TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
9. évfolyam 11. szám - az Úr 2008. évének november havában.

A BIBLIA - 10. Az Evangéliumok és az Apostolok Cselekedetei

Ez a szó: Evangélium - az első keresztényeknek a krisztusi megváltásról szóló szóbeli örömhírt, az apostoli igehirdetést jelentette. A kereszténység elterjedésével szükségessé vált a szájhagyományban élő evangélium leírása. Az apostolok által szóban hirdetett jézusi tanítást többen leírták. Ezekből az egyház négyet vett föl szent könyvei közé. Csak ezeket tartja apostoli eredetű, Szentlélektől sugalmazott, hiteles evangéliumoknak. Máté-, Márk-, Lukács leírása feltűnően hasonlít egymásra, ezért ezeket szinoptikus (együtt látó) evangéliumoknak nevezzük. János Evangéliuma a szeretett tanítvány lelkületével, az első háromtól eltérően írja le, ugyanazt az evangéliumot.
Az Apostolok Cselekedetei az evangéliumok folytatásaként arról számol be, hogy hogyan bontakozott ki és terjedt el Jézus műve, az egyház - az egész Római Birodalomban.Anna

Események templomunkban

Ebben a hónapban nem volt keresztelés templomunkban, volt viszont két temetés, Piskolti Lászlóné Eszter és Kovács Józsefné Anna testvéreinket temettük.

Ismét elérkeztünk az egyházi év végéhez. Krisztus Király vasárnapján hagyományosan sor kerül a jubiláló házaspárok megáldására. Ebben az évben Ördög Mihály és felesége házasságkötésük 20.-, Almási Gábor és felesége az 5. évfordulóját ünnepli.

Jövő hétvégén kezdődik az advent. November 29-én, szombaton délelőtt 10 órától közös koszorú-készítésre várjuk a gyermekeket. Az esti szentmisében meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún. Az adventi hétköznapokon (hétfőtől péntekig) az esti szentmisék helyett hajnal 6 órakor kezdődő rorate szentmisék lesznek templomunkban, utána egy pohár tea és egy kis sütemény mellett válthatnak néhány szót azok, akiknek nem kell nagyon sietniük.

December 7-én a szentmise után érkezik hozzánk a Mikulás

Advent 3. vasárnapján lesz az elsőáldozás közösségünkben, a templomi felkészítés szombaton délutánonként, már elkezdődött.

HÁLÓ találkozó

"Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki" (Mt 25,29) 
November 15-én második alkalommal volt Hálós mise templomunkban. András atya prédikációjában kiemelte, hogy a Háló egy alulról építkező hálózat, amely a különböző kisközösségeket fogja össze, és személyes kapcsolatokra épül, amelyben Isten az összetartó kapocs. Éppen ezért nagyon fontos, a közös ima. Az, hogy ne a saját erőnkre hagyatkozzunk, hanem a Szentlélekkel "együtt működve", Istenre hagyatkozva ki-ki a saját képességei (talentumai) szerint munkálkodjon azon, hogy a "háló" egyre szorosabb legyen, és mindenkit megtartson. Hiszen, ha valaki meglazítja a hálót, akkor az egész háló megroggyan, ám amíg a hálót mindenki tartja, addig erős a közösség.A szentmise után plébániánk egyik meghatározó közössége, a Mária Légió mutatkozott be. Ezután (Szent) családias hangulatú közös beszélgetés és agapé következett, amiért köszönet jár azoknak a testvéreinknek, akik szorgalmasan kenték a zsíros kenyeret, elhalmoztak bennünket süteménnyel és nagy szeretettel. 

