló tartást adott, hogy elviseljem a rám váró megpróbáltatásokat.

Hazatérve Debrecenbe, első utam László atyához vezetett. Hálás vagyok, amiért segít bekapcsolódnom a közösség életébe. Nyugdíjasként, másfélszobás lakásunkban számítógépemmel dolgozom. Kapcsolatokat építek, írok. Még 2006- ban a Művészetek Palotájában részt vettem a Magyar Írók Akadémiája, Így Írunk Mi címmel meghirdetett írói mesterkurzusán. Előadóink között voltak: Csukás István, Karinthy Márton, Parti Nagy Lajos, Závada Pál és a kortárs magyar irodalom más kiválóságai. Nyomtatásban még nem jelentek meg munkáim, de próbálkozom. Most éppen legutóbbi egy évem történéseiről szóló Kutya Világ című írásomat rendezem. Igyekszem újraszervezni életem, megerősödni testben és lélekben. Ehhez kérem a közösség segítségét."De Colores!" Áncsán József

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Szept. 21. (Évk. 25. vasárnap): Hitoktatók
Szept. 28. (Évk. 26. vasárnap): Ifjúság

Okt. 5. (Évk. 27. vasárnap): Sebők család

Okt 12. (Évk. 28. vasárnap): Akolitusok

Egy a hónap szentjei közül: Aranyszájú Szent János

Antiochiában született (344 - 407), édesanyja özvegyen, egyedül nevelte. Tizennyolc éves volt, amikor megkeresztelkedett. Retorikát és filozófiát tanult. Hamarosan lemondott a világi karrierről, remete akart lenni. 
A Szentírás tanulmányozásába kezdett, ahogy az antiochiai iskola ezt megkívánta. Az evangéliumban Krisztus hívó szavát kereste. Szent Máté és Szent Pál hatására a hegyek közé vonult, hogy ott a szerzetesekkel együtt kemény vezeklés és virrasztás közepette szolgáljon az Úrnak. 

A papságot azonban többre tartotta a szerzetességnél. Antiochiában, diakónussá szentelték, ekkor harmincnégy éves lehetett. Feladatköre a prédikálás lett. Nagyon szemléletesen, képszerűen tudott beszélni, s ha kellett, marón gúnyos is volt. Értette a szójáték művészetét, ugyanakkor nyíltan és szenvedélyesen fogalmazott. Gyakran volt a szegények szószólója. Ő maga az egyszerű emberek életét élte, és tapasztalatból ismerte ezeknek örömét és bánatát. Híre hamarosan túlszárnyalta Antiochia határát, és eljutott a birodalom fővárosába, Konstantinápolyba is. 

Emberileg nézve ez lett János fölemelkedésének, de boldogtalanságának is az oka. Egyik napról a másikra a főváros püspöke, a keleti egyház első embere, a császári udvar szónoka lett. Megújulást akart vinni a fővárosba, és ha erről volt szó, nagyon kemény volt. 

Kemény és szigorú rendeleteiért sokan támadták. Ellenfelei megfosztották hivatalától. Elbúcsúzott a néptől, majd elhagyta templomát, és többé nem is látta viszont. Amerre csak ment, mindenütt hirdette az evangéliumot az embereknek. Egyik alkalommal összeesett. Bevitték egy kápolnába. Még egyszer magához vette az Oltáriszentséget, amelyről oly sokszor és oly szépen prédikált, majd keresztet vetett magára, és ezek voltak az utolsó szavai: ”Hála legyen Istennek mindenért. Ámen.'” Tagadhatatlanul páratlan lelkipásztor volt. A keleti egyházatyák közül az ő beszédei veszítettek a legkevesebbet az idők folyamán frissességükből és hatékonyságukból. Méltán illették az ,,Aranyszájú'' jelzővel.Petrik János

 

Szép gondolat

Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak téged.(Pilinszky János)

 
 

Gyermekeinknek- egy kis feladat
 
 

A múlt havi képen az a jelenet látható, amikor a tetőről engednek le egy beteget barátai, hogy Jézus meggyógyítsa. (Lk 5,17-26.) 

Mostani képünk szintén Jézus életéből ábrázol egy jelenetet. Melyik jelenet ez és hol olvashatjuk a Bibliában?


 
 
 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

Kétfajta prefáció van: férfiúi és női. Az előbbi úgy végződik:"...hálás szívvel zengjük:", az utóbbi: "...vég nélkül mondjuk:"