TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
9. évfolyam 12. szám - az Úr 2008. évének december havában.

A BIBLIA - 11. Levelek a Bibliában.

A Szentírásban található leveleket szerzője, ill. a megírásának körülményei eltérőek. Eszerint beszélhetünk ún. katolikus levelekről (Jakab, 1-2 Péter, Júdás, 1-2-3 János); olyan levelekről, melyeket Szent Pál apostol írt (páli levelek) egy-egy általa alapított keresztény közösségnek (Római, 1-2 Korintusi, Galata, Efezusi, Filippi, Kolosszei, 1-2 Tesszaloniki)  ill. melyeket egy konkrét személynek (Filemon, 1-2 Timóteus, Titusz). Ez utóbbiak az ún. pasztorális levelek. Ezeken kívül található, a szintén páli gyűjtemény részét alkotó Zsidóknak írt levél.
Pál apostol levelei az Újszövetségi szentírás legkorábbi írásai. Szent Pál, a nemzetek apostola, sok helyen alapított keresztény közösségeket, melyeket vagy személyesen látogatott meg, vagy ha személyesen nem mehetett, akkor levélben adott nekik tanácsot, írta meg tanítását. Filippi volt Európa földjén az első város, ahol Pál az evangéliumot hirdette és közösséget alapított.

A páli levelek mellett egy másik, hét levélből álló gyűjtemény található, az ún. katolikus levelek. A "katholikosz" szó egyetemest jelent. Ezek a levek azért kapták a "katolikus" jelzőt, mert nem egy-egy adott közösséghez, hanem az egyetemes, vagyis az egész Egyház számára íródtak. "Szeretet az Isten: aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne." /1Jn4,16b/

A Zsidóknak írt levél ismeretlen szerzőtől származik, címzettek a pogány keresztények. Megírásának helye, ideje ismeretlen. Jézus az egyetlen, örök főpap, akit a levél bemutat. Érdekes szimmetria figyelhető meg benne, melynek központja Zsid8,1-9,28 ?Jézus tökéletes főpap. Efelé tart és ebből indul ki a tartalma.

Néhány szó a Jelenések könyvéről: az Újszövetségi szentírás utolsó könyve, mely a jövőbe nyújt betekintést. Ez a prófétai irat az üldözések miatt aggódó keresztények szorongó kérdésére válaszol. Szerzője egy János nevű keresztény, az apostolok tanítványa, val. a 2.sz. közepén írta művét. "Jöjj el Uram, Jézus!" a.

Elsőáldozóink

Ahogy már hagyomány templomunkban, idén is advent 3. napján volt templomunkban az elsőáldozás. Idén 5 gyermek részesült először a szentáldozás kegyelmeiben: Avacz Gergely, Alaxay Dávid, Szilágyi Balázs, Kovács Márk és Szilágyi Nóra. Sajnos megfigyelhető tendencia - nem csak nálunk -, hogy a kereszteltekhez képest sokkal kevesebb a rendszeresen hittanra járó és elsőáldozáshoz járuló gyermek, bérmálásra ez az arány még tovább romlik... Imádkozzunk ezekért a gyermekekért, hogy a most kapott kegyelmeket megőrizzék, tovább tudjanak haladni az Úr által nekik kijelölt úton és oszlopos tagjai legyenek közösségünknek! Imádkozzunk családjukért, szeretteikért is, hogy tudják őket ebben segíteni, és kérjük az Urat a keresztény családokért, hogy minél többen legyenek, akik fontosnak tartják gyermekük vallásos neveltetését – és nem csak a hittanórákon...

Események templomunkban

-Advent negyedik vasárnapján Dávid részesül a keresztség szentségében. Ebben a hónapban négy temetés is volt plébániűnk területéről: Nagy Lászlóné Irén. Leiter Jánosné Margit, Medve Albertné Erzsébet és Németh Andrásné Ilona testvéreinket temettük.

-Lassan véget ér az adventi időszak, a szombat esti szentmisében már a negyedik gyertyát is meggyújtjuk a koszorún. Hétfőtől szerdáig még hajnali szentmisék lesznek, kedden fél 5-kor lesz a Szállást keres a Szent Család kilenced utolsó alkalma. Szerdán délután 3 órakor bezárjuk a templomot, és este 11-kor nyitjuk ki újra, az éjféli mise előtt fél 12-től a  nézhetjük meg az ifjúság karácsonyi ,isztérium játékát. 25-én 900tól lesz az ünnepi szentmise, karácsony másnapján szokás szerint este 6 órakor jöhetünk szentmisére.