Betlehemi láng 

Betlehemből, a Jézus születési helyénél égő mécsesről meggyújtott láng, bejárja az egész világot. Repülővel érkezik Bécsig, és onnan a Debreceni Kolping Család Egyesület tagjai autóbusszal, lámpásban őrizve hozzák városunkba. 
A láng ünnepélyes fogadása a Megtestesülés plébánián (Borbíró tér 9 sz.) 20-án du. 17 órakor lesz, majd december 23-án délután 4 órától 6 óráig, ezzel a kedves karácsonyi ajándékkal szeretnék meglepni a város lakóit a Kossuth téren.
A tavalyi évhez hasonlóan a mécseseket a katolikus kisközösségek és a vállalkozók által felajánlott adományokból vásároljuk, és ajándékba adjuk. Éppen ezért kérjük a közösségeket és a testvéreket, hogy ki-ki anyagi lehetőségeihez mérten adományaival segítse a mécsesek megvásárlását, valamint ha van olyan vállalkozó ismerőse, aki szívesen áldoz ilyen nemes célra, azt keresse meg és hívja fel a figyelmét erre a lehetőségre. Szeretettel várjuk azon testvérek jelentkezését is, akik szívesen segítenek a láng osztásában is 23-án 16 órától a Kossuth téren. 

A szervezők: a Háló mozgalom - mindenkit szeretettel hívnak és várnak, abban bízva, hogy ez a jelképes, ám személyes ajándék minél több otthont bevilágít, békét, szeretet sugárzó fényével.Báránkóné Ildikó

Telnek az évek... - Mi újság a Papp családban?

A két Erzsike, Kocka Istvánné Erzsike néni és Papp Istvánné Erzsike, illetve a két fiú, Papp Gábor és Balázs legalább arcról mindenkinek ismerős lehet, aki rendszeresen megfordul templomunkban. A fiúkat kiskoruk óta ott látjuk az oltár körül, és a hölgyek is rendszeres résztvevői a szentmiséknek, amikor lehetőségük van, hétköznap is eljárnak.
Erzsike tiszafüredi születésű, munkába állása óta él Debrecenben: műtősnő a Szülészeti Klinikán. Felelősségteljes munkájával ő a családfő, mivel 16 éve balesetben meghalt a férje. Gabika négy, Balázska másfél éves volt akkor. A család talpra állásában elsősorban a hit ereje segített, de nagy szerepe van ebben a nagymamának is, aki 13 éve költözött hozzájuk. Ugyanis Erzsikének gyakran kell ügyeletet vállalnia, s nem tudott volna eleget fiai mellett lenni. Szereti a munkáját, bár nem könnyű, sok a tennivaló, az ügyeletek is fárasztóak, az egészségügy helyzetét pedig nem kell bemutatni... De segíti kitartásában a hivatástudat, és amikor egy-egy császármetszéssel világra tudnak segíteni olyan babákat, akik segítség nélkül nem tudtak megszületni, az nagyon felemelő élmény. A szabadideje nagyrészt eltelik a házimunkával, ha marad egy kis ideje, olvas vagy rejtvényt fejt. A háztartás vezetésében és a fiúk nevelésében nagy segítségére van édesanyja. Erzsike néni büszkén mosolyogva mutatja, „milyen nagyra nevelte őket”. Ha egészsége engedi, eljár a hétköznapi szentmisékre (bár ilyenkor már, amikor sötét van, egyedül nem szívesen indul útnak...) Tagja a rózsafüzér-társulatnak, és amikor tudnak, részt vesznek mindketten a Szent Mónika közösség alkalmain is. 
A fiúk már egész kiskoruktól kezdve aktívan bekapcsolódnak közösségünk életébe, Gábor első osztályos, Balázs óvodás kora óta hittanos, s amint lehetett, a ministrálást is megtanulták. A vasárnapi szentmiséken azóta is mindig láthatjuk őket szolgálni, Gábor hétköznapokon is eljár. Valóban „nagyra nőttek” az előző bemutatás óta: Gábor akkor kezdte a Mechwartot, azóta leérettségizett és rendszerinformatikus szakmát szerzett, jelenleg másodéves a debreceni egyetemen, mérnök informatikus szakon. Jól veszi az akadályokat (bár néha bosszankodik, hogy mennyi fölösleges dolgot kell megtanulni), a távolabbi jövőről még nincs konkrét elképzelése, szeretne végzettsége szerint elhelyezkedni. Öccse, Balázs az érettségire készül, most végzős a Balázsházy János Mezőgazdasági Középiskolában, és andragógia szakra szeretne jelentkezni az egyetemen. Mindkét fiú hobbija a biciklizés (természetesen nem hagyták ki a nyári ministráns bicikli-túrát), Balázs emellett szívesen rajzolgat. 