-December 23-án délután 400- 600ig Debrecen főterén betlehemi lángot osztunk, ezzel a kedves karácsonyi ajándékkal szeretnék meglepni a város lakóit. Szeretettel várjuk azon testvérek jelentkezését is, akik szívesen segítenek a láng osztásában.

-December 28. Szent Család vasárnapja, templomunk búcsúja.

-Közeledünk az év végéhez, akik még nem fizették be egyházi hozzájárulásukat, igyekezzenek azt bepótolni. Fűtésre, templomunk fenntartására egyéb adományokat is szívesen fogadunk, mert nagyon megnövekedtek a közüzemi költségek.

-Felmerült annak igénye, hogy az év utolsó estéjét, közösen töltsük el. Akik bekapcsolódnának a közös szilveszterbe, jelezzék a sekrestyében, hogy megfelelően elő tudjuk készíteni a programot.

-A hittanosok idei téli tábora rendhagyó módon itt lesz Debrecenben: az erre vállalkozó kedvűek három napra (jan. 2-4) beköltözhetnek a templomba. A szervezők színes programokkal várják a jelentkezőket, részletes információk a hirdetőtáblán olvashatók. Részvételi díj (étkezési hozzájárulás): 1000 Ft.

Az ünnep margójára 

Az emberek hajlamosak rá, hogy az ünnepeknek új jelentést adjanak, ha egy régi ünnepet meg akarnak tartani, bár az ideológiájával már nem értenek egyet. Így van ez a karácsonnyal is. Megtartották azok is, akik rég nem hisznek már Jézusban, sőt, büszkén mutogatják a hírportálokon a kislányt, akit sohasem "áltattak" azzal a szülei, hogy van Jézuska, és kérdezik tőle, hogy a barátainak mondta-e, hogy nem a Jézuska hozza az ajándékot… 
Hogy lehet a pénz, a mammon imádóinak elmagyarázni, hogy az étel, amit megesznek nem pénzből nőtt, hanem Isten adta neki a növekedést, hogy a karácsonyfa, amit az árusoktól veszünk, egy élőlény és Isten ereje nélkül sosem nőtt volna meg, hogy az ajándék, amit adunk, szeretetből van és Isten a szeretet. 

Bevallom, én is olyan gyermek voltam, akit nem „áltattak” Jézuskával, húsz éves koromig én is a mammont ünnepeltem ilyenkor és nem is szerettem soha az ünnepeket. Katolikus neveltetésű feleségem mutatta meg nekem, hogy milyen egy ünnep igazából és nagyon hálás vagyok neki ezért. Végre Jézus születését ünnepelhetem és sajnálattal gondolok azokra, akik akkor is megveszik a slágerajándéknak számító plazmatévét a mammon tiszteletére, mikor a világ pénzügyileg is válságba került. Mondom pénzügyileg is, mert lelkileg már rég válságban van… 

Azért ne feledjük, hogy mit mondott Jézus azoknak, akik azt követelték, hogy tanítványai elhallgassanak: „Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani" (Lk 10:40) Oxfordban, ahol úgy döntöttek, eltörölnek minden utalást a karácsonyra, hogy ne sértsék úgymond a nem keresztényeket, izraeliták és muszlimok álltak ki a karácsonyért. Isten áldja meg érte őket!Almási Gábor

 

Telnek az évek... - Mi újság a Mátyásföldi családban?

2002. novemberében mutatkozott be eme újság hasábjain a Mátyásföldi család. Az azóta eltelt idő változásokat hozott a családban mind a felnőttek, mind a gyerekek tekintetében. A család újabb lánnyal gyarapodott, a harmadik copfos a Maja nevet kapta a keresztségben. A legidősebb lány Fanni azóta gimnazista, a Svetits hetedik osztályában tanul. Igazi tinilány, aki bájával és néha vadócságával lepi meg a családot. Húga Anna már negyedikes, szintén a Svetitsbe jár, ahol a kisiskolások cseppet sem unalmas, mozgalmas életét éli. Maja még csak másfél éves, de ha eljön az ideje, akkor ugyanoda fog járni ovitól kezdve - csak, hogy ne szakadjon meg a hagyomány. Addig is aktív résztvevője a plébánia zenebölcsődei foglalkozásainak, s minden nap újabb és újabb szóval, mosollyal, huncutsággal gazdagítja a család életét. Édesapjuk Imre még mindig informatikai téren tevékenykedik, a szoftverfejlesztés mellett logisztikai szaktanácsadási szolgáltatással bővítve vállalkozásai számát. Édesanyjuk Marianna még gyesen van a legkisebbel (egyébként magyar szakos tanárnő a tégláskerti iskolában), s a tiszta, hangulatos otthon melegét biztosítja minden nap a fáradtan hazatérőknek. A család 2001-ben Bocskaikertbe költözött, de vasárnapi szentmisékre visszajárnak a Tócós-kertbe. Időközben még aktívabban bekapcsolódtak a közösségi életbe, s oszlopos tagjai lettek a Tóth László atya lelki vezetésével működő családi körnek.Mátyásföldi I.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Dec.21. (Advent 4.vasárnapja): Báránkó család
Dec. 25. (Karácsony, Éjféli mise): Gyarmati család

Dec.25. (Karácsony, Ünnepi nagymise): Ujlakán család

Dec. 28. (Szent Család vasárnapja): Kamiliánusok

Jan 1. (Mária, Isten anyja): Szent Mónika közösség

Jan.4. (Vízkereszt, Urunk megjelenése): Nyugdíjasok

Jan. 11. (Urunk megkeresztelkedése): Almási család

Egy a hónap szentjei közül: Szent Borbála

Borbála/Barbara (kinek neve a Barbarus, azaz barbár szó nőnemű alakja) egy pogány apa nagyon szép leánya volt. Valahányszor az apa kereskedelmi útra ment, leányát egy magas toronyba zárta. Egy ilyen távollétet ragadott meg Borbála arra, hogy miután már régóta vágyott a keresztségre, fölvételét kérje az Egyház közösségébe. A Szentháromságba vetett hite jeleként a torony falába, amelyen addig csak két ablak volt, vágatott egy harmadikat is. Atyja hazatérve az ablakok számából fölismerte, hogy leánya elhagyta ősei hitét. Emiatt azonnal meg akarta ölni, ám Borbálának sikerült elmenekülnie, mert a torony fala és a sziklák megnyíltak előtte. A hegyek között egy barlangban rejtőzött, de egy pásztor elárulta atyjának a rejtekhelyet. A pásztor árulásának büntetéseként Isten a bárányait ganajtúró bogarakká változtatta. Ez azonban nem tartotta vissza az atyát attól, hogy leányát a bíró elé hurcolja. A bíró megfélemlítésül keresztényeket gyötörtetett Borbála szeme láttára a legválogatottabb kínzásokkal. Krisztus azonban erőt öntött lelkébe, s hogy ne féljen, társnőnek adta mellé Juliannát.
Végül a bíró fővesztésre ítélte, és ekkor történt a legszörnyűbb: az apa, aki korábban esztelen féltékenységgel óvta a leányát, most maga ragadta meg a kardot és fejezte le. Mikor azonban hazafelé ment, villám sújtotta őt, és nem maradt belőle más, csak egy maréknyi hamu. Borbála tisztelete legkésőbb a 9. század óta Keleten és Nyugaton egyaránt elterjedt. Ez keleti származására utal, mert a nyugati egyház sok keleti szent tiszteletét átvette, fordítva ellenben nagyon ritkán történt.

A népi tisztelet a legenda különböző elemeihez kapcsolódik. Így a ,,hirtelen és készületlen halál'' elleni oltalmazónak tekintik, mivel atyja ezzel bűnhődött gonoszságáért. A művészek gyakran ábrázolják Borbálát úgy, hogy a kezében cibóriumot és felette ostyát tart. Apja villám általi halála miatt a villámcsapás és tűzvész ellen is kérik oltalmát, ezért a vészharangra rá szokták vésni a képét. Ezáltal lett a harangok és a harangöntők védőszentje, de neki ajánlották a hegycsúcsokat és az erődítményeket is. Petrik János

Szép gondolat (Ürögdi Ferenc)

Minden Advent kegyelem: vétkem jóvátehetem.
Minden Advent irgalom: Isten úr a viharon.

Minden Advent érkezés: átölel egy drága kéz.

Minden Advent alkalom: győzhetsz saját magadon!

Minden Advent ítélet: így kellene, s így élek!

Minden Advent remegés: Isten felé epedés!

Minden Advent ima is: Uram, fogadj be ma is!

Minden Advent szeretet: Betlehembe vezetett.

Köszönd meg hát a csodát: A Világ Karácsonyát!

Gyermekeinknek- egy kis feladat

A múlt havi kép a csodálatos kenyérszaporítást ábrázolta (Mt.14,13-21.). Mivel itt az év vége, zárul a képfelismerős sorozatunk. A mostani jelenetet nem lesz nehéz felismerni – inkább kiszínezésre ajánljuk a kisebbeknek.

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

Kisgyerek berohan az apjához: "Apa, apa ég a karácsonyfa!" Az apja erre azt mondja: "Nem ég kisfiam, hanem világít az izzóktól." A kisfiú elmegy, majd 5 perc múlva visszarohan. "Apa, apa most már világít a függöny is!"

Mindenkinek bensőséges, ragyogó karácsonyt és víg újesztendőt kívánunk!