Befejezésül, ha már pont most került sor rájuk, hadd fejezzem ki névnapi jókívánságaimat az Erzsikéknek, Isten éltesse őket sokáig!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Nov.23. (Krisztus Királyvasárnapja): Takács Család
Nov. 30. (Advent 1. vasárnapja): Petrik család
Dec. 7. (Advent 2. vasárnapja): Németh család

Dec. 14. (Advent 3. vasárnapja): Elsőáldozók

Egy a hónap szentjei közül: Borromeo Szent Károly

Arona várában született 1538. október 2-án, a milánói hercegség egyik legnevezetesebb családjából, harmadik gyermekként. Egész kicsi korában elvesztette édesanyját. Mostohaanyja nevelte, s úgy határozott, hogy Károly klerikus legyen. Ez egybevágott Károly elgondolásaival, ezért tizenkét évesen reverendát öltött és fölvette a tonzúrát. 
Tizenhat éves korában a páviai egyetemre küldték, ahol 1559-ben mindkét jogból doktori fokozatot szerzett. Néhány héttel Károly egyetemi tanulmányainak befejezése után választották meg IV. Piust, aki az akkor huszonegy éves Károlyt azonnal Rómába hívta. 1560. január 31-én bíborossá, nyolc napra rá, február 8-án milánói érsekké nevezte ki, azzal a kikötéssel, hogy Rómában kell maradnia, az érseki teendőket pedig helynök lássa el. Ezek mellé a pápai kúriában hivatalként kapta a szerzetesrendek felügyeletét és az Egyház politikai ügyeinek vezetését, ami azt jelentette, hogy a pápai intézkedések rajta keresztül kerültek ki a kúriából. Károly ekkor még nem is volt pappá szentelve! 
Mikor a család Frigyes halála miatt azt kívánta, hogy Károly térjen haza és vegye át a család vezetését, az Egyház iránti elkötelezettségének pecsétjeként pappá szenteltette magát. Hamarosan püspökké szentelték, most már átvehette a milánói egyházmegye tényleges kormányzását. 

Károly érsek lelki élete, mint a katolikus megújulás valamennyi nagy szentjénél (Loyolai Szent Ignác, Néri Szent Fülöp, Keresztes Szent János), egészen Krisztus követésére irányult. Az Ő szenvedésén elmélkedett, és engesztelését tűzte ki célul. Ebből született az az elhatározása, hogy saját életében Krisztus keresztútját akarja megélni. 

Amikor Milánóba visszatért, az orvosok már csak azt tudták megállapítani, hogy testi ereje elfogyott. Károly teljes nyugalommal fogadta ezt, majd fölvette a betegek szentségét, és 1584. november 3-án Milánóban meghalt. V. Pál avatta szentté 1610-ben. Ünnepét 1613-ban vették föl a római naptárba november 4-re.

Petrik János

 

Szép gondolat

Ha baj van, sose embert kérdezz, mindig csak Istent, az ember esetleg téved, Isten soha, legfeljebb saját érdekedben késik a válasszal.(Szabó Magda)
Gyermekeinknek- egy kis feladat

A múlt havi kép Jairus leányának meggyógyítását ábrázolta (Mt.9,18-26.), három megfejtés is érkezett, nyerteseink Hetey Gabriella, Gellén Imola, és Wentdorff Larissa átvehetik jutalmukat a sekrestyében. 

Mostani képünk szintén Jézus életéből ábrázol egy jelenetet. Melyik jelenet ez és hol olvashatjuk a Bibliában?


 
 
 
 
 
 
 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

Feleség a férjnek: Drágám, átugrom öt percre a szomszédba, félóránként kevergesd meg a levest!